Zorgen over overbevolking zijn onterecht

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Al eeuwen wordt gewaarschuwd voor overbevolking. Geen van de voorspellingen is echter uitgekomen:

The world we live in now, despite approaching a population of nearly 8 billion, looks almost nothing like the one doomsayers were anticipating. Starting in the 19th century in Britain and reaching most of the world by the end of the 20th century, birthrates plummeted — mostly because of women’s education and access to contraception, not draconian population laws.

Daarnaast zijn data over bevolkingsomvang lang niet altijd even betrouwbaar:

In many parts of the world, population data is much less reliable. Countries can have incentives both to overcount (in regions vying to demonstrate increased need for aid, say) and undercount their populations (perhaps to disfavor a disliked minority group). Even without any efforts to manipulate the numbers, it’s expensive and challenging to accurately estimate populations.

De meest betrouwbare voorspeller, de VN, voorspelt een piek rond 2100:

So up to the present day, the UN has been highly reliable in predicting global population trends. Its prediction now is that the world population will continue to increase until 2100, when it will peak at 11.2 billion and then start declining.

Open artikel

Reacties (41)

#1 okto

De kop is onzinnig, en blijkt ook niet uit de waanlink. Het enige wat uit de waanlink blijkt is dat altijd het vermogen om bijkomende problemen technologisch of economisch op te lossen behoorlijk onderschat is. Maar dat biedt nog steeds geen enkele gerantie voor de toekomst. Bovendien is met de wereldbevolking ook de aard van de problematiek geexplodeerd: problemen zijn groter en moeilijker op te lossen, zie klimaatproblematiek.

Overigens is het economisch model een groter probleem dan de bevolkingsgroei. Om de simpele reden dat economieen groeidwang kennen, en doorgaans veel harder groeien dan bevolkingen.

#2 KJH

Het linkse standpunt in het kader van immigratie: ‘zorgen over overbevolking zijn onterecht!’

Het linkse standpunt in het kader van klimaatopwarming: ‘zorgen over overbevolking zijn volkomen terecht!’

#3 Jos van Dijk

@2: Ook een manier om duidelijk te maken dat je het niet eens bent met links. Maar wie bedoel je eigenlijk? Wie is links? Heb je misschien ook links?

#4 Hans Custers

@2

Het linkse standpunt in het kader van klimaatopwarming: ‘zorgen over overbevolking zijn volkomen terecht!’

Nou nee. “Ja maar overbevolking” komt vrijwel steeds van rechts, als reactie op realistische – in jouw ogen dus linkse – voorstellen voor klimaatbeleid.

#5 Hans Verbeek

Prima artikel, bedankt voor het “onder de aandacht brengen”.

A global population peaking at 11 billion need not be an apocalypse or cause for pessimism, but it does pose challenges that we’ll need to rise to.

Klopt, het is onwaarschijnlijk dat er zo’n grote ramp komt waarbij er miljarden mensen in korte tijd zullen omkomen. Het is waarschijnlijker dat de bevolkingsafname geleidelijk zal gaan: dat is ook een prettiger idee dan je zorgen maken.

Everyone now agrees that without any totalitarian or coercive measures, populations will start declining; the big disagreement is simply when.

Ingrijpen door “de overheid” is vooralsnog niet nodig. :-)

#6 Le Redoutable

Het is vrij simpel, hoe meer mensen er op deze aardbodem rondlopen, hoe meer grondstoffen, energie, onderdak (stedenbouwgrond) en voedsel (landbouwgrond) er nodig is, extra milieuoverlast krijg je daar gratis bij. En als je deze mensen dan ook nog een behoorlijke welvaart gunt, wordt dat exponentieel erger, want dan gaan die mensen alleen maar ruimer wonen en meer energie verbruiken. En dan is er nog een enorme groep die nu al meer welvaart nastreeft/verdient en ook extra milieuruimte claimt.

Hoe zorgen over overbevolking onterecht zouden zijn, maar zorgen over de gevolgen wel is mij een raadsel. Als je een groeiende bevolking een onterecht probleem vindt, dan zou je het veranderen van oerbos in landbouwgrond zoals b.v. een Bolsonaro doet, als consequentie ook een onterecht probleem moeten vinden. Het is een kwestie van kiezen of delen.

#7 Hermie

Hmm ja, meer dan 11 miljard, moet kunnen. Zou het? Ik weet het echt niet. Je kan zowel hele zwarte scenario’s schetsen als ook een zeer optimistische kijk er op na houden.

