1. 1

  Waarom wordt het aantal zetels eigenlijk niet uitgebreid naar 250 respectievelijk 125? Toen we 100 en 50 te weinig vonden, woonden er in Nederland immers maar amper 10 miljoen mensen.

 2. 2

  Historisch gezien is het aantal Kamerleden ontwikkeld uit het idee dat er per 45.000 inwoners een 2e Kamerlid moest zijn (Grondwet van Thorbecke). Als we dat uitgangspunt zouden nemen, zouden we inmiddels zelfs een 2e Kamer moeten hebben met 369 leden (waarmee we internationaal overigens niet uit zouden steken).

 3. 3

  Ik denk eigenlijk niet dat de kamergrootte afhankelijk moet zijn van de bevolking, grotere kamers worden al snel onwerkbaar, de democratie is natuurlijk wel gebaat bij goed onderling overleg. Aan de andere kant ben ik bang dat deze verkleining een te erg ons-kent-ons sfeertje zal brengen en het voor de kleine partijen te moeilijk zal maken om genoeg expertise in te brengen in de kamercommissies. Het wordt bovendien moeilijker om een nieuwe partij op te zetten omdat de kiesdrempel hoger wordt.

  De huidige grootte lijkt me eigenlijk ideaal.

 4. 5

  @4: Zo werkt het natuurlijk niet. Er is altijd een woordvoerder per partij, meestal de fractievoorzitter of beleidsspecialist. Daarnaast is de huidige omvang lang niet zo groot als sommige van ons omringende landen. Duitsland zit op zo’n 600+.

 5. 6

  Tjerk: 250 kamerleden die allemaal het woord moeten voeren over ‘iets’. Dat gaat toch nooit werken.

  Jawel hoor, alleen wat langzamer. Helemaal niet erg.

  Van belang is ook niet hoofdzakelijk dat ze allemaal het woord voeren, maar vooral dat ze allemaal kunnen stemmen over wetten, moties en resoluties. Daarbij is het overigens ook nodig dat ze niet aan fractiediscipline zijn onderworpen, zodat ze kunnen stemmen zoals de kiezers dat van hen verwachten.

  Alleen op die manier kan “het volk” voldoende representatief vertegenwoordigd worden in het parlement.

  Alle wetgevende bevoegdheden moeten verder weggehaald worden bij de regering. Die moet uitvoeren, m.a.w. doen wat er gezegd wordt, en niets anders.

 6. 7

  Alleen op die manier kan “het volk” voldoende representatief vertegenwoordigd worden in het parlement.

  Goed voorstel, en goed argument.

 7. 8

  #5
  Maar als ze het woord niet kunnen voeren, dan zijn ze eigenlijk overbodig? Want dan kun je net zo goed een extra fractiemedewerker aanstellen.

  #6
  Hoeveel kamerleden hebben bij de verkiezingen van 2010 meer stemmen binnengehaald dan de kiesdeler? Dat zijn er volgens mij niet zo veel. Waarom naar meer leden gaan als dan het stemmenaantal nog meer versnipperd raakt?!

 8. 9

  @3: “grotere kamers worden al snel onwerkbaar”

  Hoezo? Daarnaast, waarom zou de grootte van de vertegenwoordiging niet moeten afhangen van de grootte van de bevolking? Impliciet is dat toch wel grosso modo hoe het werkt (Luxemburg heeft een kleinere vertegenwoordiging, Duitsland een grotere). Er zit ook wel een logica achter, uiteindelijk is de Kamer namelijk de vertegenwoordiging van het volk. Als er meer volk is, is er ook meer vertegenwoordiging nodig, om voldoende binding te houden tussen het volk en haar vertegenwoordigers.

  @8: Fractiemedewerkers hebben geen stemrecht in de Kamers.

 9. 12

  Mwah, elke keer als ik naar het Engelse parlement zit te kijken dan denk ik dat de rol van de righthonourablegentlemen vooral bestaat uit het honen en beschimpen van een collega die aan de overkant het woord voert. Ik zou me ontzettend ergeren aan zoveel mensen die niets beters te doen hebben dan boe te roepen of de tegenstander uit te lachen. Als het lukt om de fractiediscipline af te schaffen (want dat is de grootste rem op onze democratie) zie ik niet in waarom we met honderd tweede kamerleden niet beter uit zijn. Er komen zoveel kamerleden niet aan bod, is toch zonde in tijden dat we toch zo graag een extra JSF willen aanschaffen?

