VVD draait: Constitutionele toetsing door rechter sneuvelt

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

NIEUWS - Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het door de rechter toetsen van wetten aan de Grondwet (het voorstel Halsema) gaat het niet halen. Er is een tweederde meerderheid voor nodig en die is om zeep geholpen door een draai van de VVD.

De VVD was bij eerste lezing (de eerdere debatten over het voorstel) voorstander van toetsing door de rechter. Nu geeft de VVD te kennen dat de Tweede Kamer zelf de toetsing kan doen en stelt voor de mogelijkheid voor een constitutionele commissie te onderzoeken.

Het debat is nog niet afgerond en zal later worden voortgezet.

Publiekrecht en politiek heeft een dossier over het zgn, “voorstel Halsema”.

Open artikel

Reacties (6)

#1 zopie

Lekker boeiend.

De Nederlandse grondwet, daar kun je helemaal niet aan toetsen. Het is een papieren drol. Lees zelf maar mee:

art 2: De wet regelt… en behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.
art 4: ….behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.
art 6: …behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. en De wet kan….
art 7: …..behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. en De wet stelt regels…..

Het gaat zo nog een tijdje door.

Hoe moet je in godsnaam een wet toetsen aan een grondwet die stelselmatig naar de wet terugverwijst? Je hebt als rechter niks aan zo’n stuk polderdiarree.

#2 zopie

O ja, nog iets; die paar artikelen die geen twaalf slagen om de arm houden zijn zo ongelukkig geformuleerd dat je ze als de sodemieter moet aanpassen. Lees artikel 1 nog maar eens goed door.

Bent u net zo’n flagrante schender van de grondwet als ik? In mijn partnerkeuze bijvoorbeeld hebben mannen namelijk nooit ook maar een schijn van kans gehad. Terwijl artikel 1 ons ondubbelzinnig verplicht tot bisexualiteit. Discriminatie wegens geslacht is niet toegestaan.

Dan artikel 5: Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.
Behalve als het er teveel zijn

Ik stop hier. Ik denk dat ik mijn punt gemaakt heb.

#3 Folkward

@zopie
Iedereen weet wat ‘je mag niet doden’ betekent, en toch zijn er daar spaarzame uitzonderingen op. Je hebt je punt gemaakt, maar je overdrijft. De citaten die jij aanhaalt gaan over wat uitzonderingen en definitiekwesties. Kennelijk vonden de makers van de grondwet dat een verandering van definities weinig afdoet aan de kernprincipes, die de grondwet uitdraagt. Voor het veranderen van de grondwet is meerdere malen een 2/3 meerderheid nodig, terwijl een aanpassing van een definitie (via een andere wet) slechts 51% meerderheid nodig heeft. Zo kan de grondwet flexibel zijn, terwijl de kerngedachte behouden blijft. Een duurzame insteek voor een Grondwet, lijkt me, geen ‘polderdiarree’.

@0 Wat raar dat daar verder niks over bekend is, alleen montesquieu bericht erover? Overigens vind ik het niet zo raar dat de VVD (of welke andere partij) haar standpunt wijzigt sinds de eerste lezing. Die was namelijk in 2004! Ik heb even gekeken, er zijn slechts 11 mensen uit die tijd die überhaupt nog in de Kamer zitten, alleen Anouchka ‘ik-verpruts-alles’ van Miltenburg en Geert ‘De Kruisvaarder’ Wilders zaten toen in de Tweede Kamer voor de VVD. Je bron meldt dat op 30 maart het debat voortgezet wordt. Mag ik aannemen dat dat 30 maart 2017 is, of staat het voor 2016 al op de planning?

#4 zopie

@3: Niet mee eens. Het gros van de grondwetsartikelen is van de strekking

We eten vanavond spruitjes, tenzij de kok iets anders klaarmaakt

Dat is misschien juridisch correct en politiek handig, maar taalkundig betekenisloos. Een grondwet lijkt me niet in de eerste plaats voor het gemak van de wetgever geschreven.

Vergelijk dit:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

met dit:

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

(het fourth amendment)

#5 joop

anders dan bij onze oosterburen met hun constitutioneel hof in Karlsruhe

#6 Folkward

@4 Leuke vergelijking, maar ook daar staan wat ‘zweverige’ begrippen in. Wat is ‘probable cause’, wat is ‘unreasonable’? In de VS zijn precedenten veel belangrijker en richtinggevender dan hier. Wil jij zeggen dat je invulling van (definities in) de rechtspraak liever af laat hangen van wat een dooie rechter 50 jaar geleden zei, dan een wet, die mee kan veranderen? Een onnauwkeurige invulling van hun 2e grondwe t zorgt nog steeds voor x doden per jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*