‘Taboe in Nederland op bekritiseren religieus extremisme’

Dat beweert althans VON, de koepelorganisatie van Nederlandse vluchtelingenorganisaties:

Anders dan het geloof dat mensen op individuele basis beleven, streeft de politieke islam naar mondiale heerschappij. De gruwelijke manier waarop dat moet worden bereikt, zien we dagelijks terug in de media. Toch lijkt er in Nederland nog steeds een taboe te rusten op het bekritiseren van religieus extremisme. Al in de zomer zagen we dat bestuurders niet durfden op te treden tegen aanhangers van de Islamitische Staat (IS), zoals zij dat wel doen tegen seculier [sic] extremisten waaronder neonazi’s.

De misplaatste bescherming van religie belemmert diepgaande analyse van de problematiek en daarmee echte oplossingen voor religieus extremisme.

Zoals het hier wordt geformuleerd, klinkt dit ronduit onwaarschijnlijk: religieus extremisme – zeker als het aankomt op de concrete daden die daaruit voortvloeien – wordt, zoals iedereen zelf kan constateren, immers aan de de lopende band bekritiseerd.

Maar wanneer de officiële reactie (pdf) van VON op het recent afgekondigde actieprogramma van het kabinet tegen jihadisme erbij wordt gepakt, lijkt de organisatie wel degelijk een punt te hebben. Daarin lezen we immers het volgende:

Zoals het kabinet terecht onderstreept, vormt het jihadisme een substantiële bedreiging voor onze nationale veiligheid en voor de internationale rechtsorde. De jihadistische beweging vormt in alles het tegenovergestelde van onze democratische rechtsstaat. Jihadisten zijn dus ook niet een bij toeval gevormde groep. Ze vormen een beweging op basis van een gedeelde religieuze ideologie, die de ware voedingsbodem is van deze ellende. We zijn dan ook verbaasd over de omslachtige manier waarop in de brief wordt gesteld dat jihadisme “de gebruikelijke benaming voor een specifieke moderne gewelddadige ideologie” is.

Kennelijk rust er nog steeds een taboe op het benoemen van religieuze ideologieën. Als we dan direct mogen beginnen met het bespreekbaar maken daarvan: jihadisme is de meest gewelddadige vorm van een ideologie genaamd ‘de politieke islam’. […] En daarmee bedoelen we niet het geloof dat mensen op individuele basis beleven. We doelen op de gepolitiseerde vorm van de religie, oftewel de ideologie.

Het helpt inderdaad niet als we, uit angst om op tenen te trappen, pretenderen dat een groep als IS ‘niets met de ware islam te maken heeft’ (wat dat dan ook mag zijn).

Want IS, inclusief de ideologie die deze groepering voorstaat, is uiteraard wel degelijk een vrucht van de islam, zoals ik hier al eerder schreef. Net zoals de Spaanse Inquisitie en het verzwijgen van massaal kindermisbruik wrange vruchten van het christendom zijn, of zoals het stalinisme uiteindelijk een moorddadige uitwas van de Verlichting is.

Als je het jihadisme met voorlichting en inhoudelijke argumenten wilt bestrijden, moet je dus niet met de mantel der liefde bedekken dat ook – en in dit verband juist – uit de islam excessen kunnen voorkomen.

En volgens VON is dat, als ik ze goed begrijp, precies wat het kabinet deed.

h/t Bullie

Open waanlink

 1. 1

  Er wordt door linkse kringen alleen een heet hang taboe rondom kritiek op een politieke ideologie vermomt als religie in stand gehouden. Het wordt in voornoemde kringen juist als buitengewoon progressief gezien om naar hartelust tegen religie aan te schoppen. De Katholieken, protestanten en het jodendom (vooral de Joden) kunnen er van mee praten.

  Maar nu de ongebreidelde moordlust van de islam via de interwebs de Nl huiskamers binnenstroomt en de 5de colonne zich heftig roert zal dit taboe niet lang meer stand houden.

 2. 2

  @1 *stopt met lezen na “linkse kringen”*

  edit: Damn. Toch verder gelezen. Ik vraag me af wat mensen als Anton uberhaupt nog op Sargasso doen. Ze worden constant afgeserveerd, hun argumenten gefileerd.

  En toch blijven ze komen. Is het een soort van oprechte liefdadigheid van een idioot? Sargasso gaat nog eens ten onder aan het Dunning-Krugereffect.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dunning-krugereffect

  Overigens is dit laatste effect ook prima te gebruiken door Anton et al., maar dat terzijde.

 3. 3

  De Katholieken, protestanten en het jodendom (vooral de Joden) kunnen er van mee praten.

  Nou, talmoedkritiek was toch vooral een conservatief-katholiek en nationaal-socialistisch dingetje, en zoals we allemaal weten hadden de nationaal-socialisten een hekel aan links. Henry Ford met zijn boekje over ‘The International Jew’ viel ook al bepaald niet links te noemen.

  Het is heel simpel: progressief links bekritiseert de traditionele machtsverhoudingen, en eeuwenlang hebben kerken een cruciale rol gespeeld in de ideologische rechtvaardigingen voor die machtsverhoudingen. De elites hebben steeds dankbaar gebruik gemaakt van religie om de bestaande machtsverhoudingen voor te stellen als natuurlijk en door God zo bestemd om de massa’s onder hen in het gareel te houden.

  Het is progressief-links dat uit de Holocaust de les heeft verbreed naar alle vormen van racisme, en er steeds op wijst dat elke maatschappij het risico loopt om ‘de vreemdeling’ tot zondebok aan te wijzen en uit te stoten; en dat vreemdelingenhaat een functie is van een kapitalistisch systeem om de aandacht van de arbeiders- en lagere middenklasse af te leiden van de exploitatie door het systeem zelf.

  De moslimimmigrant past naadloos in datzelfde sjabloon; vandaar dat links bij hetzes tegen moslims en de islam steeds weer vermanend verwijst naar de Holocaust en wat er met de Joden is gebeurd; waarop rechts begint te mekkeren over politieke correctheid, gutmenschen en de heilige Pim, martelaar voor het vrije woord.

 4. 4

  LOL. Taboe? Het gaat alleen nog maar over jihadisme. Zelfs Gerard Joling bemoeit zich er tegen aan. Het is een geschenk uit de hemel, alleen jammer dat die Zwarte Piet discussie toch nog soms afleidt want anders konden het alleen nog maar daar over gaan. 16 miljoen Korankenners die elkaar in de haren zitten (okay 8 miljoen, de andere 8 zijn klimaatwetenschappers die publiceren op comments bij krantenartikelen over klimaatverandering.)

 5. 6

  Decennia lang gemekker over ‘een taboe op’, en nog steeds loopt men te mekkeren over een niet bestaande taboe.

  Er is een wezenlijk verschil tussen een ‘discussie over’ voeren op basis van inhoudelijke argumenten, en het ageren tegen stompzinnigheden zoals Anton (en vandaag de dag bijvoorbeeld ook Sjors van Beek op Sargasso) met enige regelmaat ter berde brengen.

  Maar nee, het is allemaal taboe hoor.

  Lazer toch op met dat zwakzinnig gebazel, onderbuikende discussievervuilers.

 6. 8

  @7

  Me hoela. Dik tien jaar is er een meta-discussie gevoerd. Gewoon geneuzel in de marge over het racisme van Pim Fortuyn, met fijne voorlieden als Marcel van Dam als gespreksleider. Gepiep van kleine mensen over typjes als die smeerkees van Gogh en het feit dat hij Fatima Elatik een dom gansje noemde. Tien jaar gewauwel van pipo’s die nog nooit een kerk van binnen hebben gezien dat de SGP toch echt geen haar beter is als […]. Tien jaar domme opmerkingen over vreemde etensluchtjes op de gang en wat niet al.

  Me hoela dat er al dik tien jaar geen taboe meer zou rusten op het bekritiseren van religieus extremisme. Dat geldt namelijk alleen als die religie niet toevallig de islam is.

 7. 9

  @8: Ik denk dat jij in een ander Nederland woont dan ik. Ik woon in een Nederland waar burgemeesters (overigens zonder juiste wettelijke basis ) vlaggen van Hamas en IS verbieden en politici (buiten het parlement) straffeloos kunnen zeggen dat er miljoenen, tientallen miljoenen moslims uit Europa gedeporteerd moeten worden, omdat ze extreme gedachten zouden hebben. En iedereen zowel binnen als buiten de politiek put zich uit in het veroordelen van IS en al wat IS doet. Me dunkt dat het met dat taboe wel heel erg hard meevalt.

 8. 10

  Er wordt juist vaak geprobeerd een taboe te creëren op het bekritiseren van islamcritici. Ook in dit draadje weer. Vrijheid van meningsuiting voor de islamcritici, maar kritiek op hun standpunten wordt niet geaccepteerd door onze voorvechters voor de vrijheid van meningsuiting.

  @1:

  kritiek op een politieke ideologie

  Is volkomen normaal. Maar wat is die politieke ideologie volgens jou:

  de ongebreidelde moordlust van de islam

  Ja, en dan heb je het dus helemaal niet over een politieke ideologie, en de vraag of die ideologie zich op een bepaalde visie over een of andere religie baseert. Dan ben je gewoon een racist, die een hele groep over één kam scheert.

 9. 11

  @9: Het taboe is er al sinds Janmaat en vanaf 1997, toen Fortuyn zijn “Tegen de islamisering van de Nederlandse cultuur” schreef. Vanaf die tijd is, publiekelijk, het onderwerp van gesprek grotendeels de islam en haar aanhangers geweest. Alsof er geen interessantere maatschappelijke problemen waren dan een halfbakken woestijngeloof.

  Daar, van dat taboe, is Wilders een product. Dus zijn aanwezigheid is geen ontkrachting van de stelling dat het taboe levend is, maar juist een bevestiging. Als het geen taboe was, dan hadden we wel betere politici die zich over de zaak bogen dan Wilders. Dan hadden anderen het bespreekbaar durven maken.

  M.b.t. verbieden van vlaggen… Ik vind het suf. Maar ik heb weinig bezwaar gehoord tegen het verbieden op scholen van (uitsluitend) NL vlaggetjes op jassen en dergelijke, eind jaren 90. Recent nog is vanuit allerlei hoeken geprobeerd om Wilders in een kwaad daglicht te stellen vanwege een, mind you, fucking prinsenvlag. Ook Sargasso heb ik toen niet gehoord. Integendeel. Verder neem ik aan dat van Aartsen een APV heeft uitgevaardigd, inderdaad vanwege het ontbreken van verdere wettelijke basis. Dus?

 10. 13

  @11: het taboe is er sinds de tweede wereldoorlog. Sinds die tijd wordt niet meer geaccepteerd, dat je je zo over bepaalde groepen mensen uitlaat. Heeft niks met Janmaat of Fortuyn te maken. En de reden dat het deze eeuw in bepaalde ultrarechtse kringen weer bon ton wordt om je zo uit te laten, is, dat de mensen die die oorlog mee hebben gemaakt aan het uitsterven zijn. Vandaar ook de opkomst van de godwin, die zegt: “jij hebt de oorlog niet mee gemaakt, dus die mag je niet noemen”. Zo lang de mensen, die de oorlog nog wel mee hebben gemaakt, nog leefden, waren dat soort argumenten niet mogelijk. Nu weer wel.

  En dan nog het lef hebben om het over de ‘prinsenvlag’ te hebben. Ruim voor de oorlog was het de prinsenvlag. Voor en tijdens de oorlog is dat symbool geannexeerd door de NSB. Sinds die tijd staat die vlag niet meer voor de prinsenvlag, maar is het de vlag van de Nederlandse fascisten.

  O en btw: je hebt weinig gehoord over “het verbieden op scholen van (uitsluitend) NL vlaggetjes op jassen en dergelijke’, omdat je uit je nek zit te kletsen. Er is nooit een verbod geweest op vlaggetjes, en al helemaal niet op uitsluitend NL vlaggetjes. Er is alleen vanuit extreemrechtse hoek heel veel; gekrakeel geweest, toen zij meenden, dat dat op één school in Nederland stond te gebeuren. Er bleek niks waar te zijn van het verhaal. Het was een foute mening. Maar wel eentje die nu nog steeds bij sommigen in de kop rond spookt, blijkbaar.

 11. 14

  @6: Waarlijk begin ik me gevleid te voelen dat mijn naam weer opduikt in een draad waar ik me nog niet in had gemengd. Ik begin kennelijk een soort Huis-Wilders te worden. Ook uit Venlo en ook blond, kan bijna geen toeval zijn.
  (Daarbij ga ik er maar even van uit dat Mario het woordje ‘die’ is vergeten: “stompzinnigheden zoals Anton en Sjors DIE ter sprake brengen”).

  “Zwakzinnig gebazel, onderbuikende discussievervuilers”… Sterk, Mario de Mooischrijver, sterk. De brief van VON al gelezen? Eventuele arbeidsmarktdiscriminatie is NIET de oorzaak van jihadistische neigingen. Maar hoe vaak ik hier (op Sargasso) al heb gelezen dat ‘het geen wonder is dat moslimjongeren die geen stageplek krijgen zich teleurgesteld afwenden van deze samenleving’ etc….. M.a.w. dat de NLse samenleving dit monster eigenlijk zelf heeft gecreëerd, en als we nou maar eens beginnen met wat liever te zijn t.o. die jongeren dan komt alles goed.

  Taboe? Dacht het wel. Ik ben het eens met VON.

 12. 19

  @14:

  hoe vaak ik hier (op Sargasso) al heb gelezen

  Mooi hoor. En toch maar blijven roepen dat er een taboe zou zijn. Psychologisch wel verklaarbaar hoor. Als je al jaren een minderheidsstandpunt verkoopt alsof dat de mening van de meerderheid is, berust het feit, dat je de meerderheid kennelijk niet kunt overtuigen van het feit dat zij dezelfde mening als jij hebben, of zouden moeten hebben, op een taboe. En dan kun je jezelf voor de gek blijven houden dat je eigenlijk toch de meerderheid vertegenwoordigt.

 13. 20

  @19: Moet ik deze onnavolgbare kolderieke woordenbrij nu weer gaan zitten ontrafelen?
  Pedro: als er op gewezen wordt dat er iets scheef zit in de islam, komen de reageerders hier steevast met ‘allemaal het gevolg van discriminatie van moslims, jij racist’.
  Dat bedoel ik, met ‘al zo vaak hier gelezen’.

 14. 21

  Vandaag is gebleken dat de discussie moet blijven doorgaan. Een politieke partij als Hizb ut Tahrir wordt in de media omschreven als moslimorganisatie i.p.v. islamistische organisatie.

 15. 22

  Jammer dat “progressief links” (waaronder ik mezelf overigens ook schaar) vooralsnog niet de openheid van geest kan opbrengen waar de vluchtelingen die door VON worden vertegenwoordigd om vragen.

  Dit advies over het tegengaan van sluipend extremisme komt van ervaringsdeskundigen, van wie 80% een islamitische achtergrond heeft. Als dit niet serieus genomen wordt en iedere gedachtenwisseling rond extremisme teruggebracht wordt tot een politiek-correct discours over discriminatie, dan vrees ik het ergste.

 16. 23

  @14
  Jezelf als een Huis-Wilders willen zien is best wel koddig, maar gaat voorbij aan mijn eerder gemaakte punt. Welke dus niet over eventuele arbeidsmarktdiscriminatie ging.

  Heb je al een aanvraag liggen voor 24-uurs persoonsbeveiliging? Omdat je ondanks een taboe toch je oprispende gal mag blijven spuwen?

  Weet ik het goed met je gemaakt: gaat Anton voor zwangere vrouwen meppende Huis-Graus spelen.

  Nog iemand die de rol van Huis-Fleur op zich wil nemen? Schriftelijke sollicitaties via [email protected]

 17. 24

  VON:

  “Daarbij moet Nederland af van het idee dat jongeren gefrustreerd raken wegens uitsluiting en discriminatie op de arbeidsmarkt om vervolgens uit te reizen naar Syrië of Irak. Geen enkel serieus wetenschappelijk onderzoek toont aan dat jongeren om die reden meedoen aan massaverkrachtingen en –onthoofdingen. Door het voeden van dit soort agressief slachtofferschap, bagatelliseren we in Nederland de werkelijke voedingsbodem van jihadisme en blijven we blind voor de omvang ervan. Bovendien bevorderen we de polarisatie tussen bevolkingsgroepen langs de verkeerde lijnen.”

  QED

 18. 26

  “en blijven we blind voor de omvang ervan”

  Naar ‘schatting’ zo’n 130 mensen, volgens die gozâh van AIVD. Dit aantal werd al snel een vast aantal van 130 (o.a. Opstelten alsook de verdere media) en zo’n beetje half Nederland kruipt bibberend van angst onder het bed. Exact daar waar die extremisten hen willen hebben.

  Maar ga gerust verder met geen discussie kunnen voeren vanwege een taboe, hoor. Is voor mij althans al meerdere decennia overduidelijk dat er een taboe heerst. Echt waar hoor.

  Oh, en voor mafklappers die denken dat het er ook heus best wel, oh gruwel, meer dan 130 kunnen zijn. Het omgekeerde is net zo goed van toepassing. Het is nota bene een ‘schatting’.

  Oh, en die 73% waar Wilders over loopt te balken? Pak het onderzoek er zelf eens bij. Ik weet: teveel moeite en TL;DR syndroom.

 19. 27

  Wilders zegt dit ook al een tijdje: de islam is een fascistische ideologie, niet een religie. Lijkt mij een beetje een open deur.

  En daar krijgt hij een boel kots en braaksel voor over zich heen, niet te filmen.

  2014 wordt het jaar van de ‘awakening’: mensen gaan door krijgen dat de islam niet lief en knuffelen en kusje erop is maar iets heeeeel anders. In schaapskleren om precies te zijn.

 20. 28

  @27 Lezen, is niet moeilijk. Staat in #0

  jihadisme is de meest gewelddadige vorm van een ideologie genaamd ‘de politieke islam’. […] En daarmee bedoelen we niet het geloof dat mensen op individuele basis beleven. We doelen op de gepolitiseerde vorm van de religie, oftewel de ideologie.

  Dat is dus iets heel anders dan wat de Grote Blonde Lijder zegt, of ‘onze Pim’, want die geparafraseerde tekst komt van hem.

  Vergelijk het met de Pro-Lifers in de VS. Ze beroepen zich op de Bijbel om abortusklinieken aan te vallen (soms met dodelijk gevolg). Wat scheidt hen van het CDA? Het eerste is een zeer gewelddadige vorm van een ideologie genaamd ‘het politieke christendom’. Het tweede is ook politiek, maar niet zo gewelddadig.

 21. 30

  @24
  Nou, volgens mij worden we sinds 2001 al bang gemaakt, maar tot nu toe stelt het hier in Nederland in feite geen hol voor.

  Die paar randgevallen pikt de AIVD er wel uit. Die weten immers alles van ons, dus dat moet toch lukken.

  Ik slaap er geen minuut minder om.

 22. 34

  @30: heel gezond inderdaad. Ik slaap beter dan ooit. :)

  Nu dat geval Huizen, dat kan ook twee kanten op. Of:
  1. Ondanks “kampioen aftappen”, overdadig budget en lijntjes naar Britse en Amerikaanse voyeurs kan AIVD niet beter dan 1 uit 4 scoren bij opsporing.

  Of:
  2. missie is geslaagd: iedereen is weer bang gemaakt. Natuurlijk gevolgd door: “Mag ik even vangen?”

 23. 35

  @11: Waarom noem je eigenlijk allemaal dingen die niets te maken hebben met een zogenaamd taboe op moslim-extremisme? Zowel Janmaat als Fortuyn hadden het daar helemaal niet over, die waren vooral bezig met de grenzen sluiten voor buitenlanders. Je hele gejammer over NL vlaggetjes en prinsenvlaggen is nog verder off topic. Nou terug naar het onderwerp, waar is dat taboe van kritiek op religieus extremisme?

 24. 36

  @11: “Verder neem ik aan dat van Aartsen een APV heeft uitgevaardigd”

  Dat zou misschien kunnen, maar van der Laan doet dat expliciet niet (maar gaat op de stoel van het OM zitten):
  “Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam zei over het verbieden van ISIS- en Hamasvlaggen tijdens een Pro-Palestina-demonstratie: ‘ISIS is een terroristische organisatie die vrouwen wil besnijden. Daarom is de ISIS-vlag op voorhand strafbaar, net als de Hamas-vlag.'”

  Niet dat dat ook maar één consequentie voor hem gehad heeft, ziedaar jouw onbestaande taboe.

 25. 37

  @14:

  De brief van VON al gelezen? Eventuele arbeidsmarktdiscriminatie is NIET de oorzaak van jihadistische neigingen.

  Buiten het VON: Zijn hier bronnen voor? Is er een consensus over de oorzaken?

  @29: Want de pro-lifers plegen geen aanslagen op abortusklinieken.

 26. 39

  The authors, Robert A. Pape and James K. Feldman, examined more than 2,200 suicide attacks across the world from 1980 to present. Their research reveals that more than 90 percent of suicide attacks are directed at an occupying force. Of the 524 suicide terrorists carried out in the past 30 years, more than half of the attackers were secular. Let that rock your worldview.

  http://www.alternet.org/belief/why-do-atheists-abandon-reason-and-science-theyre-so-proud-slightest-whiff-terrorism?paging=off&current_page=1

  Lees vooral ook het voorgaande artikel op bovenstaande.
  http://www.alternet.org/belief/how-atheist-luminaries-sound-medieval-christian-crusaders-when-it-comes-hating-muslims-and

 27. 40

  @33 en @29: Heeft iemand een linkje naar dat “73%-onderzoek”?

  @31: OK, dan weten we dat. A propos: ben jij niet van de school die ‘hele groepen wegzetten’ telkens opnieuw veroordeelt als “Discriminatie!! Boehoe!!”? Maar dat geldt dan zeker niet t.a.v. de lezers van De Dagelijkse Standaard? Omdat jouw verheven doelen zo’n hypocriete uitzondering dan ineens weer ‘rechtvaardigen’, of zo.

 28. 42

  @22: dat komt omdat de discussies steevast niet over extremisme en zelfs niet over islamitisch extremisme gaan, maar over de islam en over de moslims, of zelfs over de Marokkanen. Precies zoals Sjors in #19 ook weer doet. Er zit iets scheef in de islam, stelt hij doodleuk. Hij had ook kunnen schrijven er zit iets verschrikkelijk mis met het islamitisch extremisme, of woorden van gelijke strekking, maar hij kiest er bewust voor om daar de gehele islam voor verantwoordelijk te stellen. Dat is pure discriminatie van alle gelovige en gematigde islamieten, die ook vinden dat er heel veel mis is met de islamitische extremisten, maar desondanks toch iedere keer weer aan worden gevallen door uitspraken zoals die van Sjors. En dan gaat Sjors weer zitten jammeren, dat hij van discriminatie en racisme beschuldigd wordt, terwijl de uitspraak gewoon racistisch genoemd kan worden.

  #27″: zelfde laken een pak. Onvervalst racisme: “Wilders zegt dit ook al een tijdje: de islam is een fascistische ideologie, niet een religie. Lijkt mij een beetje een open deur”. Dat is gewoon een hoop kots en braaksel uitspugen over gewone islamieten. Alle islamieten zijn feitelijk fascisten. En dan gaat ie in de volgende zin lopen klagen, dat er terug gekotst wordt… Een opgeheven vingertje als je Geert een racist noemt. Dat mag niet. Maar 2 miljoen vreedzame en belasting betalende Nederlanders fascisten noemen, daar heeft ie geen probleem mee.

 29. 43

  @40:

  dat geldt dan zeker niet t.a.v. de lezers van De Dagelijkse Standaard?

  Hoezo? Daar onder dat artikel staan heel veel racistische reacties. Ik moet wel toegeven dat ik na een reactie of 20 dat treurige extreemrechtse zooitje daar weer maar achter me heb gelaten.

 30. 44

  @42: Juist. De uitspraak “Er zit iets scheef in de islam” = discriminatie èn racisme. Dat vat de redeneertrant van de islamknuffelaars wel zo’n beetje samen. En daar moet je dan tegen opboksen. Pfff… vermoeiend hoor.

 31. 45

  @40 Goh, na de roze khmer gaat Sjors “ik ben geen racist” van Beek de galspuiende pseudonazis van De Dagelijkse Drek zitten verdedigen. Wie had dat ooit gedacht..?

 32. 46

  @44: als we het over Jonestoown of Waco hebben, zeg ik ook niet dat er iets scheef zit met het christendom, omdat dat ook discriminerend en racistisch is. Zelfs de inquisitie is voor mij geen reden om te stellen dat er iets scheef zit met het christendom. Er zijn genoeg dingen mis met het christendom, en met de islam, maar als we het over extremistisch tuig hebben, dat aanslagen pleegt en overal moord en brand sticht, is dat niet de schuld van de islam of het christendom. Daarom is je uitspraak racistisch.

  De uitspraak “er zit iets scheef in de islam” is niet in alle gevallen discriminerend en racistisch. Als je het over het islamitisch extremisme hebt wel. Dan is er iets mis met het islamitisch extremisme, niet met de islam. Als je hebt over het bestaan van Allah, of over rituelen als naar de kerk gaan en bidden, en daarover zegt, dat er iets scheef zit in de islam, is dat niet discriminerend. Als je impliceert dat alle islamieten potentiële terroristen zijn, ben je een racist.

  Typisch dat je het meteen weer hebt over ergens tegen op moeten boksen. Meteen weer strijd en polarisatie, in plaats van het zoeken naar een gezamenlijk standpunt. Als je nou gewoon eens toe geeft, dat het alleen maar om een bepaalde interpretatie van de islam gaat, of zegt, dat je het alleen maar over de extremisten hebt, zal dat uiteindelijk heel wat minder vermoeiend voor je zijn. En weer maar een keertje het slachtoffer uithangen hè. Want andere mensen fascisten noemen, en zeggen dat er met hun geloof iets scheef zit, en als mensen zich daardoor beledigd voelen, roepen dat ze niet zo kleinzerig moeten zijn en dat je alles moet kunnen roepen, daar heb je geen problemen mee. Nee, voor jou beginnen de problemen pas, wanneer je jezelf beledigd voelt. Dan moeten anderen ineens heel genuanceerd zijn. Je bent slachtoffer van je eigen onwil om genuanceerd te zijn.

 33. 48

  Wat betreft het onderzoek dat Anton aanhaalt (#29): besef dat dit is gehouden op een moment dat ISIS amper bekend was en dat er serieus werd overlegd of rebellen in Syrië bewapend moesten worden. Het is vervolgens heel snel gegaan: tot ieders verbazing heeft ISIS, nu IS, een enorm gebied veroverd en slachten ze andersdenkenden af bij de vleet.

  Toen die jongens op het moment van het onderzoek naar Syrië gingen was er één duidelijk groot kwaad: Assad. Niet echt vreemd als Moslims in Nederland positief zijn als daartegen wordt gestreden.

  Dat DDS die context volledig uit het oog verliest en ruim een jaar na de studie op basis daarvan een anti-moslims artikel schrijft valt te verwachten.

  Linkje naar het onderzoek: http://www.motivaction.nl/sites/default/files/Factstheet_Syri%C3%AB.pdf

 34. 49

  @46

  Typisch dat je het meteen weer hebt over ergens tegen op moeten boksen.

  Opvallend inderdaad. Zeker omdat exact dezelfde houding al jaaaaren getoond wordt, door hen die “kritiek” uitten op.

  Same shit; different year. En Sjors doet het allemaal nog eens dunnetjes over. Alsof hij de afgelopen decennia onder een steen leefde en er net onder vandaan is gekropen.

 35. 51

  @50 Soms wil ik ook iets zeggen. Bij deze.

  EDIT: ik zie nu pas dat jij eerder al naar het onderzoek verwees. Sorry, ik volg deze discussies zeer sporadisch en dan ook vaak met een half oog.

 36. 52

  De justitie kan alleen iets met een aanklacht als de gediscrimineerde persoon benadeeld wordt of benadeeld zou zijn, dat al moeilijker aan te tonen is; zoals het niet aannemen van een sollicitant = hij zou wel eens niet kunnen worden aangenomen* . Maar dit* weet je niet van tevoren. (De werkelijkheid is altijd anders als het van tevoren gedachte, en als wel, dan is dat geluk, goed gegokt of anders … toeval geweest). Je weet niet hoe het leven anders zou zijn verlopen.

  @44 Ja, inderdaad, waarom moet bv Waco als discriminerend en racistisch voorgesteld worden; is het als vernieling en geweld niet genoeg?

  (Toen moskeeën nog een hype was.) Geweld tegen moskeeën* is onzin; er is alleen geweld** tegen mensen, levende wezens. Het is verniel-zucht; X zucht naar vernieling, X is op zoek naar targets om te vernielen. Met de aanklacht “vernieling” kan X juridisch (al) veroordeeld worden. X is op zoek naar goedvinden … van vernieling om targets te vernielen en (omdat vernieling en geweld op een hoop gegooid wordt) … van geweld** tegen mensen, levende wezens. X is op zoek naar de normaalste zaak om te vernielen en geweld te plegen. Naar een plaats waar vernieling en geweld de normaalste zaak van de wereld is. Naar een plaats waar men vernieling en geweld de normaalste zaak van de wereld vindt.

  Dat dit* ook als discriminatie wordt gezien, is, omdat het in de wet staat, omdat iemand ermee gekomen is, omdat het in de wet is gezet. En omdat dit* als discriminatie wordt gezien: … vul in bovenstaande discriminatie/ discrimineren voor verniel(ing), geweld/ vernielen.
  Zie hoe de wet abstracter, vager, ingewikkelder wordt, een veroordeling op basis van waarschijnlijkheden, vermoedens, weglatingen, meineed behoord tot de mogelijkheden, Amerikaans- advocaten-toestanden wellicht, terwijl vernieling en geweld voor juridische veroordeling al genoeg en helder is.

 37. 54

  Dat onderzoek van Motivaction laat helemaal niet zien dat driekwart van de Nederlandse moslims gewelddadige jihad zou steunen.
  Wat het wel laat zien is dat het overgrote merendeel van de moslims vindt dat het dictatoriale regime van Assad moet verdwijnen, en maar liefst 81% vindt dat Syriëgangers doen wat de VN nalaat, namelijk de opstandelingen steunen en het regime van Assad verdrijven.

  Bovendien stelt de Motivaction-factsheet ook nog:

  Echter, het vechten in Syrië is geen onderdeel van de jihad: Ondanks dat een groot deel van de moslims Syrië-gangers als helden typeert, geeft de helft van hen aan dat het geen onderdeel van de jihad is (50%). Een kwart vindt het wel onderdeel van de jihad (26%). Ook een kwart van de autochtonen is de mening toegedaan dat het vechten in Syrië onderdeel is van de jihad. 35% van de autochtonen is het daar niet mee eens.

  Aannemend dat 24% van de moslims kennelijk geen mening had, kunnen we constateren dat driekwart van de moslims (50% + 24%) vindt dat vechten in Syrië geen onderdeel is van de jihad.

  Maar ja, dat soort conclusies leidt natuurlijk niet tot spraakmakende koppen.

 38. 55

  Allejezus zeg, scrolde zojuist door de commentaren op het artikel van de DDS. Wat een droevigheid.

  Ik geef de schuld aan het onderwijs en jeugdzorg. En aan managers.

 39. 56

  @53 Haal discriminatie uit het rechtssysteem, heb het alleen nog over vernieling en geweld.
  Voor de rest kan ik alleen maar adviesen geven: Tik in: “Maarten Maartensz postmodernisme” lees: “over Postmodernisme” (9 aug 2009), ga na wie daarvoor in aanmerking komen, geloof niets van wat ze zeggen. Ga naar zijn filosofisch woordenboek en zijn nederlog, en lees tot je ogen scheel kijken.
  Als je mee wilt doen met een discussie: Ga naar het artikel, bv deze, zijn het postmodernisten?, fileer wat er staat, wat er niet staat, welke woorden zijn terug te vinden in het filosofisch woordenboek (vooral veel wij), wat willen ze, wat wensen ze, is het haalbaar op deze manier, wat zijn de consequenties, enz.

 40. 57

  Dik tien jaar is er een meta-discussie gevoerd. Gewoon geneuzel in de marge over het racisme van Pim Fortuyn, met fijne voorlieden als Marcel van Dam als gespreksleider.

  @8 – Laatste discussieprogramma dat Marcel van Dam bij mijn weten leidde was ‘De Achterkant van het Gelijk’, en dat liep tot 2004. Als er dus iemand géén gespreksleider is geweest de afgelopen tien jaar, dan is het Marcel van Dam.

  Maar in de beleving van de xenofobe rechtsmens is het eeuwig 1997, gevangen als ze zitten in een zichzelf herhalende lus: “U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat?” (repeat).

  In werkelijkheid heeft het maatschappelijk debat de afgelopen tien jaar gependeld tussen het postume gelijk van Fortuyn en kritiek op de woordkeuze en overgeneralisaties van Ayaan Hirsi Ali/Geert Wilders.

  Zelfs PvdA-voormannen zeggen openlijk dat Marokkaanse jongeren een ‘etnisch monopolie’ op straatoverlast hebben; Asscher heeft het over haatimams die het land uit moeten worden gezet; benoemen is vast onderdeel van het nationale publieke discours; maar de xenofobe rechtsmens blijft zichzelf als vervolgd slachtoffer beschouwen, monddood gemaakt door de Linkse Kerk.

  De rancune van de kleine burgerman (die zichzelf verbeeldt een intellectueel te zijn) zou vermakelijk zijn, ware het niet dat die al eens eerder tot het succes van het fascisme heeft geleid.

 41. 58

  @54

  Puike uiteenzetting.

  Vertel je het ook even tegen Henk en Ingrid (en hun debiele zoontje Anton)? Die hebben zich namelijk allang weer laten inpalmen door de leugens van Wilders, over die cijfers.

  Zelf ga ik niet (meer) met hen in discussie. Dat deed ik ruim tien jaar geleden al, toen enig discussie ook al een taboe zou zijn geweest…

 42. 59

  @57:

  Laatste discussieprogramma dat Marcel van Dam bij mijn weten leidde was ‘De Achterkant van het Gelijk’, en dat liep tot 2004.

  Prima programma was dat trouwens, Van Dam op zijn best.

 43. 60

  @53 Discriminatie is dom omdat, als je een groep uitsluit, de mogelijkheid bestaat, dat één uit de groep, net diegene is die je zoekt.
  Discriminatie zit in het juridisch pakket omdat …?
  “om iedereen gelijke kansen te geven” … wordt veel geciteerd.
  “… de een meer dan de ander” wordt er altijd bij gezegd.
  Een echte reden heb ik nog niet gehoord waarmee ik tevreden ben.
  Want wie regelen dat? @56 Kijk wie daarvoor in aanmerking komen.

  @25 VON zegt: het kabinet is slap, het voorstel is niets, “het komt de huiskamers binnen”. ze hebben geen eigen plan, wel, dat moet het kabinet doen, met wortel en al. @56 kijk wie daarvoor in aanmerking komen.

  Kijk verder bij “Werkstraf voor discriminatie mail naar sollicitant” wat ik schreef bij 16, 34 en vooral 27 wat je doet in een (werk)groep bij roddel, voor iedereen anders, en een paar dingen hoe je wijs wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren