Nu dan toch het einde van de beschaving?

Het einde van de beschaving wordt met enige regelmaat verkondigd. Als het over overbevolking, milieuvernietiging en het opraken natuurlijke hulpbronnen gaat is het werk van de Club van Rome middels de uitgave “Limits to Growth” uit 1972 als het startpunt van ons huidige milieubewustzijn te beschouwen.

Sommige voorspellingen zijn niet uitgekomen, met name de opbrengsten van de agrarische revolutie werden destijds onderschat. Maar ruim veertig jaar later blijkt dat verschillende belangrijke voorspellingen in het centrale scenario van destijds wel degelijk zijn uitgekomen. Het einde van de menselijke beschaving dan toch in zicht?

Open waanlink

 1. 2

  “Het einde van de menselijke beschaving” is wel zwaar aangezet. De Club van Rome voorzag een terugval naar de economische standaard van rond 1900 (waarbij dan de vraag is of ze dachten aan Europa rond die tijd, of het wereldgemiddelde van toen). Bij mijn weten hadden we toen ook al een beschaving. Niettemin is dat natuurlijk wel een hele stap terug, zeker omdat het gepaard zal gaan met veel geweld (mensen zullen zich niet “laten afpakken” wat ze als volstrekt vanzelfsprekende verworvenheden zien) en dus lijden.

 2. 3

  @2: Maar dat gaat tot 2100

  De vraag is wat er gebeurt als er geen energievoorziening meer is op het huidige niveau. Geen communicatie houdt ook in een versnelde neergang. Het is maar helemaal de vraag of na de culminatie de modelparameters nog gelden!

  En inderdaad: mensen zullen het zich niet af laten pakken. Apocalyptische taferelen…. En dat is nou net wat veel mensen af deed keren van de CvR.

  Het wordt spannend.
  Het wordt interessant.

  Trailer Last Call:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren