1. 8

  @6: Er is nog altijd zoiets als koehandel.
  In een beetje kerk moet het met een niet al te gek grote groep best mogelijk zijn om voldoende afstand te houden. Je moet alleen niet naar voren willen bij de ouwelverstrekking op het eind.
  En zo cynisch als het moge klinken: elke afname van het aantal orthodoxe gelovigen is toe te juichen.

 2. 9

  @5 en @6 Het Humanistisch Verbond vindt i.i.g wel dat dit een discriminerende uitzondering is en dus in strijd met artikel 1 van de Grondwet.

  Als onder “andere religieuze bijeenkomsten” ook kerkelijke rouwdiensten vallen is het zeker foute boel. Het uitvaartwezen heeft de regel opgelegd gekregen uitvaartbijeenkomsten met niet meer dan 30 mensen te houden, die dan ook nog de nodige onderlinge afstand moeten houden.

  Er zou nu dus onderschei gemaakt kunnen worden tussen mensen die een a-religieuze bijeenkomst in aula’s van crematoria en begraafplaatsen wïllen houden (of in de kroeg) en mensen die in een kerk een religieuze uitvaartdienst willen houden en dat met 40 mensen mogen doen?

  Kamervragen! (Schriftelijk natuurlijk…)

  Overigens in België: De Katholieke Kerk staat niet langer doopsels en huwelijk toe, ook niet in beperkte kring. Enkel uitvaarten zijn nog mogelijk, in beperkte kring.

  En in Nederland: Kerken in de regio schrappen met veel pijn in het hart alle diensten in de komende maanden. Ondanks onduidelijkheid over richtlijnen van de Rijksoverheid adviseren kerkgemeenschappen als de Rooms Katholieke Kerk en de Protestanse Kerk tot 1 juni alleen online kerkdiensten te houden.

 3. 10

  @8: Laatste opmerking is wat uit de bocht Beugie.

  Over ruimte in de kerk: jazeker, moet lukken, vergelijkbaar met de supermarkt. De grote maar is het gesnotter dat bij een begrafenis wat vaker voorkomt dan bij de prei.

 4. 12

  @10: Daar zijn goede (zij het persoonlijke) redenen voor, Arnhemse Postcode. Zelf vliegen orthodoxen ook voortdurend uit de bocht, want wie zo star is kan niet meebuigen.

  Verder ween ik vaker bij de kassa dan bij het lookgewas… ;)

 5. 13

  @12: “Zelf vliegen orthodoxen ook voortdurend uit de bocht”

  Ja, maar ik was me er niet van bewust dat daar de doodstraf op stond.

  Die reserveer ik liever voor andere, wellicht deels overlappende, je weet maar nooit, groepen.

  Postcode-(n)(sh)aming. Tsssk

 6. 14

  @10: Verschil met een supermarkt is toch wel dat je de hele dienst statisch tussen dezelfde snotteraars zit. En in een supermarkt beweeg je je zo snel mogelijk naar de uitgang. En wat orthodoxe gelovigen betreft, ik heb het afgelopen kwartier zitten zoeken naar wat zij nou positief bijdragen aan de maatschappij. Ik kwam er niet uit, kon niet echt iets vinden. Tuurlijk mogen zij er zijn, maar meer?

 7. 21

  @15: Je hebt de biografie van elke individuele orthodox in Nederland gelezen binnen een kwartier? Damn, petje af. Nee, tuurlijk heb ik niet dat niet. Het suggereert wel een beetje dat jij dat wel hebt?
  Ik woon sinds 2004 tegenover een orthodoxe moskee. Je kent het wel, gescheiden ingangen en ruimtes voor mannen en vrouwen. Op vrijdag parkeren alle mannen hun auto’s op de stoepen, haast niemand komt op de fiets, terwijl het toch een buurtmoskee is. De mannen staan bijna altijd bij de ingang te roken als, uh, ketters, en gooien hun peuken op de stoep en op de straat. Naast de blikjes Bullit. Het milieu is bij hen niet nog echt een dingetje, zeg maar. Onderling spreken ze vaak hun moedertaal, hun communicatie met de buurt, als die er is, is moeizaam en niet verbindend om het modieus te zeggen. Dus ja, wat deze plek nou positief toevoegt aan de buurt?

 8. 22

  @19: En waarom mag ik wel voor 30 personen uit de bijbel voorlezen en niet uit Ik Jan Cremer? Het blijft dus vooral een privilege voor gelovigen?

  Die 3 personen op je verjaardag snap ik ook niks van. Al zitten ze 1,5 meter van elkaar, ze graaien net zo hard in de bakjes pinda’s en chips en raken elkaars kopjes en glazen aan, om nog maar te zwijgen van de aanraakplekken in en om het toilet.

 9. 24

  @21: Nee hoor, dat suggereer ik helemaal niet. Ik probeer juist heel voorzichtigjes te opperen dat je de maatschappelijke bijdragen van individuele orthodoxe gelovigen niet kunt weten, en ook helemaal niet kunt distilleren uit jouw persoonlijke oordelen en vooroordelen over bepaalde religieuze groepen. Niet omdat je als arme jongen streng gereformeerd bent opgegroeid. Ook niet omdat je als mopperende buurman tegenover een onwelgevallige moskee woont.

  En ach, dan nog dit hele argument alleen maar omdat Beugwant mijns inziens wat uit de bocht vloog toen hij alle orthodox gelovigen de coronadood toewenste. Laten we er een eind aan breien.

 10. 25

  @22: levensbeschouwelijke bijeenkomsten zijn ook toegestaan.
  Dus als u verklaart dat u over vrijheid wilt praten en daarom uit Ik Jan Cremer voorlezen gaat, zou het mogen.

  Zou een voordracht over de roodverschuiving van verre sterren ook als levensbeschouwelijke bijeenkomst gelden?

 11. 26

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vragen-over-maatregelen-en-handhaving
  “Zijn demonstraties nu ook verboden?
  Nee. Voor demonstraties geldt een ander wettelijk kader en de normale procedure.”

  Hahahaha, jawel…..
  In dit rapport van de Nationale Ombudsman is dat ‘wettelijk kader’ uitgelegd:

  “Het recht tot betoging is onder meer beschermd in artikel 9 van de Grondwet (Gw) en artikel 11 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden(EVRM).”

  En: “Het recht tot betoging niet onbegrensd. Het tweede lid van artikel 9 Gw bepaalt dat de wet regels kan stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. In Nederland is daaraan uitvoering gegeven in de Wet openbare manifestaties (Wom). In artikel 2 Wom zijn de doelcriteria van artikel 9 Gw herhaald:
  De bij of krachtens de bepalingen uit deze paragraaf aan overheidsorganen gegeven bevoegdheden tot beperking van het recht tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging en het recht tot vergadering en betoging, kunnen slechts worden aangewend ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.”

  Waarom in de info van de rijksoverheid voor demonstraties nu wordt verwezen naar het reeds geldende wettelijke kader is raadselachtig want ook voor de andere zaken waarbij mensen mogleijk een beroep op de grondwet zouden kunen doen, zijn binnen de Grondwet en in aanpalende wetten genoeg voorbehouden opgenomen om ter bescherming van de gezondheid beperkingen aan de rechten en vrijheden te stellen. Daar wezen we hier ook al op.

 12. 30

  @24: Nu leg je me iets teveel in de mond. Ik juich een afname toe. De manier waarop die afname plaatsvindt, laat ik in het midden. Je hoeft echt niet dood te gaan om van een geloof te vallen.
  Een dode orthodoxe nut mijn zaak niet, een ex-orthodox daarentegen…

 13. 31

  @26: Dus de overheid kan demonstraties verbieden in het belang van de volksgezondheid (of het verkeer, of de veiligheid) maar demonstraties zijn niet bij voorbaat verboden.

  Ik vermoed wel dat een burgemeester flinke beperkingen opleggen zal als iemand meldt dat hij/zij een demonstratie organiseert.
  Allemaal 1.5 meter afstand zal daarvan wel de eenvoudigste zijn. Spreiding van personen in bussen, treinen en bij frietkramen zal moeilijker zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren