5 miljard schade door windmolens op zee?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het bouwen van grote windmolenparken op zee kost de maatschappij meer dan het oplevert, ook als je de effecten op milieu en gezondheid meerekent. Een studie naar alle kosten en baten van windenergie op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, stelt de schade op ruim 5 miljard euro. Dichter bij de kust bouwen, zoals het kabinet wil, beperkt de schade tot 4,8 miljard.

Dat heeft het CPB berekend, aldus de NOS.

Ook aan de CO2-uitstoot verandert kennelijk niets, omdat als wij windmolens neerzetten, andere landen meer CO2 mogen uitstoten:

“Hoeveel windmolens je hier ook neerzet, het heeft geen effect op de CO2-uitstoot”, zegt Annemiek Verrips van het CPB. Dat komt doordat we in Europa werken met een CO2-handelssysteem: als je broeikasgassen uitstoot moet je daarvoor rechten kopen, met die rechten mag worden gehandeld. Er is een bepaald aantal rechten daarvoor uitgegeven, “dat niet minder wordt als je hier heel veel windmolens neerzet.”

Maar dan lijkt mij toch eerder het CO2-handelsysteem het probleem dan de windmolens…

Daarnaast kwam onze energie-expert Krispijn met de volgende op- en aanmerkingen:

  • De studie van het CPB gaat maar heel beperkt in op negatieve externe effecten van fossiele elektriciteitsopwekking.
  • De studie gaat uit van negatief effect op visserij in verband met omvaren en lagere opbrengsten. Geen woord over positieve effecten zoals de mogelijkheid dat een windpark zich ontpopt tot paaigrond of rustgebied. (een ontwikkeling die bij buitenlandse offshore windparken wordt waargenomen).
  • De studie gaat volledig voorbij aan ontwikkelingen in energieopslag. Zowel Rocky Mountain Institute, als Citybank en HSBC hebben recent studies uitgebracht waarin ze voorspellen dat conventionele centrales het gaan afleggen tegen energieopslag. En dat neemt weer een belangrijk bezwaar weg tegen de onregelmatigheid in een energievoorziening die afhankelijk is van wind.

h/t Lethe

Open artikel

Reacties (19)

#1 pedro

Heeft het rapport ook berekend hoe veel de emissierechten, die wij kunnen verkopen, opleveren?

Beter gezegd: ik zie in het rapport wel de kosten van emissie van de windmolens, maar niet de opbrengsten van emissierechten, die wij kunnen verkopen, als onze emissie daalt…

Nog afgezien van het feit, dat ik ‘ja maar zij doen het ook’ geen erg goed argument vind.

#2 roland

Met verrekening van de “energie expert” opmerkingen over een nog geheim rapport, welk negatief bedrag resulteert dan?

Zeewindmolens kennen nog heel weinig ervaring, dus onevenredig hoge kosten zijn niet vreemd. Met inzet op energiebesparing kan zo’n bedrag veel zinniger besteed worden, ook beter voor de werkgelegenheid. Zeewindenergie lijkt nu vooral een prestige project, die zijn vaak onevenredig duur

#3 aynranddebiel

Ik heb gisteren met open mond naar het journaal gekeken. Iedereen die er meer dan vijf seconden over nadenkt begrijpt dat hier de verkeerde conclusie getrokken wordt. Het CPB of de NOS is hier héél dubieus bezig.

#4 Skyclad

Hoeveel krijgen we voor die CO2 rechten, en is dat al weggestreept tegen de kosten?
Als het neerzetten van die windmolens ons 5 miljard kost, en de CO2 rechten ons 5 miljard opleveren krijgen we dus gratis een zooi windmolens. En wanneer dan de regels worden aangescherpt en bijvoorbeeld handel in CO2 verboden wordt hebben wij al genoeg schone energie om aan de nieuwe regels te voldoen, en scheelt ons dat in de toekomst.
We kunnen ook kiezen om het niet nu te doen, en dan het straks volledig uit eigen zak te moeten betalen.

#5 MrOoijer (Jan van Rongen)

Duurzaam is niet te duur, vervuilen is te goedkoop. En dat komt grotendeels door de handel in emissie-rechten.

http://www.gemeynt.nl/nl/blog/2013/01/15/energie-en-klimaatbeleid-remmen-gas-geven-en-ontkoppelen/

CO2-arme electriciteit binnen het Emission Trading Scheme maakt ruimte voor meer emissies elders, omdat het emissie-plafond niet mee daalt. Daardoor worden emissie-rechten weer goedkoper of zelfs waardeloos en verschuift dus automatisch de kosten/baten balans richting vervuilende energie.

#6 Anton

Kijk eens aan, een gezaghebbend instituut wat windenergie en economische schade in 1 adem noemt. De geesten worden in sneltreinvaart klaargestoomd om de duurzame doelstellingen af te schrijven.

#7 Krispijn Beek

@2 weinig geheims aan die rapporten waar ik naar refereer hoor.
Citybank, Rocky Mountain Institute en HSBC.

#8 pedro

@6: Ja, zo werkt wetenschap, Anton. Je onderzoekt iets en komt dan tot een conclusie. Voor jou vreemd, want jij begint altijd bij de conclusie en zoekt er dan voorbeeldjes bij die je conclusie ondersteunen, terwijl je de wetenschappelijke literatuur, die je conclusie niet bevestigt, als een groot complot betiteld.

Hoewel je ook nu al weer een veel te snelle conclusie trekt. Het huidige rapport is net uit. In de wetenschap wordt er dan doorgaans eerst nog eens goed naar gekeken door anderen, wordt kritiek verwerkt, enz. En heel misschien komt jouw conclusie er wel uit, dat de duurzame doelstelling van windmolenparken op zee afgeschreven wordt. Voor andere duurzame doelstellingen heeft dit rapport geen enkel gevolg. Windmolens op het land, zonnepanelen, biobrandstof, enz… het rapport zegt er niks over.

#9 roland

@7: Er staat:
“De studie van het CPB gaat heel beperkt in op negatieve externe effecten van fossiele elektriciteitsopwekking”

#10 Herman Vruggink

“De studie van het CPB gaat maar heel beperkt in op negatieve externe effecten van fossiele elektriciteitsopwekking.” Nee, natuurlijk niet, daar gaat de studie namelijk helemaal niet over. Absurd om daar dus mee te komen.
En gaan wij nu werkelijk mogelijkheden al benoemen als positieve effecten? Kom nou zeg. De studie gaat natuurlijk voorbij aan ontwikkelingen in energieopslag, dat is voorlopig onbetaalbaar. Bovendien gaat het onderzoek daar ook helemaal niet over. En natuurlijk zijn er visioenen en voorspellingen dat conventionele centrales het gaan afleggen tegen energieopslag…. Ooit..

Het doet er niet toe, ook het rapport niet. En ook dat het niet of nauwelijks CO2 reductie oplevert doet er niet toe. Een overgrote meerderheid wil het, we hebben het beloofd in Europa en dus komen die windmolens er. Achterhaalde discussie.

En dan al dat geklaag, we halen het niet, we halen het niet. Wat een onzin. We zijn pas een jaar bezig. Kamp heeft voor vereenvoudiging gezorgd: 3 locaties. Hiermee gaan we 2 jaar winnen. Ondertussen ligt zonne-energie al 5 jaar voor op schema. En als 14% nu 12,5 % wordt in 2023? Big deal, gaat dat ergens over? Vergaat de wereld dan? En als het echt moet dan sluiten we in 2022 gewoon een kolencentrale en importeren we stroom. En weer een vermeend probleem opgelost….

#11 Anton

@8: CPB is geen wetenschap. Kamp, van de partij van de windmolens draaien op subsidie niet op wind, heeft gewoon wat onderbouwing besteld om straks de duurzame doelen mee af te schieten. Politiek is beeldvorming, wind = 5 miljard schade is een lekkere one-liner die goed blijft hangen. Te kostbaar wordt straks het argument om wind op zee af te schieten.

Voor wind op land wordt het gebrek aan draagvlak de showstopper. De rest van het energieakkoord is gebakken lucht, lees het zelf maar eens.

#12 Anton

@10: 3 locaties betekend dat de procedures over moeten. Dat krijg je nooit meer voor elkaar voor de volgende verkiezingen. Na de volgende verkiezingen is het over en uit. Het enige wat Kamp nu doet is vertragen en menutie klaarleggen.

#13 Le Redoutable

Ik vraag me af of die vrijkomende CO2 rechten ook opgebruikt worden. Als er windstroom het net in wordt gepompt, dan is het vrij nutteloos om er dan ook tegelijk extra fossiele stroom in te pompen, de vraag gaat er niet door stijgen. De rest van Europa heeft bovendien ook een groene doelstelling van Brussel gekregen en de vuilste industrie is al lang vertrokken naar buiten Europa.

Dat neemt niet weg dat de hoofdconclusie, namelijk dat windenergie op zee ons een miljard per jaar gaat kosten blijft staan en dan hebben we het nog maar over een fractie van wat we aan totale energie nodig hebben. En dan rekenen ze volgens mij nog niet eens in dat bedrag mee dat diezelfde hoeveelheid conventionele energie de staat anders voor enorme bedragen aan heffingen en belastingen oplevert, netto is de schade voor ons allen dus nog een stuk hoger.

Van de voordelen voor de stilte zou ik me niet veel voorstellen. Om de 20 jaar moeten die dingen vervangen worden met enorme installaties en dagelijks scheuren er onderhoudsboten met 2x 950 Pk af en aan. Even afgezien van het geklots en gesuis van al die dingen zelf. Ik ben er een paar keer geweest en het doet meer denken aan een Mad Max achtig landschap dan aan een rustiek stiltegebied kan ik je vertellen.

Veel efficiënter zou het zijn om die 5 miljard te steken in zonne energie, aardwarmte, isolatie, biogas en onderzoek naar nieuwe vormen van energie(opslag). Helaas is dat niet zo lekker zichtbaar en die windmolenparken zijn dan ook slechts een wassen neus op bepaalde belangengroepen zoet te houden en politieke concessies af te kopen. Alleen de offshore industrie heeft er een goede boterham aan, de rest van de maatschappij krijgt alleen een extra rekening van 120 euro per persoon per jaar oplopend naar 237 euro per jaar. 1 voordeel heeft het wel, niemand zal meer jaloers zijn op de bijstandsmoeder als ze dat nog eens extra op moet hoesten om haar huisje verlicht en verwarmd te houden.

#14 MrOoijer (Jan van Rongen)

Vandaag komt in Denemarken ruim 85% van de elektriciteit uit windenergie. Denemarken exporteert energie, vandaag ruim een kwart. Daar kost het dus niet 5 miljard extra. Waarom? Omdat die 5 miljard geen kosten van windenergie zijn, maar gemiste subsidie op fossiele energie.

Plaat van vanmiddag: https://pbs.twimg.com/media/BzRYqnhCMAAPqtP.png

Continue overzicht van samenstelling en gebruik Deense energie:
http://www.energinet.dk/Flash/Forside/UK/index.html

Rtl legt het allemaal nog een keer goed uit: http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/column/henri-bontenbal/niet-windenergie-maar-emissiehandel-het-probleem

En ook de wetenschappers in Delft komen tot een heel ander kostenplaatje:
http://www.tki-windopzee.nl/files/2014-10/Eindrapport%20-%20Argumenten%20in%20het%20maatschappelijke%20debat%20en%20politieke%20besluitvorming%20rond%20windenergie%20op%20zee%20OKT2014.pdf

#15 Krispijn Beek

@9 dan nog is er geen geheim rapport. Ik heb in de MKBA wind op zee simpelweg niet kunnen vinden welke aannames m.b.t. luchtvervuilende emissies, visverknisperende waterkoeling en minder transportbewegingen zijn meegenomen. Ik kom een vage zin tegen over 1,5% discontovoet voor luchtkwaliteit. Ik ken als milieu-econoom best wat methodes, maar die was voor mij nieuw. Kan ik geen chocola van maken. Ik hou me aanbevolen als het je wel lukt.

@10 pas een jaar bezig? Volgens mij stamt duurzame energiebeleid al minstens uit eind jaren ’80, toen Nederland nog een windenergie industrie in opbouw had. Verder eens dat we afspraken hebben gemaakt over duurzame energieopwekking die gehaald moeten worden. Kan door extra opwekking, of meer isoleren.

@13 je zou het haast vergeten in alle heisa rond elektriciteitsproductie, maar er zijn heel wat meer sectoren met CO2 emissie: staal, chemie, glas, oliewinning, gaswinning, raffinaderijen. Die CO2 rechten worden dus wel weer ergens anders gebruikt. Opbrengst van verkoop vanuit e-sector naar andere sector vormt geen baten voor een MKBA, dat is een verdelingseffect.

Gederfde belastingopbrengsten van fossiel zijn voor zover ik dat kan zien wel meegenomen. Overigens zit er weinig belasting op kolen en gas voor elektriciteitsopwekking. Die komt pas bij de eindgebruiker in beeld, ongeacht of die wind-, zon, of bruinkoolstroom gebruikt.

Gelukkig voor de bijstandsmoeder dat steeds meer bouwers en woningbouwcorporaties voor nul op de meter woningen gaan… Succes met het innen van die 237 Euro daar…

#16 AltJohan

@MrOoijer: ” vandaag” zegt niet zoveel*. 40% van de stroom wordt in 2014 opgewekt door windenergie.

Hoe dan ook een indrukwekkend percentage.

* http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_Denmark

#17 Herman Vruggink

@14: Nee, met ‘wetenschappers uit Delft’ bedoelen wij volgens mij de wetenschappers verbonden aan de universiteit of onderzoeksinstituut. Wat wij niet bedoelen is medewerkers van donker groen gekleurde consultant bureaus. CE Delft en Ecofisk zijn natuurlijk slagers die hun eigen vlees keuren. Alles wordt daar geschreven met een groene pen. Niet erg betrouwbaar.

#18 pedro

@11:

CPB is geen wetenschap

Nee, maar dat zegt ook niemand. Een onderzoek door het CPB kan nog wel wetenschappelijk zijn. Volgens mij hebben ze een studie verricht…

En wat je zegt over de VVDer Kamp kan best kloppen. Dat die uit is op uitstel en afstel. Maar dat is gewoon politiek en zegt niks over dit rapport, of over de vraag of andere partijen zich wel goed door de wetenschap voor laten lichten, voordat ze daar hun mening over bepalen.

#19 pedro

@17: zal ik je een geheim verklappen: de meeste slagers zijn betrouwbaar, ook als ze niet dagelijks gecontroleerd worden. Gewoon omdat ze zelf goede kwaliteit willen leveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*