VVD-Kamerlid waarschuwt tegen ‘Eurabia’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Concreet voorbeeld van Ybeltje Berckmoes: een Nigeriaanse knul die hier een Nigeriaanse vrouw aan de haak slaat, twee kinderen verwekt, en dan de dienst uit gaat zitten maken terwijl zij zich een slag in de rondte werkt.

Nigeria is voor de helft christelijk, maar dat mag de pret niet drukken: dit betreft natuurlijk moslims, toch?

Ik denk dat we inmiddels wel mogen vaststellen dat de VVD het PVV-gedachtengoed steeds meer omarmt.

Open artikel

Reacties (21)

#1 gbh

Ik denk dat we inmiddels wel mogen vaststellen dat de VVD het PVV-gedachtengoed steeds meer omarmt.

Dat is wel erg kort door de bocht bij de uitspraak van 1 vertrekkend kamerlid die weet dat ze er gedonder mee krijgt.

Het VVD-Kamerlid is zich bewust van de gevolgen die haar uitspraken kunnen hebben: ‘Ik krijg hier geheid gedonder mee, maar I don’t care’, zei ze na het gesprek. Berckmoes staat niet meer op de VVD-lijst bij de komende verkiezingen.

#2 basszje

@1: Vast. Iemand die toch al weggaat toch even iets PVV influisteren zodat ze lekker mee kunnen liften zonder de ‘schade’.

Komt me ook uiterst christelijk over trouwens:

‘ twee kinderen verwekt, en dan de dienst uit gaat zitten maken terwijl zij zich een slag in de rondte werkt.’

#3 gbh

@2: Hypothetisch mogelijk maar zonder hard bewijs doe je precies wat je de ander verwijt; ongefundeerd stemming maken.

#4 Prediker

…bij de uitspraak van 1 vertrekkend kamerlid…

Maar het is niet slechts één (vertrekkend) kamerlid die PVV-praatjes uitkraamt, hè?

Eerder al hadden we Halbe Zijlstra die suggereerde dat asielzoekers hier kwamen om op onze kosten te potverteren. Als het aan hem lag, werd het onmogelijk om hier een borstvergroting te halen. Later slikte hij dat weer in omdat hij zelf ook wel doorhad dat hij zich daar onsterfelijk belachelijk mee maakte.

De VVD doet ook leuk mee aan de beeldvorming dat asielzoekers hier onze sociale woningvoorraad opsouperen.

Zo pleitte Tweede Kamerlid Roald van der Linde ervoor dat vluchtelingen met asielstatus niet langer in aanmerking zouden komen voor een sociale huurwoning. En de Haagse VVD-fractie vond dat vluchtelingen met asielstatus niet langer voorrang mochten krijgen bij een woningtoewijzing.

Alsof de sociale woningbouw niet door het beleid van de VVD zelf (privatisering, verhuurdersheffing, huurverhoging voor wie boven norm verdient) wordt afgebouwd.

En dan hebben we nog het briefje van Mark Rutte, waarin ‘ie doodleuk suggereert dat allerlei asociaal gedrag door al die buitenlanders komt, die “onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid.”

#5 Micowoco

Halve Zoolstra ging vorig jaar al full retard met zijn borstvergrotingen. Die wil maar al te graag met de pvv, en hij is zeker de enige vvd’er niet.

#6 MrOoijer (Jan van Rongen)

Gevonden in een tweet:

Ledentallen liberale politieke partijen

2007
D66: 10.462 leden
VVD: 40.849 leden

2017
D66: 26.284 leden
VVD: 26.497 leden

Het PVVD geluid holt de VVD uit.

#7 gbh

@4: Als je aan de hand van 1 uitspraak een hele groep wegzet doe je zelf aan PVV-praatjes.

