Persconferentie 6e IPCC-klimaatrapport

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het rapport is hier te downloaden. Uit de samenvatting: “It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred. […] Each of the last four decades has been successively warmer than any decade that preceded it since 1850. […]

Compared to 1850–1900, global surface temperature averaged over 2081–2100 is very likely to be
higher by 1.0°C to 1.8°C under the very low greenhouse gas (GHG) emissions scenario considered (SSP1-1.9), by 2.1°C to 3.5°C in the intermediate scenario (SSP2-4.5) and by 3.3°C to 5.7°C under the very high GHG emissions scenario (SSP5-8.5)24.”

De persconferentie is te zien op het YouTube-kanaal van het IPCC.

Reacties (17)

#1 Krispijn Beek

Gerrit Hiemstra heeft in een draadje op Twitter de belangrijkste punten uit het rapport samengevat.
De reactie van VN-chef António Guterres spreekt ook boekdelen over wat er moet gebeuren:

This report must sound a death knell for coal and fossil fuels, before they destroy our planet… Countries should also end all new fossil fuel exploration and production, and shift fossil fuel subsidies into renewable energy. By 2030, solar and wind capacity should quadruple and renewable energy investments should triple to maintain a net zero trajectory by mid-century.
If we combine forces now, we can avert climate catastrophe. But, as today’s report makes clear, there is no time for delay and no room for excuses. I count on government leaders and all stakeholders to ensure COP26 is a success.

Ons demissionaire Kabinet verschuilt zich in haar reactie achter de aangescherpte Europese doelen en wijst liever naar andere landen. Het besef dat de scherpere Europese doelen ook gevolgen hebben voor de Nederlandse doelen, zoals beschreven in ‘Bestemming Parijs’ lijkt politiek nog niet doorgedrongen, of achten de VVD-bewindspersonen nog niet opportuun op te acteren.

#2 Hans Verbeek

Men rekent nog steeds met scenario’s, waarbij de CO2-uitstoot van 2015 verdubbelt of zelfs verdrievoudigt. Dat vinden zeer velen inmiddels ongeloofwaardig.
Ik zou het persoonlijk op prijs stellen als de maximumsnelheid op autowegen verder omlaag gaat naar bijv. 80 km/u. om de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast nog wat verder terug te dringen. Zo wordt de tyrein (die nog wel 120 of 140 mag) een stuk aantrekkelijker.

#2.1 Hans Custers - Reactie op #2

Men rekent nog steeds met scenario’s, waarbij de CO2-uitstoot van 2015 verdubbelt of zelfs verdrievoudigt. Dat vinden zeer velen inmiddels ongeloofwaardig.

Er zijn er waarschijnlijk net zoveel die het laagste scenario ongeloofwaardig vinden. Omdat we in de hele geschiedenis van klimaatscenario’s zo goed als altijd weer dichter bij de hoogste dan bij de laagste scenario’s bleven. Gelukkig houdt het IPCC geen rekening met dit soort retoriek en blijven ze de hele bandbreedte aan mogelijkheden meenemen. Zoals dat hoort in een wetenschappelijk rapport.

#2.2 Hans Verbeek - Reactie op #2.1

Gelukkig houdt het IPCC geen rekening met dit soort retoriek en blijven ze de hele bandbreedte aan mogelijkheden meenemen. Zoals dat hoort in een wetenschappelijk rapport.

Er wordt juist gekozen voor een beperkte bandbreedte. Men rekent bijv. niet op een halvering van de CO2-uitstoot in 10 jaar tijd (bij totale ineenstorting van de wereldeconomie door bijv. een pandemie).
Ik blijf het merkwaardig vinden dat het IPCC een ander wetenschappelijk rapport, Grenzen aan de Groei uit 1972 gewoon naast zich neerlegt. Dat is pas echt een doemscenario.

#2.3 Hans Custers - Reactie op #2.2

Men rekent bijv. niet op een halvering van de CO2-uitstoot in 10 jaar tijd (bij totale ineenstorting van de wereldeconomie door bijv. een pandemie).

