PvdA zet aanval op SP in

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (19)

#1 Loupe

“Roemer brengt onze economie in de ellende”

Dieper in de ellende dan, neem ik aan.

Wat voor prachtige initiatieven zijn er vanuit de VVD/CDA gekomen de afgelopen kabinetsperiode? Hebben ze maatregelen genomen om de huizenmarkt uit het slop te trekken? Om bouwbedrijven aan het werk te houden? Om de uit de pan rijzende zorgkosten te temmen? Etc, etc.

Veel passiever dan deze partijen kan de SP nauwelijks zijn als regeringspartij. Dus waarom dit verwijt alleen gericht aan de SP? En wat voor plannen heeft de PvdA eigenlijk om de economie weer op gang te helpen dat ze de SP dit durven verwijten?

#2 Peter

PvdA valt partij aan met wie ze een lijstverbinding is aangegaan? Dat kan de PvdA dan toch nog meer zetels kosten?

#3 Spam

Lijkt me niet meer dan logisch dat de PvdA zich een beetje tegen de SP af gaat zetten. Als je niet al je kiezers wil verliezen aan de populairste partij van dit moment zal je toch duidelijk moeten maken waarom je eigen partij een betere keuze is.

Over 6 weken mogen we al stemmen. Ik vind het voor alle partijen wel eens tijd worden dat ze wat actiever campagne gaan voeren en gaan vertellen waarom ze het waard zijn om gekozen te worden.

#3.1 Loupe - Reactie op #3

Doet Spekman dat dan, duidelijk maken waarom zijn eigen partij een betere keuze is?

#3.2 Spam - Reactie op #3.1

Hij geeft toch duidelijk aan waar hij vindt dat de SP een verkeerde keuze maakt? Zonder tot in detail zijn eigen plannen te vertellen, maakt dat in ieder geval wel duidelijk wat hij zo ongeveer verstandig vindt (pensioenleeftijd wel omhoog om kosten te beperken).

Uiteraard is een verhaal van anderhalve volzin bedoeld voor de pers geen uitgebreid betoog over de toekomst van het pensioenstelsel, maar het maakt wel je standpunt in de discussie duidelijk en geeft een aanzet tot verdere discussie.

#4 Joop

En straks zal de PvdA kruipen als de SP de grootste wordt? Het lijkt me dat op fundamentele punten de PvdA dichter bij de VVD/CDA/D66 staat dan de SP. Ze zijn bang voor vermeende radicale koerswijzigingen van de SP. En dat probeert Spekman de kiezer in te wrijven. Hetzelfde verhaal als de VVD vertelt, maar dan de ligth versie.

#5 Christian

Het is op zich wel een aardig om de veranderende rollen te zien.

Vroeger kreeg de PvdA electoraal klop omdat ze verantwoordelijkheid had genomen voor bezuinigingen, een rol die nu aan GL toevalt. De PvdA viel dan GL aan wegens financieel niet realistisch en de SP werd min of meer genegeerd, want te radicaal om relevant te zijn.

Nu kan de PvdA de SP aanvallen op de boekhouding zonder dat ze het verwijt terug kan krijgen van medeplichtigheid aan impopulaire bezuinigingen. Dus dit is best een haalbare campagnestrategie voor de PvdA, denk ik. En GL heeft het nakijken.

#5.1 Bismarck - Reactie op #5

Iedereen kan wel op zijn vingers uittellen dat als de PvdA te veel zetels afsnoept van de SP, de PvdA vervolgens wel medeplichtig wordt aan een nieuw kabinet Rutte dat net zo impopulair door bezuinigt. In die zin is het zelfs verstandiger SP dan PvdA te stemmen als je graag PvdA-beleid wilt.

#5.2 Spam - Reactie op #5.1

Wie de grootste wordt (SP/VVD) is irrelevant. Als PvdA en SP samen veel zetels hebben en zich niet tegen elkaar laten uitspelen, heeft de VVD helemaal niks te zeggen. De verhouding SP/PvdA is daarbij niet belangrijk.

#5.3 Bismarck - Reactie op #5.2

Als de VVD de grootste wordt, zal de PvdA voor de VVD kiezen. Het is onrealistisch ervan uit te gaan dat de PvdA zich dan niet tegen de SP zal laten uitspelen. De premisse bestaat simpelweg niet. De enige kans voor een PvdA die zich niet laat uitspelen is als de SP meer zetels krijgt dan de VVD (en zelfs dat is geen garantie).

#6 Joop

“De PvdA-voorzitter vindt dat Roemer op sociaal vlak wel deugt. ‘Maar het besef dat je het wel eerst moet verdienen, dat zit niet bij de SP. Je moet natuurlijk evenwicht brengen tussen wat er binnenkomt aan geld en wat eruit gaat. Zij doen dat echt niet.'”

Dat klinkt net zoals een sociaal-liberaal of een CDA-er. Eerst economie (geld), en dan pas heeel veel later sociaal (mens).

#7 Anton B

Spekman heeft natuurlijk volkomen gelijk, bovendien moet de PvdA iets doen om de leegloop naar de SP te stoppen. De SP heeft jarenlang lekker makkelijk populistisch kunnen roepen zonder ooit verantwoordelijkheid te nemen terwijl de PvdA te maken heeft gehad met de economische realiteit en compromissen t.o.v. regeringspartners, dat levert de SP nu voordeel op. Als de SP ook compromissen moet gaan sluiten, misschien wel met de VVD, zal hun populariteit hard dalen. Ik vraag me af of ze om deze reden uberhaupt wel willen regeren, 2 verkiezingen geleden liepen ze hiervoor nog hard weg.

Ik vrees echter voor Spekman dat de potentiele kiezer bij de SP niet echt warm wordt van het onderwerp economie. Spekman had beter iets populistischer als gezondheidszorg, EU of sterkste schouder blabla als onderwerp kunnen nemen. Al blijft het natuurlijk wel moeilijk de SP daar in te overtreffen.

#7.1 Joop - Reactie op #7

Twee verkiezingen geleden zijn ze niet zelf weggelopen, genoemde PvdA had er gewoonweg geen zin an. Dus SP bashen is begonnen begrijp ik.

#8 Micowoco

Opa herinnert zich dat de PvdA ooit van zijn ideologische veren af moest om met de VVD buiten te gaan spelen, dus logisch dat ze ook nu VVD geluiden laten horen.

#8.1 Spam - Reactie op #8

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/03/pvda-plannen-vvd-zijn-asociaal-en-slecht-voor-economie/

Desondanks, zegt Spekman, “is de SP in ieder geval nog een sociale partij. De VVD staat op alle fronten tegenover me, het verschil met de VVD is levensgroot.”

#8.2 j.g.gooij - Reactie op #8.1

het lijkt mij dan ook logisch dat de heer spekman zich afzet tegen het beleid van de regering rutte
heeft de heer spekman ook een oplossing voor de werknemers die zwaar werk verrichten na hun 65 jaar dat deze mensen in kunnen stromen naar minder zwaar werk is een illusie.
zet je af tegen je tegenstanders en niet je medestanders.

#8.3 Bullie - Reactie op #8.2

“De PvdA kiest voor een sterk en sociaal alternatief dat zowel recht doet aan de belangen van werknemers als aan de belangen van de schatkist. Er moet een goede regeling komenvoor mensen die al van jongs af aan hebben gewerkt voor een laag loon en mensen die op latere leeftijd nog werkloos werden. Tegelijkertijd zullen we in het licht van de financieel-economische omstandigheden al in 2017 beginnen met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Dit gaan we doen:

• We koppelen de AOW aan de levensverwachting. De AOW leeftijd gaat in 2017 omhoog met een half jaar, in 2020 en 2022 opnieuw met een half jaar en in 2025 naar 67 jaar. Dat biedt toekomstige gepensioneerden ruimschoots de tijd zich voor te bereiden op verandering.
• De PvdA wil dat mensen zich voldoende kunnen voorbereiden zodat er geen gat valt tussen AOW-leeftijd en bestaande pensioenrechten.
• Werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen lopen door tot de aanvang van de AOW-leeftijd, zodat zij niet tussen het 65e levensjaar en de AOW leeftijd in de bijstand belanden.• De PvdA biedt de mogelijkheid tot een flexibele AOW leeftijd. Werknemers mogen één tot twee jaar eerder AOW ontvangen, maar dan wel met een korting van 6% per jaar.
• Mensen met lagere inkomens krijgen de gelegenheid meer pensioen op te laten bouwen. Dat kan door dat deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd te verlagen.
• Bij langer doorwerken hoort ook een pakket maatregelen die ervoor zorgt dat mensen langer kunnen doorwerken en een eerlijke regeling voor hen die niet kunnen doorwerken. Daarvoor zijn drie dingen noodzakelijk:
1. Er komt een vervroegde AOW voor mensen die na hun 61e onvrijwillig aan de kant komen te staan.
2. Door de inzet van een werkbonus en een Vitaliteitsregeling kunnen mensen die lang gewerkt
hebben tegen een laag inkomen, toch op hun 65e stoppen met werken. De korting op hun AOW wordt hiermee teruggebracht van zes naar drie procent.
3. De PvdA wil op korte termijn de arbeidsmarktsituatie van ouderen zodanig verbeteren dat mensen ook daadwerkelijk kunnen doorwerken tot 67.
We ondersteunen oudere werknemers bij het vinden van werk en pakken de leeftijdsdiscriminatie aan.
• We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Bestaande atv regelingen worden voor zover mogelijk afgebouwd. Onder andere door het combineren van arbeid- en zorgtaken makkelijker te maken, stimuleren we mensen die in deeltijd werken om meer uren te werken. De mogelijkheden tot bijvoorbeeld thuiswerken worden verbeterd.
• Er komt nieuwe wetgeving voor de wijze waarop onze pensioenfondsen worden bestuurd. Maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid is voor de PvdA daarbij belangrijk. Werkgevers moeten medeverantwoordelijk blijven voor gezonde pensioenfondsen. Tevens wordt nagegaan hoe deelnemers meer zeggenschap kunnen krijgen op het onderdeel maatschappelijk verantwoord beleggen door het pensioenfonds waarbij zij zijn aangesloten.
• Er komt een nieuw toetsingskader voor pensioenen waarin de solidariteit tussen generaties (jong en oud), maar ook binnen generaties (hoog- en laagopgeleid) centraal staat.”