 10. 13

  Kansrijk plan als deze regering het wil, GroenLinks wilde het tot voor kort (nog steeds?) eigenlijk ook, immers. En d66 ziet het denk ik ook wel zitten, in ruil voor meer of directere vertegenwoordiging op lagere niveaus. De regering Rutte voelt goed aan hoe er tegen ‘volksvertegenwoordiging’ wordt aangekeken: mensen zien vooral partijmannetjes en -vrouwtjes met politieke partijbelangen, niet zozeer 150 aanspreekbare figuren die met hen meedenken en -voelen en/of hun belang behartigen.
  Bovendien, met 100 zetels blijft de kamer wellicht wat meer op hoofdlijnen en wordt niet ieder incidentje meteen een reden voor ‘politiek ingrijpen’ (daar is helaas geen garantie voor, een kamer met 100 leden kan ook volledig dichtgetikt opereren).

 11. 15

  Hanedop: mensen zien vooral partijmannetjes en -vrouwtjes met politieke partijbelangen,

  Klopt, daar moet óók wat aan gebeuren. De greep van partijen op de politiek is te groot geworden. Dit lijkt wel een partij-o-cratie in plaats van een parlementaire democratie. Tribale toestanden. Ik weet ook niet precies wat we daar aan zouden moeten doen, maar het is vast mogelijk om partijen een aantal privileges af te pakken.

  Maar ja, wie moet het besluit daartoe nemen…

  De omvang en de macht van de volksvertegenwoordiging verder beperken is in elk geval nergens een oplossing voor. Ook dat maakt het systeem alleen maar minder democratisch.

 12. 16

  @15: de omvang beperken is niet alleen een zaak van de tweede kamer. Onze democratie is zoveel groter. Stel dat er gekozen burgemeesters kwamen (niet perse mijn voorkeur, maar stel..) dan heb je er zomaar 418 democratisch burgermoeders en -vaders bij.
  Wat het afnemen van macht betreft, daar is toch helemaal geen sprake van?

 13. 18

  Ik had het een paar dagen geleden ook al uitgerekend. Zie Joop:

  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/verkleining_van_de_democratie/

  Maar ik kom dus tot een andere verdeling dan de kiesraad in dit bericht. Ik kom op 16 zetels voor de PVV en maar 1 voor de SGP. En dat is vreemd. Ik ken het algoritme van de (her)verdeling van de restzetels, ik heb het geprogrammeerd en gecontroleerd op een (groot) aantal oude verkiezingen. Er waren dit keer geen lijstverbindingen, en ik heb niets afgerond. Ik zie het niet. Het algoritme is in het voordeel van de grotere partijen en met 1,72% van de stemmen kom je dan echt niet aan 2% van de zetels.

 14. 19

  @15 De macht van partijen beperken in het voordeel van individuele vertegenwoordigers lijkt me helemaal geen goed idee. Ten eerste verhoudt het kiezen op basis van individuen in plaats van partijen zich slecht tot het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. De burger zou dan in plaats van de standpunten van tien partijen, de standpunten van honderden kandidaten moeten doorgronden. Dat lijkt me zelfs voor politiek goed ingevoerde burgers een onmogelijke opgave.

  Dat bezwaar zou je kunnen ondervangen door een meerderheidsstelsel in te voeren, waarbij per kiesdistrict een beperkt aantal kandidaten met elkaar strijdt. Een dergelijk systeem is echter minder democratisch, omdat vrouwen en minderheden in dergelijke systemen een sterkere ondervertegenwoordiging kennen.

  Ten tweede kan niet ieder partijlid grondige kennis hebben van ieder dossier. Als hij op ieder dossier voor zichzelf een standpunt zou moeten bepalen, zou dat dus ten koste gaan van de kwaliteit van besluitvorming. Het is daarom goed dat er partijen zijn, waarbij verschillende dossiers over verschillende deskundigen kunnen worden verdeeld.

  Ten derde zouden partijen een verbinding kunnen vormen tussen vertegenwoordigers en de basis. Burgers kunnen aan de basis van de partij zaken inbrengen, standpunten bepalen etc. die naar boven toe doorwerken. Individuele vertegenwoordigers (en PVV’ers for that matter) missen zo’n verbinding met een basis in het volk en zijn dus minder democratisch.

  Ten vierde wordt de mediacratie door het beperken van de macht van partijen nog meer versterkt. Niet de beste vertegenwoordiger, maar degene die het leukst overkomt in de media worden verkozen. Persoonlijk moet ik er dus niet aan denken dat Geer en Goor zeggenschap krijgen over bijvoorbeeld sociale voorzieningen.

  Het lijkt me dus dat partijen een belangrijke functie hebben in een democratie waar je niet zonder meer aan moet komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren