Zo ziet een hervormingspakket Griekse stijl er uit voor Nederland

Dossier:

Arend van den Berg, directeur en hoofdredacteur van Z24, plaatst de ingrijpende hervormingen die de eurolanden en het IMF dicteren in de Griekse samenleving in Nederlands perspectief. De Europese Commissie beoordeelt jaarlijks hoe landen structureel hervormen en ziet met lede ogen hoe Nederland soms uiterst traag hervormt. Het IMF trekt al jaren aan de bel over de hypotheekrente-aftrek.

Genoeg munitie dus voor een hervormingspakket Griekse stijl. Hoe zouden wij Nederlanders het vinden als ‘Brussel’ , ‘Berlijn’ en ‘Washington’  het volgende eisenpakket dicteerden (en svp binnen een week invoeren in het parlement):

  1. Schaf de hypotheekrenteaftrek af. Goed voor 10 miljard Euro;
  2. Schaf volgende week ook het lage btw-regime af! Goed voor 5 miljard Euro;
  3. Verdubbel de accijns op benzine en diesel en doe hetzelfde met de energiebelasting op grijze stroom! Over vijf dagen invoeren graag. Want de doelstelling om 14 procent van de energievoorziening duurzaam op te wekken in 2020 halen we in het huidige tempo nooit;
  4. Schaf alle belastingvoordelen voor multinationals af! Denk aan de deelnamevrijstelling en andere fiscale regelingen die het voor internationale bedrijven aantrekkelijk maken om zich op papier in Nederland te vestigen. Afschaffen (met terugwerkende kracht) en geen privileges meer voor trustkantoren.
  5. Beperk de WW en de verplichte loondoorbetaling bij ziekte.
  6. Verkoop de NS, Schiphol en de haven van Rotterdam! De opbrengst gaat in een fonds, dat voor minimaal de helft gebruikt moet worden voor reductie van de staatsschuld.

Open artikel

0

Reacties (34)

#1 Le Redoutable

Leuk verzonnen, maar wij hebben onze staatskas op orde en geen schuldhulpverlening nodig. Zelfs een partij als de PvdA, die het traditioneel nooit zo nauw nam met en tekortje meer of minder heeft op tijd het licht gezien.

Als de Grieken net als ons op tijd bezuinigd hadden en niet jaren op de pof feestgevierd zouden hebben, hadden zij ook helemaal zelf uit mogen maken hoe zij hun eigen geld besteedde. Nu geven zij ons geld uit, voorlopig krijgen ze weer 80 miljard extra cadeau en er is al gemeld dat dat lang net voldoende is. Logisch dat de gulle geldschieters daar en paar kleine voorwaarden aan vastplakken.

Mocht het IMF overigens overwegen de honderden miljarden die de afgelopen 15 jaar in het gat Griekenland gestort zijn morgen aan de Nederlandse overheid te doneren, dan kunnen bovenstaande “hervormingen” makkelijk met een dikke winst uit uit, ook als wij verder net als de Grieken vrijwel stoppen met belasting betalen en op ons 45e met pensioen willen.

#2 frankw

Goede manier om besef van de omvang van de maatregelen te schetsen, plus!

#3 Krispijn Beek

@1 onderbouw je claim dat Grieken nu met 45 jaar met pensioen mogen.
De staatskas is hier ook pas op z’n vroegst dit jaar op orde, want in 2013 en 2014 was ons begrotingstekort ook gewoon te hoog:

De Nederlandse economie blijft kampen met een aantal macro-economische onevenwichtigheden zoals hoge schulden bij de huishoudens en een te hoge overheidsschuld. Daarnaast kent Nederland een overschot op de lopende rekening door hoge besparingen en te lage binnenlandse private investeringen. Mede hierdoor blijft de EU Nederland monitoren en is verdere beleidsactie nodig.
(…)
Eind februari 2013 maakte het CPB bekend dat het Nederlandse begrotingstekort in 2013 uitkomt op 3,3 procent en in 2014 op 3,4 procent. De tekorten vielen beide jaren hoger uit dan de EU-norm van 3 procent, maar zijn minder slecht dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

http://www.europa-nu.nl/id/vixjd3r47zly/nederland_en_de_europese

#4 Lord Flash

@3 Ons tekort is helemaal niet te hoog.
Het cyclisch gecorrigeerde tekort is een stuk kleiner.

3,3% is hartstikke netjes in een land dat net wel/ net niet in een recessie zit.

Wat wel een aardige is: volgens mij betalen we op dit moment zo’n 10 miljard rente op de staatsschuld. Da’s 1,6% van het BNP.
Ergo, wij hebben een primair tekort van 1,7%: wij geven meer geld uit dan binnenkomt om onze lopende posten te betalen.

Griekenland, ik herhaal, Griekenland, zat begin dit jaar tegen een primair surplus aan. En moet van de troika naar een surplus van 3,5% toewerken. No comment.

#5 Christian Jongeneel

Als er enkele tientallen miljarden tegenover staan kunnen we dit natuurlijk best beloven. Zodra het geld binnen is, stuiten we op probleempjes in de uitvoering. We beginnen dan gefaseerd aan de punten 1-4, dingen die toch moeten gebeuren, zodat we een weerwoord hebben als gezegd wordt dat we ons niet aan onze beloften houden. Punt vijf blijkt helaas onmogelijk na enkele grootschalige stakingen en de infrastructuur verkopen we niet, maar geven we voor tien jaar in licentie en als daarover geklaagd wordt zeggen we dat in het Nederlands verkopen en in licentie geven hetzelfde is. Kortom: geen slechte deal.

Voor de slechte verstaanders: bij een politiek akkoord waarin de eerste partij op korte termijn iets moet uitvoeren en de ander op langere termijn, is de eerste altijd de verliezer. In dit geval dus de Duitsers.

#6 Ernest

Het is net Monopoly. Als je eenmaal je straten kwijt bent verdien je niets meer. Privatiseren leidt er alleen maar toe dat mensen nog meer voor allerlei zaken moeten betalen, dat er nog meer geld het land uitgaat naar buitenlandse eigenaars, die er niks voor terugdoen. Je zou er nationalist van worden. Of nationaal socialist, ha! Enfin, hoe het ressentiment in Duitsland begon in de jaren 20 wordt nu wel goed geillustreerd. Kennelijk is dit wat politici kunnen, meer zit er niet in.

#7 Amateur Commenter
#8 nyeznayka

@1: Als bij elke discussie over griekenland de “potverteerderstroef” wordt gespeeld, dan is discussieren totaal onmogelijk. Dit artikel gaat niet over wat er in het verleden fout is gegaan, maar om het feit dat het huidige bezuinigingspakket nogal draconisch is, en dan heb ik het zacht uitgedrukt

#9 Matthijs2

Heel aardig om die vergelijking te zien met Nederland. Toont wel aan om wat voor maatregelen het gaat.

@8: sommigen kunnen niets anders. Bla bla huishoudboekje, bla bla broekriem bla bla

#10 Vipsania Agrippina maior

@9: Ha! Wordt inderdaad tijd voor een neoliberaal bingo. Daar moet in ieder geval nog “de hardwerkende [eigen nationaliteit]” en “feestvierende [andere nationaliteit]” bij.

#11 Hans Verbeek

@1:

wij hebben onze staatskas op orde en geen schuldhulpverlening nodig.

In 2014 liep de Nederlandse staatsschuld op met 4,7%.
Bij dat groeipercentage verdubbelt de staatsschuld in 16 jaar tijd.
Het Nederlandse BNP groeide in 2014 ongeveer 1%; een stuk miner dan de groei van de uitstaande schulden.

Nederland is een netto-importeur van (fossiele) energie. De energierekening die Nederland jaarlijks moet betalen (aan Putin, Statoil en de oliesjeiks) loopt lekker op.

