WW: Politieke voorkeur genetisch bepaald?

,

De woensdagmiddag is op Geencommentaar.nl Wondere Woensdagmiddag. Met extra aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen in Wetenschap- en Techniekland

Heftige politieke discussies (ook bij Geencommentaar) eindigen vaak met het wanhopig in twijfel trekken van de de breincapaciteiten van de opponent: “Je bent niet goed bij je hoofd”, “Je kan het maar niet begrijpen” etc. Tot voor kort leek er weinig reden om aan te nemen dat de hersenen van diegenen met een afwijkende politieke mening ook echt anders in elkaar zaten. Maar nieuw neuropsychologisch onderzoek werpt daar nu een heel ander licht op. Onderzoeker David Amodio doet onderzoek naar de neurofysiologische oorzaken van menselijke vooroordelen, stereotypering en nu dus ook politieke voorkeur.

Amodio liet 43 Amerikaanse proefpersonen eerst op een tienpuntsschaal aangeven hoe conservatief/liberaal ze zichzelf achten. Vervolgens onderwierp hij ze aan een zogenaamde Go/No-Go test. Bij deze test moeten proefpersonen gezeten voor een beeldscherm zo snel mogelijk een knop indrukken als de letter ‘M’ getoond wordt. Soms wordt de M vervangen door een ‘W’ en dan moet de knop juist niet ingedrukt worden. Omdat de M veel vaker voorkomt dan de W treedt er een gewenning op om op de knop te drukken. Als de W zich dan toch voordeed moeten de hersenen het conflict tussen drukken (gewenning) en niet drukken (nieuwe stimulus) snel oplossen.

Ondertussen werd de Cortex cingularis anterior, de regio in de hersenen waar conflict behandeld wordt gemonitord op activiteit. De resultaten lieten zien dat de proefpersonen die zichzelf als Liberaal hadden gekenschetst 2.5 keer meer activiteit in deze regio vertoonden bij de conflictsituatie.

Armodio concludeert over de liberalen: “Ze zijn gevoeliger voor de noodzaak voor verandering en gevoeliger voor de noodzaak hun eigen gedrag te veranderen”.

Omdat hersenstructuur voor een groot gedeelte genetisch is bepaald betekent dat dat dit ook voor politieke voorkeur geldt. De volgende keer dat een discussie met een rechtse nazi of een linkse terrorist vastloopt moet je je maar bedenken dat je opponent ook maar moet leven met de Cortex cingularis anterior die hem door zijn ouders is meegegeven.

Reacties (9)

#1 Troebel

Tja, 43 proefpersonen, is dat niet een beetje veel? In mijn Cortex hyperbolis inferior onderzoek zijn we er net achter dat een èchte wetenschapper met veel minder proefpersonen veel verstrekkender concusies kan trekken.

 • Volgende discussie
#2 MP

Het hoeft niet perse genetisch te zijn denk ik, opvoeding (lees indoctrinatie) kunnen ook de hersenen bijna irreversibel (ver)vormen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 PokeyTheCat

@2: hmm, ik denk dat je gelijk hebt. Het Scientific American artikel heeft dezelfde redenatie als ik, maar Amodio heeft het inderdaad niet over genetische voorgeprogrammeerdheid. Hij zegt wel dat het minder met ‘free choice’ dan met neurologische ‘hardwiring’ te maken heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

Ook hier is het een kip of eiredenering. Voeden je ouders je liberaal op, of komt het automatisch, door de overeenkomende genen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pedro

Dit onderzoek bewijst slechts, dat de hersenen mensen, die veranderingen in de maatschappij willen (liberalen / progressieven), sneller op veranderingen reageren dan de hersenen van mensen, die geen veranderingen willen (conservatieven). ´t Is net zoiets als een onderzoek naar de stelling, dat hongerige mensen eerder naar eten zullen grijpen dan mensen met een volle buik en daar uit concluderen, dat dat dus ook genetisch bepaald moet zijn (omdat er in dat geval ook beslist verschillen in hersenactiviteit gemeten kunnen worden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 MP

@5,

Het punt is dat je elkaar nooit zult kunnen begrijpen. Je kunt je afvragen of je moet investeren in een uitgebreid debat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 MP

Overigens mensen die streng religieus opgevoed worden hebben ook een andere hersenstructuur schijnt, dat kwam eens voorbij in het programma God bestaat niet. Dat is vast nog wel ergens online te zien. Maar ook met dat soort types valt niet te discussieren, ze kunnen niet boven hun geindoctrineerde paradigma uit stijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Paul

Update uit Slate.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

@Troebel: Allemachtig, wat een sterke verdediging in dat artikel!

“Fifteen minutes is a habit? Tapping a keyboard is a way of thinking? Come on. You can make a case for conservative inflexibility, but not with this study.”

“An “ms”?millisecond?is one-thousandth of a second. That means participants had one-tenth of a second to look at the letter and another four-tenths of a second to hit the button. One letter, one-tenth of a second. This is “information”?”

 • Vorige discussie