#9 tienwijzen

Ik vind het wel geestig hoe iemand, die er uitziet als Maoistische proletarier, een keurige Nederlander in net pak met das, bovendien iemand die nog nooit een onvertogen woord heeft gezegd, aanvalt.

Diederik’s keuken- en kinderpropaganda was snel van de buis.
Ik denk dat Cohen de ouderwetse PvdA stemmer toch meer aansprak, ook een nette man.

Maar wat ik zorgelijk vind is dat de SP niet beschikt over een capabele econoom, en daardoor geen visie heeft op het euro probleem.

#10 Wouter ter Heide.

Wenkend tijdgeestperspectief.

Het verwijt van PvdA-voorzitter Hans Spekman dat SP-fractievoorzitter Roemer geen realistische standpunten uitdraagt, is een schoolvoorbeeld van het spreekwoord: “De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”. Met zijn kwalificatie diskwalificeert Spekman in feite zichzelf, omdat hij daarmee aangeeft geen idee te hebben van de nieuwe wind die al geruime tijd over het politieke landschap waait. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De Arabische lente, de Chinese jasmijnrevolutie en de Occupy-beweging zijn daar niet los van te zien. De nieuwe wind die alles te maken heeft met de geest van de tijd.
Zoals het eigen is aan een tijdgeest is hij persoons- noch partijgebonden, maar desondanks beïnvloedt hij ons allemaal. De kernvraag is alleen waar die wereldomvattende tijdgeest naar verwijst.
Voor de beantwoording daarvan kan er geen misverstand over bestaan dat hij gevoed wordt door de alom onderschreven mensenrechten, waar onze tijd zo langzamerhand geheel van doortrokken is. Als gevolg daarvan ligt wereldwijd de democratische(!) roep om de mensenrechten te eerbiedigen nagenoeg op ieders lip. Het falen van de maatschappelijke vertaling daarvan – de VN- of wereldvrede – kan niet geweten worden aan een gebrek aan bank- en stembiljetten, dus is geen bank- of partijbons aan te rekenen. Dat neemt niet weg dat deze invloedrijke personen medeverantwoordelijk zijn voor het falen, als gevolg van het door hen aangehangen monetair-parlementair gedachtegoed dat wereldwijd het reilen en zeilen bepaalt. Bovendien dichten zij aan dat gedachtegoed een eeuwigheidswaarde toe. Een wereld zonder banken en politieke partijen valt simpelweg buiten het blikveld van onze monetaire en parlementaire bobo’s. Vandaar dat zij ook geen oog hebben voor de immateriële tijdgeest die verwijst naar het immateriële VN- of vredesideaal, waarvan de verwerkelijking beschouwd kan worden als ‘de taak van onze tijd’. Het ultieme politieke doel dat niet alleen niet te koop is, maar ook via verkiezingen niet in het vizier te krijgen is. Was het maar zo eenvoudig.

Kortom, voor de juiste maatschappelijke vertaling van de – door het VN-/vredesideaal doortrokken – tijdgeest, voldoet het gangbare monetaire-parlementaire gedachtegoed niet. Vandaar dat de gevestigde monetaire-parlementaire orde, waarin economen en politici gezamenlijk de dienst uitmaken, achter de feiten aanloopt. Euro-toppen en verkiezingen doen niets af aan deze moedeloos makende realiteit, alle grootschalige (en daarmee groot belang suggererende) aandacht van de media ten spijt.
Desondanks is er geen reden om te somberen over de verwerkelijking van het alom onderschreven mensenrechten- of vredesideaal. In tegenstelling tot de smaakmakende economische en ideologische geesten die dagelijks het nieuws vullen, is tegen de smakeloze tijdgeest nu eenmaal geen kruid gewassen. Letterlijk nog figuurlijk, zoals de geschiedenis zonneklaar bewezen heeft. Er is dan ook alle reden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De verkiezingen van 12 september zullen dat vertrouwen echter niet ten goede komen. Integendeel!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*