‘Zeven misconcepties over het communisme’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Niet dat ik een communistische heilstaat snel gerealiseerd zie worden, maar dit stuk biedt niettemin een aardig perspectief.

Relevant gedachtenvoer:

Whatever one’s assessment of the crimes committed by Communist leaders, it is unwise for capitalism’s cheerleaders to play the body-count game, because if people like me have to account for the gulag and the Great Sparrow campaign, they’ll have to account for the slave trade, indigenous extermination, “Late Victorian Holocausts” and every war, genocide and massacre carried out by the US and its proxies in the effort to defeat communism. […]

The 100 million deaths that are perhaps most important to focus on right now are the ones that international human rights organization DARA projected will die climate-borne deaths between 2012 and 2030. 100 million more will follow those, and they will not take 18 years to die. Famine like the human species has never known is in the offing because the free market does not price carbon and oil-extracting capitalist firms have, since the collapse of the USSR, become sovereigns of their own.

Open artikel

Reacties (20)

#1 analist

Grote bijdrage aan het klimaatprobleem komt juist van het in naam communistische China en de voormalige Sovjet-Unie.

#2 Bolke

Communisme is het eerlijkste systeem, het is alleen jammer dat het hele systeem omvalt als er 1 persoon corrupt is, dus niet bepaald een betrouwbaar systeem.

#3 pedro

@2: zodra er één kapitalist tussen loopt… die meer geld in zijn zak wil steken dan wat hij echt verdiend heeft op grond van gewerkte uren, expertise en resultaat.

#4 thalmann

Eerst een heel marxistisch woordenboek uitvinden, en dan vanuit die definities vertellen hoe het werkelijk zit. Op deze manier kan je altijd je gelijk halen, jij bepaald namelijk wat iets betekend. Hier wordt de totalitaire aard van het communisme nog maar weer is duidelijk.

De schrijver ziet het communisme als een grote speeltuin.

But people do a lot more than consume. One thing we do a huge amount of is work (or, for millions of unemployed Americans, try to and are not allowed). Communism envisions a time beyond work, when people are free, as Marx wrote, “to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticize after dinner… without ever becoming hunter, fisherman, herdsman or critic.” In that way, communism is based on the total opposite of uniformity: tremendous diversity, not just among people, but even with in a single person’s “occupation.”

Geen gezeik, iedereen rijk. We zijn het jagers-verzamelaars bestaan voorbij. Het is een infantiele fantasie om de wereld hier naar terug te willen laten keren.

Instead of allowing all people to follow their entrepreneurial spirit into the endeavors that fulfill them, capitalism applauds the small number of entrepreneurs who capture large portions of mass markets. This requires producing things on a mass scale, which imposes a double-uniformity on society: tons and tons of people all purchase the same products, and tons and tons of people all perform the same labor.

We hebben allemaal dezelfde computers, dezelfde mobieltjes en dezelfde koelkasten. En dat is maar goed ook, als er geen massaproductie bestond zouden alleen de rijken dit kunnen betalen.

De schrijver weigert in te gaan op de consequenties van zijn stellingen. En als de consequenties niet met de fantasie overeenkomen, dan is er het excuus dat dit geen echt communisme was. Hij pleit voor een systeem dat voor massale hongersnood en armoede zal zorgen, enkel omdat het jagers-verzamelaars bestaan veel diverser is dan de scheiding van de arbeid die basis is van de beschaving.

#5 gbh

Ik dacht dat kapitalisme een financieel systeem was en niet een politiek systeem zoals communisme.

#6 Inca

@5, dat is een belangrijke misvatting inderdaad. Maar ze zijn onlosmakelijk: politiek gaat over macht, maar geld = macht en vv.

#7 infirit

@5: Het gaat over de _organisatie_ en de _distributie_ van productie. In andere woorden, wie bepaald er wat er geproduceerd wordt, waar er geproduceerd wordt en wat te doen met de winsten.

In het kapitalisme systeem is dat een zeer klein groepje (meestal 10-12) mensen binnen een bedrijf die al deze beslissingen nemen en de “werknemers” hebben het daar mee te doen.

#8 gbh

@7: Was dat binnen het communisme beter geregeld dan?

Ik ken iemand die in de USSR directeur was van een bakkerij en hij kreeg ’s morgens een telefoontje uit Moskou dat ze vandaag 300 taarten moesten maken. Daar had iedereen het mee te doen.

#9 thalmann

@7
Dan zijn de meeste communistische en socialistische partijen, die gekenmerkt worden door hun ijzeren discipline en hun geld binnen halen via verplichte afdrachten van de leden, kapitalistisch.

De SP bijvoorbeeld, is de enigste Nederlandse partij waarvan de leden geen stemrecht hebben.

#10 infirit

@8: Nee, en dat is de reden dat dat experiment dat uit de revolutie kwam faalde. Ipv een klein groepje binnen bedrijven was het een klein groepje binnen de staat. De werknemers in de USSR hadden nog steeds niets te zeggen over wat en waar te produceren en wat te doen met de winsten.

#11 infirit

@9: Klopt helemaal, echte democratie is ver te zoeken in ons land.

#12 su

@5 Kapitalisme is evengoed als Communisme een economisch systeem. Het gaat erom wie de productiemiddelen in handen heeft. Vandaar dat de afgeleiden van Bolsjewisme staats-kapitalistisch worden genoemd. De productiemiddelen zijn in handen van de staat, en de partijelite bepaalt wat ermee gebeurt. Je spreekt pas van Communisme als de productiemiddelen door iedereen aangewend kunnen worden.

#13 Inca

@9, verplichte afdracht lijkt me juist een logische stap om de invloed van het kapitaal te verminderen. (En stukken wenselijker dan Jos van Rey-Weekers-fratsen.)