[img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2015/07/schermafbeelding-2015-07-06-om-06-27-11.png?w=625[/img]

Het zou mij niet verbazen als John Williams binnenkort bij ons aanbelt en ons komt vertellen dat we de Donald Duck moeten opzeggen.

#12 Lord Flash

Hans,

Het gaat niet om de groei van de staatsschuld.

Het gaat om deze formule:

(tekort als % van BNP)/(% reele groei + % inflatie)

Dat bepaalt waar je langjarig tekort heen tendeert.
Voorbeeld:

1% tekort/(2% groei + 2% inflatie) = 25%

Als je langdurig deze verhouding zou hebben daalt je staatsschuld dus naar 25% van BNP

Dit laat ook zien waarom de focus op alleen tekort zo dom is.
Het houdbaarheidsprobleem in Europa met betrekking tot staatsschulden is niet het tekort, het probleem is lage groei en lage inflatie

#13 Hans Verbeek

@12:

1% tekort/(2% groei + 2% inflatie) = 25%

Wat komt er uit deze formule bij een deflatie van 1,99%?
1%/(2-1,99)=100%
En wat komt er ui de formule bij een krimp van 1,99%?
1%/(-1,99+2)=100%

De basis voor je formule ontgaat me.
Inflatie kan heel hoog worden opgevoerd, zoals in Zimbabwe, maar dat betekent niet dat de staatsschuld van Zimbabwe daardoor minder wordt.
Ik denk dat je minstens het verschil tussen import en export (handelsbalans) in je formule moet opnemen.

#14 Matthijs2

Wat @12 zegt klopt. Die eenzijdige focus op alleen tekort en schuld/BNP is veel te beperkt. Het gaat om houdbaarheid op lange termijn. Waarbij allerlei factoren meespelen, zoals demografie, pensioenen, huidige en toekomstige belastingen, investeringen, economische groei, output gap, inflatie, etc. Bas Jacobs heeft daar voor de Nederlandse situatie aardig wat over geschreven, zie bijv
http://people.few.eur.nl/bjacobs/Jacobs_wetHOF.pdf
en op FTM
http://www.ftm.nl/column/ook-cpb-greep-van-financien/

En wat verder bijna altijd vergeten wordt is dat zelfs als er maatregelen nodig zijn om een toekomstige houdbaarheid te realiseren, dat op verschillende manieren kan:
– nu onmiddelijk uitgaven verlagen, met mogelijk schadelijke gevolgen economie, waardoor in de toekomst weer lagere belastingopbrengsten ontstaan, etc waardoor houdbaarheid juist verslechtert
– structurele maatregelen nemen, waardoor houdbaarheid op lange termijn geregeld wordt (zoals pensioenleeftijd verhogen)
– nu juist investeren (nog meer geld lenen!) waardoor in de toekomst meer groei gerealiseerd wordt. Zeker nu rentes zo extreem laag zijn kan dat nog wel eens de slimste strategie zijn. Nederlandse en Duitse overheden kunnen op dit moment nagenoeg gratis geld lenen.

#15 willem visser

@8: Tja, http://beta.vn.nl/shortread/wat-martin-sommer-op-zijn-griekse-vakantie-niet-zag/ Natuurlijk, de Halbe Zoolstra’s en Profs Zonnebloemen, de Eurocraten en vooral Verhofstadt en companen hebben hier geen boodschap aan.
‘Dit artikel gaat niet over wat er in het verleden fout is gegaan, maar om het feit dat het huidige bezuinigingspakket nogal draconisch is.’
Helemaal mee eens.

#17 AltJohan

– Nederland heeft al hoge accijns op brandstof. Dat nog verder verhogen zou niet logisch zijn.

– links was toch al niet blij met de hypotheekrenteaftrek.

– afschaffing van lage BTW-tarief gaat wel pijn doen, maar overleven we ook wel

– verkoop van NS, Schiphol en Rotterdam doet ook pijn, maar ik ben er niet bijzonder aan gehecht. Laat dat een een stok achter de deur zijn voor extra begrotingsdiscipline.

-multinational-belasting-voordelen, daar ben ik ook niet aan gehecht.

#18 Lord Flash

@13

Ik begrijp dat alles waar de consumptie van olie niet in voorkomt voor jou ontoereikend is, maar als je nou eens uit je vooringenomen stellingen komt, kunnen we tenminste een poging tot discussie doen.

1) je rekent verkeerd. Je vergeet in de teller dat het procent is dus het is 10000 en niet 100. Wat ik verzuimd heb te schrijven is dat de uitkomst van de berekening je lange termijn staatsschuld als % van BNP geeft.

2) Re Zimbabwe e.v., nogmaals het gaat niet om de hoogte van de staatsschuld sec, maar als % van BNP. Dat bepaalt de houdbaarheid. Een schuld van 1000 euro is irrelevant voor iemand die een ton verdient en een potentieel zwaard van damocles als je in de bijstand zit. In een geval als Zimbabwe zulken overigens zowel teller als noemer hard oplopen.

3) import/export: nergens voor nodig. Je overcompliceert.

#19 Lord Flash

@16

Wat een gelegenheidsargumenten. Ik begrijp niet dat deze man gezien wordt als een capabele minister van Financien.

1) Volgens zijn logica zou het volstrekt onnodig zijn dat Nederland de afgelopen jaren bezuinigde. Immers, een wat hogere schuld is toch niet relevant als je ook bij lange looptijden een lage rente hebt. Zowel de lange rente als de korte rente is voor Nederland extreem laag. Waarom dan die drang om het overheidstekort terug te dringen? Dat kunnen we volgens de Logica van Jeroen voor Griekenland prima hebben.

2) Hij reageert subtiel net op iets anders dan de stelling. Het IMF stelt dat de schuld door de verslechtering van de economie veel hoger op zal lopen dan verwacht. Dijsselbloem reageert niet daarop, maar zegt feitelijk alleen dat het gevolg daarvan niet vreselijk problematisch zal zijn. Vervolgens kan hij de discussie of hij het probleem niet erger heeft gemaakt (antwoord: ja) vrolijk negeren, want volgens de Logica van Jeroen is er helemaal geen probleem. Als Griekenland geen schuldenprobleem heeft, waarom moet ze dan zo’n idioot hoog primair surplus draaien, vraag je je af.

#20 Hans Verbeek

@18: je reactie verandert niets aan mijn bezwaren, Lord Flash.

1% tekort/(2% groei + 2% inflatie) = 25%

Als de teller dicht bij nul komt, bij negatieve groei (krimp) of bij deflatie (zoals het afgelopen jaar), dan loopt de uitkomst hoog op.

0,01/ (0,02-0,0199)= 1,00 (ofwel 100%)

ad 3. je vindt dat de handelsbalans niets te maken heeft met de houdbaarheid van schulden, die een land opbouwt?
In landen met een handelstekort lopen de schulden steeds hoger op. (kijk naar de VS en Japan)
In landen met een handelsoverschot (Saoedi-Arabië en Noorwegen) lopen de schulden niet op.

En nog een ander puntje: de rente op de staatsschuld komt ook niet in je formule voor. Dat is merkwaardig. Nederland, Zwitserland en Duitsland kunnen lenen tegen zeer lage of zelfs negatieve rente. Terwijl de Griekse schulden onhoudbaar werden door een hoge rente (> 10%).

#21 Lord Flash

@20

Ja, natuurlijk loopt ie hoog op. Dat is het hele punt: tekort op zichzelf is niet interessant; het gaat om de combinatie van tekort, reele groei en inflatie.

Re handelsbalans; de houdbaarheid van schuld is afhankelijk van je BNP. Je BNP is niet afhankelijk van je handelsbalans.

Re rente: Natuurlijk niet. Een hoge rente werkt door in je tekort, dus dat hoof je niet apart op te nemen.

#22 Lord Flash

@20

Overigens kan je niet rekenen:

0,02/(0,012-0,0199) = 100 = 10000%

#23 Dehnus

Nou als dit de ideeën voor Nederland zijn, staan daar best wel een paar goede in :). Natuurlijk kan men onderhandelen over de laatste twee puntjes.. maar die eersten graag invoeren. De goedkoopste manier van rekeningrijden invoeren is gewoon benzine duurder maken :). HR is al jaren een doorn in het oog en laten we het maar niet hebben over “het belasting paradijs Nederland” wat hier ook aangepakt word :).

Letten we eventjes op D’66. Graag een paar verkiezingspuntjes overnemen :). :D :D

#24 AndreSomers

@20: Nederland heeft ook al jaren een hoog handelsoverschot, en toch lopen de schulden nog elk jaar op. Een hoog handelsoverschot is bepaald geen teken van een gezonde economie. Ons handelsoverschot is het handelstekort van Griekenland en consorten…

De rente komt natuurlijk wel in de vergelijking voor: rente zijn kosten, die betaal je uit de lopende begroting en vallen dus in het tekort. En de Grieken gingen onhoudbare rentes betalen niet door hun eigenlijke leningen, maar door de ingewikkelde swaps die werden afgesloten om de Grieken de Euro in te loodsen.

#25 Dramklukkel

Als we dan toch vergelijkingen aan het maken zijn…

Je zoon/dochter doet een studie en moet betalen voor studiegeld, boeken, studiereizen, studentenkamer, blablabla. Je springt financieel bij om te helpen.
Je bemerkt dat hij/zij ondanks jouw steun een huurachterstand heeft. Kassa. Je springt financieel bij om erger te voorkomen.
De studieresultaten duiden op doubleren. Je komt er achter dat er wel tijd was voor elk weekend feest en diverse dure muziekfestivals.
Je eist betere studieinzet en wenst tussentijds te worden ingelicht over resultaten.
Voor een inhaalslag blijkt bijles en een online cursus nodig. Kassa.
Je springt financieel bij en eist financieel inzage alswel goedkeuring vooraf bij uitgaven.
Je bemerkt een week later dat hij/zij een spelcomputer, een jacuzzi en een zijspan heeft gekocht.

Op internet lees je dat hij/zij is teruggekomen van een zonnige vakantiebestemming en nu vrolijk lachend bij vrienden kankert dat die nazi van een ouder een f4<king terreurregime voert en er op uit is zijn/haar hele leven te verzieken met dat gezeik. Dat hij/zij zelf wel weet hoe het moet en dat die ouder gewoon aan het gas kan.

Geen tijd voor uitleg schat, geef me mijn riem.

Samengevat: Griekenland heeft jarenlang huisarrest en een keiharde holpeut gekregen. Een zuur lesje in nederigheid ten overstaan van de wereld. De maatregelen zijn draconisch, maar kennelijk vond men het nu eens nodig. Financieel, danwel moreel.

#26 JANC

@25: En wederom een vergelijking met de huiselijke sfeer=huishoudboekje. Ontrkacht, tot in den treure.

#27 Vipsania Agrippina maior

@26 Ik had feestvieren alweer aangekruist. Huishoudboekje krijgt ook een prominente plek in de neoliberale bingo, naast broekriem aantrekken. ;)

#28 JANC

@27: Dat is een goed idee. Laten we inderdaad dat bij dit soort reacties altijd bijhouden. Jij gaat alvast door voor de spreekwoordelijke koelkast ;)

#29 Dramklukkel

@26 Tsja, ik weet het. Want de vergelijking met Nederland was zo ijzersterk.

#30 ed

06 . Verkoop de NS, Schiphol en de haven van Rotterdam!
-Ik dacht dat allang in gang was gezet ? Deel van Nederland staat al onder water . Liberalisering NS en HSL = faillure .. Schiphol/Air France = faillure .. Hedwigepolder = faillure … maar het gebeurt wel

#31 JanC

@29: er is net een artikel verschenen met wat feiten over Griekenland in vergelijking met andere landen in Europa.

#32 AndreSomers

@31: Een linkje zou dan fijn zijn…

#33 Matthijs2

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*