Verkracht? Doe geen aangifte

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Verkracht? Doe geen aangifte

Ehm ja… Dat is ook een oplossing

0

Reacties (42)

#1 pedro

Heb je de reacties onder het artikel ook gelezen, Joost. Vooral die van de schrijfster van het artikel op internet, waarvan de interpretatie van De Pers is, dat dat het advies geeft om geen aangifte te doen. Erg leuk vind ik daardoor de laatste regel van het artikel van De Pers: “Milli Görüs is niet voor commentaar bereikbaar”.

De reactie van de schrijfster: “Logisch dat wij niet bereikbaar waren voor commentaar omdat ik domweg niet gebeld waren. Dit is weer een stukje media ten voeten uit die zonder met mensen te praten een interpretatie geeft aan het stukje tekst die door mijzelf is geschreven. In Imam Budaks antwoord zijn een paar opties te lezen en de eerste ervan is naar de politie gaan voor aangifte. Staat in mijn eigen tekst soms dat ik dat niet goed keur? Wij staan achter zijn uitleg heb ik geschreven en van dit antwoord maak De Pers een interpretatie met de woorden dat ik tegen een aangifte zou zijn??? Dit zou ik als voorzitter vabn een vrouwen organisatie die al jaren opkomt voor de emancipatie van moslimvrouwen echt gezegd hebben???? Heel knap en dit allemaal zonder met mij in overleg te gaan in die zin van ‘wat bedoelt u hier precies, mevr. Uyar???’ Zoals gezegd dit is media ten voeten uit. Als de Pers echt te waarheid wilt schrijven dan zou ik en onze achterban een beetje research op prijs stellen. Aan andere kant, we zijn het ook niet anders gewend vanuit de media. Die zetten ons graag in een verdomd hoekje”.

Maar ja, wie ben ik? Misschien moeten we ´geen aangifte doen´ strafbaar stellen? Dan ken ik uit het verleden ook nog wel enkele oerhollandse meiden, die mij in vertrouwen ooit mee hebben gedeeld verkracht te zijn en die ook geen aangifte hebben gedaan. ´t Is dat ik ze heb moeten beloven daar verder met niemand over te spreken, anders zou ik hen bij de politie aan kunnen geven vanwege het feit, dat ze geen aangifte wilden doen.

#2 Bart

Pah. Ik ken dat met die mensen die zeggen dat ze ‘niet gebeld zijn’. Als het daar net zo gaat als bij mij op mijn werk, heeft een journalist de hele dag geprobeerd haar te bereiken, maar was zij “toevallig” niet in de buurt van haar telefoon. Maar laten we de pers even bellen: de meeste journalisten-telefoons hebben een geheugen waarin de uitgaande gesprekken zijn terug te vinden. Of er echt geen telefoontje is gepleegd, is zo terug te vinden.

#3 pedro

@2: dat kan en ik heb van Milli Görüs ook geen hoge pet op vanwege hun banden met de grijze wolven, maar ´geen contact met Milli Görüs mogelijk´, dat is gewoon onzin. Het telefoonnummer van die club staat op de website en als je daar naar belt, wordt er gewoon opgenomen. Dan had de journalist ook kunnen vragen om terug gebeld te worden. Maar die zat natuurlijk voor een deadline en kon niet wachten. En dan blijft natuurlijk nog staan, dat de interpretatie van De Pers uiterst discutabel is. Er wordt immers nergens opgeroepen om maar geen aangifte te doen. Iedereen (ook de imam) geeft als eerste optie ´aangifte doen bij de politie´. Helaas komt het te vaak (ook bij veel Nederlandse vrouwen) voor, dat zij geen aangifte willen of kunnen doen (angst voor de dader, de familie, schaamte, er niet meer aan herinnerd willen worden, enz, enz, enz).

#4 Obscura

Maar nu even inhoudelijk: mag een imam dit nu wel of niet zeggen, op straffe van ontslag? Is dit niet een vorm van het beknotten van de vrijheid van meningsuiting? Of telt dat alleen bij wat racistisch aandoende tekeningen? Overigens: het ontslag van de imam had vooral betrekking om het advies om eventueel geen aangifte te doen (omdat dit buiten de Nederlandse rechtsorde zou zijn). Maar juist dat advies wordt door anderen met zinnige argumenten ondersteund. Daar komt bij dat hij het meisje drie keuzes voorlegde en dus niet uitsluitend adviseerde om geen aangifte te doen.

#5 Jan Jaap

@4: Ja, ik vind dit absoluut beknotting van de vrijheid van meningsuiting. Hij mag toch zeggen wat hij wil?

Ze vroeg naar een uitleg vanuit de koran en kreeg die, waarbij hij ook nog gewoon melding maakt van het feit dat er aangifte gedaan kan worden. Ik vond het een vrij genuanceerde uitleg.

Als een Nederlands meisje mij zoiets zou vragen zou ik ook niet weten of ik haar zou aanraden aangifte te doen. Dat soort zaken zijn ontzettend moeilijk te bewijzen, zijn een ongelofelijk brandmerk en de straffen zijn vaak licht.

#6 Martijn

“@4: Ja, ik vind dit absoluut beknotting van de vrijheid van meningsuiting. Hij mag toch zeggen wat hij wil?”

Als privépersoon wel, maar hij had een functie bij Hogeschool Inholland. Ik vraag me alleen wel af hoe ver de hogeschool gaat komen bij de rechter als het ontslag wordt aangevochten met “Dat is niet volgens de Nederlandse rechtsorde en past niet in ?de Nederlandse cultuur?”

Wie echt heel zwak overkomt in dit artikel is Van Eck. Eerst zegt ze: “In de rechtszaal is het vaak het ene woord tegen het andere, met als gevolg hooguit een taakstraf.” Daarna pleit ze voor zwaardere straffen als oplossing. Als de lichte straf een gevolg is van zwak bewijs, wat gaat een hogere maximumstraf daar dan aan veranderen?

#7 Domino

Milli Görüs wordt niet voor niks in Duitsland met argusogen bekeken en in de gaten gehouden.

Zo’n standpunt van iemand als Budak komt echt niet zomaar uit de lucht vallen, maar wordt in die kringen breed gedragen. Het past helemaal in de gedachten dat de vrouw minder rechten heeft dan de man. Dit is gewoon een van de vele terreinen waarop dit manifest is. Dat vrouwen binnen Milli Görüs deze imam ondersteunen past gewoon in hun slaafse volgzaamheid, ontstaan door levenslange indoctrinatie. Vrouwenemancipatie moet daar nog beginnen…

#8 Domino

Ook het primitieve denkniveau binnen de aanhangers van Milli Görüs komt weer eens duidelijk aan het licht:

?Wat zou Inhollands reactie zijn als dit meisje vervolgens zou zijn verstoten, met dwang was uitgehuwelijkt aan haar neef of vermoord zou worden? Als moslimvrouw sta ik volledig achter zijn advies.’

Tja, wij verstoten meestal geen dochters, huwelijken ze niet uit aan de verkrachter, laat staan aan de neef en gaan het slachtoffer ook niet vermoorden……

Een wereld van beschavingsverschil, een kloof, tussen Anatolië en Nederland lijkt me…. wat een beerput.

#9 Joost

@Domino: Wel eens in de biblebelt gekeken, waar scheidingen per definitie de schuld zijn van de vrouw, kinderen verstoten worden als ze zich van het geloof afkeren enz. enz.

De beerput is dichterbij dan je denkt.

#10 Obscura

@6 Je hebt dus twijfels bij de vraag of dit ontslag stand houdt bij een rechter. Dat betekent dat jij dus ook denkt dat de uitspraken van de imam binnen de grenzen van de Nederlandse wet vallen. En dat lijkt mij dus ook. Ik bedoel: als DIT al niet meer binnen de wet valt, dan kunnen we heel wat Nederlanders gaan aanklagen voor ergere opmerkingen, of domweg ontslaan zoals Geert Dales heeft gedaan.

Die Geert Dales wil gewoon een wit voetje scoren bij de kiezers van Rita en andere Geert. Stuitend. Dales is dezelfde man die verantwoordelijkheid draagt voor het feit dat de Noord-Zuid-lijn in Amsterdam inmiddels drie keer zo duur is geworden, waardoor de stad moet korten op allerhande (culturele en andere) voorzieningen. We spreken hier over 900 miljoen euro, in plaats van 300 miljoen euro. En de oplevering is minimaal vier jaar vertraagd. Zo’n vent komt daar mee weg, terwijl iedere burger die de belasting een paar euro te weinig (of een week te laat) betaald een enorme boete krijgt. Maar nee hoor, Geert Dales met zijn waardeloze contracten met de bouwwereld krijgt steeds weer leuke baantjes. Hij zou in het gevang moeten!

Zo, dat moest ik nu al heel lang eens kwijt. Het lucht op, moet ik zeggen.
:-) Met de excuses voor deze enorme offtopic mededeling.

Zie hier voor bronnen.

#11 Domino

De biblebelt doet er niet toe in deze, we leven hier in Nederland, in Europa en niet met normen en waarden uit Anatolië of enkele uithoeken binnen de biblebelt, al neem ik direct aan dat je specialist bent in die contrijen.

Weer aan het mistoptrekken?

#12 Joost

Oh, Domino? De biblebelt van Nederland heb ik het over.

Maar ik zal je uitspraak onthouden als je weer eens in een van je reacties de situaties in verweggistan 1 op 1 doortrekt naar Nederland.

*bookmarkt*

#13 Domino

@10 Je verhaal heeft niks met deze zaak te maken. Hier gaat het om een nederlandse imamopleiding en die is niet gediend met achterlijke standpunten uit Anatolië.

Ook de Türken hebben er genoeg van (al is het om heel andere redenen) want:

Turkije gaat een islamitische universiteit stichten die zich richt op een moderne leer van de islam. Het instituut wordt mogelijk een concurrent van de hoogste soennitische instantie, de relatief behoudende al-Azhar Universiteit van Cairo.

MODERNE LEER, dus niet dat achterhaalde gedoe waar het hierom gaat bij die Budak , neem ik aan, hoop ik….

#14 Domino

Ook ik begreep dat je verwijzing naar onze biblebelt was, waar dus ook meisjes die verkracht worden, worden gedwongen tot een huwelijk met de dader dan wel vermoord of verstoten worden, althans volgens jou…

#15 Joost

@14: Ach ja, vermoord wordt er niet, maar dat is ook in Anatolië eerder een uitzondering. Gedwongen huwelijken vonden in het nabije verleden ook nog in NL plaats.

Maar je uitspraak staat genoteerd, hoor! Dank voor deze stok.

#16 Domino

Je zal weinig aan die stok hebben, immers Moslemistan en zijn wetten en opvattingen zijn overal waar moslims zijn die die wetten en opvattingen huldigen en koesteren.

Tenslotte wat mij betreft: ik begrijp werkelijk niet waar je sympathie voor deze en andere bedenkelijke opvattingen binnen Moslemistan vandaan komen, dan wel waar ze op gestoeld zijn.

Ik heb hier op deze site nog nooit iets positiefs over de islam kunnen ontdekken, behalve dan dat er met de moed der wanhoop gepoogd wordt aan de inhoud van die walmende beerput een ander luchtje te geven. De voorraad spuitbussen met dennegeur moet welhaast doorlopend bij de hand staan.

Maar dennegeur betekent inmiddels: beerputlucht ontsnapt!

#17 Joost

Wie zegt dat ik er sympathie voor heb? Wrijf die stront eens uit je ogen.

Ik ben het er hardgrondig mee oneens. Maar in tegenstelling tot mensen zoals jij vind ik dat vrijheid van meningsuiting voor iedereen geldt, en niet alleen voor de mensen die een mening verkondigen die mij welgevallig is.

#18 pedro

@14: het is in de bible belt en niet alleen daar, dat er volop blanke autochtone meisjes zijn, die uit angst voor hun familie en het feit, dat die familie hen niet gelooft (maar wel de verkrachter, als die het tegengestelde van haar beweerd), hun mond houden over verkrachtingen. Precies dezelfde angst als die islamitische meisjes hebben dus. En dat terwijl de gevolgen voor de autochtone meiden, vooral dankzij het feit, dat wij een heel stuk beter opgeleid zijn, veel minder vergaand zijn. Ze worden immers zelden of nooit vermoord, zoals je zelf al opmerkt, maar worden vaak nog wel in elkaar geslagen en / of verstoten, want ´ze zal er zelf wel om gevraagd hebben´ is in die contreien ook nog een heel plausibele redenering.

Ook in onze westerse wereld worden verkrachtingen nog veel te vaak goedgepraat en veel te vaak gebeurt dat dan ook nog eens door rechters. Misschien dat deze site je kan helpen een wat objectievere mening over dit onderwerp te krijgen. Je doet namelijk net alsof het voor blanke meisjes geen enkel probleem is om een verkrachter aan te geven bij de politie. In verhouding tot de rechters, die de uitspraken hebben gedaan, die je op die site kunt vinden, vind ik de uitspraken van de imam heel gematigd.

#19 Obscura

@Domino
Mijn reactie *10 gaat voor de helft wel degelijk in op het punt dat hier wordt besproken. Verder verontschuldig ik mij vriendelijk en beleefd voor het feit dat ik ook nog een offtopic onderwerp heb aangesneden.

Vriendelijk en beleefd, dat kan van jouw woordkeuzes niet altijd gezegd worden. Maar ja, we leven in een vrij land en dus mag je zeggen wat je wil. Dat geldt ook voor een imam, trouwens, zolang hij binnen de grenzen van de wet blijft. En dat, beste Domino, probeerde ik nu juist uit te leggen: het ontslag zal bij een rechter, zo vermoedde een reageerder, niet stand houden. Ik denk dat ook. En wel hierom: de uitspraken van de imam voor wat betreft het verzwijgen zijn simpelweg niet strafbaar, in mijn ogen.

Overigens vind ook ik eerwraak verwerpelijk, en het is treurig dat meisjes uit angst hiervoor hun mond houden. Maar behalve verwerpelijk is het ook een realiteit en daarom gaf de imam verschillende mogelijkheden bij zijn advies.

Tenslotte vond ik zijn uitspraak als zou het meisje het zelf hebben uitgelokt wél abject en schokkend. Maar dat is niet de reden waarom de imam ontslagen is, en dus geen onderwerp van discussie nu.

#20 Domino

@17 en hoe kom je erbij dat ik iemand een andere mening misgun dan wel in zijn meningsvrijheid beknot? Ik ga er alleen tegen in. Wrijf die stront dan maar uit jouw ogen.

Als ik me vergis en GC niet is om ergens op te reageren, maar alleen om een eigen knuppel in het hoenderhok te gooien, moeten jullie dat duidelijk aangeven op je site. Ik pas me direct aan.

#21 Bougeluk

het is echt onzin om die man te ontslaan met het argument dat hij advies heeft gegeven die niet past binnen de Nederlandse normen en waarden. De man heeft niet geadviseerd om wraak te nemen of anderszins geweld te gebruiken. dat zou buiten de orde zijn. maar adviseren om geen aangifte te doen, en dan laat ik de 1ste optie van de imam buiten beschouwing, is niet buiten de rechtse orde. Ik schat in dat die imam wel zijn grammetje bij de rechter zal halen. Zullen we zien hoe de rechter dit geval gaat vonnissen.

#22 bougeluk

@ 20 beste dom(in/b)o je posting zijn off, maar daarom leuk om te lezen. Ik zou die echt missen als je je gaat aanpassen

#23 Domino

Het zou best kunnen dat de rechter het ontslag nietig maakt, ik ken de doelstellingen van Inholland niet, maar het bestuur vond dat het niet paste bij de opleiding die daar gegeven wordt en daar kan ik me alles bij voorstellen. Het zal niet het eerste akkefietje zijn met Budak lijkt me. Meestal is er bij dat soort conflicten veel meer aan de hand en dat zal ongetwijfeld worden aangedragen bij een rechtszaak.

#24 bougeluk

@ 2 ik ga vanuit dat de redactie van pers/ Peter Wierenga (de artikelschrijver) de reacties lezen en uyar0013 tegen kunnen spreken als haar verhaal niet klopt. vind het vreemd dat wat op jou werk gebeurt door te trekken naar iedereen. Wie een beetje het nieuws volgt weet dat veel journalisten zich nauwelijks aan hoor en wederhoor-principe. Zoals de pers het verhaal van uyar0013 tegen spreekt, ga ik vanuit dat het klopt

#25 Joost

Zo! Domino misgunt anderen hun eigen mening niet! Maar tegelijkertijd is ze dan ook niet te beroerd om een enkeltje thuisland te bepleiten voor mensen die een samenleving bepleiten die de hare niet is.

– bookmarkt pagina nog een keertje –

#26 bougeluk

@3 geen hoge pet van Milli Görüs hebben, kan ik alleen maar ondersteunen. maar banden met de wolfjes hebben ze niet. er is zelfs een principiële verschil tussen beide: Milli Görüs is zeer enge islamitisch en internationaal georiënteerd en de wolfjes zijn eng nationalistisch.

#27 bougeluk

@ 25 is dom(in/b)o een zij dan?

#28 Martijn

@10:
“@6 Je hebt dus twijfels bij de vraag of dit ontslag stand houdt bij een rechter. Dat betekent dat jij dus ook denkt dat de uitspraken van de imam binnen de grenzen van de Nederlandse wet vallen.”

Ik ben vrijwel zeker dat de uitspraak binnen de wet valt. De belangrijke vraag is hier of het ook binnen de reglementen van de Hogeschool Inholland valt.

#29 pedro

@26: ik denk dat je gelijk hebt, want ik heb geen info kunnen vinden die mijn bewering staaft. Waarschijnlijk heeft mijn afkeer van rechtse fundamentalistische clubjes, of ze nu nationalistisch of religieus georiënteerd zijn, er voor gezorgd, dat ik beiden op één hoop gooide.

#30 bougeluk

@29 er zijn meer dan genoeg redenen om die bende op een hoop te gooien, hoor

#31 Domino

@25 Inderdaad, tenslotte zijn ze hier vrijwillig gekomen omdat ze in hun land van herkomst (ook) niet aan de bak konden komen. Beide uitspraken bijten elkaar volstrekt niet.

Ze hebben onze wetten en regels gewoon te respecteren zoals dat iedereen betaamt die ergens gastvrijheid geniet.

‘Je kunt het volgende doen;
a) Gezien we in een land leven dat verkrachting strafbaar stelt kun je naar de rechter gaan en hem aanklagen.
b) Als je bang bent dat jouw familie je gaat verstoten voor iets waaraan jij geen schuld hebt is het wellicht beter om dit niet aan je familie te vertellen. Wel moet je opletten dat je neef hiervan verder geen misbruik maakt. Op het moment dat hij dit wel wil doen raad ik je toch aan om je probleem aan iemand te vertellen zodat je neef hiervoor vreest. Laat je zeker niet misbruiken en wees niet bang om dit probleem toch met iemand te bespreken die je vertrouwt.
c) Je kunt hem vergeven en afspreken dat dit nooit meer gebeurt. Dit is natuurlijk het moeilijkste wat je kunt doen.
Moge Allah swt je sterkte en wijsheid geven. Van: imam Bahaeddin Budak

Inderdaad leven we hier in een land waar je niet ongestraft kan verkrachten (is kennelijk niet overal zo) en waar je aangifte kunt doen (bij de politie en niet bij de rechter) van die verkrachting en niet hoeft te wachten op het oordeel van Allah of je neef hoeft te vergeven omdat het anders zo sneu is voor die neef.

Een paar regels eerder putte de ‘geestelijke zielzorger’ ook nog even uit de koran in het bekende kromme taalgebruik (vertaald of niet):

Allah swt zegt in de Qur?an: ?en benadert ontucht niet. Dit is iets gruwelijks en een slechte manier van doen.? Surat al-isra 32.
De profeet Muhammed (vrede zij met hem) zegt: iedereen die in Allah en de laatste dag gelooft mag niet alleen met een vrouw zijn zonder mahram, want anders zal de Satan de derde persoon zijn.?

Uiteraard heb ik nog even gezocht naar mahram, maar wat je dan tegen komt is een beerput die riekt naar het stenen tijdperk. Het lijkt wel of de tijd eeuwig heeft stil gestaan. Wat een primitieve opvattingen, allemaal uit naam van Allah en zijn hedendaagse volgelingen……

Dat ze haar enige waardevolle bezit (binnen Moslemistan althans), haar maagdelijkheid, heeft verloren, krijgt bij deze ‘zielzorger’ al helemaal geen aandacht.

Lieve Lita brengt het er oneindig veel beter van af!

#32 Domino

Ik heb nog even verder gezocht en weet inmiddels wat zich heeft afgespeeld:

Onder het uitstoten van de kreet ‘Allah is groot’, wijzend op zijn erectie, stormde hij de afgesloten kamer binnen waar zijn nichtje zich bevond en verkrachtte haar.

#33 pedro

@32: Nu je toch aan het fantaseren bent geslagen… Ik snap, dat je vanmorgen weinig te doen had (waarom ga je anders hele lappen tekst, die we allemaal in de link van het artikel kunnen lezen, in de vroege morgen in je reactie zitten kopiëren, of nog erger, over zitten tikken), maar ik proef hier enige seksuele frustratie en kan me zo voorstellen, dat je droomt en opgewonden raakt van die erectie, maar kun je die verzinsels niet beter voor jezelf houden? Je weet immers niet hoe anderen dit interpreteren. Zelf geef je immers voortdurend ook overal je eigen interpretatie aan. Dat mag in dit land.

“Ze hebben onze wetten en regels gewoon te respecteren zoals dat iedereen betaamt die ergens gastvrijheid geniet”??? Gastvrijheid??? Die mensen wonen hier en hebben een Nederlands paspoort. Tsja, het is maar hoe je iets interpreteert, nietwaar. Ik wordt ook iedere dag ook weer gastvrij ontvangen in mijn eigen huis.

#34 Kropotkin

Wat zou Inhollands reactie zijn als dit meisje vervolgens zou zijn verstoten, met dwang was uitgehuwelijkt aan haar neef of vermoord zou worden? Als moslimvrouw sta ik volledig achter zijn advies

Een soort maffia-advies … Beter dat kleine maandelijkse bedrag betalen dan dat er mannetjes je zaak kort en klein komen slaan …

En Joost … dit soort adviezen/argumenten, vanzelfsprekend ondersteund door conservatief PvdA, is nou juist de discriminerende, nep-tolerante Chamberlain visie (godwin, godwin!) net als met het turkse hoofddoekjes gedoe (andere discussie, paar dagen geleden). Omdat het gaat om een zielige minderheid moeten we ze maar niet onnodig boos maken, laten we het onrecht binnen die gemeenschap maar bestaan en misschien is het juist wel beter voor ze … En nee, hoofddoekjes en goedpraten van verkrachting is niet te vergelijken met de holocaust maar met slavernij … best wel eigenlijk.

@10: of domweg ontslaan zoals Geert Dales heeft gedaan
Als het zou gaan om een islamitische stratenmaker met een bouwvakkersdecolleté, laat m maar lekker roepen. Budak zal niet vervolgd worden voor haatzaaien (gelukkig maar), maar dit soort middeleeuws denken behoort niet geadviseerd te worden op school dus daarom helemaal met Dales eens.

(Marcouch heeft ondertussen ook zijn schaapskleren uitgedaan en wil graag het openbaar onderwijs islamiseren, zou direct de PvdA uitgeschopt moeten worden.)

#35 Martijn

De logica wil er wel eens bij inschieten, hè, als je je echt heel boos maakt…

#36 Joost

Ja, ik dacht ook al…

#37 Kropotkin

Tsja, ’t blijkt soms knap lastig te volgen als t niet in je straatje past. (voetbal begint weer …)

#38 Joost

Oh, ik volg het prima, ik ben het er alleen niet mee eens, en ik volg je gevolgtrekkingen gewoon niet. Bijvoorbeeld:
“Omdat het gaat om een zielige minderheid moeten we ze maar niet onnodig boos maken”, en wat verder komt is wel zo’n verkrachting van mijn standpunt, dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen met corrigeren. Ik heb ook zo’n vermoeden dat dat corrigeren aan jou niet besteedt is, dus laat ik het maar na.

#39 pedro

@34: “Een soort maffia-advies … Beter dat kleine maandelijkse bedrag betalen dan dat er mannetjes je zaak kort en klein komen slaan …”. Dat is een goede constatering. Vaak is het voor kleine winkeliers inderdaad beter om dan maar dat kleine bedrag te betalen. We hoeven niet allemaal dode helden te zijn. En als een islamitische vrouw het eerste advies (om naar de politie te stappen) niet op durft te volgen, moet zo´n imam dan verder maar helemaal geen advies meer geven? ´Als je niet naar de politie durft te stappen, heb ik geen enkel ander advies meer voor je´. Dat moet toch jouw standpunt wel zijn, want anders is je kritiek nergens op gebaseerd, omdat je zelf geen enkel ander advies aan die vrouwen geeft. Dan verwordt je hele reactie hier tot ideologische prietpraat. Of is je voorstel soms, dat we het niet aangeven van verkrachting strafbaar moeten stellen?

#40 bougeluk

@39 Kennelijk heeft kamaradsky geen antwoord op jou vraag

#41 Kropotkin

@39: We hoeven niet allemaal dode helden te zijn.

Nee zeker niet, als winkelier zou ik ook een afweging maken, maar ’t ging over de raadgever. Impliciet geef je trouwens wel aan maffiapraktijken van (religieuze) overheden goed te keuren.

Als je niet naar de politie durft te stappen, heb ik geen enkel ander advies meer voor je´. Dat moet toch jouw standpunt wel zijn

Imam had het trouwens over ‘naar de rechter gaan en hem aanklagen’. Hij was waarschijnlijk nog niet zolang in NL?

En ja, ik ben van mening dat in dit geval het enige advies kan zijn om naar de politie te stappen, desnoods met hulp, ondersteuning etc van imam, vrienden …

(en bougeluk #40, ’t is voetbaltijd en naast werk, zorg kinderen … blijft er dan nog maar soms wat tijd over om hier of daar nog een ‘leuke’ reactie te geven)

#42 bougeluk

@ 41 leuk te horen dat je kids hebt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*