1. 1

  Het bevreemdt Coen Teulings dat corporatiebestuurders over de besteding van een vermogen van rond 200 miljard euro kunnen beslissen, zonder daarover aan de kapitaalverstrekkers verantwoording af te hoeven leggen.

  Eh… de corporaties zelf zijn de kapitaalverschaffers in deze. Niemand vraagt zich af of het wel een goed idee is dat Joop van de Ende de zoveelste infantiele musical produceert: het is zijn geld (kapitaal).

 2. 2

  @JSK: Je zóu kunnen overwegen dat het belang van betaalbare huisvesting voor lagere inkomens van een andere orde is dan de kwaliteit van de musicals van Joop van den Ende.
  En juist daarom is het extra bijzonder dat het bij Joop heel helder is aan welke kapitaalverstrekker hij verantwoording moet afleggen (aandeelhouders met heldere risico/rendementsdoelen), en dat het bij corporaties die vaak als stichtingen zijn georganiseerd onduidelijk is wie het kapitaal vertegenwoordigt (Het bestuur? Wie benoemt hen? Waarom?) en wat hun risico/rendementsdoelen zijn.

 3. 3

  True, maar volgens mij zijn “de burgers” niet de aandeelhouders van de woningcorporatie: de woningcorporatie hebben eigen vermogen. Het is vreemd dat bij de corporaties transparantie en inspraak wordt geëist in hoe zij hun eigen vermogen aanwenden, terwijl er over andere instanties met grote vermogens (zoals vermogende particulieren of hedge/private equity fondsen) er wordt gezegd “hun geld, hun zaak”.

 4. 4

  Niet te snel. Een deel van het vermogen is natuurlijk opgebouwd met behulp van gemeenschapsgeld. Die woningcorporaties waren ooit puur overheid. De gebouwen werden gefinancieerd door de overheid. Er zit dus nog een deel erfenis is.
  Dat is “publiek” bezit. Al zou ik niet zo snel weten welk deel je nu nog kunt claimen.

 5. 6

  Een (woningbouw)corporatie is een verenigingsvorm waarin de deelnemers (huurders) nu juist de middelen samenbundelen voor algemeen nut. Dat de huidige corporaties hun naam niet meer waard zijn is een tweede.

 6. 7

  Bij de verzelfstandiging zijn de corporaties omgezet in stichtingen. Mijn probleem met het bovenstaande stuk is dat de verzelfstandiging van de corporaties volledig niet genoemd wordt terwijl hun onbestuurbaarheid overduidelijk een gevolg van die verzelfstandiging.

  Punt is een beetje: een grotere publieke controle over de woningcorporaties zoals Teulings betoogt zal een verandering van de eigendomsverhoudingen met zich mee moeten brengen.

 7. 9

  @Steeph: Nou ja, “overheidsregime”… zoals ik het lees is er altijd een mate van zelfstandigheid geweest tussen de woningbouw corporaties en de centrale overheid. Een beetje vergelijkbaar met de scholen en de ziekenhuizen: ze krijgen subsidies van de overheid en garanties voor leningen, maar worden niet aangestuurd door ambtenaren en hebben een eigen vermogen dat niet in handen is van de staat of de gemeenschap.

  En volgens mij zijn school- en ziekenhuisbesturen ook niet onderhevig aan enige democratische controle (maar dat kan ik mishebben).

 8. 11

  “En volgens mij zijn school- en ziekenhuisbesturen ook niet onderhevig aan enige democratische controle”

  Dat valt toch vies tegen. Ziekenhuizen en scholen hebben zich nogal nauwkeurig aan bepaalde taken te houden. Geregeld komen er commissies langs die controleren of ze zich wel voldoende aan de voor hun taken bedachte richtlijnen houden en als dat niet gebeurt kunnen ze tijdelijk of zelfs permanent gesloten worden (of wat vaak in ziekenhuizen gebeurt: kunnen hun taken verder beperkt worden). Bovendien krijgen ziekenhuizen en scholen aanmerkelijk minder gelegenheid om een kapitaal op te bouwen dat in de buurt komt van dat van de woningcorporaties (je zou kunnen zeggen, ze krijgen relatief minder overheidssteun voor de nuts-taken die ze uitvoeren). Ik ben overigens de eerste om toe te geven dat de overheid er ook daar nog wel wat meer op mag zitten (dus dat scholen en ziekenhuizen nog te veel handelingsvrijheid hebben).

 9. 13

  Maar worden de diensten van de woningcorporaties niet gecontroleerd? Corporatiewoningen moeten toch gewoon voldoen aan allerlei eisen op het gebied van isolatie, ventilatie, etc.?

  Hier gaat meer over de bestuurlijke vrijheid die corporaties hebben ivm ziekenhuizen en scholen (of universiteiten/hogescholen). Ontloopt dat elkaar echt zoveel dat corporaties in het bijzonder strakker moeten worden aangestuurd?

 10. 14

  En natuurlijk hebben scholen ook nog medezeggenschapsraden (een beetje zoals ondernemingsraden), en dus is er wel degelijk transparantie mogelijk voor de belanghebbenden zoals ouders, leerkrachten etc.

 11. 15

  Ja dat bedoel ik, de bestuurlijke vrijheden van scholen en ziekenhuizen zijn aanmerkelijk meer beknot dan die van woningbouwcorporaties. Een universiteit of hogeschool mag bijvoorbeeld niet zomaar met een nieuwe opleiding beginnen, daarvoor is toestemming van de minister van OCW voor nodig.

 12. 16

  Per saldo bestaat dat bedrag voornamelijk uit gemeenschapsgeld of uit rendement daar uit, derhalve is er geen enkele reden om die partijen niet mee te laten betalen aan de crisis.

  Maar dat zou wel ingaan tegen het ‘wel ontvangen niet betalen’ kapitalisme 1.5.

 13. 19

  @17: Daar speelt de minister zelden een rol in. Bovendien is een vergunningaanvraag van heel andere aard (die heb jij ook nodig om een schuurtje in je tuin te bouwen) dan een nieuwe opleiding. Het één gaat puur om de voorschriften (zoals #13 aangeeft), terwijl het ander een bestuurlijke beslissing betreft (daarin komt oa. aan bod of er wel behoefte is aan zo’n opleiding, of het niet tot onnodige concurrentie met andere opleidingen of dezelfde opleiding aan andere instellingen leidt ed.).

 14. 20

  Wie beslissen mag? Ja IK. Moét, niet mag. Beslissen, ik, van MIJ is het. Word er dan nooit eens iemand kwaad?

  Zit daar maar ergens achter dure klantenservicen en dik glas op slechte/ nauwelijks bereikbare plekken (zoveel mogelijk uit de wijken verdwenen) en waar de winsten als smeltend gletsjerijs heenvloeien mag Joost weten…*niks tegen GC verder, hoi, en welkom*

  Marktwerking? Schlachtwerking. Niet alleen woningstichtingen maar ook energie, post, OV, water en een perc. landbouw (basisvoedsel) terug aan De Staat naar wij dachten. Weg ermee. Oké oké: star en log, geen innovatie, gedoe met aanbestedingen (bouw), vriendjespolitiek, verborgen werkeloosheid, belangenverstrengelingen (bestemmingsplaan>>>bouwproject) corruptie enz. enz.afijn noem alles maar op de bekende Noord Koreaanse communistenriedel…maar we zijn inmiddels toch volwassen geworden mensen??

  We gaan sneller dan het licht man!

 15. 21

  @Bookie
  Woningcorporaties kennen dan wel bewonerscommissies maar die hebben officieel gewoon niets te zeggen, de corporaties kunnen doen wat ze willen ook al gaat dat recht tegen de wensen van de bewonerscommissie in.

  Toen het nog woningbouwverenigingen waren hadden ze ledenraden en die hadden wel degelijk invloed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren