1. 3

  @2: Nederland is blijkbaar uitgeregeerd als ze met dit soort ludieke voorstellen beginnen te komen. Over vier jaar in het regeeraccoord: verplicht iedereen te allen tijde een stuk Goudse kaas in de koelkast te bewaren.

  In ander nationalistisch nieuws:

  [img]http://i.imgur.com/fDKnwZl.png[/img]

 2. 5

  @2:

  ”Ook moeten ‘locaties’ met een ‘historische betekenis’ toegankelijk worden en een aanduiding krijgen.”

  Prachtig toch? Tussen de Chinezen aanschuiven bij het Paleis op de Dam, met de nieuwe lift naar boven of gezellig bij Trix op de thee!

 3. 7

  @2
  Tja, dat hele gedoe van Buma eromheen, staan enzo, vond ik overdreven. Maar is het nou echt zo raar om van burgers te vragen het volkslied te kennen? En waar zou je dat dan moeten leren? De (basis)school lijkt me daar prima voor. Meer les in burgerschap, inclusief de bijbehorende symboliek is niet kwalijk en iets heel anders dan blind nationalisme.

 4. 8

  @7 Wordt dat niet al lang in alle basisscholen gedaan? En zo niet, is dat dan zo erg dat je daar wetgeving voor nodig hebt? Vastgelegd in een regeerakkoord? Door een partij die altijd zegt te strijden tegen betutteling en voor een kleinere overheid?

  Als je het Wilhelmus op school niet leert, leer je het wel bij Studio Sport, of op de voetbalclub. Ik ken zelf ook alleen nog het eerste couplet en heb eigenlijk ook geen idee meer wie, waar en waarom het geschreven heeft. Ik geloof niet dat dat mijn functioneren in deze maatschappij ernstig belemmert.

 5. 9

  @7:“De (basis)school lijkt me daar prima voor.”

  Wij kregen daar vroeger bij zowel Geschiedenis als Nederlands les over op de middelbare school, inclusief de context waarin het geschreven werd. Het zou me verbazen als dat nu niet meer gebeurt. Lijkt mij in ieder geval een stuk beter dan op de lagere school, waar die context nog volledig ontbreekt en het dus een beetje suf een oubollig liedje uit je hoofd leren wordt, waarvan je dan alleen leert dat je erbij moet staan, want het is blijkbaar belangrijk (maar waarom begrijp je niet).

 6. 10

  @7:

  Maar is het nou echt zo raar om van burgers te vragen het volkslied te kennen?

  Probeer het eens aan een buitenlander uit te leggen:
  Ik ben van Duitsen bloed en ik heb altijd de koning van Spanje geëerd. Het hele godsgedoe in dat zesde couplet kan me trouwens helemaal gestolen worden. Uit principiële overwegingen weiger ik dat mee te zingen.

  Voor de liefhebbers:

  Eerste couplet
  Wilhelmus van Nassouwe
  ben ik, van Duitsen bloed,
  den vaderland getrouwe
  blijf ik tot in den dood.
  Een Prinse van Oranje
  ben ik, vrij, onverveerd,
  den Koning van Hispanje
  heb ik altijd geëerd.

  Zesde couplet
  Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God mijn Heer,
  op U zo wil ik bouwen,
  Verlaat mij nimmermeer.
  Dat ik doch vroom mag blijven,
  uw dienaar t’aller stond,
  de tirannie verdrijven
  die mij mijn hart doorwondt.

 7. 11

  @ 10
  Jij vindt jezelf nogal belangrijk hè, dat je denkt dat het volkslied over jou gaat.
  De eerste 5 woorden zeggen het al. Wilhelmus van Nassouwe ben ik.
  Het gaat niet over jou maar over iemand die niet hier vandaan kwam, een Nederlandse vijand diende, toch hielp en het kostte hem zijn leven.
  Maar daar mag jij wel afstand van nemen hoor.

 8. 12

  @10: “Probeer het eens aan een buitenlander uit te leggen”

  Dat is inderdaad moeilijk. Waar de meeste volksliederen nationalistische liedjes zijn waarin het vaderland tot kwijlens toe wordt opgehemeld en/of de inwoners worden opgezweept om grote offers te maken voor dat vaderland, is het Wilhelmus helemaal geen volkslied, maar een persoonlijk(e) propagandagedicht/apologie voor Willem van Nassau (die @11 overigens nog zijn leven niet gelaten had toen de tekst geschreven werd, dus daar gaat het niet over). Dat vergt dus enorm veel context om uit te leggen, want zonder context is het gewoon totaal ridicuul als volkslied.

 9. 13

  @11: bull, het gaat over een ijdele, sluwe alfa man van hoge adel die tegen het legitieme gezag in opstand kwam om zijn eigenbelang te dienen…..

 10. 14

  @ 13
  Je bent het dus met me eens dat het niet over Tigger gaat terwijl hij dat wel dacht.
  Of het alleen eigenbelang was is een discussie die ik in dit draadje niet wil voeren.
  Ik heb overigens meegemaakt dat er kinderen elke dag met de hand op het hart het volkslied moesten zingen. Ik vond het eng.
  En deze discussie over het volkslied is volgens mij alleen maar opgerakeld om de aandacht van de levensbeëindigingsdiscussieflater (2x woordwaarde) af te leiden.

 11. 16

  @9

  Het is ook de bedoeling dat het niet begrepen wordt. Op basisschool leeftijd is men nog op een mooie indoctrinatie leeftijd.
  Dat is de ideale plek om er wat nationalisme in te rammen.

 12. 17

  @11
  Wilhelmus van Nassouwe was gewoon een ordinaire roofridder.
  Maar het geromantiseerde sprookje is ook wel leuk.

  Ik zie dat @13 hetzelfde schrijft. Overbodige opmerking dus.

 13. 18

  @2:
  Al eens eerder hier of/en elders geplaatst:

  Speciaal voor meneer Buma heb ik het 6e couplet van het Wilhelmus aangepast:

  Mijn schild ende betrouwen
  is niet “mijn God”, meneer.
  Op Buma kun je bouwen??
  Krijg nou het heen en weer!
  Republikein wil ‘k blijven
  tot onder de grond.
  Het vorstenhuis beklijven
  is geest’lijk ongezond.

  *********************************

  Laten we wel wezen:
  Erfelijk leiderschap hoort toch echt thuis in de Efteling of een museum.
  N.B.
  Ik ben wel voor een ander volkslied.
  Nog beter alleen een tune of melodie:
  Scheelt een hoop valszingen.
  ;-)

 14. 19

  @18: ”Wilhelmus van Nassouwe,
  die kreeg een nieuwe fiets.
  Zijn moeder moest hem douwe,
  van fietsen kon hij nog niets…”

  En het valt mij in dat we vroeger op de wijs van ”Waar in’t bronsgroen eikenhout” altijd zongen ”Leverwoosj is leverwoosj”.
  Met een energie die zijn gelijke slechts had in het Finse schreeuwkoor. Dat dan weer wel.

 15. 20

  @19:
  Ik kan me nog herinneren dat ik nadat ik het ergens had “opgepikt” en het thuis zong, mijn vader de Winkler Prins pakte en me liet zien dat Willem nooit een fiets gekregen kon hebben, omdat die nog niet bestond.
  :-)

 16. 23

  @21: het enige wat hij schrijft is dat dat hele godsgebeuren uit het zese couplet hem gestolen kan worden en het uit principiele redenen niet zingt. Iets waar ik het niet mee oneens ben.
  Laat jij eens zien waar hij schrijft dat hij denkt dat het Wilhemus om hem draait.

 17. 24

  @Minik
  Het lijkt me duidelijk dat tigger niet denkt dat het volkslied over hem gaat of zou moeten gaan. Aanhalingstekens hadden wel geholpen, maar veel mensen laten dat terecht of onterecht achterwege. Overigens, voor jou en Tigger: ‘Duitsen bloed’ slaat er niet op dat hij ‘niet hier vandaan kwam’, maar dat hij juist wel hier vandaan kwam. ‘Nederlands’ bestond nog n(i)et, als benaming voor de bewoners van de Neder-landen werden vaak Diets, Duits of Belg (maar dat vaak in het Latijn) genoemd.

  @17
  Willem was geen roofridder. Het geromantiseerde verhaal hoef je niet helemaal te geloven, maar vrijheid van geloof speelde zeker een rol. Het beleid van Spanje om te centraliseren was echter het belangrijkst, vooral voor de lokale adel en de opkomende steden om samen in opstand te komen tegen het gezag. Follow the money… De redenen waarom in opstand werd gekomen tegen Filips II zijn duidelijk en gedocumenteerd; in de Plakkaat van Verlatinghe.

  Daarnaast werd Filips II, voor wat het gezag over de Nederlanden, pas in 1581 afgezet. Pas in 1588, 4 jaar na de dood van Willem van Oranje, werd Nederland pas een republiek.

 18. 26

  @24: Slaat dat Duitse bloed niet op Dillenburg/Nassau, stamhuis waar Willem vandaan kwam? Dit als prelude op het statement in een later couplet waarin wat name dropping wordt gedaan; een Nassau voorvader was ooit keizer van heilige Roomse Rijk geweest. Propaganda stijlmiddel om even aan te geven hoe enorm hoog van adel Willem was. Volgens mij (maar niet geheel zeker) werden de gebieden hier midden 16de eeuw al aangemerkt als apart gebied en niet meer als Duits danwel Diets.

 19. 27

  @25
  Ietwat meer geduld en nederigheid zou je sieren.

  @26
  Volgens mij en mijn bron niet. Het onderscheid tussen Diets en Duits was er haast niet. Doordat de taal, onder invloed van het latere nationalisme, nog niet gestandaardiseerd was, was daar ook nog geen behoefte aan, althans op taalgebied, om dat onderscheid te maken. ‘Nederlands’ als plaatsbepaling en demoniem kwam wel langzamerhand in zwang.

  Zie verder:
  https://onzetaal.nl/taaladvies/ben-ik-van-dietsen-bloed

 20. 32

  Duidelijk komkommertijd met deze symboolpolitiek

  Als ze gewoon weer zouden gaan lesgeven op school hoef je dit niet in een regeerakkoord vast te leggen.

  De geschiedenisles of Nederlandse les is bij uitstek geschikt voor dit onderwerp. Als de juiste leerdoelen neergezet worden (Vaderlandse geschiedenis) hoef je geen micro-management te doen.

  Bij dit soort berichtjes moet je jezelf steevast afvragen: waar probeert men de aandacht van af te leiden? want geheid dat er over een ander (minder prettig) onderwerp ook een overeenstemming is. Maar dat haalt het nieuws niet.

 21. 33

  @31

  Maar het Wilhelmus werd waarschijnlijk oorspronkelijk in het Duits en in Duitsland geschreven.

  Je vergist je. Dat is niet wat er in je link staat. Daar staat dat de oudste overleverde tekst van het Wilhelmus in het Duits is. Dat betekent niet dat het Wilhelmus van origine uit Duitsland komt, noch dat het in het Duits is geschreven. De dbnl geeft als bron een artikel van de Duitse auteur Eberhard Nehlsen. Het artikel heeft als titel: ”Wilhelmus von Nassauen. Studien zur Rezeption eines niederlaendischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert”, het lijkt me dat de titel van het artikel duidelijk is waar het lied vandaan komt en waar het werd ontvangen.

  Onzetaal lijkt me gezaghebbend en deskundig genoeg om te geloven.

 22. 34

  @33 Dat “in Duitsland” haal ik hier uit:
  “We weten in 1998 nog steeds niet veel meer dan dat het Wilhelmus gedicht moet zijn tussen 1568 en 1572, vermoedelijk in de omgeving van Willem van Oranje, die toen in Duitsland verbleef.”
  niet alleen omdat de oudste bron in het Duits is.

  Je hebt wel gelijk dat ik iets te snel naar de conclusie sprong dat het in het Duits geschreven is alleen omdat de oudste bron/versie in het Duits is, ik heb dat artikel van die Nehlsen ook niet dus ik weet niet in hoeverre het uit die oude bron duidelijk is of het om een vertaling gaat, maar de titel doet inderdaad vermoeden van wel.

  Ik geloof OnzeTaal helemaal dat ‘Duits’ toen nog niet zo strak gedefinieerd was als nu, en dat dat ook op ons lage landje toegepast werd, maar dat ontken ik ook helemaal niet. Het lijkt me alleen aannemelijker dat dat ‘Duits’ op zijn Duitse, adelijke, afkomst slaat, en niet op zijn nieuw verworven rol in de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd. (‘bloed’ doet mij eerder aan afkomst denken) OnzeTaal geeft ook helemaal geen argumenten waarom het tweede scenario waarschijnlijker zou zijn dan het eerste, ze leggen alleen uit dat ‘Duits’ ook over Nederland kan gaan. Kán.

  En ze doen in dat linkje überhaupt geen uitspraak over wat in het lied bedoelt wordt. Lees het nog maar eens na. Ze zeggen alleen dat het altijd ‘Duitsen’ geweest is en dat dat ook op Nederland kan slaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren