‘Niet windenergie, maar emissiehandel is het probleem’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Eerder vandaag besteedde Sargasso al aandacht aan het onderzoek naar schade door windenergie op zee. Nu mengt ook Henri Bontenbal zich in de discussie op de site van RTL. Volgens Henri Bontenbal zit het werkelijke probleem in de CO2-emissiehandel. Bijvoorbeeld in het weggeven van €5 miljard aan gratis CO2 rechten, waar we de NOS naar mijn weten nog niet over gehoord hebben.

Overigens heeft het afkicken van fossiel brandstoffen nog wel meer voordelen dan alleen het tegengaan van opwarming van de aarde en verzuring van de oceanen.

Open artikel

Reacties (26)

#1 Anton

Eens, afschaffen dat ETS.

#2 Krispijn Beek

@1 als je de moeite zou nemen om te klikken ipv uit de losse pols te reageren had je gezien dat afschaffen nou net niet is waar Henri Bontenbal voor pleit. Maar toch fijn dat je het met hem eens bent

#3 Herman Vruggink

Afschaffen dat ETS, en wel zo snel mogelijk.
ETS, het ultieme symbool voor het corrupte en hypocriete Europa. Onder tafel zullen landen zich blijvend laten chanteren door het spookbeeld van verlies van werkgelegenheid. Het zal altijd blijven rotten en stinken. Wij hebben een heel simpel al eeuwen oud systeem, en dat heet belasting. Iedereen snapt binnen een seconde wat dat is. Wat is daar nu zo moeilijk aan?

#4 Anton

@3: Aan zoiets simpels als belasting is als beleidsmaker geen eer te behalen. Groots en meeslepend worden nieuwe wereldmarkten gecreëerd waarin artificiële waarde wordt toegekend aan een waardeloos trace gas. Kijk dan ben je pas iemand.

#5 Anton

@2: Ik pleit wel voor afschaffen. Systeem is ingewikkeld en buitengewoon fraudegevoelig en gaat (in theorie) pas werken als het allerlaatste land ook meedoet. Daar komt bij dat CO2 sowieso geen probleem is. ETS is een niet werkende oplossing voor een niet bestaand probleem. Weg ermee dus.

#6 Krispijn Beek

@2 en @3 een belasting invoeren klinkt makkelijker dan het is. Je mag wel een blik ambtenaren opentrekken om alle internationaal opererende bedrijven te woord te staan die vinden dat hun ‘level playing field’ wordt aangepast. Alternatief kan natuurlijk een internationale belasting zijn, dat vergt enkel een vorm van wereldregering. Of een belasting waarvan de hoogte per land is afgestemd op de wisselkoers, zodat deze omgerekend overal even hoog is.

Vanuit theorie bezien heb je twee soorten marktaanpakken: belasting en emissiehandel. Je stelt een belasting in als de hoogte van de emissie niet uitmaakt, terwijl je emissiehandel gebruikt als de prijs niet uitmaakt, maar de hoogte van de emissie wel.

Als je het echt simpel op z’n Hollands wil doen dan stel je simpelweg emissie-eisen, geboden en verboden. Ouderwetse command-and-control politiek. Dat is de manier waarop we heel veel milieuproblemen hebben getackeld, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, gat in de ozonlaag etc. Da’s alleen wel een hele dure aanpak.

#7 Herman Vruggink

@6: Voorwaarde nummer 1 is dat je een systeem hebt wat iedereen begrijpt en transparant is. ETS is ingewikkeld en buitengewoon fraudegevoelig zoals Anton al aangaf. Wereld belasting is een alternatief, daar heb je geen wereldregering voor nodig, dat is onzin. De meeste landen hebben natuurlijk al vormen van CO2 belasting zoals accijns en andere vormen van energie belasting. Volgens mij een kwestie van afstemmen, uitbreiden (scheepvaart en luchtvaart) en verhogen. En ja, emissie-eisen, waarom niet. Duur? Niet erg als voor iedereen maar dezelfde regels gelden.

#8 Krispijn Beek

@7 ik zeg niet dat het niet kan, ik zeg dat het lastiger is dan je denkt. Zodra je het via accijns en ander vormen van energiebelasting gaat regelen krijg je de discussie zoals die ook door en met pomphouders in de grensstreek wordt gevoerd over verschil in tarieven. Uitbreiden geld evenzeer voor ETS, daar horen transportsector en huishoudens net zo goed in. Laatste kan prima via doorbelasting op basis van gasverbruik door energiebedrijven.

Juist dat punt van dezelfde regels voor iedereen maakt het systeem erg duur. De ene fabriek is de andere niet, door de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen bij bedrijven te leggen voorkom je dat je als overheid onderzoeken moet gaan uitvoeren naar de technische en financiële haalbaarheid van plannen. Bovendien geef je bedrijven de kans om zelf te bepalen wat voor hun het gunstigste is om te doen: meer vervuilingsrechten kopen of reductiemaatregelen treffen.

@5 alle vissen lossen op in verzurende zee. Of is verzurend effect van CO2 ook een hoax?

#9 frankw

Krispijn, ik vind dat je goede punten aandraagt, maar in de laatste reactie maak je een foutje:
alle vissen lossen op in verzurende zee. Of is verzurend effect van CO2 ook een hoax?

Ik heb in het Amazone gebied levende slakken en tweekleppigen verzameld bij pH om en nabij 4. Ook al zijn er oceaan organismen die momenteel last lijken te hebben van de minieme verzuring in de oceaan is er bij mijn weten nog lang geen Armageddon op dat gebied (wel op andere gebieden).
Neemt niet weg dat je verder zinnige punten hebt.

#10 Krispijn Beek

@9: +1 je hebt helemaal gelijk. Losse flodder van mijn kant nav Anton’s zoveelste losse flodder over CO2 (alsof dat enige probleem is dat aan het gebruik van fossiele brandstoffen zit…).

#11 Herman Vruggink

@8: Wat een onzin. We kennen nu al CO2 toeslag via energie belasting en torenhoge accijns. Dat bestaat dus al. En iedereen snapt het. Enige wat je moet doen is afstemmen met je buren, uitbreiden en verhogen. Dat is alles. Oh wacht….. dat willen landen niet. Laat mij raden, ze willen liever onder tafel hun bedrijven sparen en een totaal ondoorzichtig systeem met duizenden CO2 ambtenaren in stand houden.

En dat van die oplossende vissen zal ik maar als ongeschreven beschouwen. Heb je soms gedronken?

#12 mark3000

We kennen nu al CO2 toeslag via energie belasting

Dus je zou het ermee eens zijn als over duurzaam opgewekte energie geen belasting betaald zou hoeven worden?

#13 Herman Vruggink

@12: Dat lijkt mij logisch als wij het principe van de vervuiler betaald willen volgen.

#14 Anton

@8: PH is boven 8, oceaan neutralisatie is een betere term.

#15 Anton

@10: Jij begint een discussie over ETS? Maar ik begrijp dat je verder geen inhoudelijke argumenten hebt om @5 te weerleggen.

#16 Krispijn Beek

@15 je wil de ongefundeerde kritiek uit @5 gefundeerd weerlegd hebben? Doe ik nog een poging, al is het denk ik voor Jan met de korte achternaam.

“Systeem is ingewikkeld en buitengewoon fraudegevoelig”
Eens dat het ingewikkeld is, buitengewoon fraudegevoelig kan ik niet staven. Er zijn problemen geweest, dat zeker. Zie bv dit overzicht uit 2011. Die zijn naar mijn weten aangepakt en met het instorten van de prijs is fraude plegen ook minder lucratief.

“ETS gaat (in theorie) pas werken als het allerlaatste land ook meedoet.”

Werkt vrijhandel pas (in theorie) als het allerlaatste land ook meedoet? Want dat is wat je nu beweert. Kortom je stelling klopt niet, een handelssysteem werkt vanaf dag 1. Het zet een vast emissieplafond neer. Bedrijven die dure maatregelen moeten nemen om hun CO2 emissie te laten dalen kopen CO2 emissierechten bij en bedrijven die goedkope maatregelen hebben om hun CO2 emissie te laten dalen nemen deze maatregelen en verkopen (een deel van) hun rechten. Dat levert voor beide partijen winst op. Voordeel voor bedrijven is dat handelssystemen voor hen goedkoper zijn dan een CO2-belasting
http://www.env-econ.net/carbon_tax_vs_capandtrade.html

Zolang de boete op meer uitstoten dan het plafond hoog genoeg is en er een gerede pakkans is zullen bedrijven hun emissie beperken tot het aantal rechten dat ze bezitten. Zie voor meer informatie: http://blogs.worldwatch.org/revolt/lets-hear-some-good-news-on-europes-emissions-trading-scheme/

” Daar komt bij dat CO2 sowieso geen probleem is.”
Effecten van CO2:
opwarming atmosfeer
opwarming oceaan
verzuring oceaan
stijgende zeespiegel

Verder mag je het bediscussiëren met klimaatwetenschappers, je kan 10.000 dollar verdienen als je het volgens de wetenschappelijke regels van het spel kunt aantonen.

#17 Inkwith Barubador

In de praktijk betekent ETS gewoon dat iedereen nog steeds lekker kan vervuilen, maar dat sommigen daar ook nog geld aan verdienen. Een pervers systeem dus dat vooral het tegenovergestelde doet van dat wat het beoogt (of waarvan men beweert dat het beoogt).

#18 Anton

@16: Ok doen wij een Cap en de rest van de wereld niet. Komt het allemaal goed.

Temperatuur op aarde veranderd al sinds het ontstaan van de aarde, de mate waarin CO2 daarin een rol spelt is onduidelijk (behalve voor lui die CO2 via hun computertje een enorme rol toedichten).

De biosfeer op aarde veranderd als sinds het eerste leven op aarde, dat heet evolutie. Of een iets hogere CO2 concentratie per saldo gunstig of ongunstig is voor het leven op aarde is volstrekt onduidelijk (behalve bij voornoemde lui die..)

Maar goed, voornoemde lui die… vinden CO2 ook geen echte bedreiging want dan zouden ze wel pleiten voor oplossingen die wel werken, noem verregaande elektrificatie opgewekt met nucleair, in plaats van molentjes en paneeltjes die op zijn best een kleine rol in het system kunnen hebben.

Het is je goed recht om molentjes en paneeltjes een leukere manier van elektriciteitopwekking te vinden dan centrales maar spaar me de prietpraat over het ‘hogere doel’ en spaar me al helemaal die contraproductieve beleidsdiarree die al dat geroeptoeter over het einde van de wereld veroorzaakt.

#19 pedro

@18:

Temperatuur op aarde veranderd al sinds het ontstaan van de aarde, de mate waarin CO2 daarin een rol spelt is onduidelijk

De vraag of CO2 een rol bij temperatuurveranderingen speelt, of dat CO2 slechts de temperatuurveranderingen volgt, mag inderdaad nog steeds gesteld worden. Maar dat hoge CO2 concentraties met hoge temperaturen samen gaan, dat is wel zeker.

Of een iets hogere CO2 concentratie per saldo gunstig of ongunstig is voor het leven op aarde is volstrekt onduidelijk

Per saldo? Voor het leven op aarde? Ja, het leven op aarde zal waarschijnlijk doorgaan, met of zonder mensen. Dat is waar. Maar dat is niet direct de vraag of het probleem. Een iets hogere temperatuur zorgt wel voor allerlei zaken, die heel erg duur gaan worden. Daar kunnen wij nu iets aan proberen te doen door onze eigen CO2 uitstoot te beperken (samen met die van andere broeikasgassen), of we kunnen de vrij waarschijnlijke rekening van ons gedrag door schuiven naar onze kinderen.

in plaats van molentjes en paneeltjes die op zijn best een kleine rol in het system kunnen hebben

Denemarken werd vandaag in het andere draadje al genoemd. 85% vind ik geen kleine rol hoor…

maar spaar me de prietpraat over het ‘hogere doel’ en spaar me al helemaal die contraproductieve beleidsdiarree die al dat geroeptoeter over het einde van de wereld veroorzaakt

Roeptoetert Anton… maar waarom noem je dit dan, als je dit bespaard wil blijven. Niemand heeft dat hier genoemd. Jij bent de enige die hier over begint. Misschien kan beter aan jou gevraagd worden om ons jouw geroeptoeter te besparen.

#20 Krispijn Beek

@17 onderbouwen svp

@18 je legt me woorden in de mond over wat de van de wereld zou moeten doen. Ik heb enkel gesteld dat cap-and-trade niet wereldomvattend hoeft te zijn om impact te hebben. Natuurlijk is het beter als de hele goegemeente zich aansluit of anderszins co2 beleid voert.

Ik val in herhaling, maar voor je standaard discussie over natuurlijke variatie in klimaat verwijs ik je naar de uitgeschreven prijs van 10.000 dollar. Als je ‘me wint beloof ik je een waanlink, een uitgebreid interview en ik eet m’met schoenen op. Tot die tijd wens ik je veel roeper plezier in de beleidsdiarree.

PS die miezerige molentjes en paneeltjes doen het uitermate goed in zuid-Australië, China, Chili, Ierland, Portugal etc etc. Zelfs IEA is om en is nu van mening dat zonne-energie de betere optie is voor de onderkant van de energiemarkt. Al weer een bastion vergroeit.

#21 Anton

@19:
correlatie is geen causaal verband.
Allerlei zaken die heel duur gaan worden. Klinkt erg concreet, en ook goed onderbouwd. Computermodelletjes?
De kan dat alleen maar doen door overschotten te dumpen op EU net, is niet opschaalbaar.

#22 Krispijn Beek

@21 gaat pijn doen als energieopslag komend decennium in prijs daalt. Volgens sommige analisten nu al competitief met prijs piekcentrales…http://m.pv-magazine.com/news/details/beitrag/forecast-2030–stored-electricity-at-005-kwh_100016581/

#23 Anton

@22: We gaan het (niet) zien. Over een jaar of drie de rekening eens opmaken?

#24 Herman Vruggink

@22: Volgens sommige analisten nu al competitief ? O ja? dan zou dat moeten blijken uit je link. Niet dus. forecast (visioen) voor 2030 staat er boven…. Kletskoek dus.

#25 Krispijn Beek

@24 niet zo uit de heup Herman. Verkeerde linkje, hier de goede en de quote van Sam Jaffe van Navigant:

“If you assume that we’re at around a $200 per kilowatt- hour price point today for high quality Lithium-Ion batteries that are going to last ten years under frequent cycling, and if you wanted to build a very large peaker plant with four hours of energy duration behind it, it would be about $1400 per kilowatt on those costs.

“Interestingly, that’s actually pretty comparable to the cost of building a natural gas fired peaker plant. Keep in mind, you’re not buying fuel for batteries – you’re essentially just arbitraging low and high cost of daily electricity.”

(…)

“A lot of people think you tie a battery to a solar panel and boom you’ve got a power plant, which is technically true but managing it at the central grid level makes it much more than that.

“For instance, I’m aware of one project where the idea was to put a multi-gigawatt hour battery plant at a spot in a suburban location, where the local utility was looking for a natural gas peaker plant.

“However, they knew it was going to be an enormous uphill climb to site that peaker plant because nobody wants to live next to a smoke stack. People are more than willing to live next to a warehouse full of batteries.”

#26 pedro

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*