Peter Nijkamp verdedigt zich tegen beschuldigingen van (zelf)plagiaat

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ik ben benieuwd naar de reactie van Frank van Kolfschooten.

Open artikel

Reacties (14)

#1 Christian Jongeneel

Op zich een sterk verweer dat plagiaat geen groot probleem is, maar het laat wel mooi zien dat er veel zinloze publicaties (“halffabrikaten”, zegt Nijkamp) zijn die de boel vervuilen. Hoort bij het moderne wetenschapsproces, aldus Nijkamp, zonder daaruit te concluderen dat er iets mis is met dat proces.

#2 Inge van Werven

Het woord iatrogene ziekte komt bij me op. Dat zijn ziektes die door het systeem zelf veroorzaakt worden. B.v. dat door het eene medicijn een ander orgaan beschadigt raakt.
Deze discussie komt dan ook m.i. voort uit de nadruk op het tellen, het publiceren en de citatie-indexen.
Maar iedeen die zelf denkt weet dat denken helemaal zo niet gaat. Dat is een dag en nacht voortdurend passseren van de hele en halve ideeen.
Laten we deze discussie dus maar verder aan de boekhouders overlaten.
De kwaliteit van ons denken ligt in het bewegen en bestuderen van mogelijkheden, abstracties en werkelijkheden. De kwaliteit van mijn denken kan je meten in “wat” ik gedacht heb. Is het vernieuwend, brengt het ons als cultuur verder en is het toepasbaar.
En dan zo’n discussie precies bij economie, iets wat je eigenlijk geen wetenschap kan noemen, maar spelen met modellen waarvan 50 % niet klopt, je weet alleen niet welke 50%. En de modellen zijn dan ook nog eens afhankelijk van het “geloof” van dit moment, resp. van de lezer betreffende zhijn ideeen over hoe de wereld en wij mensen in elkaar zouden zitten.
Ere aan de denkers op wiens shouders ik mag staan, maar mijn denkkwaliteit heeft geen relatie met of ik mijzelf herhaal of niet. Dat herhalen heeft te maken met de kwaliteit van mijn informatieoverdracht en dan is het een zinnig ding.
Er is geen denken mogelijk als je belemmeringen opwerpt betreffende wat je eerder had bedacht.Het woord plagiaat alleen al voor dit verschijnsel. Dan ben je geen wetenschapper, dan ben je een boekhouder.

#3 analist

Hij heeft wel de wetenschappelijke carriere van zijn promovenda verwoest. Dat hij zelf het risico wil lopen om van plagiaat beschuldigd te worden, oke. Maar met zijn student had hij zorgvuldiger om moeten gaan.

#4 Derpjan

@1:

Hij levert tussen de regels wel kritiek op het systeem (de publicatiedruk), maar het blijft wel een beetje hypcoriet omdat hij ruimschoots meer publiceerde dan nodig om zijn positie te behouden.

#5 HPax

@3: @3: Ik heb dat andersom begrepen. Het lijkt juist zijn betoverende discipele / courtisane Kourtit|* die Nijkamps positie ondermijnt. Zijn multiculturele alias multipositionele
rol van guru cum minnaar begint VU-ProfDrNijkamp parten te spelen. Eindelijk. Mij best!
Laat wat er zich vandaag met op de VU, met Nijkamp en Kourtit afspeelt, ons tot lering strekken. Denkt – Hansje ter Horst en de rest op Sarg. die het aangaat – aan de aanhalingstekens, stopt met liegen, verdenkt zonder ophouden de multiculturele samenleving en hen die haar voorstaan.
Op die wijze kan Nijkamps affaire zinvol zijn en kan hij zijn ziel nog redden.
* Roept bij mij herinnering aan Angela Davis op.

#6 Joop

@ 5.

Ik verdenk zonder ophouden HPax van aanzetten tot haat, goedpraten van racisme, huichelen met christelijke normen en waarden en vervuilen van internet met zijn grootspraak.

Wat zit je weer te lullen, dat het jouw tegenstaat dat we in een multiculturele samenleving wonen is jouw probleem. Probeeer er aan te wennen, want veranderen kan je het niet. Jij zeker niet!

Jij valt dus deze meneer niet aan op plagiaat, maar op zijn positie als iemand die met de tijd meegaat, wat jij als opa niet meer kan bijbenen. Zielig. En dan maar nostalgisch terug verlangen naar tijden van weleer.

Grappig trouwens dat je tegen jezelf praat in meervoud. Al naar de psychiater geweest?

#7 pedro

@3:

de wetenschappelijke carriere van zijn promovenda verwoest

verklaar je nader, want ik kan daar in het stuk verder niks over vinden. En wat is de relatie met dit artikel?

#8 analist

@7: Nouja, mevrouw kan nergens aan het werk nog voordat ze de arbeidsmarkt opgaat, dat lijkt me duidelijk. Meneer kan nog altijd profiteren van zijn vermeende fraude a la Stapel. Voor zijn promovenda is het over en uit.

#9 pedro

@8: na wat zoeken blijkt dat je het over mw Kourtit (heeft pax toch nog enig nut…) had (waarom doe je niet aan bronvermelding in een reactie onder een artikel, waarin bronvermelding een belangrijke rol speelt).

Maar dan vraag ik me toch af, waarom je het over het verwoesten van een wetenschappelijke carriere hebt. Mw Kourtit mag immers gewoon haar dissertatie opschonen en opnieuw proberen.

En ik vraag me af, waarom je het over de arbeidsmarkt hebt. Gaat het om de wetenschappelijke carriere van mw Kourtit, of gaat het om de maatschappelijke carriere?

#10 Prediker

Er wordt hier net gedaan alsof Karima Kourtit niet zelf verantwoordelijk is voor de tekst van haar proefschrift. Dat is ze natuurlijk wel. (Zie hier voor een beknopte weergave van wat er nou schort aan haar proefschrift.)

Om te beginnen heeft ze zelf uitspraken, gedaan tijdens een workshop, toegeschreven aan de verkeerde personen. Uiterst slordig. Sowieso is dat al frappant in het licht van het verweer van haar promotor waar hierboven naar gelinkt wordt, want die stelt uitdrukkelijk dat alleen peer-reviewed teksten wetenschappelijk iets voorstellen, alles daarvoor is werk-in-uitvoering; dus wat doen uitspraken uit workshops in een dissertatie? Daarnaast is het nogal onzorgvuldig: je zou zeggen, zoek contact met de desbetreffende persoon en vraag of ze hetzelfde idee hebben gepubliceerd (en dan was ze er ook achter gekomen dat ze zich vergiste in wie die uitspraak nou had gedaan).

Ten tweede kun je, zelfs als je mee laat wegen dat haar promotor haar een beroepspraktijk heeft bijgebracht die niet deugt (nl. ondeugdelijke zelfcitatie), haar nog altijd voor de voeten werpen dat zij zelf ook nog kritisch na kan denken over formulering.

Probleem is immers niet dat ze ideeën uit eerder werk van Nijkamp en haarzelf, deels gebaseerd op publicaties van Nijkamp en anderen, samenvat met verwijzing naar alleen die eerste publicatie, maar dat er gewoon hele zinnen geknipt-en-geplakt worden.

Kun je wel zeggen: ja, maar het waren toch mijn eigen teksten? Die mag ik toch hergebruiken? Tja, sorry ik vind dat van een ongelofelijke naïveteit getuigen. Als je fors gaat zitten copy-pasten uit eigen werk, zou er op het niveau waarop zij werkzaam is toch twijfel bij jezelf moeten rijzen of dit wel helemaal in de haak is. En zo moeilijk is het ook weer niet een zin om te bouwen.

Geldt des te meer voor Nijkamp zelf, trouwens. Die maakt zich er wel heel makkelijk van af. Maar er zit een verschil tussen je eigen ideeën uit eerder werk met andere auteurs samenvatten, en uit eerder werk hele trossen zinnen copy-pasten.

#11 HPax

@3:
Dat Kourtit een dreun heeft opgelopen, mag voor zeker worden aangenomen, maar is niet per se iets schadelijk. Ze kan er persoonlijk wat van leren en land en wereld blijven een frauduleuze econome bespaard. Denk daar ook eens aan. Haar dissertatie is niet te vreten en wetenschappelijk zwak (cf. discussies en analyses o.a. op ´The Post on Line´).

Dat Nijkamp zorgvuldiger met K. had moeten omgaan, vind ik wel juist, maar dat niet als je ermee wilt zeggen dat K. alleen maar slachtoffer is. K. lijkt mij geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, ze was erbij! en Nijkamp heeft zich eerder te zorgvuldig teder over haar heen gebogen.

#12 analist

@9: ik verwacht een bepaald kennisniveau van “de lezer” sorry. Maar je hebt weer iets geleerd, dus niet zeuren.

Er wordt hier net gedaan alsof Karima Kourtit niet zelf verantwoordelijk is voor de tekst van haar proefschrift. Dat is ze natuurlijk wel.

Door wie??? Niet door mij hoor. Wel vind ik dat haar begeleider de verantwoordelijkheid heeft om zijn promovendi de best practices bij te brengen, zelfs als hij zelf zich er niet aan houdt. Nijkamp had (eerder) bij z’n promovenda kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld.

Ten tweede kun je, zelfs als je mee laat wegen dat haar promotor haar een beroepspraktijk heeft bijgebracht die niet deugt (nl. ondeugdelijke zelfcitatie), haar nog altijd voor de voeten werpen dat zij zelf ook nog kritisch na kan denken over formulering.

Ik verwacht meer van een Spinoza-prijs winnaar dan van een omhooggevallen HBO’er. Kourtit heeft ook niet zo netjes gehandeld, maar dat maakt mij niet zoveel uit: zij heeft ook veel minder invloed en aanzien.

#13 Prediker

Door wie??? Niet door mij hoor.

@12 – Misschien goed om nog even jouw reactie #3 en #8 erbij te pakken dan. Want dat is wel degelijk wat je daar suggereert.

Hij heeft wel de wetenschappelijke carriere van zijn promovenda verwoest.

Nouja, mevrouw kan nergens aan het werk nog voordat ze de arbeidsmarkt opgaat, dat lijkt me duidelijk. Meneer kan nog altijd profiteren van zijn vermeende fraude a la Stapel. Voor zijn promovenda is het over en uit.

Ter vergelijking: Diederik Stapel stond er bij zijn promovendi op de benodigde enquêtes zelf af te nemen en de daaruit volgende data aan te leveren. (En van wat ik via reconstructies in diverse media heb begrepen van voormalige promovendi, was hij niet iemand tegen wie je inging.) Vervolgens fingeerde hij die data.

Dat lijkt mij toch van een geheel andere aard dan samen met je promovenda artikelen schrijven (of waarschijnlijker: haar die artikelen laten uitwerken en ze zelf nalezen/goedkeuren) of een proefschrift goedkeuren, en het daarbij niet zo nauw nemen met de regels/mores omtrent zelfcitatie.

Maar zoals jij het in je hierboven formuleert lijkt het (1) net alsof een en ander hetzelfde is, en (2) alsof Nijkamp de enige actor is, die met zijn handelen eenzijdig het proefschrift van Kourtit heeft bepaald. Alsof ze zelf geen keuze had in hoe ze de tekst formuleerde.

En alsof ze zelf niet snugger/kritisch genoeg was om te bedenken dat ze ofwel aanhalingstekens had moeten inzetten, ofwel net wat vaker de formulering iets had moeten wijzigen. Maar als ze daar niet snugger of kritisch genoeg is, is ze dan überhaupt wel de juiste persoon voor een wetenschappelijke carrière?

Wel vind ik dat haar begeleider de verantwoordelijkheid heeft om zijn promovendi de best practices bij te brengen…

Zeker. Maar die promovenda gaat uiteindelijk zelf over de formuleringen in haar dissertatie. Ook dat mag je verwachten op dat niveau.

Ik verwacht meer van een Spinoza-prijs winnaar dan van een omhooggevallen HBO’er. Kourtit heeft ook niet zo netjes gehandeld, maar dat maakt mij niet zoveel uit: zij heeft ook veel minder invloed en aanzien.

Ach, dus het gaat je eigenlijk niet om de verwoesting van de wetenschappelijke carrière van z’n promovendus. Het betreft hier immers maar om een “omhooggevallen HBO’er”? (Overigens: wel een HBO’er die zich na een afgebroken HBO-studie kennelijk wist te herpakken en succesvol een universitaire masterstudie wist af te ronden. Maar eens een HBO’er, altijd een HBO’er blijkbaar. Wie voor een dubbeltje geboren wordt, moet zich niet verbeelden een kwartje te kunnen worden.)

Wat dan? Kennelijk fungeert dat alleen maar als stok om Nijkamp mee te slaan en hem in hetzelfde licht als Diederik Stapel te zetten. Als plagiator, fraudeur, boosdoener.

Wil ik het best over hebben, maar dan kun je je beter richten op de inhoud: waarom is copypasten van formuleringen in eigen werk nou zo kwalijk, en hoe bont heeft Nijkamp het gemaakt?

Terzijde wil ik toch even mijn afkeuring uitdrukken over het seksistische en racistische vertoog van HPax in #5 en #11. De vrouw als verleidster, femme fatale en allochtoon als infiltrant en parasiet die de integriteit van de wetenschapsbeoefening aan de Westerse universiteiten aantast. Vul hier ‘Joden’ in, en het is duidelijk uit welk ranzig vaatje hier getapt wordt. Antisemitisme, maar dan net even anders.

#14 pedro

@12: duidelijk. Het gaat dus niet om de wetenschappelijke carriere van mw Kourtit, maar om haar beroepscarriere (een omhoog gevallen HBOer), waarbij je overigens niet erg duidelijk weet te maken, waarom die haar leven lang beschadigd zou zijn, noch waarom je alleen Nijkamp daarvoor verantwoordelik wil houden. Beter gezegd, wilde houden, want je begint ook duidelijk terug te krabbelen. Tenzij je natuurlijk wil zeggen, dat Nijkamp Kourtit al veel eerder had moeten laten vallen vanwege de matige kwaliteit van haar proefschrift, maar dan slaan je opmerkingen over haar wetenschappelijke carriere al helemaal nergens meer op…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*