1. 2

  @1, Helaas gaat het niet geleidelijk. Met geleidelijk, zoals het bijvoorbeeld ten tijde van het paleoceen-eoceen, wordt een proces van (tien)duizenden jaren bedoeld. En dit leidde al tot een massa-extinctie. Het tempo waarin de verzuring nu plaatsvindt gaat vele malen sneller.

  Maar ja, naar menselijke maatstaven is dat nog altijd geleidelijk, naar geologische en evolutionaire maatstaven is het minder dan even knipperen met je ogen.

 2. 4

  @1 Voor iemand die graag sceptisch naar de wetenschap kijkt zuig je hier – in een elftal woorden – toch twee ferme stellingen uit je duim die bij mijn weten door geen enkele wetenschapper worden ondersteund.

  Nou heb ik niet alle artikelen uit de paleoclimatologie en de evolutionaire biologie paraat, dus zou je ons op gedegen onderzoek op deze terreinen kunnen wijzen die jou beweringen ondersteunen?

 3. 5

  Duurt nog ff, gaat heel langzaam en de vraag is of het doorzet, die verzuring.

  Zou je kunnen stellen dat aanhangers van de CAGW al zuur kijken van water met een Ph waarde van 8,1?

  Trouwens, heel erg basisch is ook niet goed

 4. 6

  Bovendien zijn er nog meer stressfactoren, zoals overbevissing, vervuiling, bouwen in kustzones, verstoring van ecosystemen. Het wordt een gezellige boel daar, in die zeeën.

 5. 9

  Ik heb vorig jaar in Indonesië met eigen ogen mogen aanschouwen hoe erg bleaching is. Hele koraalriffen raken gebleekt omdat onder te hoge temperaturen ze hun symbiontische algjes uitstoten en dan vaak binnen enkele weken sterven. In een gebied waar in 130 jaar observaties nog nooit bleaching was waargenomen. Natuurlijke rifsystemen kunnen matige bleaching uitstekend aan, maar de snelheid waarmee enorme gebieden (vorig jaar Indische Oceaan, eerder al de Caraïben) grondig worden doodgebleekt betekent waarschijnlijk dat die verzuring helemaal geen probleem meer zal zijn, als die dat al zou zijn. Het effect op open oceanisch leven zal zelfs nihil zijn, Vermoedelijk zal de diepte waarop carbonaat oplost (nu ongeveer 4 km, met grote variaties) wat omhoog komen.

 6. 10

  @2: meten is weten in honderd jaar tijd daalde de pH van 8,2 naar 8,1. Dat is wat mij betreft nog binnen de foutenmarge.
  Binnen een jaar ondervinden flora en fauna in de oceaan grotere schommelingen in pH en temperatuur.

  @4: de natuur zal wel moeten aanpassen, anders word je weggeselecteerd. Het is hier geen speeltuin met knuffelmuur.

  Er zijn ergere rampen gebeurd: er zijn supervulkanen uitgebarsten, die veel meer CO2 en SO2 in de atmosfeer brachten dan de mens in 100 jaar.
  Wat dacht je van de Deccan Traps, die leidde tot de Krijt-Paleogeen-massa-extinctie.
  De koralen hebben dat gewoon overleefd.
  Net zoals de inslag van de Chixulub-meteoriet en de uitbarstingen van Yellowstone.

  Ik denk dat die giftige bestrijdingsmiddelen en andere chemicalien veel schadelijker zijn dan dat beetje CO2.
  Maar ja, wat weet ik er nu van.

 7. 11

  @10, In honderd jaar is van 8,2 naar 8,1 erg veel. Ter informatie, de pH-schaal is geen lineaire schaal, maar een logaritmische.

  Ten tweede. Tijdens de KT-extinctie stierf nagenoeg 98% van de koralen uit die in kolonies en in symbiose leefden met fotosyntetiserende algen. Dat noem jij: ze hebben het “gewoon overleefd”. Niet zo naïef, a.u.b.

 8. 12

  Een massa extinctie is een bewijs dat de natuur zich kan aanpassen? Werkelijk?

  Snap je het woord extinctie eigenlijk wel?