Maar dat de SP binnen een kapitalistisch systeem opereert, dat is duidelijk.

(Overigens… het is opmerkelijk dat de discussie altijd doet alsof het om een winnend systeem moet gaan. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Goede ecosystemen hebben juist heel diverse feedbackstructuren, niet een enkele allesoverheersende. Dus sociale en financiele systemen op diverse manieren. Maar dat terzijde.)

Wat betreft stemrecht: dat is er gewoon binnen de SP hoor. Misschien bedoel je dat ze een systeem van afvaardiging hebben via de afdelingen ipv directe stemmingen op een congres, en dat kan je smaak zijn of niet, maar aangezien ons hele politieke systeem op dezelfde manier werkt, denk ik niet dat je goed kunt volhouden dat het niet democratisch is.

#14 gbh

@12: Bij het communisme was de centraal geleide economie het economisch systeem. Nazi Duitsland maakte ook in hoge mate gebruik van de centraal geleide economie.

Binnen kapitalisme heb je ook gote verschillen tussen bijvoorbeeld de sociaal democratie en neo-liberalisme.

Het politieke systeem is het controle mechanisme op het economische systeem en daarom kan je een politiek systeem en een financieel systeem niet tegenover elkaar stellen.

Het Scandinavisch model is kapitalistisch maar bied op sociaal vlak toch zeer goede resultaten.

#15 su

@14 Bij het communisme was de centraal geleide economie het economisch systeem.

Nee, een planeconomie hoort bij een socialistisch systeem. Je hebt er een centaal gezag voor nodig. Als een socialistische staat evolueert naar een communistisch systeem vervalt het centrale gezag. Vandaar ook dat voormalige oostbloklanden zichzelf socialistische staten noemden, geleid door communistische partijen.

#16 HPax

@ C5: ´Ik dacht dat kapitalisme een financieel systeem was en niet een politiek systeem zoals communisme.´

De vrije markt (VM), uitgescholden voor Kapitalisme, is een afscheiding (emancipatie) van de politieke economie. Denk bij ´politieke economie´ aan Feodalisme, Cameralisme, Mercantilisme, waarin de Staat (de Politiek) de economie leidt.

De VM-economie = de Moderne Economie, of ´tout court´: de Economie, begint ongeveer ± ab 1800 (Quenay, Smith, Ricardo).

@ C7.
Op de Vrije Markt zijn de ondernemers vrij in hun investeringen, de consumenten vrij in hun consumptie en besparingen. De Politiek voorziet de Economie van grenzen, e.g. geen vrijheid van verbouw en handel in opium, beperking van productie en handel in/van wapens enz. Justitie dus. Handel moet eerlijk zijn, de Staat is nodig. Waarschijnlijk is de Economie dat van zichzelf niet. Zij zou a-moreel kunnen zijn. Maar goed, zoals de Nederlandse arts de Mandeville het puntig uitdrukte: ‘Vices privées, bénéfices publics’. Je kunt niet alles hebben. (1) Eerlijke armoede voor velen versus (2) wat minder eerlijke welvaart voor de massa´s. Vertrek bij keuze van (1) direct naar N. Korea of Cuba,

Communisme is het streven van de reïntegratie van de Economie en de Politiek, en een recept voor matereële armoede. Wel bevredigt communisme (Marxisme) feodale instincten. Die roei je niet uit.

#17 bolke

@15: Precvies, jij snapt het communisme, er is dus ook nog nooit 1 echt communistisch land geweest in de geschiedenis, socialisme is een tussen stap in het bereiken van het communisme, een politiek systeem dat eigenlijk geen politiek systeem is om dat er in het communisme geen (centrale) regering meer is, en dus ook geen politici meer.

#18 Christian Jongeneel

@15 @17 Klopt – en dat is ook meteen de reden waarom het socialisme niet de weg naar het communisme is: het creëert een elite met zoveel pretenties dat machtsmisbruik onvermijdelijk is.

Maar goed, we drijven wat af van het oorspronkelijke artikel, dat ik vooral zie als een ’tu quoque’ in de richting van het kapitalisme.

#19 pedro

@17:

om dat er in het communisme geen (centrale) regering meer is

Dat is al vanaf de 19e eeuw bekend als communistisch anarchisme.

@16:

Communisme is het streven van de reïntegratie van de Economie en de Politiek

Daar heb je gelijk in, maar dat is niet alleen aan het communisme toe te schrijven. Er zijn heel veel politieke stromingen, die dat voor staan. Alleen het anarcho-kapitalisme wil de zeggenschap van politiek op het economische terrein volledig uit bannen, maar dat is gewoon een recept voor de terugkeer naar het stenen tijdperk.

en een recept voor matereële armoede

Nonsens. De rijksten op de wereld zullen in moeten leveren. Voor de rest hoeven we maar de landen in het voormalig oostblok te kijken. 10% van de bevolking is er op vooruit gegaan na de val van het communisme. De rest is gelijk gebleven of er op achter uit gegaan. De landen beginnen uit het dal te kruipen, maar die toenemende rijkdom van het land vloeit maar naar een klein deel van de bevolking. Dat is materiële rijkdom gepaard aan geestelijke armoede.

#20 su

@19 Dat is al vanaf de 19e eeuw bekend als communistisch anarchisme.

Anarchistisch Communisme bouwt erop voort, maar het is een bindende eigenschap van een Communistische maatschappij. De vele verschillende ideologieën verschillen voornamelijk op de manier waarop een klassenloze maatschappij bewerkstelligd dient te worden vanuit de huidige kapitalistische maatschappij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*