Shell nam meer dan 16 jaar de tijd om aandeelhouders te informeren over klimaatverandering

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De website’s DeSmog UK and DeSmog hebben zich door decennia aan financiële jaarverslagen van Shell bedrijven heen gewerkt om te onderzoeken wanneer Shell begon met het informeren van zijn aandeelhouders over de financiële risico’s van klimaatverandering voor de bedrijfsvoering en de waarde van het bedrijf. De conclusie van hun analyse is dat het Shell meer dan 16 kostte om een duidelijk waarschuwend signaal aan de aandeelhouders af te geven.

Shell begon al in 1981 met onderzoek naar de gevolgen van het verbranden van fossiele brandstoffen voor het klimaat. Pas 10 jaar later, vanaf 1991, noemt Shell de mogelijkheid dat mensen klimaatverandering veroorzaken in z’n jaarverslagen. De eerste duidelijke waarschuwing aan haar aandeelhouders over de financiële risico’s van klimaatverandering en voor de investeringen van aandeelhouders volgt pas in 2004, terwijl Shell intern al in 1988 tot de conclusie kwam dat klimaatverandering als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen delen van de aarde onleefbaar zou kunnen maken.

De analyse van DeSmog geeft ook een goed beeld van de wijze waarop Shell het publieke debat over klimaatverandering gedurende de afgelopen decennia gevoerd heeft. Delen daarvan komen nog steeds bekend voor, zoals de frase uit 1993 dat de vraag naar energie zo hard zal groeien dat:

society will have no option but to use all available energy sources

Deze frase is inmiddels wel wat bijgesteld. Zo pleit Shell al langere tijd voor een hogere CO2 prijs om het gebruik van kolen terug te dringen, al heeft Shell pas in mei dit jaar haar patenten op gebied van kolenvergassing verkocht aan Air Products. Shell topman Ben van Beurden stelt nog steeds zoveel mogelijk olie en gas op te pompen om aan de vraag te voldoen, maar legt de verantwoordelijkheid voor minder CO2 uitstoot inmiddels bij de consument:

Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om aan de vraag te kunnen voldoen. Wat uiteindelijk werkt tegen klimaatverandering is minder CO2 uitstoten en de consument stoot CO2 uit.

Open artikel

Reacties (13)

#1 Hans Verbeek

De schuld afschuiven van de consument naar de producent.
Is eerder al mislukt bij de sigarettenfabrikanten.

Zodra de consument stopt met tanken, stopt Shell met het winnen en raffineren van aardolie.

#2 Bismarck

@1: Wat een merkwaardige reactie.

#3 Hermie

Als ik de proza der sceptici, veelal van stevig rechtse komaf, doorneem dan blijven hun stokpaardjes Greenpeace en Al Gore jaar en dag maar steeds terugkomen. Onbegrijpelijk, heb je niets beters te doen denk ik dan, heb je nu werkelijk geen andere argumenten? Hoe sneu is dat.

Als ik de schrijfsels der klimaat verontrusten, veelal uit stevig linkse koker, lees dan blijven Shell en Exxon als een soort obsessie jaar en dag het leven van deze mensen bederven. Hoe is het mogelijk denk ik dan.

We hebben het er onlangs nog uitgebreid over gehad,
https://sargasso.nl/wvdd/het-decennium-waarin-we-klimaatverandering-bijna-stopte/
En de conclusie was dat na 1979 de hele wereld het wist of kon weten.

” A broad international consensus had settled on a solution: a global treaty to curb carbon emissions. The idea began to coalesce as early as February 1979, at the first World Climate Conference in Geneva, when scientists from 50 nations agreed unanimously that it was “urgently necessary” to act. Four months later, at the Group of 7 meeting in Tokyo, the leaders of the world’s seven wealthiest nations signed a statement resolving to reduce carbon emissions.”

Shell had het niet in de jaarverslagen opgenomen. Goh, hadden ze achteraf beter wel kunnen doen, voor die aandeelhouders die nooit het nieuws volgen.

Shell topman Ben van Beurden stelt nog steeds zoveel mogelijk olie en gas op te pompen om aan de vraag te voldoen. Dat mag ik hopen. Op een vorig draadje kwamen de meeste aanwezigen tot de conclusie dat we in de ontwikkelde wereld zeker tot 2050 fossiel gaan gebruiken en de rest van de wereld tot 2100.

Het is aan de maatschappij, de politiek, om de vraag zo snel als mogelijk te verminderen. Shell is daar niet verantwoordelijk voor.

#4 Hans Verbeek

@2: de olieproducenten zijn niet verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van de consumenten. Je kunt wel beschuldigend naar Shell wijzen, maar vergeet niet de hand in eigen boezem te steken.

#5 Krispijn Beek

@3 je hebt een grote hang naar consensus en samenvatten, waarbij je selectief bent in wat je hier herhaalt. In de eerdere discussie over wat er wanneer bekend was aan de hand van het artikel in The New Yorker werd er in de reacties ook op gewezen dat het stuk meerdere tekortkomingen heeft, bijvoorbeeld als het gaat om de rol van de olie, gas- en kolenindustrie. Zie reactie #27 bij het stuk waar je naar terugverwijst.

Aan de rol van fossiele energiebedrijven, zoals Shell en Exxon besteden we zeker al sinds 2006 aandacht bij Sargasso. Zie: https://sargasso.nl/?s=Exxon+klimaatverandering&submit=Zoek
Of hier: https://sargasso.nl/?s=Klimaatsceptici&submit=Zoek

Voor Shell heb ik zo snel geen link paraat, maar hier kan je teruglezen hoe ExxonMobil zijn interne kennis over klimaatverandering extern gebruikte. Je schouderophalende “Goh, hadden ze achteraf beter wel kunnen doen, voor die aandeelhouders die nooit het nieuws volgen.” verbijsterd me. Nooit gehoord van de wet op de jaarrekening en van beursreglementen? En aandeelhouders die het nieuws niet volgen? Zoek eens op wat het verdienmodel van bedrijven als Bloomberg is.

Wat betreft dat alles oppompen, lees even ouder stuk terug over belang van klimaatbeleid dat aanbod beperkt. Veel oppompen kan ook een strategie zijn om de prijs laag te houden en daarmee concurrenten uit te schakelen. Zie bv wat Saoudi Arabië probeert om schaliegas en schalieolie uit de markt te prijzen. Los van of die strategie succesvol is.

Tot slot: als jij een discussie samenvat tot we hebben in 2050 bij huidig beleid nog fossiele brandstoffen nodig wil nog niet zeggen dat een ieder onderschrijft dat dat een natuurwet is. Met goed en gericht beleid zijn er scenario’s mogelijk met 100% duurzame energie in 2030, zie bv Urgenda. Voor 2050 geldt dat al helemaal, zie bv dit overzicht van onderzoeken.

@4 dat is maar de vraag, zoals bij de door jou aangehaalde tabaksfabrikanten de verantwoordelijkheid voor de gezondheidschade t.g.v. roken ook niet volledig bij rokers is neergelegd. In verschillende rechtszaken zijn tabaksfabrikanten daar tot het tijdstip dat hun private kennis doordrong tot de algemene maatachappelijke kennis voor verantwoordelijk gesteld.

#6 Hermie

@5: Het zou kunnen dat ik een (grote) hang heb naar consensus en samenvatten maar ik heb deze keer geen intentie gehad om een samenvatting te geven. Uiteraard ben ik selectief in wat ik aanhaal. En wat ik er uit haal zijn de feiten en niet een scala van meningen.

Voor mij is het van belang om te weten of Shell iets heeft geweten wat ze getracht hebben te verbergen en de vraag wat ze wisten voordat de wereld het wist. Het feit is dat de wereld het wist, of kon weten in 1979. Onderzoekers van Shell en Exxon wisten het (iets) eerder, ze waren immers al aan het onderzoeken. Maar er is niets onder de pet gehouden. Dat laatste zou verwijtbaar zijn.

Wat mij verbijsterd is het oeverloze ge-emmer over Shell en Exxon net zoals het eindeloze gezeur der sceptici over Al Gore. Ik sta er bij en ik kijk er naar vol onbegrip. Volgens mij moet zoiets in je genen zitten, je kan er niets aan doen. Wij gaan hier elkaar onmogelijk in vinden.

Niets is een natuurwet, maar iedereen die een beetje met zijn voeten op de grond staat weet dat 2050 al een hele klus wordt. Niemand heeft in de vorige discussie de, naar mijn mening de volkomen lachwekkende, Urgenda scenario’s aangehaald als haalbaar. Ook jij hebt steeds verwezen naar ECN en PBL waarvan je de doorrekening wilt afwachten en niet naar Urgenda.

Niets is een natuurwet, als iedereen er 100% achter zou staan kan het snel gaan, met ook alle risico’s van dien.

Wat wel een natuurwet is dat we te maken hebben met tegenpolen. Mensen zijn verschillend, in de VS praten links en rechts niet meer met elkaar. Oppositie is een gegeven, vermoedelijk is dat iets wat de samenleving nodig heeft, de maatschappij kan niet zomaar zichzelf als lemmingen in een afgrond storten.

Indien Exxon en Shell in een vlaag van verstandsverbijstering morgen besluiten te stoppen met olie en gas winning, zal onmiddellijk de noodtoestand worden uitgeroepen en de directie zal vervangen worden.

#7 Hans Verbeek

@5: idd. Krispijn, de verantwoordelijkheid voor de schadelijke effecten van fossiele brandstoffenligt deels bij de fossiele energiebedrijven en deels bij de consumenten van de fossiele energie
Nu is mijn vraag of Sargasso sinds 2006 ook de consumenten aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Ik krijg (misschien ten onrechte) dat Sargasso zich hoofdzakelijk richt op de energiebedrijven.

#8 Krispijn Beek

@6 je vat geen meningen samen enkel feiten. De lobby van de fossiele energiebedrijven tegen klimaatbeleid en het zaaien van twijfel zijn door wetenschappers afdoende beschreven om als feit te gelden. Wellicht dat je eerst wat meer moet lezen over het de kennis over klimaatverandering bij kolen-, olie- en gasbedrijven voordat je stelt dat er niks onder de pet gehouden is. In een democratische rechtstaat is het laatste woord daarover aan de rechter. De onderzoeken door de openbaar aanklagers naar het mogelijk onder de pet houden van kennis ennof daarbij wetten zijn overtreden lopen nog.
https://insideclimatenews.org/news/04042018/climate-change-fossil-fuel-company-lawsuits-timeline-exxon-children-california-cities-attorney-general

Deze link gaat vooral over Exxon, maar er zijn ruim voldoende bewijzen dat ExxonMobil en haar rechtsvoorgangers binnen brancheorganisaties de overlegden over hoe om te gaan met klimaatbeleid met rechtsvoorgangers van het huidige Shell.
Zie bv ook dit artikel over het eeuwfeestje van de Amerikaanse olieindustrie in 1959 en de reacties daarop.

Wat betreft morgen stoppen met olie en gas: doe eens link waar ik dat heb voorgesteld? Of waar een serieus onderzoeksinstitute of serieuze milieuorganisatie dat voorstelt?

@7 kan goed zijn dat er meer aandacht is voor de rol van energiebedrijven. Die waren dan ook al op de hoogte van de risico’s en gevaren ver voordat ik geboren was. En ver voordat James Hanssen in 1988 de aandacht van het grote publiek en de media kreeg door zijn optreden tijdens een hoorzitting in de VS.

#9 Le Redoutable

Het is natuurlijk ook helemaal niet de taak van bedrijven om hun aandeelhouders te informeren over natuurverschijnselen, laat staan zich te gebruiken door lobby groepen als Greenpeace. Alleen als er een financieel risico aan vast zit dienen de aandeelhouders ingelicht te worden. Bovendien zal er intussen geen aandeelhouder meer zijn die nooit van de klimaatalarmisten gehoord heeft, je wordt er mee doodgegooid in de media.

In de praktijk de afgelopen 16 jaar voorlopig niet echt naar uit, de wereld olie omzet is alleen maar gestegen en voorlopig ziet het er niet naar uit dat er op grote schaal alternatieven voorhanden komen. Alternatieven die ook nog eens door Schell geleverd kunnen gaan worden.

#10 JANC

@9:

Alleen als er een financieel risico aan vast zit dienen de aandeelhouders ingelicht te worden

tikkie, jij bent af!

#11 Hans Custers

@9

Alleen als er een financieel risico aan vast zit dienen de aandeelhouders ingelicht te worden.

Als een bedrijf leeft van een product dat bijdraagt aan mondiale klimaatverandering, zijn daar dan geen financiële risico’s aan verbonden? Een risico op kapitaalverlies, bijvoorbeeld, als er internationale afspraken over emissiebeperking worden gemaakt? Of mogelijke schadeclaims?

Afgezien daarvan begrijp ik dat volgens jou alles wat een bedrijf als Shell over maatschappelijk verantwoord ondernemen zegt niet meer is dan holle retoriek. Want in werkelijkheid draait het alleen om de pegels. De consequentie is dan dat we zo’n bedrijf niet zomaar moeten geloven, als ze beloven hun verantwoordelijkheid te nemen.

#12 Hermie

@8: Die hele zogenaamde lobby heeft op mij geen enkele indruk gemaakt. Er schijnt wel iets geweest te zijn in de vorige eeuw of zo met Exxon en geldelijke ondersteuning van een scepticus. Maar met onder de pet houden bedoel ik het bewust achter houden van informatie over het broeikaseffect. Exxon of Shell wisten niets meer of eerder dan de onafhankelijke wetenschap. En wat ook niet zo is, is dat Exxon sceptici in het leven hebben geroepen. Die waren er ook al van den beginne. Daarom vergelijk ik het met het gezeur over de film van Al Gore, die is ook al meer dan 10 jaar oud, toch blijven die sceptici er maar mee komen dat er fouten in zitten. Lekker belangrijk.

Maar je hebt gelijk, iedereen mag naar de rechter stappen indien hij/zij meent onrecht te zijn aangedaan. Je kan je wel afvragen of moddergooien, zwarte pieten en verdergaande polarisatie de klimaatzaak dient. Of Shell wel of niet de aandeelhouders had moeten inlichten over iets wat de aandeelhouders al wisten of hadden moeten weten? Lekker belangrijk. Velen stonden in den beginne ook niet direct stil bij de gevaren. Zo dacht Arrhenius ook alleen maar aan de positieve effecten.

Wat betreft morgen stoppen met olie en gas: Ik heb een voorstelling gemaakt wat er zou gebeuren als Shell en Exxon morgen stoppen met olie. Dat is iets anders dan dat jij dat gezegd zou hebben. Die suggestie begrijp ik dan ook niet. Waar het om gaat is dat als je erkent dat we morgen niet met olie kunnen stoppen je ook geen verwijten kunt maken dat Shell morgen olie produceert…

#13 Hans Verbeek

@8:

kan goed zijn dat er meer aandacht is voor de rol van energiebedrijven.

Ik snap dat wel, Krispijn, je ziet het ook bij Greenpeace. Die demonstreren tegen gebouwen (kolencentrales), tegen boorplatforms en tegen bedrijven. Dus tegen dingen, die niet terugpraten. Greenpeace spreekt ook geen passagiers aan op Schiphol en ook geen automobilisten, die hun tank volgooien.
Het is geen verwijt, maar een constatering.

Dank voor de gedachtenwisseling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*