De opvattingen van Berckmoes stroken niet met die van haar partij. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vindt de uitspraken van zijn partijgenote ”een goeie verklaring waarom ze niet meer op de VVD lijst staa

http://www.nu.nl/politiek/4456008/vvd-kamerlid-wil-grenzen-dicht-mannen-midden-oosten.html

#8 Arjan Fernhout

@7: Ah, omdat Berckmoes protesteert tegen foute mannen van elders geloof je Zijlstra die mede voor dit soort toestanden verantwoordelijk is?

#9 gbh

@8: Ik geloof dat jij behoorlijk begint te raaskallen.

#10 Arjan Fernhout

@9: Dus je bent tegen het vluchtelingenplan van Zijlstra in algemene zin (omdat deze inhoudelijk niet afwijkt van de PVV, waarbij Zijlstra via Berckmoes als breekstaafje valselijk een tegenstelling probeert te creeeren)?

#11 Michel

Zo worden rechts radicale standpunten mainstream gemaakt. Eerst zijn er een paar gekkies die niemand serieus neemt. Daar lachen we om. Ze schrijven boekjes over Eurabia. Nu wordt het salonfähig gemaakt doordat een politica van een serieuze partij (regeringspartij immers!) er over begint. Het is een ‘item’ of ‘issue’ geworden en journalisten gaan het serieus bediscussiëren. Ze moeten hier immers aandacht aan geven want er wordt ‘over gesproken’. Uiteraard zijn ze ‘objectief’. Het gaat mensen bezig houden, en zo wordt een echt probleem, waar beleid voor nodig is.

Dat het oorspronkelijk een krankjorum is van de paranoïde Bat Ye’or is iedereen dan vergeten. Het is een verhaal vergelijkbaar met Protocollen van de wijzen van Sion. Bat Ye’or denkt namelijk dat Eurobia een serieus beleidsplan is, een heuse overeenkomst, tussen de Europese en Arabische multiculturele elite om Europa en Arabie te laten versmelten.

#12 Arjan Fernhout

@11 De brief van Rutte was deze week wél gericht aan „alle Nederlanders”. & Rutte slaagt erin het redelijke midden op te zoeken. Het discours uit de handen van Wilders en het Vegter-type poëtische knuffelaars te nemen. Het niet over herkomst maar over gedrag te hebben (Hertzberger).

Die idiotie over het ‘redelijke midden’ van Rutte is zo vals.

Bij druiprek Joop.nl schreef ik 6 uur geleden (nog in moderatie): “Ik ben er voor elke Nederlander,” stelde Mark Rutte vier jaar geleden. Kennelijk moet dat dan voortkomen uit zijn ideologie. Het ware liberalisme is juist om ons daarvan te bevrijden. http://www.joop.nl/nieuws/vvd-pak-de-armen

#13 gbh

@11: Dus de joden hebben het weer gedaan? Ook zo’n rechts radicale standpunt welke nu mainstream is bij het “antizionistische” linkse smaldeel.

Welk rechts radicale standpunt is met soortgelijke spelletjes mainstream geworden bij de VVD?

Uit jouw link:

De grote vraag voor deze verkiezingen is of er een fatsoenlijk debat te voeren valt over immigratie, zonder dat mensen worden uitgemaakt voor racist. Mag je het hebben over overlast van asielzoekers? In 2016 kwam eenderde van de asielaanvragen uit veilige landen als Algerije, Marokko en Tunesië. Er zijn asielzoekers in Weert en Ter Apel die inbraken en diefstallen plegen, die misbruik maken van de asielprocedures en nauwelijks uit te zetten zijn. Mag je zeggen dat je van die types af wil? Of ben je dan een ‘Wilders light’? Ben je ‘net als Trump’

Daar moet een open discussie over gevoerd kunnen worden.

Er is genoeg terechte kritiek te leveren op de partij die rijk rijker wilt maken en arm armer maar niet dat je kan vaststellen dat de VVD het PVV-gedachtengoed steeds meer omarmt met het voorbeeld van @0

#14 Michel

@13: Het lijkt heel redelijk wat Herzberger schrijft, en zij zal ook vast een heel redelijk iemand zijn. Als je echter even doordenkt, iets dat zij blijkbaar niet doet, dan moet je beseffen dat zij van een religie een politiek onderwerp maakt.

Bedenk in de eerste plaats dat het hier gaat om geloof dat wordt beleden door miljarden mensen, het gaat niet over een kleine gekke sekte die haar mensen indoctrineert, en zich afzondert van de maatschappij.

In de tweede plaats moet je de implicaties ervan zien. Moeten we niet ook over de gevaren van het christendom praten? En wat gaat de politiek doen aan dat islam probleem bij immigranten? Gaan we die selecteren? Als moslim kom je het land niet in? Dit zijn enorme consequenties. Toch gebeurt het. Waar het toe leidt zien we in de VS. Een land dat is gesticht op basis van vrijheid van religie, een land dat ooit een eiland van vrijheid was in wereld van religieuze intolerantie, sluit nu haar grenzen voor mensen die een bepaalde religie hebben. Luister, ter illustratie bijvoorbeeld naar deze reportage over Border Control procedures van de VS van het Amerikaanse radio programma On The Media (van 8 februari 2017, helaas geen directe link).

Het vervelende van dit alles is, dat ‘de redelijke Hertzberger’ nalaat te vragen of je het ook over de oorzaak mag hebben van de immigratie. Waarom komen er toch zoveel immigranten uit moslimlanden en Afrika? Heeft onze politiek van verdeel en heers, en onze postkoloniale politiek daar niets mee te maken? Zij vraagt zich ook niet af wie de Marokkanen en Turken, als gastarbeiders hier naartoe hebben gehaald en hen, nadat we niets meer aan hen konden verdienen, ze hebben dumpt op de arbeidsmarkt, zonder opleiding, integratie- en taalcursussen of uitzicht op werk. Dat mocht de samenleving (de overheid, de stad en buurt waar ze leven) zelf oplossen. De mensen die serieus hebben geprobeerd daar wat aan te doen worden nota bene moslim knuffelaars genoemd. Dat zijn zaken die mij toch wel iets relevanter lijken dan het geloof van die mensen.

Maar zij heeft het dus over het geloof. En dat gaat dan door voor redelijke en objectieve journalistiek, die kwesties in de maatschappij benoemt. Niet dus.

#15 Prediker

@14 O wacht, nu valt het kwartje: Hertzberger is een Joods klinkende naam, en Bat Ye’or is het pseudoniem van een Joodse mevrouw (Giselle Littman), en daaruit concludeert gbh dat ‘de joden’ het ‘dus’ weer gedaan hebben.

Dat gbh daarbij dan zelf de antisemitische logica hanteert die hij anderen veelvuldige toeschrijft (ook nu weer), zal ‘m ironisch genoeg wel ontgaan.

Dat Eurabië-verhaal van die Bat Ye’or slaat inderdaad nergens op. Ik ben ooit eens nagegaan hoe de Franse immigratiewetgeving zich na de oliecrisis van de jaren zeventig ontwikkeld heeft. Kort en goed: de grenzen werden niet opengezet voor Algerijnse immigranten, maar juist steeds verder gesloten. Precies het omgekeerde van wat waar zou moeten zijn indien de these van Bat Ye’or juist zou zijn dus.

Maar goed, zo gebruikt Berckmoes een term als ‘Eurabië’ natuurlijk niet, die gebruikt dat in de zin van ‘Londonistan’ (Melanie Philips): als naam voor een grootschalige demografische verandering, waarbij de blanke Europese bevolking in de grote steden deels vervangen wordt voor inwoners van Noord-Afrikaanse en Arabische komaf.

#16 Lennart

@14: “Als je echter even doordenkt, iets dat zij blijkbaar niet doet,”

Nou, het heeft hier niet zoveel mee te maken, maar Rosanne Hertzberger is inderdaad iemand die niet doordenkt. Ik herinner me een column van haar, waarin ze behoorlijk denigrerend deed over de mensen die opkwamen voor Open Acces. Betaalmuren waren volgens haar geen enkel probleem, en wetenschappelijke uitgeverijen als Elsevier moesten we toch vooraal hun geld laten verdienen. Klein detail: toen ze dat schreef werkte ze zelf nog op een universiteit en had dus gratis toegang tot alle relevante literatuur.
Fast forward een paar jaar, en plotseling is Hertzberger tegen de wetenschappelijk uitgeverijen, en voor Open Acces. Ze is helemaal omgedraaid. Klein detail: nu werkt ze niet meer voor een universiteit, en moet ze wel betalen voor relevante literatuur.

Maar je vraagt je af … kon zij dat echt niet bedenken toen ze nog wel voor de universiteit werkte ?

#17 Lennart

@13: Maar die punten die ze noemt zijn toch helemaal niet controversieel ? Natuurlijk mag je het hebben over de overlast van asielzoekers. Mensen uit veilige landen krijgen hier geen asiel, en er is niemand die dat wil veranderen. Natuurlijk is er wat criminaliteit rondom AZC’s, maar voor zover ik weet wordt daartegen opgetreden. Het zijn allemaal volkomen normale zaken waar je vaak genoeg wat over in de media leest. Waarom zou hier niet over gepraat mogen worden, volgens jou en/of Hertzberger ?

#18 Michel

@15: De ironie daarvan was mij inderdaad ontgaan, voor mij is het gewoon een Duits klinkende naam. Het zou ook zo maar kunnen dat haar voorouders Duitse ‘ gelukszoekers’ waren die de afgelopen eeuwen naar Nederland trokken, opzoek naar werk.

#19 Michel

@17: wat ik hierboven zeg, is toch wel mijn reactie op je vraag. Als het alleen dat zou zijn, overlast bij aziel centra. Maar dat is niet waar de discussie over gaat.
[Edit: oeps zie nu pas dat je de vraag niet aan mij stelt. Zit op mijn mobiel te schrijven. Erg onhandig]

#20 Prediker

@18 In haar meest recente column zegt ze daar iets meer over.

Haar achtergrond informeert ook haar empathie met moslims die zich mogelijk afvragen of ze een nooduitgang nodig hebben.

Als ik anno 2017 deel zou uitmaken van een islamitisch gezin, dan zou ik de nooduitgang heel goed in de gaten houden. Als de geschiedenis iets leert, is het wel dat het ondenkbare altijd op de loer ligt en geweld nooit ver weg is.

Maar goed, ik vind dat soort biografische aspecten verder leuk en aardig om te begrijpen hoe iemand is geworden wie ‘ie is (ideologische standpunten vormen zich nu eenmaal niet in een vacuüm), maar uiteindelijk staat of valt een argumentatie daar niet op, natuurlijk.

#21 Michel

@20: Inderdaad, ik had in mijn eerdere reacties (@11 en @14) absoluut niet stil gestaan bij haar naam. Whats in name? immers.

Ik ergerde me aan hoe de vergelijkingen met de jaren dertig de afgelopen weken werden gemaakt. Niet omdat ze onterecht waren – er zullen heus veel historische parallellen te trekken zijn – maar omdat die voorspellingen zo vaag blijven.

Wat het parallellen trekken betreft: het is niet nodig, en ook niet zinvol, om voorspellingen te doen over wat er gaat gebeuren. Niemand kan in de toekomst kijken. Maar, als er parallellen zijn, zeker als ze overduidelijk aanwezig zijn zoals nu, dan moet het mogelijk zijn om daarop te wijzen, want de consequenties kunnen ernstig zijn. Wie dat verbiedt, staat niet toe dat we leren van eerder gemaakte fouten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*