Vervolging Wilders vanwege het aanzetten tot haat en discriminatie en groepsbelediging van moslims gaat definitief door

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (69)

#1 Ernest

Hij moet er blij mee zijn, maar is het vreemd genoeg niet. Waarom ziet hij vervolging al bij voorbaat als een veroordeling? De rechter kan het OM in het ongelijk stellen en dan komt hij er alleen maar beter uit.
Hij zegt: “Ik word vervolgd omdat ik over de islam heb gezegd wat miljoenen Nederlanders denken.” Dat talloze anderen denken wat hij zegt is toch geen excuus? Om die reden zou je dus altijd moeten goedkeuren als iemand zegt wat velen denken. Hoeveel mensen moeten denken wat je zegt voordat het niet meer vervolgd mag worden? Tien, honderd, duizend, miljoenen? En vindt hij dit ook van zijn tegenstanders, die hij wil vervolgen?

#2 KJ

@Ernest; omdat het niet het OM is geweest die heeft besloten tot vervolging, maar de rechtbank zelf. Niet alleen is dat (naar mijn mening) een ongeoorloofde overschreiding van het ‘drie machten’ principe geheel in Judge Dredd stijl, het geeft ook al aan dat de rechter in dezen niet onbevangen kan zijn.

Waar heeft hij gezegd dat hij zijn tegenstanders wil vervolgen, en waar heeft hij dat ook daadwerkelijk gedaan ?

#3 eli

OM heeft verzoek om vervolging afgewezen. Verzoekers zijn in beroep gegaan en hebben dat gewonnen bij het Hof.

“‘De rechtbank waarvoor de heer Wilders terecht zal moeten staan, is in geen enkel opzicht gebonden aan het oordeel van het hof over diens uitlatingen.’ ”

Een andere rechtbank gaat de zaak nu dus behandelen.

#4 esgigt

Nu komt dus uitgebreid in de pers wat hij gezegd heeft en vooral: waarom hij het gezegd heeft! Een betere PR zou ik me in Wilders’ plek niet kunnen bedenken!

Dit geeft de PVV vast weer een boost in de peilingen, ongeacht het resultaat van de vervolging. De tegenstanders die dit hebben bewerkstelligd zijn een stel exclusieve klungels en verdienen daarom eigenlijk ook niet beter.

#5 prometeus

@4 Is dat een reden om vervolging na te laten? Dan ben je pas een Wilders-Djimmi (of hoe zo iemand ook heet).

Ik zeg niet dat hij schuldig bevonden dient te worden, maar dit is wel een gevolg van die geweldige rechtsstaat die we van Wilders zo hard tegen de horde wilden moeten verdedigen. als je de randen van ons Christerlijk-Joods-Humanistisch geinspireerde wetgeving opzoekt, dan is het aan de rechter om te oordelen of je over die rand heen bent gegaan als er reden is om dat te denken. Als je dat niet hebt gedaan of een goed verhaal in twijfelgevallen hebt, heb je niks te vrezen.

Het enige wat de emotionele en harde kritiek van Wilders op zijn vervolging dus zegt, is dat hij dus eigenlijk schijt aan de waarden heeft, die hij zegt te verdedigen. Maar dat wisten we al.

#6 HansR

@KJ
Waar heeft hij gezegd dat hij zijn tegenstanders wil vervolgen, en waar heeft hij dat ook daadwerkelijk gedaan ?

Je mist het punt van de uitspraak volledig KJ.

Het zou jou en je andere Wildersvriendjes eens niet misstaan de het persbericht (met daarin de uitspraak) in te zien. Daarin staat o.a.:

In het verzoek van mr. Moszkowicz wordt onder verwijzing naar de zaak Euratom betoogd dat hier sprake zou zijn van een vergelijkbaar geval, omdat de feiten die Wilders worden verweten als ambtsdelicten zouden moeten worden aangemerkt. Dit zou betekenen dat een bijzondere procedure van toepassing is en dat het Hof in deze zaak onbevoegd was. Anders dan in de zaken Bouterse en Euratom, waarin zonder enig onderzoek naar de feiten kon worden vastgesteld dat het openbaar ministerie geen vervolgingsrecht had, kan de vraag of sprake is van ambtsdelicten in deze zaak niet worden beantwoord zonder een beoordeling van de feitelijke omstandigheden. Omdat de Hoge Raad geen onderzoek kan instellen naar de feiten en deze nog niet door de rechter zijn vastgesteld, leent deze vraag zich niet voor het instellen van een vordering tot cassatie in het belang der wet.

Anders gezegd: jou vraag moet inderdaad eerst worden beantwoord. Je opmerking over de rechtsgang is dus dom en ongepast. Het is een bevestiging van wat hier al eerder is gememoreerd: kennis, logica en waarheid is niet besteedt aan Wilders en zijn aanhang. Alleen het zelf gelijk hebben door vooral veel publiciteit en grote bek.

In die zin is de rechtzaak inderdaad ongewenst.

En, @KJ, jouw Niet alleen is dat (naar mijn mening) een ongeoorloofde overschreiding van het ‘drie machten’ principe geheel in Judge Dredd stijl, het geeft ook al aan dat de rechter in dezen niet onbevangen kan zijn is gewoon demagogische flauwekul als je zo’n leider aanhangt.

Hetgeen te verwachten was.

#7 Ernest

@2 Hij zegt bijvoorbeeld: Verbied de Koran. En dat is toch een boek waar veel in staat wat miljoenen gelovigen denken, als ik Wilders mag geloven. Hij wil islamische predikers het land uitzetten, en dat zijn ook mensen die geacht worden te vertolken wat er onder hun medegelovigen leeft.
En deze uitspraak is toch ook niet mis (De Volkskrant, 7-10-2006): ‘Iedere niet-westerse allochtoon moet een assimilatiecontract tekenen. Daarin staat precies wat je wel en niet mag doen. Als je daar niet aan voldoet, moet je het land verlaten.’

#8 esgigt

@5: Wat heb ik volgens jou dan geschreven? Reageer daar dan op en niet op hoe jij (mis-)interpreteert dat ik ben/denk…

#9 KJ

Hansje Hansje toch. Ik ben geen Wilders-adept – ik heb nog nooit op de man gestemd en dat ga ik ook echt niet doen. Ik verdedig alleen ’s mans recht om te zeggen wat hij denkt. Zoals ik dat bijvoorbeeld ook van Harry-de-billenknijper zou doen (als dat akkefietje van hem in de Leidsestraat ooit tot vervolging zou leiden, wat ik niet verwacht).

En nu je zo grof bent geweest mag je je excuses aanbieden. Geef toe – zo zou je je ook niet tegen je schoonmoeder uitlaten.

#10 Martijn Tonies

kennis, logica en waarheid is niet besteedt aan Wilders en zijn aanhang

Lees anders de reacties op telegraaf.nl eens… Linkse rechters! Vrijheid van meningsuiting aan banden! Klassen Justitie!

En meer van dat soort fratsen…

#11 DJ

Ik denk dat hier twee zaken door elkaar heen spelen. (1) het recht te zeggen wat je vind of voelt (2) het verschil tussen burger en parlementariër. Als je macht hebt dan heb je andere rechten en plichten dan zonder macht. De dynamiek is anders. Wie dat niet snapt moet eens ondernemer worden en personeel aannemen, dat verlost je ook gelijk van het links vs rechts gezever. Als je vervolgens denkt dat je als baas tijdens de lunch met je personeel leuk kunt babbelen over het recht op staande voet zonder motivatie al je personeel te ontslaan mis je het punt. Wilders runt geen haringkar als zzp’er maar heeft 1/150 van de parlementaire macht (en misschien meer). mr Bram heeft geprobeerd, ik vermoed om een vergelijkbaar rationaal, dit als ambtsdelict door te laten gaan, zonder succes. De verhoudingen tussen persoonlijke vrijheden en ambtsvrijheden is diffuus, zo is het leven, wie geloof in makkelijke oplossingen is naïef of mentaal lui.

#12 Anoniem

@2 Als je had opgelet bij maatschappijleer dan had je geweten dat die drie onafhankelijke machten elkaar juist moeten controleren en in balans moeten houden. Wat als de minister van justitie moet beslissen over het al dan niet vervolgen van een frauderende CDA burgemeester? Wat als de minister van justitie zijn oud-collega niet wilt vervolgen voor een misdrijf waar andere mensen wel voor gestraft worden?

#13 KJ

#12; Ja, maar daarmee maak je de rechterlijke macht wel gelijk top of the pile. Wat beter zou zijn (het OM wilde er kennelijk niet aan om er een zitting aan te wijden, omdat ze er geen succes in zag), is om het strafrecht ook te openen voor vervolging door burgers. Zolang ze maar betalen. Dan kan zo’n organisatie als die van Rene Danen … (sorry, ik moest even overgeven) zich zonder omwegen tot de rechter wenden. Koop de beoordeling door het OM af, als het ware.

#14 HansR

@KJ#9
Grof? Waar dan?
En excuses? Oh jee, daar heb je weer zo iemand.

#15 Anoniem

@13 Dit is in feite vervolging door burgers, alleen met een rechter als tussenstap om te kijken of het een beetje redelijk en mogelijk is. Het zijn burgers die de niet-vervolging van Wilders hebben aangevochten, het is niet de rechterlijke macht die dit in haar eentje zomaar even besluit te doen.

Wat jij voorstelt had ook tot vervolging van Wilders geleid, dus waarom is het huidige systeem dan slecht?

#16 Bismarck

@13: “daarmee maak je de rechterlijke macht wel gelijk top of the pile.”

En dat is ook waar de rechterlijke macht hoort te zijn, als het om rechtspraak gaat. Het OM (deel van de uitvoerende macht) moet niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Door geen vervolging in te stellen, deed het OM in feite een uitspraak (Wilders is onschuldig). Gelukkig mag in zo’n situatie een rechter ingeschakeld worden, om te oordelen of het OM inderdaad in de verkeerde stoel zit.

Strafrecht openen in geval van betaling is het introduceren van rechtsongelijkheid: als je maar genoeg geld hebt, kun je iemand eeuwig laten vervolgen.

#17 prometeus

@8 OK: wat vind jij dan? Vervolgen of niet? Je zegt het niet met zoveel woorden, maar je stelt wel dat vervolging Wilders alleen maar in de kaart speelt. Dus…

#18 caprio

Politici zouden vrijgesteld moeten worden van dit soort vervolgingen. Schandalig. Vrijheid (van meningsuiting) is pas vrij als je vrij van beperkingen bent.

#19 mescaline

@caprio 18 Iraanse en Irakese wetsuitleggers hebben die “Volledige vrijheid van meningsuiting” te baat genomen om homosexualiteit als een zware zonde te bestempelen. Met vooral in Irak ernstige vervolging van homo’s door tot gevolg. Het recht staat hier volledig buiten spel, dat is bekend.

Zo’n regel is mooi en ideaal, maar geef mij daar toch maar een paar extra begrenzingen om ontsporende volgelingen de wind uit de zeilen te halen.

#20 DJ

Dat is simplistische kul, als je macht hebt moet je niet piepen als je daarop aangesproken wordt. Of vind jij het jolig als de dokter tegen jou vrij van beperkingen babbelt over het type aandoeningen dat je zou kunnen hebben.

#21 caprio

@mescaline: ik vind het angstaanjagend en schokkend hoe veel Nederlanders zo makkelijk individuele vrijheden opgeven voor een concensus cultuur. En het gemak waarmee je dat op lijkt te schrijven, dat is triest.

Mensen moeten homosexualiteit vies en vuil kunnen vinden, en als ze dat goor en smerig vinden prima, en als ze dat ziek vinden, geweldig, en als ze dat een zware zonde vinden, soi. Wat stoort je daaraan?

Dat mensen voor hun mening of gedrag (homosexueel of racistisch) worden vervolgd (in Nederland of Iran) is schandalig inderdaad. Ik begrijp alleen je logica niet om DUS dan maar vrijheden te beperken: jouw logica luidt alsvolgt: om vrijheid te beschermen gaan we vrijheid inperken. Dat klopt logischerwijs alleen al niet, laat staan moreel.

Het vertroebelende in de discussie hier is de Nederlandse neiging naar concensus, dat is een onderliggend culturele, historische barriere die doorbroken zou moeten worden.

#22 Martijn Tonies

@18: de vrijheid van meningsuiting is bedoelt om problemen aan te kunnen snijden, niet om complete bevolkingsgroepen te schofferen of figuurlijk de kling over te willen jagen.

Dat maakt ook dan “vrijheid van meningsuiting” iets heel anders is als “zeggen wat je denkt”, dat laatste is namelijk zelden een “mening”, daar die onderbouwd dient te zijn.

#23 DJ

@21, parlementariërs zijn geen gewone mensen. Of vind u het geen probleem als vicepremier van de CU homo’s omschrijft als zondig en vies en dan nog wat sodom en gomorra verhaaltjes er bij haalt. De CU kijkt wel uit. Ja, individuen moeten dat kunnen vinden, maar de vraag is hier hoe ver de vrijheden van een parlementslid gaan. Dit heeft niet zo veel met consensus te maken, maar met mach.

#24 gbh

mooi en wilders heeft weer wat om de zielige martelaar uit te hangen

#25 caprio

@22Martijn: de vrijheid van meningsuiting is helemaal niet bedoeld om problemen aan te snijden, die is bedoeld om te kunnen zeggen wat je wilt en vindt, gewoon omdat je dat wilt. Als ik mensen schoften vindt, moet ik dat kunnen vinden. Ik vind het toch wel, en als ik het niet mag zeggen, vind ik het 2 keer zo hard.

@21DJ: Inderdaad, vind ik geen probleem, zolang ik maar kan zeggen dat ik homos geile fucks vind bijvoorbeeld, het liefst zou de socialistische vice-premier ook hardop zeggen dat ie homos cool vind, zodat je een balans krijgt of tenminste een diversiteit van een open samenleving, maar veel PvdAers zijn meningsloze zakken.

#26 parallax

Zijn gevolg (lees: half Nederland) heeft toch geen zak van staatsinrichting begrepen, dus dat is Wilders + 10.

#27 esgigt

@17: men had volgens mij beter een andere aanpak kunnen hanteren, maar men heeft nu eenmaal deze conflictueuze weg gekozen. Kan soms een goede stap zijn, maar ik betwijfel of dat in het geval van een politicus de juiste weg is.

Destijds is Adolf Hitler ook vervolgd en veroordeeld geworden (staatsgreep is iets anders dan belediging) maar het was wel de grote omkeer in zijn populariteit en zijn machtspositie. Iets dergelijks kun je ook met Wilders krijgen. Waarschijnlijk is alleen de justitiele vervolging genoeg voor zijn huidige aanhang om hechter te worden. Snap je?

#28 mescaline

@caprio ik wil mijn standpunt wel zo samenvatten: wie voor en in een rechtsstaat leeft krijgt alle VvM.

Maar als er onwettige veemgerichten plaatsvinden die niet aan banden worden gelegd zoals bij Irakese homo’s dan zul je die VvM moeten inbinden. Dat is de consequentie die de hoofdimams zouden moeten trekken.

Anders gezegd: in een anarchie is VvM de motor van…. amorele, onwettige, kleptocratische anarchie

#29 caprio

@28: VvM is de motor van … maar ook de motor van tolerantie, diversiteit, open samenleving, etc. De kunst is om de VvM niet te beperken, en tegelijkertijd privaat bezit wel te beschermen. Met Mill geloof ik dat de vrijheid van de een op houdt bij de lichamelijke vrijheid van de ander en die wordt gewaarborgd via de bescherming op het prive bezit en de integriteit van het eigen lichaam. Maar daar zijn andere wetten voor dan de VvM. En Wilders heeft die zeker niet overtreden. En als ik roep dat alle Marokkanen kapotgeschoten zouden moeten worden, val ik ook niemand lastig. Als ik daarentegen wapens koop, plannen maak om Marokkanen dood te schieten en dan dat roep, dan worden mijn uitlatingen ondersteunend bewijs voor een rechtbank waarin ik beschuldigd kan worden van het voorbereiden van een aanslag. Maar zonder die concrete acties moet iedereen dat kunnen zeggen en vinden.

#30 Hal Icandenza

@KJ
“omdat het niet het OM is geweest die heeft besloten tot vervolging, maar de rechtbank zelf. Niet alleen is dat (naar mijn mening) een ongeoorloofde overschreiding van het ‘drie machten’ principe geheel in Judge Dredd stijl, het geeft ook al aan dat de rechter in dezen niet onbevangen kan zijn.”

Zo werkt het gewoon en altijd. Als jij klaagt, het OM besluit niet te vervolgen, dan kun je in beroep bij de rechter.

#31 Cracken

Zo, nu kan Wilders de gevallen martelaar spelen en krijgt hij er nog weer wat zetels bij.

#32 Hal Icandenza

@caprio
” En als ik roep dat alle Marokkanen kapotgeschoten zouden moeten worden,”

En als iemand anders dat dan doet omdat jij dat gezegd hebt?

#33 caprio

@31: zetels worden niet verdeeld door polls bij 1000 mensen, maar bij de verkiezingen over 2 jaar. Verdonk vergiste zich daar ook in.

#34 caprio

@32: dan moet die ander vervolgd worden. Wat moet er volgens jou gebeuren dan? De bijbel verbieden? De koran verscheuren? Mein Kampf verbieden. Het internet aan banden leggen misschien. Lachwekkend.

#35 gbh

@esgigt, leuke vergelijking maak je met ome adolf

je mag inderdaad zeggen wat je vind, wat niet mag is een complete groep generaliseren en dat is wat wilders doet

als je echt alles mag zeggen kan laster ook uit het strafrecht geschrapt worden

wilders mag de mening hebben dat er te veel marokkanen in het criminele circuit belanden en dat daar wat aan gedaan moet worden, die mening deel ik zelf ook, wat niet mag is elke marokkaan uitmaken voor (straat) terrorist want dat zijn ze niet

#36 caprio

@gbh: je mag wel generaliseren, waar staat dat je dat niet mag? Vrouwen zijn mooi. Bang, rechtzaak aan mijn broek!

Laster zou ook uit het strafrecht moeten, het zou in het gewone burgerrecht moeten staan. Als je mensen economisch schaadt, moeten ze dat op je kunnen verhalen, als je roddels niet op waarheid zijn gebaseerd.

Je zou gewoon moeten kunnen zeggen dat elke marokkaan een straat terrorist is. Hier, ik ga het gewoon doen: elke marokkaan is een straatterrorist.
So fucking what? Hiertegenover staan er alleen op het witte mannen sargasso al tig van anderen die zeggen dat dat onzin is. Dat is precies wat en hoe het debat moet zijn.

#37 Sikbock

het wordt misschien ook tijd om de gratis krant De Pers aan te klagen:

http://www.depers.nl/binnenland/307928/Be-in-it-to-win-it.html

“De opgang van de islam zal uit het westen komen. Niet met haat en terrorisme. Als wij bewijzen dat de islam superieur is, zal de meerderheid, zo die niet moslim wordt, de islam omarmen, accepteren of tolereren.”

#38 caprio

@sickock: haha, de werkelijkheid, de feiten zijn dat de moskeeen leeg lopen, net zoals de kerken, dat komt omdat de westerse samenleving gebaseerd op individuele vrijheid en wetenschap superieur is aan elke vorm van vrijheidsbeperking en metaphysieke shit.

#39 Sikbock

ik vind het gewoon schandelijk dat ‘De Pers’ moslims neerzet als onderontwikkelde idioten..

AANKLACHT! zeg ik

#40 caprio

Ja het probleem natuurlijk is dat als je je gaat ontwikkelen, je al snel a-religieus wordt, en dus zou je kunnen zeggen dat alle gelovigen onderontwikkeld zijn.

#41 Hoite Vellema

@caprio
Ik denk niet dat Wilders dat met je eens is trouwens, denk maar even moslim-geestelijke en fatwa…. Dan zou het land nog eens te klein zijn…

#42 caprio

ik ben dan ook geen Wilders stemmer. Ik ben veel en veel liberaler dan de VVD en Wilders en Verdonk. Dat hele volksnationalisme in de VVD en de liberale partijen daar snap ik helemaal niets van. Ik zie mijzelf meer als libertijn of anarchist.

#43 gbh

@caprio, het gaat mij niet om het generaliseren maar om elke marokkaan als fout te bestempelen, dan is er geen debat meer mogelijk alleen een uitwisseling van stellingen en daarmee drijf je een complete groep in een hoek

#44 Hoite Vellema

@caprio
Jouw mening is inderdaad een goed recept voor anarchisme, geen speld tussen te krijgen ;).

#45 Ernest

@17 dat is ook het verwijt van Wilders cs aan “laf links” en andere parlementariers: dat ze capituleren voor de “islamiet”, omdat die, als je dat niet doet, gewelddadig zou kunnen worden. Zo sta je schaakmat: als je ingrijpt, krijg je geweld, of in het geval van Wilders, een grotere Wilders aanhang, grijp je niet in, dan denkt Wilders: mooi, ik kan doen wat ik wil want ze durven toch niks, of in het geval van de “marokkaantjes” zie je wel, we kunnen doen wat we willen, want de politie durft ons toch niet aan te pakken.

#46 caprio

@Ernest: je moet ook kunnen doen wat je wil in een vrij land, totdat je de fysieke grenzen van de vrijheid bereikt, maar die samenscholingsverboden zijn net zo fascistisch als de beperking van de VvM bij Wilders of gekke imams, en het verbod op Mein Kampf, het verbieden van drugs, het rookverbod, en noem maar op. Dat dat allemaal maar geslikt wordt in Nederland is werkelijk te idioot voor woorden.

#47 caprio

Mensen die zich ‘onveilig voelen’ of die zich ‘storen’ aan anderen en dan hun intolerante zin doordrukken door maar hard en veel zeikerig te klagen de hele dag (de Wilders stemmer ten top) zijn een bedreiging voor de vrije westerse samenleving en de economische groei en welvaart. Dat gezeur komt voort uit verveling, als die mensen dromen en ideeen hadden, en een zekere werk en ondernemingszin, zouden ze nooit op een aartszeurder als Wilders stemmen.

#48 Arjan

@caprio

drog·re·den de; v(m) -en bedrieglijke redenering

#49 Ernest

@46 en 47 De parlementarier moet op zijn woorden letten. Want als Wilders scheldt, staat er een beveiliger bij, of als Balkenende de oorlog steunt, kan hij in de bunker wegkruipen.
Maar voor die zeurders zijn Wilders’ woorden een vrijbrief om iemand verrot te slaan, of pootje te haken. En dan staat Wilders niet in de rechtszaal om ze te helpen.
Maar goed, ik vind die vrijheid van meningsuiting dan ook vaak een rotsmoes, net zoals de woorden “respect” en “racist”, door hufters worden gebruikt terwijl ze mensen zonder reden met een mes bedreigen of erger.

#50 DJ

@48, dank, maar de meesten hebben hier hebben zelf ook een woordenboek. U bedoelt? … (wees concreet)

#51 vandyke

Het zou mij niet verbazen als het OM heeft gedacht: mooi niet vervolgen, daar brand ik mij als ambtenaar mijn vingers niet aan, laat het Hof maar beslissen. Eigenlijk logisch als het om politici gaat vandaar dat de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad (die geen deel uit maakt van het OM en geen ambtenaar is), een minister kan vervolgen voor ambtsmisdrijven.

Je kan moeilijk de rechtbank verwijten dat ze de wet uitvoert. Haatzaaien is nu strafbaar. Wil je het anders? Dan moet je de wet veranderen.

#52 su

Maar voor die zeurders zijn Wilders’ woorden een vrijbrief om iemand verrot te slaan, of pootje te haken.

Wie rottigheid wil uithalen doet dat evengoed met of zonder de woorden van Wilders.

#53 caprio

Haatzaaien is nog geen haat oogsten, het verschil in effect van woorden en opinies op de een of ander, en de onwetenschappelijke bewijsvoering tussen oorzaak en gevolg, maakt dit artikel willekeurig per definitie en dus een politiek artikel. Dat lijkt me veel ernstiger voor de rechtorde dan iemand die zijn mening spuit.

#54 DJ

@53 in principe heeft u gelijk, echter de wetteksten gonzen van de willekeur. Toepassing van wetten moet zo vrij mogelijk zijn van willekeur van de rechterlijke macht, maar het blijft mensen werk. Als u te stringent willekeur wilt voorkomen kan er geen wettekst meer geschreven of toegepast worden. In deze zaak spreken van ‘de’ onwetenschappelijke bewijsvoering is voorbarig, deze moet nog komen.

#55 vandyke

Dus iemand aanzetten om iemand anders te vermoorden zou niet strafbaar moeten zijn?

Het propageren dat groepX maar uitgeroeid moet worden is geen probleem?

Een ouder die zijn kind zegt dat hij iemand moet mishandelen is niet strafbaar?

Allemaal niet vervolgbaar omdat we een absoluut recht op vrijheid van meningsuiting moeten hebben?

Lijkt mij niet dus en je zal dus altijd grensgevechten hebben tussen wat wel en wat niet mag en het meeste van die zaken zal toch door een rechter moeten worden getoetst omdat je nooit alle gevallen in een wet kan stoppen.

#56 caprio

@vandyke: ad a) nee, het aanzetten van iemand specifiek tot een specifieke moord moet strafbaar zijn, maar een algemene uitspraak zonder feitelijke oorzaak-gevolg relatie niet.
ad b) inderdaad
ad c) inderdaad, tenzij het kind het andere kind ook daadwerkelijk mishandeld.
ad d) inderdaad, er zijn altijd grensgevallen, maar die moeten ten voordele van vrijheid en niet ten voordele van vrijheidsbeperkingen worden geveld.

#57 Ernest

@56 Dat betekent dat jij wil kunnen zeggen: “Ze moeten dood, die [mensen]! Weg ermee!” Iedere dag. Op de radio. Op TV in een interview klagen dat mensen het vervelend vinden dat jij dat zegt, en dan nog een keer zeggen.

Interessant.

En dat terwijl het keer op keer in algemene termen beweren dat mensen best de hoek om mogen worden geholpen, als een van de belangrijkste oorzaken van de Hutu-Tutsie slachting in Ruanda wordt gezien.

#58 DJ

Pardon, aanzetten tot moord moet niet strafbaar zijn? De aanzet tot moord is feitelijk de oorzaak-gevolg relatie, dus wat de woorden algemeen of specifiek er mee van doen hebben is mij compleet onduidelijk.

#59 vandyke

ad d Dat is dus onbeperkte vrijheid, want als je grensgevallen altijd ten gunste van ‘vrijheid’ zou moeten vellen dan zijn er ook geen grensgevallen meer.

#60 vandyke

@ caprio Zou u zich kunnen voorstellen dat als wat @57 zegt zou kunnen dat het voor de groep die aangepakt wordt een zeer grove aantasting kunnen zijn van hun vrijheid?

#61 mescaline

Hoe zie je verkapte bedreigingen @caprio ? Vrijheid vna meningsuiting ?

Als jij geen lid van de vakbond wordt dan zul je een zware pijp roken op je werk makker…

Als je bij de Appie blijft kopen zou ik maar oppassen voor me autobanden, kerel…

Als ik je nog een keer in mijn buurt zie dan zwaait er wat…

#62 Lord Wanhoop

7. Ernest, heb jij zelf weleens in een land buiten de EU gewoond en gewerkt?
Wat vind je bijv van Mormonen?

#63 Lord Wanhoop

49. Ernest | 20 May 2009 | 18:22

“… net zoals de woorden “respect” en “racist”, door hufters worden gebruikt terwijl ze mensen zonder reden met een mes bedreigen of erger.”

Je zegt hier precies hetzelfde als Wilders.

#64 caprio

@mescaline/vandyke: de tegenvraag luidt: wat is de misdaad in een aanzetting tot moord zonder moord? Pas als er een daadwerkelijk misdrijf wordt gepleegd kun je een verband trekken en zoals al eerder gezegd als het verband wettelijk aannemelijk is, kun je vervolgen, maar zonder het misdrijf moet je het kunnen zeggen, en als er geen wettelijk aannemelijk verband bestaat ook.
Misschien ben ik gewoon niet bang. Kom maar op. Hoe zie je dan het vermoeden van een verkapte bedreiging? Die verkapte bedreigingen zijn wel interessant voor de discussie, ben er wel gevoelig voor.

#65 vandyke

Ik vind het prima om een tegenvraag te beantwoorden, maar het is dan wel jammer dat u dan ook niet tevens de vragen die zijn gerezen over uw standpunt beantwoord.

Het beramen, aanzetten en oproepen tot een misdrijf is strafbaar.
Het zou wat wezen als justitie alleen maar wat zou mogen doen als de moord, terroristische aanslag etc etc, daadwerkelijk is gepleegd.

Een oproep dat een groep maar de gaskamers in moet, is strafbaar en valt niet onder de vrijheid van meningsuiting. Uiteraard moet dat in zijn context worden gezien.
Een uiting van frustratie in een kroeg zal denk ik door de rechter niet worden veroordeeld. Als u of ik een een comment wat roepen dan kan ik mij ook goed voorstellen dat dat door de rechter lichter wordt beoordeeld dan dat een blogger iets schrijft, maar hier begeef ik mij op glad ijs.

Het vermoeden van een verkapte bedreiging?
Niemand wordt in dit land veroordeeld door de rechter vanwegen een vermoeden (dit in tegenstelling tot wat sommige politici doen).

Criterium is dat een bedreiging wettig en overtuigend moet zijn bewezen. De rechter zal iemand veroordelen wegens bedreiging niet vanwegen een verkapte bedreiging.

#66 Ernest

@62 nee, resp. vind ik niets van.

#67 Ernest

@63 Dat moet je uitleggen.
Ik weet niet wat Wilders allemaal precies zegt, maar ik kan me voorstellen dat hij wel vaker iets zegt dat ik ook wel eens zeg. “Mooi weer.” “Wat een harde wind.” “Het brood is op.” “Dat is een stomme reclame zeg.” Maar dat zegt verder niets over onze verschillen van mening over klimaatbeleid of het voedsel- en warenkwaliteitsbeleid.

#68 parallax

‘Misschien ben ik gewoon niet bang. Kom maar op.’
Wat ben je toch weer dapper caprio.

Wat zijn ze toch dapper he.

#69 Martijn Tonies

@caprio: neen, daar is de vrijheid van meningsuiting, in de democratie, NIET voor bedoeld. Die is er gekomen zodat je kunt ageren tegen het beleid zonder angst voor vervolging: om problemen aan te snijden dus.

Niet om iedereen voor schoften uit te maken.

Dat de “vrijheid van meningsuiting” wordt aangegrepen omdat te doen is wat anders, maar dat wil nog niet zeggen dat dat nodig is. Er bestaat ook nog zoiets als “fatsoen”, je kunt de zaken ook zo brengen dat je je niet verlaagd tot scheldpartijen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*