Griekenland: feitenvoer

Ook in de laatste weken liep her en der de discussie over wat nou de werkelijke problemen waren van Griekenland hoog op. Echter, niet alle voorbij vliegende argumenten werden gestaafd door feiten.
Deze post is bedoeld om de wel verzamelde feiten op een rijtje te zetten. Deze post is levend en wordt dus regelmatig van updates en aanvullingen voorzien. U kunt er aan bijdragen via de reacties.

Pensioenleeftijd
Grieken gaan niet veel vroeger met pensioen dan inwoners andere landen in Europa. En ook in Griekenland stijgt de afgesproken pensioenleeftijd.
pensioenleeftijd_475
Data: OECD, 2012
Andere artikelen:
Artikel over de historische problemen Grieks pensioenstelsel (2011)

Gewerkte uren
Als de Grieken werk hebben, hoeveel uren werken ze dan per jaar in vergelijking met andere Europese landen?
gewerkt_475
Data: OECD

Overheidspersoneel
Hoeveel mensen werken er bij de Griekse overheid in verhouding tot de bevolking? Is dat veel of weinig?
werk_overheid_475
Maar daar het aandeel mensen dat werk heeft per land ook sterk verschilt, hier ook een grafiek waarin het totale aantal mensen in overheidsdienst (inclusief staatsbedrijven) als aandeel van de werkende bevolking wordt weergegeven:
gov_empl_475
Data: ILO (en Eurostat voor oa bevolkingsaantallen)

Belasting
Belasting als aandeel BBP. Griekenland (code EL) weer in middenmoot. Let op, BBP Griekenland laatste jaren wel dalende.
taxburden_475
Data: Europese Commissie (pdf)
Via
Meer data: Meerjarenoverzicht (PDF, Griekenland pagina 91)

Sociale zekerheid
Kosten Sociale zekerheid als aandeel BBP.
OECD-social-spending-as-a-share-of-GDP-590x258_475

Bron: FT (registratie nodig)

Cyclically adjusted primary surplus
061915krugman1-tmagArticle
Bron plus uitleg.

Andere artikelen hier en elders:
De eurocrisis in getallen, deel 1: stagnatie door de euro
De Correspondent: Vijf feiten over het land waar iedereen nu een mening over heeft

 1. 1

  Als we op basis van deze cijfers moeten argumenteren, dan moeten de Grieken dus minder gaan werken.

  Trouwens, ambtenaren als % van de totale bevolking is niet zo interessant: dat verschuift met de levensverwachting en de werkloosheid. % werkzame bevolking is interessanter, plus natuurlijk de exacte definitie van wat die getallen betekenen in de verschillende landen.

 2. 4

  Goed om nog eens een paar cijfers op een rij te hebben. Dank Steeph.

  Over wat @1 zegt: ik vind het vaak juist interessant om dezelfde cijfers op meerdere manieren te kunnen bekijken. Zoals jullie zelf ook weten kun je met dit soort grafiekjes vaak erg misleidend bezig zijn, zelfs als de feitelijke getallen kloppen. “Iets” ten opzichte van het één lijkt hoog, ten opzichte van het andere laag. Etc.

  Daarom is het bijvoorbeeld goed om ambtenaren als % van zowel gehele bevolking als van % werkzame bevolking te zien. Beide zeggen iets en dragen bij aan het totaalplaatje.

 3. 5

  Mooi overzicht van relevante cijfers. Ook ik blijf haken bij het % mensen in dienst van overheid en bedrijven die eigendom zijn van de overheid. Dat is een indicator waarop het lastig vergelijken is tussen landen, omdat er directe relatie is met een andere variabele: de mate van privatisering. Ik zou wel benieuwd zijn of een bedrijf als NS wel of niet gerekend wordt tot de ‘state owned companies’.

 4. 6

  @1: Het % ambtenaren van de werkende bevolking is veel meer aan fluctuaties als gevolg van de werkloosheid onderhevig. Bovendien is het % van de gehele bevolking ook een betere indicator voor de grootte van de overheid. Nog mooier zou zijn als je er ook nog een index aan kon hangen die rekening houdt met wat de overheid voor de burgers doet (hoeveel publieke taken, zoals OV, w/g/e, veiligheid, rechtshandhaving, etc zijn er geprivatiseerd).

 5. 7

  @1: Ja, Grieken moeten efficiënter gaan werken en zo minder uren maken. Maar: 1. zwakke, bureaucratische, onvoorspelbare staat. 2. ouderen werken, jongeren zijn werkloos. 3. ouderen (als werkgever) weten het beter, naar jongeren (als werknemer) wordt niet geluisterd (en ze kruipen voor de baas). 4. Presenteïsme, veel (over)uren maken maakt indruk op de baas (=loyaliteit), niet het resultaat telt. 5. veel mensen hebben positie als gunst, niet als beste kandidaat na open sollicitatie. 6. er is een grote braindrain, talent rent het land uit, al jaren. 7. hoger onderwijs is voornamelijk het napraten van de autoriteit (de traditie van demonstreren hoort daar denk ik bij). 8. generaties hebben nooit economie op school mogen krijgen, was ideologisch te controversieel, de staat stond het niet toe.

 6. 9

  Interessante grafieken!

  Bij de vergelijking van het aantal gewerkte uren heeft waarschijnlijk het grote aantal part-time banen in NL een grote impact.

 7. 12

  @9: Het zou geen kwaad kunnen als dat aantal gewerkte uren standaard vermenigvuldigd wordt met de employment, of gedeeld door de totale beroepsgeschikte bevolking in plaats van de werkende beroepsbevolking.

 8. 13

  Ik vind deze staatjes niet zo interessant: de vergelijking met ieder land gaat mank omdat geen enkel land vraagt om zoveel onconditionele financiële steun.

 9. 14

  Bedankt, dit is hard nodig.

  Deze zou ik er nog aan toe willen voegen:

  [img]http://graphics8.nytimes.com/images/2015/06/19/opinion/061915krugman1/061915krugman1-tmagArticle.png[/img]

  (bron)

  Het is de omgekeerde wereld die in de kranten en op TV wordt beschreven, ofwel 364 dagen van het jaar Carnaval.