 9. 13

  @10: zijn die koralen uitgestorven?
  Volgens mij zijn er nog altijd koralen.

  @12 Polderjongen: inderdaad. De natuur is geen museum waarin alle soorten onveranderlijk zijn.
  Soorten verdwijnen en er ontstaan nieuwe soorten, die wel tegen lagere pH kunnen.
  Dat is altijd al zo geweest: honderden miljoenen jaren. Massa-extincties horen erbij.
  Sterker nog: zonder massa-extincties geen evolutie.

  Denk je echt dat CO2 meer invloed op koralen heeft dan bestrijdingsmiddelen en andere giftige chemische stofjes die in onze hightech gadgets zitten?
  Stop met kopen van smartphones en andere gadgets, dan doe je wat voor het milieu.

 10. 16

  @13 “Denk je echt dat CO2 meer invloed op koralen heeft dan bestrijdingsmiddelen en andere giftige chemische stofjes die in onze hightech gadgets zitten? Stop met kopen van smartphones en andere gadgets, dan doe je wat voor het milieu.”

  Om even jouw eigen woordjes te gebruiken: “Gelukkig gaat het heel geleidelijk en kan de natuur zich aanpassen.”

  Zo zit dat toch volgens jou? Waar maak jij je nou in godsnaam druk om? Wat giftige chemische stofjes? ‘Soorten verdwijnen en er ontstaan nieuwe soorten, die wel tegen wat giftige chemische stofjes kunnen’. Toch? Het is hier geen speeltuin met knuffelmuur.

  Ga toch een eind fietsen. Of zoek eens één gedegen artikel waarbij aangetoond wordt dat giftige stofjes uit gadgets ook maar één soort tot uitsterven hebben gebracht. Dan gaan wij daar eens ‘sceptisch’ naar kijken.

 11. 17

  @13: Ik weet niet hoor maar evolutie heeft wel tijd nodig. Aanpassingen kosten tijd. Wij hebben in de afgelopen twee honderd jaar zoveel fossiele brandstoffen afgefikt. Hoe groot was dat meer van plastic in een oceaan ook alweer? Hoeveel miljoen mensen komen er ook alweer in 2020? En ja hoor de natuur heeft tijd zat om zich aan te passen. Ik snap best dat mensen er niet over willen horen, want als individu heb je vrij weinig macht. Maar om nou constant te zeggen dat het wel meevalt terwijl als je om je heen kijkt is een beetje naief.

 12. 18

  @13, Inderdaad zijn die er nog steeds, maar heb je dan de illusie dat die met een jaartje weer terugwaren? Dat is een proces van honderduizenden jaren. Koralen vormen doorgaans de basis van mariene ecosystemen en zijn daardoor één van de pijlers van de voedselketen waar wijzelf ook deel van uitmaken. Sloop je de basis van de voedselketen, dan zet dat zich via diezelfde keten door naar boven, tot op je eigen bord.

  Verder verbaas ik me over je gebrekkige kennis over evolutie, getuige de uitdrukking “zonder massa-extincties geen evolutie”. Het verdwijnen van aanzienlijke delen flora en fauna leidt zeer zeker tot een grote hoeveelheid niches waarin diverse organismen zich kunnen nestelen en evolueren. Doch, door evolutie uitsluitend aan deze factor te koppelen, getuigt van een gebrek aan biologische kennis.

 13. 20

  Bij voortzetting van de huidige CO2-uitstoot zal de CO2-concentratie van de atmosfeer in 2100 zijn gestegen tot 880 ppm. Zelfs wanneer de atmosferische CO2-concentratie door grote internationale inspanningen stabiliseert tot 550 ppm zal geen van de bestaande koraalriffen kunnen overleven.

  Misschien dat u er uw anus nog mee kan bleken Verbeek, tato rond het kringetje God zij met ons…

  @ geen woord over verzuring Hoenderdos

  Wél. (naast overbevissing en lozen afvalwater):

  http://edepot.wur.nl/158543

 14. 21

  “Aanpassingen kosten tijd. “

  @17 Marian: voorlopig is de tijd nog niet op, er is tijd genoeg.

  FF serieus: de aanpassingen gaan razendsnel: bacteriën werden heel snel resistent tegen antibiotica, insecten heel snel tegen pesticiden.

  Niet zo doemdenken, de natuur is veel vindingrijker dan de mens. Zonder aardolie en steenkool stelt de mensheid niet zoveel voor.

 15. 25

  inderdaad, de kans dat de CO2-uitstoot op het huidige niveau blijft is niet groot. Zelfs in tijden van crisis stijgt de uitstoot met 5% in twee jaar. En met het opraken van ‘schone’ olie gaan we het uit zand koken of van kolen maken. ook leuk.

 16. 28

  @27, “Tot nu toe” is verleden. “Verwachten” is toekomst. Wereld van verschil.

  En de CO2-emissies even op een langere tijdschaal lijken toch wat meer exponentieel dan lineair:

 17. 30

  Alarm! :Onderzoek in Juni 2010 : Boris Worm, Daniel Boyce en Marlon Lewis van de universiteit van Dalhousie : Minstens 40 procent van het plantaardige plankton is sinds 1950 verdwenen en waarschijnlijk zelfs meer.

  Alarm ! Onderzoek in Juni 2010 : Scott Doney van het Woods Hole Oceanographic Institute: Door grote hoeveelheden CO2 in de lucht en stikstof en fosfor in het water kan de hoeveelheid plankton enorm toenemen. Veel plankton betekent ook veel planktonsterfte; grote hoeveelheden zinkende en rottende biomassa. Hierdoor ontstaan zuurstofloze gebieden in zee, waar massale sterfte van vissen en ongewervelde dieren kan optreden.

  Onderzoek 1 : dramatische afname = ramp !
  Onderzoek 2 : dramatische toename = ramp !

  Toe maar jongens, maakt niet uit wat je onderzoekt, als er maar een ramp uit komt anders kan de media er niets mee

 18. 32

  @30. Dat is echt niet zo gek hoor, dat een dramatische *afname* van iets rampzalig kan zijn, maar een dramatische *toename* van datzelfde eveneens.

  Zelfs afgaande op jouw summiere samenvatting van de beide onderzoeken kunnen beide nog steeds volledig correct zijn en hoeven ze elkaar niet tegen te spreken: ’t eerste onderzoek behandelt de afgelopen 60 jaar, ’t tweede de toekomstige ontwikkelingen, vooral wanneer je in aanmerking neemt dat plankton een verzamelnaam is voor een grote groep zeer verschillende organismen. Wanneer bijv. een moeras aan het verlanden is, is het helemaal niet gek dat je ’n onderzoek hebt die een afname van moerasplanten beschrijft, en een ander onderzoek die een dramatische toename van bomen voorspelt.

  Maar wanneer je werkelijk geïnteresseerd bent in deze specifieke materie kun je starten met ’t artikel van Andrew Revkin: On Plankton, Warming and Whiplash (http://dotearth.blogs.nytimes.com/2011/04/26/on-plankton-warming-and-whiplash/)

  Om je alvast een beetje bij te spijkeren: het eerste onderzoek heeft zéér stevige kritiek te verduren gekregen vanwege de wijze waarop er met historische data is omgegaan en conclusies zijn getrokken. Voor een samenvatting van die kritiek en de wetenschappelijk discussie daarover verwijs ik je naar bovenstaand artikel van Revkin.

 19. 33

  @32 Polderjongen,

  Het was slechts bedoeld als voorbeeld. Je hebt gelijk hoor, in theorie kan het: eerst 40% afname over de afgelopen 60 jaar om vervolgens binnenkort een enorme toename te zien. Maar hoe waarschijnlijk ?… Dan hoeven we ook geen vitamines in de vorm van ijzer toe te voegen waar sommige Geo-engineer aanhangers zich sterk voor maken om de plankton aangroei te bevorderen en zo CO2 opname te vergroten. Dat het laatste onderzoek stevige kritiek heeft gekregen verbaast mij niets. Volgens dit onderzoek zou de zee rondom Antarctica juist toename laten zien wat weer in tegenspraak is met ander onderzoek uit het verleden die grote afname aangaven vanwege extra UV licht (gat in de ozonlaag) waar planton zeer gevoelig voor is. Nog bedankt voor je link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren