Progressieven vertonen meer bias dan conservatieven

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Althans, dat bleek uit een sociaal-psychologisch onderzoek van Jarret Crawford en Lee Jussim.

Maar dat mag je dus niet stellen in wetenschappelijke tijdschriften.

Pas toen ze die conclusie wegpoetsten, werd hun artikel geschikt bevonden voor publicatie.

Waarmee de peer reviewers en de redacties van desbetreffende tijdschriften de bevindingen van Crawford en Jussim fraai illustreren.

Open artikel

Reacties (20)

#1 Anton

:-)

#2 Dehnus

Nogal logisch mensen als Anton moeten lullen naar waar het geld vandaan komt, en niet naar principes. Tja, dan moet je wat.

#3 Prediker

@2 Deze reactie snap ik niet.

#4 Joost

Uit 2013? Interessante materie, maar niet het enige onderzoek op dat vlak, en ook zeker niet de enige uitkomst.

Het zal wel komen omdat progressieven slimmer zijn/hoger opgeleid.

http://journal.sjdm.org/13/13313/jdm13313.pdf

Zoekt allen het onderzoek dat het beste bij u past :-)

Dit is een goed beginpunt, overigens: http://www.newrepublic.com/article/121283/when-it-comes-science-conservatives-are-no-more-biased-libera

#5 Hal Incandenza

Reality has a well known liberal bias.

#6 simpel

progressief of conservatief; zonder bias is in veel van de zachte “wetenschappen” niet veel vermeldenswaardigs naar buiten te brengen.

#7 Joost

@6: Het leven kan niet zonder bias.

#8 Dehnus

@3: Als je lult naar de baas zijn mond, inplaats van hapt, dan zul je ook naspreken wat de baas zegt. Wat dat ook moet zijn, dus morgen pro Oil, totdat het baasje zegt :”Nee ik heb meer met Siemens windmolens”, dan zijn we ineens anti ;).

Progresieven daarentegen lullen meer naar overtuiging (het is nog steeds gelul ;)) en wat ze denken dat goed is. Dus hebben ze automatisch meer bias. Ook komt er een wantrouwen jegens het baasje van Anton kijken ;). Want tja, progressieve hondjes hebben iets te vaak een schop gehad van het baasje, terwijl ANton koekjes kreeg ;).

#9 Henk van S tot S

@7:
Tegenwoordig ook niet zonde bios.

bedoeld wordt Basic Input/Output System
en niet de boiscoop of Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector; hoewel de laatste wel wat uitbreiding vermag

;-)

#10 Cerridwen

Door het plaatsen van dit bericht bewijst Prediker dat het een onzinnig flutonderzoek is…

;-)

#11 prllx

Blijkbaar ben ik de enige progressief zonder cognitieve dissonantie als ik dit (h)erken.

#12 Joost

@11: ik herken dat ik soms biased ben, en ik herken dat anderen dat zijn. Ik kan op basis van 1 onderzoek niet zeggen of groep 1 of 2 dat meer is dan de andere, en of dat ook opgaat voor mezelf.

Zeker gezien het feit dat er tientallen onderzoeken liggen op dit vlak, die allemaal wat anders roepen, lijkt voorzichtigheid me op z’n plaats.

#13 Jeroen Laemers

Heeft iemand het gelinkte artikel gelezen?

In our study, people read either an article reporting research showing that affirmative action harmed African-Americans and an article reporting research showing that same sex relationships were just as healthy as heterosexual relationships OR they read an article reporting research showing that affirmative action was beneficial to African-Americans and an article reporting research showing that same sex relationships were not as healthy as heterosexual relationships.

Hoe schrijf je in godsnaam artikelen die beweren dat homoseksuele relaties ongezond zijn of dat positieve discriminatie slecht is voor de groep die daarvan profiteert zonder poep te praten?

Het zijn bovendien geen onderwerpen waar nooit eerder iets over is gezegd. Dus mensen benaderen dit soort beweringen vanuit de kennis die ze al hebben.

Geen wonder dat je dan deze conclusie krijgt:

Liberals viewed the articles reporting “liberal” results (affirmative action and same sex relationships are good) as truer and reflecting less author bias than the articles reporting “conservative” results. Conservatives, in contrast, viewed the truthfulness and bias in the articles as nearly identical, regardless of their results.

Met andere woorden: het probleem ligt niet bij de liberals maar bij de conservatives die tamelijk evidente onzin als even ‘waar’ ervaren als dingen die dat naar alle waarschijnlijkheid ook echt zijn.

Dus wat #5 zegt: Reality has a well-known liberal bias.

(En overigens denk ik dat het tamelijk bizar is dat dit artikel überhaupt ergens is geplaatst: ‘Ervaart u dit artikel over het geocentrische zonnestelsel als even onbevooroordeeld als een artikel over de Apollomissies (om maar wat te noemen)?’ WTF?)

#14 Nonkel

@13:
Jij bent blijkbaar niet bekend met onderzoek.

#15 Jeroen Laemers

Scherp @Nonkel! Scherp! (Maar niet heus.)

Dus als jij een artikel leest dat stelt dat homoseksuele relaties minder gezond zijn dan heteroseksuele relaties neem je dat gewoon aan? Omdat het er staat?

Het feit dat dit al veel vaker is onderzocht (met tegengestelde conclusies als constante uitkomst) vergeet je dan gewoon maar even?

Geen wonder dat je vaak van die domme dingen roept.

#16 Cerridwen

@13: Je bewijst nu nogal opzichtig het onderzoeksresultaat, dat snap je hopelijk?

De onderzoekers hebben er natuurlijk voor gezorgd dat er geen verschil zat in de kwaliteit van de onderzoeken, zodat je alleen op basis van bias kan reageren. Wat jij hier duidelijk doet.

Hoe ga je om met informatie die ingaat tegen wat je ‘weet’ dat waar is?

(voor de duidelijkheid, een zo’n onderzoek is voor mij te weinig om nu te concluderen dat liberals meer bias hebben dan conservatives, er zijn immers ook andere resultaten. En je kan inderdaad vraagtekens zetten bij de opzet, zijn de situaties wel vergelijkbaar neutraal? Desondanks stelt dit onderzoek en met name de behandeling daarvan door tijdschriften vragen waar je als progressief niet voor moet weglopen)

#17 Jeroen Laemers

@16:

De onderzoekers hebben er natuurlijk voor gezorgd dat er geen verschil zat in de kwaliteit van de onderzoeken, zodat je alleen op basis van bias kan reageren. Wat jij hier duidelijk doet.

Gelul.

Je snapt toch wel dat er ook zoiets bestaat als een externe realiteit? En dat in die externe realiteit al vaker onderzoek is gedaan naar de genoemde kwesties? En dat de uitkomsten van die eerdere onderzoeken mede bepalen hoe je tegen het volgende artikel over dat onderwerp aankijkt?

Toch?

#18 Cerridwen

@17: Maar in de wetenschap doet dat nu juist niet ter zake. Als de kwaliteit van het onderzoek goed is, moet je het onderzoek als zodanig kunnen beoordelen, ook al gaat dat in tegen wat jij gelooft. In plaats daarvan blijkt dat veel mensen de uitkomst laten meewegen in het beoordelen van de kwaliteit van het onderzoek, wat jij in feite doet, ziedaar de bias.

Bekijk het eens zo: misschien was de kwaliteit van het onderzoek wel slecht, en zit de bias erin dat liberalen het onderzoek juist goed vonden als de uitkomst conform verwachtingen was. Dit maakt fraude a la Stapel mogelijk; Roos Vonk stelde niet al te veel vragen als ze weer een leuk artikeltje kon publiceren met de fantasieën van Stapel.

#19 Mario

*grijnst*

Dat wegpoetsen is overigens, waar en hoe dan ook, sowieso fouter dan allerfoutst.

@17

Dit onderzoek is “trollbait”. Vandaar ook dat Anton op @1 staat. Om acht uur ’s ochtends.

#20 Joost

Wow. Dit onderzoek is echt goed. Kritiek erop kan worden weggezet als bevestiging van de resultaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*