Omdat het IPCC nou eenmaal weet dat ze de toekomst niet kan voorspellen en dus zeker niet dat soort incidentele dips. En omdat het IPCC wel het verschil snapt tussen variaties op korte termijn en de trend op lange termijn.

Ik blijf het merkwaardig vinden dat het IPCC een ander wetenschappelijk rapport, Grenzen aan de Groei uit 1972 gewoon naast zich neerlegt.

Bullshit. Ik denk zelfs dat sommige IPCC-auteurs dat rapport echt hebben gelezen, in plaats van er in het wilde weg wat over te zwammen. En dat ze dus heel goed snappen dat dat rapport niet meer dan een grote lijn aangaf en geen gedetailleerde toekomstvoorspelling. Zoals de auteurs van Grenzen aan de Groei zelf ook heel goed beseften:

The model we have constructed is, like every other model,
imperfect, oversimplified, and unfinished. We are well aware
of its shortcomings, but we believe that it is the most useful
model now available for dealing with problems far out on the
space-time graph.
(…)
In spite of the preliminary state of our work, we believe it
is important to publish the model and our findings now. Decisions
are being made every day, in every part of the world,
that will affect the physical, economic, and social conditions
of the world system for decades to come. These decisions cannot
wait for perfect models and total understanding.

Zou het niet eens een idee zijn om op te houden met bullshitten over dat rapport en het eerst eens te gaan lezen? Met lezen bedoel ik dan: werkelijk moeite doen om te begrijpen wat ze hebben gedaan en dus niet alleen maar zoeken naar quotes die je mening bevestigen. (Dit is een retorische vraag, want we weten allemaal dat dat niet gaat gebeuren.)

#2.4 Hans Verbeek - Reactie op #2.3

Ik zou graag horen dat de media en de politici dezelfde termen (imperfect, oversimplified, and unfinished) zouden hanteren en dezelfde slagen om de arm zouden houden, Hans.

#2.5 Hans Custers - Reactie op #2.4

Heb je wel opgelet? Die citaten komen uit het rapport dat jij regelmatig aanhaalt alsof het een perfecte toekomstvoorspelling zou zijn: Grenzen aan de Groei. En dus niet uit het IPCC-rapport. Misschien is het een idee om eerst zelf eens wat zorgvuldiger te zijn en dan pas met het vingertje naar “media en politici” te wijzen? Al weten we natuurlijk allemaal dat dat niet zal gebeuren.

#2.6 Hans Verbeek - Reactie op #2.2

Ik ga mezelf even corrigeren.
In het AR6 wordt wel degelijk verwezen naar Limits to Growth van Meadows et al. (1972): op pagina I-46 wordt in de 2e alinea verwezen naar de zorgen om de stijgende CO2-concentratie, die in 1972 al bestonden.

#3 lmgikke

Elke keer dat zo’n rapport uitgebracht wordt is de situatie erger dan bij het vorige rapport. Blijkt het in de praktijk toch wederom erger te zijn dan de vorige voorspelling.

Helaas wordt er veel gesproken over 2100. Dat geeft de politiek de ruimte zaken vooruit te schuiven. Terwijl de trend toch echt versneld. Na ons de zondvloed gaat de waarheid worden.

Tilburg aan Zee.

#3.1 Krispijn Beek - Reactie op #3

Weet niet waar je vandaan haalt dat het rapport vooral over 2100 gaat. Op pagina 19 van de summary for policy makers staan ook gegevens over de periode 2021-2040, 2041-2060, 2061-2080 en 2081-2100. Voor ieder tijdvak staat aangeven wat de verwachte ontwikkeling in temperatuursverandering is (best estimate en range).

#4 Michiel de Pooter

De auteur vermeld niet dat het de Samenvatting voor Beleidsmakers (SPM) van het rapport is, het resultaat van onderhandelingen tussen regeringen . Met andere woorden, het is een politiek statement, geen wetenschappelijk document. Dit laatste wordt pas veel later gepubliceerd, waarschijnlijk lang na COP26. COP26 (in november 2021) is bedoeld als extra drukmiddel om geavanceerd klimaatbeleid af te dwingen bij landen die hem tot nu toe flink uit de broek laten hangen, zoals China en India.
Uit het rapport (waarin we voor de 6e keer voor de laatste keer worden gewaarschuwd) wordt duidelijk dat het IPCC (en de daarmee samenhangende uitvoerende politieke klasse) maar niet willen begrijpen, dat het niet ontbreekt aan politieke wil voor klimaatbeleid, maar aan efficiëntie van de geselecteerde technologieën, die bovendien ook nog buitensporig duur zijn en toenemend publiek verzet stimuleren.