En waar zal die groei zich voordoen? In Afrika: Van de huidige 1,3 miljard tot 4,3 miljard in het jaar 2100. Of zal klimaatverandering en conflicten de groei gaan remmen?

#8 Wim

Gekeken naar de energieconsumptie is er nu met ruim 7.5 miljard bewoners al sprake van zware overbevolking. En daar zouden dan nog 3.5 miljard mensen bij komen.

#9 Bismarck

@2: Hoewel je twee keer overbevolking zegt, geldt dat het eerste helemaal niet over overbevolking gaat, maar over bevolkingsspreiding. Dat is gewoon iets heel anders. Punt is vooral dat migratie vooral een rechts gespreksonderwerp is (hetgeen ook weer blijkt uit jouw poging om het deze discussie in te sluipen), terwijl overbevolking letterlijk iedereen aangaat en dus ook op links mensen zal aanspreken.

Overigens heeft migratie natuurlijk ook wel een (beperkt) effect op de overbevolking: Mensen geboren buiten Europa krijgen, als ze naar Nederland verhuizen, gemiddeld aanmerkelijk minder kinderen dan als ze elders blijven wonen en hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor hun nageslacht.

#10 Spam

Overbevolking is een probleem, maar wordt door veel voormalige klimaatontkenners slechts als een excuus gebruikt om zinnige oplossingen voor onze klimaatproblemen tegen te houden. Niet zelden met een racistische ondertoon. “Laat die zwartjes daar in Afrika eerst maar eens minder neuken”.

Overbevolking aanpakken is in mijn ogen heel wat drastischer dan vliegverkeer of kolencentrales aanpakken. Ik heb zelf geen (behoefte aan) kinderen, maar ik begrijp dat het heel wat meer op je individuele vrijheid ingrijpt wanneer de overheid het je moeilijk maakt om je voort te planten dan wanneer je vakantie naar Ibiza 20% duurder wordt. Ik begrijp dus de aarzeling van politici en opiniemakers om over overbevolking te beginnen. Er zijn nog zo veel en veel minder ingrijpende oplossingen om eerst te proberen.

Maar ik zie wel wat mooie maatregelen die overbevolking en klimaatproblemen kunnen minderen:
– kinderen (veel) duurder maken voor mensen die ze kunnen betalen.
– gratis anticonceptie en betere voorlichting
– afbouwen van protectionistische maatregelen (zoals landbouwsubsidies) die ‘ons’ een concurrentievoordeel geven over armere landen.
– het stimuleren van economieen in armere landen, niet om ‘onze’ bedrijven daar nog grotere winsten te laten maken met dank aan grondstoffen en goedkope arbeid van elders, maar door die grondstoffen en arbeid ten goede te laten komen aan de lokale bevolking.
– het significant verbeteren van de gezondheidszorg in armere landen. En dan weer niet alleen door ze dure medicijnen aan te smeren

#11 Frank789

@10: Je vergeet de allerbelangrijkste; vrouwenemancipatie en vrouwenonderwijs.

#12 Hans Verbeek

@8: de energieconsumptie kan nauwelijks nog groeien. De beschikbare hoeveelheid energie zal moeten worden verdeeld onder steeds meer mensen. Dat lijkt me geen enkel probleem, vaker de fiets pakken, minder vliegen en meer dingen met de hand doen.

#13 Geert

Dit is wel een van de meest vreemde die ik tegenkom. Overbevolking is geen reden tot zorg staat er. Zal wel een grap zijn. Vraag maar aan al die mensen in arme landen die liggen te creperen.

#14 okto

@12:

Dat lijkt me geen enkel probleem, vaker de fiets pakken, minder vliegen en meer dingen met de hand doen.

Helaas wil 90% van de wereldbevolking juist vaker de auto pakken, meer vliegen en meer dingen machinaal doen. Dus er is echt wel een probleem.

#15 Age Letor

@1: Dat is mijns inziens een kwestie van interpretatie. Als je naar de titel van het stuk kijkt – “We’ve worried about overpopulation for centuries. And we’ve always been wrong.” – lijkt de titel hierboven me behoorlijk accuraat.

Goed, ik had eventueel het woordje “zijn” kunnen vervangen door “lijken”.

#16 Hans Verbeek

@14:

Helaas wil 90% van de wereldbevolking juist vaker de auto pakken, meer vliegen en meer dingen machinaal doen.

dat kan alleen als je het kan betalen.
Zorgkosten, huisvestingskosten, belasting en voedselprijzen blijven stijgen. Benzine is goedkoper dan 5 jaar geleden

#17 KJH

@9: Da’s niet helemaal waar – een immigrant uit een derdewereldland gebruikt, eenmaal in het Westen, meer hulpbronnen dan in het land van herkomst.

#18 Bismarck

@17: Lees je reactie eens over. Je verzint zelf een andere stelling die je weerlegt, waarmee je eerste bewering onzinnig wordt.

#19 Frank789

@16: [ Benzine is goedkoper dan 5 jaar geleden ]
2 cent…
En 26 cent duurder dan 3,5 jaar geleden.

Aug ’14: € 1,80
Feb ’16: € 1,52
Jul ’19: € 1,78
Wow!

https://www.brandstof-zoeker.nl/adviesprijzen/euro95/

#20 Joop

@16 en @19

Nederlandse situatie en brandstofprijzen indicatie voor 90% wereldbevolking?

Kijk eens wat meer over de dijken.

#21 Frank789

@20: Eerst de onzin op het thuisfront bestrijden.

#22 Hans Verbeek

@20: ook in China, Duitsland, België, Rusland en de VS is de benzine goedkoper geworden in de laatste 5 jaar.
Ik neem aan dat de huizenprijzen, de huren, de zorguitgaven en de voedselprijzen ook in al die landen zijn gestegen, Joop.

De trend is over de hele wereld hetzelfde: olie, gas en steenkool zijn goedkoper geworden; terwijl voedsel, gezondheidszorg, huisvesting duurder werden.
Ik kijk wat vaker over de dijken, dan jij denkt.

#23 Joop

@22.

Ik geloof je helemaal , Hans. Jij hebt altijd interessante bijdragen.

#24 Le Redoutable

“de energieconsumptie kan nauwelijks nog groeien” De energie consumptie kan nog gigantisch groeien sterker dat doet hij ook, voor 2040 wordt al groei van 28% verwacht. Als heel Azië en Afrika zich gaan vervoeren, koelkasten, laat staan airco gaan gebruiken dan is er nog vele malen meer energie in de wereld nodig dan nu verbruikt wordt. Dat verschil kunnen wij echt niet goed maken door in ons kikkerlandje wat vaker te gaan fietsen, mensen die dat denken hebben totaal geen idee van schaalverhoudingen op wereldniveau:

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=32912

Idem voor voedsel:

https://farmingfirst.org/Post2015-Food#2

Iedere persoon die erbij komt heeft nu een maal een extra minimale milieu footprint, en 3.2 biljoen mensen erbij is navenant veel benodigde landbouwgrond etc. En iedere persoon die je een beter leven wilt geven in de 3e wereld heeft ook een groter footprint nodig. Kortom bevolkinsgroei, meer welvaart en een beter milieu zijn onverenigbare dingen, men zal een keuze moeten gaan maken, daar is niks rechts of links aan dat is gewoon pure logica.

Minder totale wereldbevolking is daarvan voor iedereen de minst pijnlijke, dan hoef je echt niet mensen te verbieden kinderen te krijgen, maar als gewoon 2 a 3 per gezin de norm wordt is het ook al goed. Of die nu blank, blauw of bruin zijn maakt geen zak uit die eten allemaal evenveel, maar het meest logische is te beginnen waar de groei het snelst gaat.

#25 Hans Custers

@24

Fijn dat je wat ik in #4 zie nog eens zo mooi illustreert.

Als ik het goed begrijp is ons eigen gedrag helemaal niet van belang omdat we maar zo’n klein kikkerlandje zijn. We moeten ons helemaal richten op overbevolking in de wereld. Dat we daar als klein kikkerlandje nog veel minder invloed op hebben dan op ons eigen gedrag doet er blijkbaar niet toe.

Zolang je het maar op anderen af kunt schuiven.

#26 kneistonie

@24: om de roofbouw niet nog erger te maken dan die al is zouden ze zich in de derde wereld een beetje gedeisd moeten houden, niet ? Alles bij het oude !

#27 Karin van der Stoop

Pff. #10 Beschrijft bijna perfect wat er moet gebeuren. Niemand gaat er op in. Wat een armoe.

#28 Frank789

@27: [ Niemand gaat er op in. ]

Pardon???

En jijzelf???

#29 Karin van der Stoop

@28: Oh dear, sorry, je hebt gelijk, jij ging erop in. Inderdaad is vrouwenemancipatie een belangrijk onderdeel. Wat mijzelf betreft, het is een van mijn stokpaardjes, ik heb er al vaker over geschreven. Behalve die emancipatie gaat het vooral om de zaken die #10 benoemt, al is die lijst niet uitputtend. De uitvreterij van ontwikkelingslanden moet echt stoppen, willen we over een paar decennia nog een leefbare wereld overhouden.

#30 Frank789

@29: [ De uitvreterij van ontwikkelingslanden moet echt stoppen, ]

Maar we moeten ook de groei hier stoppen om de ontwikkelingslanden groei te gunnen. Onze groei betekent vrijwle automatisch een grotere footprint.
En wij kunnen nog steeds in welzijn groeien zonder het BNP of iets dergelijks te laten groeien. Ik heb al eerder betoogd dat veel zaken zoals tv’s of computers of wasmachines een stuk goedkoper zijn dan 30 jaar geleden én véél beter. Dat is ook groei, tenzij dat door kinderhandjes in Azië gemaakt wordt.

Maar goed, nu Nederland geld toe krijgt als het leent, gaat Nederland helaas weer flink investeren in (de verkeerde) groei, zelfs als de werknemers niet voorhanden zijn.

#31 Karin van der Stoop

@30: Je hoeft mij niet te overtuigen, ik ben het helemaal met je eens. Nou ja, behalve dat apparaten per se veel beter zijn. Er wordt in dat opzicht nog teveel gesjoemeld. Crippleware en zo. De uitwassen van de economische groei moeten echt worden aangepakt. Of nee, economische groei moet gewoon niet meer de norm zijn. Nergens voor nodig.

#32 Frank789

@31: [ per se ]
Ik zei “veel zaken”.

Jouw tv en computer en wasmachine en koelkast zijn echt veel goedkoper dan 30 jaar geleden én zuiniger én beter in wat ze moeten doen.

#33 beugwant

@32: Maar ze gaan veel sneller kapot (#31) en je kunt spullen steeds moeilijker nog zelf repareren. En als een fabrikant dat toestaat, jaagt die je maximaal op kosten.

#34 Frank789

@33: [ Maar ze gaan veel sneller kapot ]
Is dat een indruk of heb je cijfers?

Auto’s gaan tegenwoordig vrijwel roestvrij naar de sloop, pardon, autodemontage. Ze hebben aantoonbaar minder pech, minder mankementen, minder typische mankementen. Elektrisch rijden wordt een feestje als het gaat om onderhoudskosten.

Tv’s hadden tot eind jaren ’70 van die buislampen die vaak kapot gingen. Mijn tv’s gaan tot nu toe 10 jaar mee met één of géén mankement. Mijn vorige laptop ging 12 jaar mee zonder mankement.

Accuboormachines had je niet, accuschroevendraaiers had je niet.

Horloges kostten minstens 30 gulden, moest je opwinden en voortdurend gelijkzetten.

Dat er criminelen zijn die willen dat je elke twee jaar een nieuwe inkjetprinter moet kopen, soit.

Echt, er is vooruitgang, je moet het alleen wel willen zien.

#35 Karin van der Stoop

@32: Dat is ten dele waar. Vroeger ging een wasmachine wel 20 jaar mee, kom daar nog maar eens om. Verspilling is de norm geworden, dat bedoel ik. En ook https://www.hoevrouwendenken.nl/2017/09/23/crippleware/ Je wordt genaaid waar je bijstaat.

Je hebt natuurlijk wel gelijk dat ze vaak beter en zuiniger werken.

#36 Karin van der Stoop

@34: Hoezo soit? Het is ten eerste inderdaad een vorm van oplichting, en ten tweede leidt het tot heel veel verspilling. Dat is nou juist een van de grote problemen van deze tijd.

#37 Frank789

@35: [ Vroeger ging een wasmachine wel 20 jaar mee ]
Misschien kocht je vroeger alleen dure wasmachines, of waren er in het begin alleen dure wasmachines te koop, of waste je veel minder. En je geheugen is ook zo’n bedrieglijk dingetje.
https://www.monteuropafstand.nl/wasmachine-reparatie/bij-welke-leeftijd-wasmachine-ontstaan-problemen

Mijn wasmachine ging 30 jaar mee, maar ja eenmanshuishouden.
Mijn CV-ketel en inbouwkoelkast waren 25 jaar oud, maar ik had ze al 10 jaar eerder weg moeten doen. De ketel werd 60% zuiniger en de koelkast 70%.

https://www.consumentenbond.nl/wasmachine/goed-merk#no4

[ Dat is nou juist een van de grote problemen van deze tijd. ]
Wanneer is “deze tijd” begonnen? 70 jaar geleden?
Kunstmatig de levensduur beperken en verspilling is slecht, maar helemaal niet iets van de laatste 30 jaar, met panties en gloeilampen (kartelafspraak!) werd je ook al genaaid.

Wat momenteel een issue is of gaat worden is dat er voor jouw apparaat (smart-tv, iPhone) geen updates of apps meer gemaakt worden. Dat is helaas niet alleen bij Apple zo.
Maar zelfs Fairphone belooft slechts 5 jaar lang software-updates.
https://www.bright.nl/nieuws/artikel/4827126/fairphone-3-smartphone-nederland-review-test-duurzame-telefoon-modulaire

#38 Karin van der Stoop

@37: Dit begint wat vermoeiend te worden. Het is toch duidelijk dat ons verspillende consumentisme inmiddels problematisch is geworden?
En wat de fair phone betreft, die bestaat nu juist uit onderdelen die je afzonderlijk kunt vervangen. Daardooor kan ie veel langer mee. Als er geen updates meer zijn voor het besturingssysteem kun je dat upgraden. En onderdelen kunnen weer gerecycled worden. Het is nog niet ideaal, maar een stap in de goede richting. Meld ik vanaf een refurbished phone, scheelt ook een beetje.

#39 Frank789

@38: Het is inderdaad vermoeiend dat velen met jou denken dat het pas “de laatste tijd” tot verspilling en oplichting is gekomen, waar dat al zeker 70 jaar het geval is.

Ook jij kunt nauwelijks aantonen dat vroeger alles langer meeging.

In mijn herinnering waren auto’s na 100.000km op, na 10 jaar ongeveer.
Nu: “Ruim de helft van alle auto’s in Nederland is 9 jaar of ouder. Tien jaar geleden was dit aandeel 37 procent. ”

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/20/personenauto-s-steeds-ouder

Het is niet allemaal negatief, er is veel vooruitgang.
Een zelfs een flink deel daarvan zie jij niet omdat die in winkels, fabrieken of woningbouw plaatsvinden. Weet je nog dat de kassajuffrouw elke prijs van een artikel op de kassa intikte?
Dat je een acceptgiro in de brievenbus moest doen?
Dat als je iets over overbevolking wilde weten naar de bibliotheek moest?
Allemaal groei en welzijn.

#40 beugwant

Jaa, een spaarboekje van de Rijkspostspaarbank en ponskaarten van de PCGD (Postcheque en girodienst). Soms vind ik tussen oude spullen nog wel eens zo’n gratis beige, later blauwgrijze enveloppe. Een girorekening hebben kostte toen nog niets en je had toen nog zoiets obscuurs als rente. De huurtelefoon in de gang (T65) was niet stuk te krijgen, hoe kwaad je ook was na een catastrofaal verlopen gesprek. Die kooptoestellen die later kwamen hadden geen woede nodig om de geest te geven, ook al konden ze een paar kunstjes meer.
Bottom line: al die verbeteringen hadden een schaduwzijde.

En eigenlijk helpt het niet zoveel als auto’s tegenwoordig roestvrij naar de sloop gaan, zolang de klandizie nog steeds elke drie jaar een verse auto wil, ook al is dat ding nog als nieuw.
Dan ben ik benieuwd wanneer onze derdehands Civic, die we alweer vijftien jaar hebben, niet meer zo’n milieuzone in mag en we dan maar met een vijftig jaar oude oldtimer de binnenstad in tuffen.

#41 Frank789

@40: [ zolang de klandizie nog steeds elke drie jaar een verse auto wil ]
Dat maakt absoluut niks uit. Bepalend is dat auto’s een stuk langer meegaan en dat is goed voor alle autobezitters die bij verkoop meer terugkrijgen en nu ook goedkopere oudere auto’s kunnen kopen. En minder slecht voor het milieu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*