Raadsvragen in Schiedam n.a.v. publicatie bedrijven aan het gas

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

NIEUWS - Vandaag heeft ons bericht over de ontwikkelingen rond aardgas in Schiedam tot raadsvragen van de Ouderen Partij Schiedam (OPS) geleid (pdf). Als inwoner van Schiedam wil ik de bewoners niet onnodig op kosten jagen door ambtenaren vragen te laten beantwoorden die OPS ook beantwoord had kunnen krijgen door bij Sargasso de feiten te controleren, daarom hieronder een concept beantwoording op basis van de informatie die bij Sargasso bekend is. Ik ben benieuwd naar de afwijking met de antwoorden van het college van Schiedam:

 1. Kunt u aangeven waarom deze brief überhaupt hebt geschreven?
  Het college van Schiedam heeft de brief geschreven omdat onze dilemma’s gekoppeld zijn aan generieke zaken in beleid, die naar onze mening op nationaal niveau aangepakt moeten worden. Het klimaatakkoord geeft nog geen zicht op een afbouwschema of op mogelijkheden om méér te kunnen regelen  dan nu in de geldende wet- en regelgeving mogelijk is. Daarom zouden we graag samen met het Ministerie en andere bevoegde gezagen een beleidskader ontwikkelen waarin CO2 emissies bij bedrijven direct worden gereguleerd. In dat beleidskader zouden dan bijvoorbeeld de Best Beschikbare Technieken worden vastgesteld die van toepassing zijn op productieprocessen waarvoor een vergunningplicht geldt.
 2. Kunt u aangeven of u heeft getoetst of deze brief conform de wil van de meerderheid van de raad is?
  Ja, dat kunnen wij aangeven.
 3. Bent u het met ons eens dat, ook wanneer het een collegebevoegdheid zou betreffen (niet door ons uitgezocht), het de voorkeur zou genieten om bij de gemeenteraad na te vragen of deze het beleid, om werkgelegenheid uit Schiedam en uiteindelijk ook uit Nederland weg te jagen, wel ondersteunt?
  U vraag gaat er ten onrechte van uit dat het college bereid is om werkgelegenheid weg te jagen uit Schiedam om lokaal klimaatbeleid te voeren dat verder gaat dan landelijk. Dit is een onjuiste aanname. In de brief heeft het college daarover het volgende gesteld:
 4. Bent u het met ons eens dat de door u geschetste problematiek vooral het gevolg is van uw eigen politieke wens is?
  Nee.
 5. Bent u het met ons eens dat er, anders dan in de brief wordt gesuggereerd, nog geen raadsbesluit ligt om de Schiedamse wijk Groenoord van het gas te halen?
  Ja, al is uw aanname dat de brief suggereert dat er een raadsbesluit ligt om de Schiedamse wijk Groenoord van het gas te halen onjuist. In de brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat:
 6. Weet u zeker dat het meervoud van ‘gezag’ ‘gezagen’ is?
  Ja. (Bron Dikke Van Dale)
 7. Bent u het met ons eens dat het vreemd is dat deze brief, die niet officieel aan de raad is aangeboden, in bezit van de website Sargasso is gekomen (waarna de raad er via Lexisnexis alsnog kennis van kon nemen)?
  Ja.

PS beste OPS fractieleden als jullie volgende keer de primeur voor raadsvragen aan Sargasso gunnen in plaats van aan Schiedams Nieuws, dan wil ik ook nog wel zorgen dat uw vragen hout snijden en meer dan een ja/nee antwoord opleveren ;-) Alternatief: vraag de redactie of ik de concept vragen mee wil lezen om te zorgen dat uw aannames kloppen, zelfs al doet u verwoede pogingen om de lokale energiecoöperatie waar ik in het bestuur zit in een kwaad daglicht te stellen. Het lokale bestuur controleren is ten slotte hard werken en vragen stellen is een belangrijk onderdeel daarvan, dus ik ben altijd bereid mee te kijken bij vragen over mijn artikelen.

Open artikel

Reacties (3)

#1 Hermie

In Schiedam valt er ook nog wel iets uit te leggen:

In Schiedam heeft twintig procent van de kiezers op de FvD gestemd en dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.
…… De zorg die bij veel Schiedammers bestaat over wat de energietransitie voor ze gaat betekenen. Of ze financieel geknakt worden door de hoge kosten. Hoeveel gesodemieter ze zullen krijgen en hoe lang het allemaal duurt als de werkploegen van de woningbouw verschijnen om de woning overhoop te halen in het kader van de vloerverwarming, de isolatie en de warmtepomp. Of om het warmtenet de woning in te brengen. Hoeveel hoger wordt de huur? Verdien je dat werkelijk terug met besparingen op de energierekening?

https://schiedam24.nl/nl/nieuws/wonen/energietransitie-geef-mensen-zekerheid-of-houd-je-mond/10708

#2 analist

@1: In Schiedam heeft twintig procent van de kiezers op de FvD gestemd en dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.

Verschil tussen gemeenteraads en provinciale verkiezingen…..

#3 Krispijn Beek

@1 knap, je hebt de column van Han van der Horst op Schiedam24 die je bevestigd in je overtuiging weten te vinden. Zie je wel dat je kan zoeken op internet ;-)

Dat er twijfel is over kosten en opbrengsten van aardgas vrij maken is niet uniek aan Schiedam hoor. Zelfs in Amsterdam heeft de rechter een streep door plannen van een woningbouwcorporatie gezet.

Wat betreft het hoge aandeel van FvD in Schiedam, da’s echt niks bijzonders. Als je beetje doorzoekt zul je vinden dat Schiedam al in de jaren 80/90 een groot aandeel CD en CP86 stemmers had. Kun je echt niet als bewijs voor draagvlak voor klimaatbeleid stokpaard verhaal opvoeren. Heeft andere oorzaken en het zijn ook geen stemmers die van midden-rechtse partijen komen. Het zijn stemmers die tot jaren 80 op met name PvdA stemden. En daarna op Leefbaar en PVV, nu op FvD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*