Top 10 acties om doelen klimaatakkoord van Parijs te halen

Climate Action Tracker heeft een rapport uitgebracht met daarin de top 10 belangrijkste acties voor komend decennium om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. De top 10 ziet er als volgt uit:

  1. Elektriciteit: hou het groeitempo van hernieuwbare energiebronnen en andere CO2 arme en CO2 neutrale bronnen vast tot 2025 tot deze 100% bereiken in 2050
  2. Kolen: geen nieuwe kolencentrales meer en reduceer de CO2 emissie van bestaande kolencentrales met minstens 30% in 2025
  3. Wegtransport: verkoop van de laatste nieuwe auto met verbrandingsauto voor 2035
  4. Lucht- en scheepvaart: ontwikkel een toekomstvisie die past binnen 1.5°C opwarming en bereik hier een akkoord over
  5. Nieuwe gebouwen: allen nieuwe gebouwen fossiel vrij en bijna energieneutraal in 2020
  6. Renovatie van gebouwen: renovatie tempo opvoeren van <1 % in 2015 naar 5% in 2020
  7. Industrie: alle nieuwe installaties die na 2020 gebouwd worden in CO2 intensieve sectoren zijn CO2 arm; maximaliseer materiaalefficiency
  8. Verminder de uitstoot van bossen en ander landgebruik in 2030 met 95% t.o.v. 2010, stop netto ontbossing in de periode 2020-2030.
  9. Commerciële landbouw: hou emissies op het huidige niveau of verlaag ze, stel regionaal ‘best practices’ vast en verspreidt ze, voer het onderzoek op
  10. CO2 opslag en verwijdering: begin onderzoek naar technieken voor negatieve emissies en begin de toepassing er van in te plannen

Voor de vaste reageerders die zich regelmatig opwinden over het ontbreken van internationale luchtvaart en scheepvaart in de plannen: ze staan hier op nummer 4. Mocht iemand er tijd en zin in hebben dan kan je deze top 10 nog eens langs de analyse van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen leggen.

Open artikel

Reacties (18)

#1 Herman Vruggink

Is er iets bij wat wij nog niet wisten? En daarbij is het een beetje naïef om door te blijven zeveren over 1.5 graad terwijl de afgesproken maatregen ons vermoedelijk tot zo’n 3 graden gaan brengen. Als de aannames van opwarming kloppen tenminste, dat blijft ook nog altijd een vraag. De eerste stap is denk ik om in eerste instantie eerst maar eens de afspraken na te komen. Op eigen houtje als NL zelf doelen verhogen (die we toch niet gaan halen) komt nogal bespottelijk over. Zeker als de VS gaat afhaken binnenkort.

#2 Bookie

Ik mis geboortebeperking.
Zelfs bij groenlinks heb je een partijleider met jonge kinderen, oftewel eigenbelang gaat bij hem voor algemeen belang.

#3 Michiel de Pooter

Krispijn,

Je gaat tegelijk heel hard uit de startblokken naar 2025 en 100% CO2 neutrale energiebronnen in 2050. Je slaat daarbij heel de vergroening van de supply chain van hernieuwbare energiebronnen over. Die supply chain is nu voor 100% afhankelijk van fossiele infrastructuren. Ik denk dan b.v. aan mijnbouw voor grondstoffen, transport, productie van materialen en onderhoud van de productiemiddelen. Er is nu nog geen enkele mogelijkheid om een van die onderdelen CO2-arm of neutraal te resetten. Vooral het CO2-neutraal smelten van staal (1400 gr) en branden van cement (1500 gr) lijkt me boeiend.
In punt 1 tref ik geen enkele reserve of voorbehoud aan, m.b.t. die 100% CO2 neutraal in 2050. Kennelijk heb jij meer informatie dan ik, over de mogelijkheden. Het lijkt me leuk dat je uitlegt, waarom t.a.v. punt 1 geen enkele reserve of voorbehoud nodig is.

#4 Geband van Joop

Ik ben geen ‘klimaatontkenner’ (trouwens weer zo’n bizar slecht gekozen term door onze media): ik ontken niet dat de Aarde opwarmt en dat dat hoogstwaarschijnlijk vooral komt doordat wij de CO2-cyclus hebben verkloot. Maar ik ben sceptisch over onze mogelijkheden het onheil te keren. Die afspraken om de temperatuur niet harder te laten stijgen komen op mij altijd als puur christelijk-religieus i.p.v. wetenschappelijk over: we zijn zondig geweest (CO2 stoken, ontbossen), God straft ons nu (het wordt warm), dus moeten we boete doen (onszelf straffen door te ‘consuminderen’ en geld te betalen) en hopen dat ons offer God vergevingsgezind maakt zodat het weer koeler wordt. Uiteindelijk zal de natuur het zelf oplossen: door de extra CO2 groeien planten en bomen harder waardoor die de extra CO2 weer opnemen, al duurt dit proces veel te lang om de nare consequenties op korte termijn te kunnen verhinderen.

Sowieso is verandering de basis van alle evolutie en dus van het leven op Aarde; zelfs snelle verandering, die ons bestaan in gevaar brengt, zal mooie dingen opleveren. Alles wat succes heeft vernietigt zijn omgeving c.q. de rest, maar uiteindelijk vindt het leven altijd een nieuwe en rijkere balans. Het is ons lot dat we onszelf vernietigen. Dat proces van verandering en creatieve destructie kun je ook vieren, maar dat is blijkbaar een te heidense gedachte…

#5 Krispijn Beek

@3 ik ben niet degene die hard uit de startblokken gaat, ik geef weer wat Climate Action Tracker als belangrijkste 10 punten noemt. Dus ik zie geen reden om tijd te steken in antwoorden waarvan ik nu al weet dat het bij jou weer 10 tegenwerpingen oproept. Ik zou zeggen: verdiep je zelf eens in de ontwikkelingen in de supply chain (bv. mijnbouw), bij staal en bij cement. Als je er een leesbaar stuk over schrijft plaats ik het met alle plezier als gastbijdrage op Sargasso.

@2 misschien dat je de impact van geboortebeperking overschat?

@4 wie anders dan jijzelf neemt de term klimaatontkenner in zijn mond in de discussie hier? En religieuze maatregelen? Het klimaatakkoord van Parijs is gebaseerd op eerdere verdragen, zoals het Montreal protocol en het Gothenborg protocol. Beide zijn succesvol geweest om de problemen die ze adresseerde te lijf te gaan. Ook al was de ambitie in eerste instantie onvoldoende om aan de doelstellingen te voldoen. Kwestie van volhouden en doorpakken.

#6 Michiel de Pooter

@5: Nee Krispijn, je moet het niet omkeren; Waarom moet ik me verdiepen in CO2-arme productie van staal ? Ik roep toch niks over 100% CO2 neutraal in 2050 ?
Wie eist, bewijst. Het kan niet anders zijn, dat er een informatie ongelijkheid bestaat tussen jou en ik over dit onderwerp. Kan je nu oplossen. Make my day, zou ik zeggen.

Zoniet, dan ben je gewoon een tragische krullendraaier,
weggelopen uit een Frans Bauer liedje.

(handjes in de lucht)

Ik loop met jou naar de regenboog
We zijn omringd door een bloementoog
Daar waar de zevende hemel wacht
Aan ’t eind van de reis
De weg voor ons is een zonnestraal
Die wijst ons nu naar ons ideaal
Die reis is net als een sprookjesnacht
Naar een mooi paradijs

#7 Krispijn Beek

@6 meneer de Pooter, klik dan even door. Voor 2 van de 3 geef ik je het antwoord op een presenteerblaadje. Er wordt gewoon al aan oplossingen gewerkt, zowel voor verduurzamen van de mijnbouwsector (al zal dat echt nog wel een tijd duren voor die sector echt schoon is) als voor de ontwikkeling van een CO2 arme en op termijn zelfs bijna CO2 neutrale manier om staal te produceren.

Voor de productie van cement zijn er naar mijn weten nog weinig alternatieven. Dat ze er nu nog niet zijn wil niet zeggen dat er geen doelstellingen gesteld mogen worden voor die sector in het jaar 2050. Keuze is namelijk vrij eenvoudig: of er is een alternatief nodig voor cement of de productie moet milieuvriendelijker. Dat is toch de wijze waarop we al meer dan 100 jaar milieubeleid maken? Of het nu gaat om vervoer met paarden in de stad (veel stank en paardenpoep, dus verzin een oplossing of een ander vervoermiddel) of een willekeurig ander dossier. Dus waarom niet met CO2 intensieve sectoren? Die vormen een probleem, dus los het op of verzin een alternatief.

#8 AltJohan

@Michiel de Pooter: ik sluit me aan bij @Krispijn Beek. CO2-neutraal staal is de toekomst

Als een overschot windenergie is, waar zou je dat weggooien? (zie de discussie over de Engelse situatie). Met een verwarmingselement kun je die stroom gebruiken in een hoogoven.

Ook op gebied van betonproductie zijn er innovaties nodig.

#9 Michiel de Pooter

@8: “CO2-neutraal staal is de toekomst”.

Dat zal ongetwijfeld. Alleen is het nu nog puur technisch science- fiction. Er zijn helemaal geen geloofwaardige concepten voorhanden. Dus dan loop je samen met Krispijn naar die regenboog van Frans Bauer en Marianne Weber, waar het vol staat met windmolentjes.

#10 AltJohan

@Michiel de Pooter: ik ben het met je eens dat we het met zonnecelletjes en molentjes moeilijk gaan redden. Ik zie daarom ook een rol voor kernenergie.

Het punt is: als we willen kunnen we heel veel. Zelfs zonder kernenergie.

Het enige wat we nodig hebben is een algemeen gevoel van urgentie. Denk aan het Manhatten-project en de man op de maan.

#11 Krispijn Beek

@9 waarom zouden er technisch geloofwaardige concepten moeten zijn voordat je normen en doelstellingen aankondigt? Je weet leuke karikaturen te schilderen van anderen, alleen maak je een karikatuur van jezelf als je beweert dat ik het enkel over windmolens en zonnepanelen heb. In het artikel waar ik naar link is dat maar liefst 1 van de 10 richtingen die opgelost moet worden. En dan wat betreft de geloofwaardigheid van de top 10 waar dit stuk mee begon (en die NIET van mijn hand is):

1) lijkt me te doen, de groei zit er nog steeds in er zijn nog geen signalen dat de groei van duurzame energie afvlakt.
2) is een ambitieuze, of het lukt weet ik niet. In Nederland en West-Europa is het mogelijk om de kolencentrales te sluiten en ze te vervangen door gascentrales die momenteel stil staan. Da’s gewoon een keus.
3) klinkt ambitieus, maar verschillende marktvorsers voorspellen het eind van de verbrandingsmotor voor 2025 (en dat is voor de 2e generatie Tesla Powerwall liet zien dat de prijs van energieopslag snel daalt). Of het uit komt?
5) nieuwe gebouwen bijna energieneutraal, binnen de EU is dat gewoon de standaard vanuit de EU vanaf 2020. Dus ook niet echt revolutionair of future tech. Zijn ook voldoende voorbeelden van dat het kan.
6) is mogelijk bij de huidige stand van de techniek voor grondgebonden woningen van voor 1980 en begint mogelijk te worden voor stapelbouw. Of het snel genoeg kan opschalen om de gebouwde omgeving in het gewenste tempo energieneutraal te maken? Goede vraag, weet ik niet. Heeft echter niks met Frans Bauer, Marianne Weber of future tech te maken. Eerder met gebrek aan nieuwsgierigheid van jou kant dat je je er niet eens in verdiept.

4, 7, 8, 9 en 10 zijn m.i. de grootste uitdagingen, waar (voor zover mijn kennis rijkt) nog veel techniek en kennis ontwikkelt moet worden om het halen van de doelstellingen mogelijk te maken. Wat niet wil zeggen dat je niet nu al doelstellingen kan stellen. Kijk naar de wetenschappelijke literatuur over bijvoorbeeld normstelling voor grootschalige luchtverontreiniging en innovatie en je zal een stevige correlatie vinden tussen het aanscherpen van normen en doelstellingen en het aantal octrooien en patenten. Oftewel: normen lokken innovaties uit. Wat niet wil zeggen dat die innovaties altijd het tempo hebben dat je wil (soms gaat het sneller soms gaat het langzamer).

@10 zonder hele forse inzet op energiebesparing ga je het ook met kernenergie niet redden om binnen het CO2 budget te blijven. Bij het huidige emissieniveau hebben we nog 5 tot 9 jaar voor de 1,5 graden doelstelling (als je minimaal 50% kans wil hebben dat we er dan ook echt onder blijven) en tussen de 20 en 27 jaar voor 2 graden.
https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown
Een kerncentrale bouwen kost zeker 10 jaar, waarbij er een hoop beton en staal nodig is gedurende die 10 jaar. Pas daarna begint de ‘CO2 vrije’ energieproductie op gang te komen. In die bouwperiode krijg je de CO2 emissie enkel omlaag als je inzet op andere zaken, bv. energiebesparing of een van de andere 10 punten uit het rapport waar deze discussie mee begon.

#12 Michiel de Pooter

@11: “normen en doelstellingen”

Normen en doelstellingen vloeien voort uit mogelijkheden, niet uit onmogelijkheden en abstracties, zoals dat 10-puntenlijstje.
Om me te beperken tot punt 1; 100% CO2-vrij in 2050 is vanuit een 2016-perspectief pure abstractie. Dat is geen boutade; 0% economische activiteiten in NL gebeuren in 2016 CO2-vrij.
Zoals ik al een in een ander draadje heb uitgelegd, kan zelfs het kleine beetje stroom wat CO2-vrij opgewekt wordt, niet gebeuren zonder 100% fossiele, CO2 gebonden facilitering.

#13 Krispijn Beek

@12 en waarom zou je er dan naar moeten kijken vanuit 2016 perspectief? Als je vanuit 1970 perspectief kijkt naar het huidige internet en mobiele telefonie is dat ook een boutade. Of zoals ik in een andere draadje al eens heb betoogd: zoek eens het oude artikel van The Economist uit de jaren 90 op dat uitlegt dat bezien vanuit het perspectief van dat moment zelfs streaming video op VHS kwaliteit kansloos is, behalve in Tokyo en andere gebieden met zeer hoge concentraties bewoners. En vergelijk dat met het huidig perspectief waarin (U)HDF de standaard is geworden.

En 100% fossiele facilitering van duurzame energie: door vergaand te elektrificeren (zoals PBL bepleit en voorspiegeld) kan je veel verder komen met verduurzaming. De CO2 die nodig is voor het staal van bv. windmolens kan fors omlaag als je processen als Hisarna doorontwikkeld, of als je overschakelt op het elektrische proces dat in de VS vaker wordt gebruikt.

#14 Henk Daalder Pak de Wind

@2: De aarde heeft genoeg duurzame energie voor 50 miljard mensen. We hebben die nieuwe hersenen juist nodig om de complexiteit van de transitie ver doorgronden.

#15 Henk Daalder Pak de Wind

@9: CO2 neutraal staal is al (bijna) mogelijk. Kwestie van of normen opleggen of meer subsidie.
De technieken voor CO2 afvang bij ouderwetse hoogovens zijn getest, en liggen nu op de plank.

#16 Henk Daalder Pak de Wind

Deze 10 punten zijn niet de meest urgente of effectiefste.
Ook ontbreekt er een veranderkracht, je kunt deze of betere doelen wel bedenken, maar er is een veranderkracht nodig om er naar toe te werken.

Bijvoorbeeld kolen zijn niet het probleem, de CO2 uit de 3000 centrales op de wereld is het probleem, een van de problemen.
Dus moet er een wereldwijd besluit komen om CCS2 te verplichten.
En misschien wel het eerst in China, daar groeit de CO2 uitstoot nog hard, en zij hebben het geld en onze kennis om CCS2 toe te passen. De techniek is klaar, maar maakt stroom duurder, dus moeten regeringen samen besluiten dat deze techniek verplicht wordt. Omdat de CO2 reductie van die 3000 centrales zo urgent is

Het grootste gebrek aan dit lijstje is dat verreweg de grootste broeikas gas bron er niet opstaat.
CO2 en methaan uit de smeltende toendra en de opwarmende poolzee.
Hoe pakken we dat aan?
Hoe vangen we die gassen daar af, of elders?

Ik denk dat de huidige hittegolf binnen de noord pool cirkel hier door wordt veroorzaakt.

#17 Michiel de Pooter

@16: Henk Daalder pakt de wind, maar nog veel vaker de roeptoeter. Veel volume, weinig nuance en onderbouwing. Het is Henk nog nooit opgevallen dat de echte wereld gestructureerd wordt met cijfertjes, sommetjes, calculators en spreadsheets. Keep on trucking Henk. En doe je ze daar allemaal de groeten op je groen wolkje ?

#18 JANC

@17: Doe zelf wat je preekt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*