#4.1 Hans Custers - Reactie op #4

Met andere woorden, het is een politiek statement, geen wetenschappelijk document.

Dat klopt een beetje. In de geschiedenis van het IPCC hebben oliestaten zoals Saoedi-Arabië en Qatar, ondersteund door de lobby van (vooral Amerikaanse) olie- en kolenbedrijven (die als waarnemer aanwezig zijn bij IPCC-vergaderingen), inderdaad steeds geprobeerd de conclusies af te zwakken. Maar de mogelijkheden zijn beperkt, omdat de SPM altijd in overeenstemming moet blijven met de onderliggende rapporten. En daar gaan de wetenschappers over.

Dit laatste wordt pas veel later gepubliceerd

Nee hoor, het volledige rapport van Werkgroep I staat online.

Uit het rapport (waarin we voor de 6e keer voor de laatste keer worden gewaarschuwd) wordt duidelijk dat het IPCC (en de daarmee samenhangende uitvoerende politieke klasse) maar niet willen begrijpen, dat het niet ontbreekt aan politieke wil voor klimaatbeleid, maar aan efficiëntie van de geselecteerde technologieën, die bovendien ook nog buitensporig duur zijn en toenemend publiek verzet stimuleren.

Onzin. Dit rapport gaat enkel en alleen over de (natuur)wetenschappelijke kant van het klimaat. Het zegt helemaal niks over technologieën of kosten, omdat dat simpelweg niet het onderwerp van het rapport is. De auteurs van het IPCC zijn prima in staat om onderscheid te maken tussen de wetenschap en de (beleidsmatige) implicaties.

#5 Michiel de Pooter

“Dit rapport gaat enkel en alleen over de (natuur)wetenschappelijke kant van het klimaat”.

Dat zal ongetwijfeld. Maar de uiteindelijke bedoeling van een SPM is dat politici en beleidsmakers er handelingsperspectieven aan verbinden. Met alle catastrofale gevolgen vandien.

#5.1 Hans Custers - Reactie op #5

Maar de uiteindelijke bedoeling van een SPM is dat politici en beleidsmakers er handelingsperspectieven aan verbinden.

Dat zou je kunnen denken. Het is immers de wereldpolitiek zelf die de klimaatwetenschap, via het IPCC, om advies vraagt. Maar als je het nieuwe rapport leest kun je alleen maar concluderen dat diezelfde wereldpolitiek al 30 jaar amper handelingsperspectief aan dat advies verbindt.

Met alle gevolgen van dien. (Dat ‘catastrofale’ laat ik maar achterwege. Ik hou niet zo van dat soort paniekzaaierij.)

#6 Michiel de Pooter

Ondanks AR6 van IPCC zal dat handelingsperspectief beperkt blijven, zonder technische doorbraken. Ik zou er maar rekening mee houden dat molentjes, paneeltjes en houtpallets in steeds slechtere papieren komen te zitten. Volgens de stoute linkse knuffel Michael Moore zijn het gewoon ordinaire verlengstukken van het fossiele complot. Zelfs GroenLinks en Ronald Plasterk willen geen windmolen meer in hun achtertuin.

Ook msm milieuactivisten en eco-hardliners zijn er klaar mee.

https://www.resilience.org/stories/2021-05-10/bright-green-lies-review/

#6.1 Frank789 - Reactie op #6

[ Zelfs … Ronald Plasterk ] ?

Serieus? Dat is toch wel een misser, hoor.

#6.2 Hans Custers - Reactie op #6

Ook msm milieuactivisten en eco-hardliners zijn er klaar mee.

Niks bijzonders. Het komt wel vaker voor dat extremen die ogenschijnlijk tegenover elkaar staan elkaars bullhsit overnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*