1. 4

  Dat studievisum betekent dat als hij zijn opleiding niet haalt, hij weg moet. En als hij na zijn opleiding niet minimaal 35.000 euro gaat verdienen (als starter!) eveneens. En vooral: dat zijn bestaansonzekerheid dus nog een aantal jaren gaat voortduren.

 2. 8

  Intussen in De Pers: http://www.depers.nl/binnenland/605823/Mauro-moet-terug-naar-Angola.html

  Leers heeft ook nog bekeken of Mauro op grond van toelating voor werk of studie verblijfspapieren kan krijgen, maar ook dat zit er niet in. De minister benadrukte dat dit Mauro niet is aangeboden. Er zijn meer gevallen die vergelijkbaar zijn met Mauro, zei de minister, dus kan hij geen uitzondering maken.

  Hij is ook niet van plan nieuw beleid te maken om Mauro en vergelijkbare gevallen hier te laten blijven.

 3. 12

  Leers kan ook niet anders. Hij is gehouden aan het regeer- en gedoogakkoord dat hem opdraagt om de immigratie terug te dringen. Dan kun je natuurlijk niet het aantal in Nederland toelaatbare mensen met een categorie uitbreiden. Voor de duidelijkheid: Ik ben het met de akkoorden niet eens (verre van en al zeker op dit punt), maar vanuit zijn positie is dit de enige mogelijke handelswijze: geen uitzondering, die ongetwijfeld tot honderden meer uitzonderingen zal leiden en geen wetgeving die leidt tot extra verblijfsvergunningen is mogelijk.

  Het enige dat te hopen valt is dat de Kamer Leers tot een andere beslissing dwingt (maar dan zullen CDA of VVD Kamerleden tegen de akkoorden in moeten stemmen), of dat op zijn minst flink wat kiezers van die partijen zich eindelijk realiseren dat ze inzake immigratie een inhumaan PVV-beleid steunen en in het vervolg dus wat zorgvuldiger met hun stem omgaan.

  Vooral bij het CDA zie ik de schoen wel wringen, want in de omgeving van Venray rapen die nu nog relatief veel stemmen op.

 4. 13

  Dit soort drama’s hadden voorkomen kunnen worden als we asielzoekers op grond van hun ideologie hadden kunnen weren. Nu zijn we verplicht alle niet-westerse allochtonen over éen kam te scheren en wordt een onschuldige Angolees hiervan de dupe.
  Links draagt directe verantwoordelijkheid van dit onmenselijke beleid.

 5. 17

  Hoe stel je je dat voor, asielzoekers op grond van hun ideologie weigeren? Ga je ze interviewen en als ze antwoorden geven die niet met jouw ideologie stroken, kunnen ze asiel vergeten? En jij denkt dat ze dan allemaal de waarheid gaan spreken? Dat even los van het feit dat asiel altijd wel of niet verleend wordt op grond van de situatie in het land van afkomst (vervolging, honger, oorlogsgeweld en dergelijke). Ik ben verder benieuwd hoe jij denkt dat “links” dit weer in de schoenen te schuiven is. De internationale verdragen en protocollen die dit regelen zijn immers ook door regeringen met (soms zelfs uitsluitend) de VVD en de voorlopers van het CDA gesloten.

  Bedenk ook dat het hier om iemand gaat die binnenkwam toen hij 10 was. Kunnen die al een “ontoelaatbare” ideologie hebben?

  Tenslotte: De enigen die verantwoordelijk zijn voor dit onmenselijke beleid, zijn de partijen die het huidige regeer- en gedoogakkoord onderschrijven en geen van die partijen is in mijn boekje “links”.

 6. 19

  Kom kom, je hoeft het niet altijd helemaal met me eens te zijn. Als jij liever ziet dat Mauro om politiek correcte redenen uitgezet moet worden – hetgeen nu staat te gebeuren -, dan mag jij dat best vinden, hoor. Erg netjes vind ik dat niet, maar ieder zijn eigen mening, nietwaar?

 7. 21

  Ja, als het dan allemaal zo vreselijk moeilijk is en zelfs onmogelijk wegens wat regeltjes en protocollen, dan is dat heel jammer voor Mauro en mag jij hem dat gaan uitleggen. Ik hoop dat de jongen genoegen kan nemen met jouw verklaring.

 8. 22

  Het zijn niet mijn regels. De PVV heeft besloten dat we het aantal migranten moeten terugdringen en dat we dus ook Mauro op het vliegtuig zetten. Ik stel dus voor dat jij hem dat gaat uitleggen, niet ik. Jij bent er immers met je stemgedrag mede verantwoordelijk voor.

  Van mij mag hij (en met hem iedereen die door de Nederlandse overheid te lang in de wachtrij is gezet) gewoon blijven. Volgens de internationale regels mag dat ook (die stellen alleen regels aan wat niet geweigerd mag worden, al trekken met name rechtse ministers, zoals ook Verdonk, zich daar niet teveel van aan).

 9. 24

  Ik zou het gewoon doen, Joost. Een beter brevet van onvermogen kun je niet afgeven.
  We wachten gewoon af om te zien hoe Sargasso omgaat met andere meningen.
  Schelden of bannen, take your pick. Argumenteren is nu eenmaal geen optie voor links.

 10. 25

  Het CDA is akkoord gegaan. De discussie is natuurlijk langer aan de gang, en de regeringspartijen willen geen precedent scheppen, omdat de afbakening wel of niet nogal moeilijk ligt. Wel zie je in polls her en der dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking hier niet achter staat. Dus hebben de xenofoben van de Wilders oproerkraaiers fanclub weer hun zin gekregen.

 11. 26

  Flikker toch op stuk stront. Als het je om argumenteren en discussiëren ging dan gaf je normaal antwoord op de vraag die jou gesteld werd in 017: hoe ga je iemands “ideologie” na ?

  DSV bannen ? Ik zeg doen.

 12. 28

  Als hij omgaat met andere meningen, zoals jij daar zelf mee om gaat, was je al lang uit gezet.

  “We wachten gewoon af om te zien hoe Sargasso omgaat met andere meningen”.
  WE? Het politbureau van de PVV? Of is de PVV voor jou ook nog te links?

  “Argumenteren is nu eenmaal geen optie voor links”
  Ik zou zeggen, probeer het eens een keer, maar ga geen huiliehuilie doen, omdat niemand meer serieus op je gescheld en gejank in gaat.

 13. 30

  Iemand voor Hitler uitmaken (014) vindt Joost wel oké.
  Daarbij voelt hij helemaal niets opborrelen.
  Hoeft ook niet geband te worden, want dat is natuurlijk geen gescheld.
  026 is eveneens geen gescheld, al loopt ie hier al maanden te vuilbekken.
  Want linkse kerkganger en die hebben immers altijd gelijk.

  Joost, waar wacht je op? Als onbevooroordeelde, onpartijdige, streng doch rechtvaardige subsidieblog scherprechter hoor je nu bans bij bosjes uit te delen.

  Of volg je linkse geweten en maak Sargasso dissidentvrij en zorg dat er geen andersdenkenden de linkse inteeltstolp binnensluipen.

  Want we zijn hier heel tolerant, behalve als het om andermans mening gaat.

 14. 34

  Je laat dus eerst 8 jaar iemand volledig Vernederlandiseren om hem vervolgens het land uit te trappen. Doen de verdragen inzake Rechten van het kind er niet meer toe?, dichtgenaaide gristelijke hondereet…

  1 van die dagen dat ik me diep schaam Nederlander te zijn…

 15. 35

  Ik heb je niet voor Hitler uitgemaakt hoor. 014 was slechts een reactie op je racistische bijdrage in 013 en ik heb slechts opgemerkt, dat hij trots op je zou zijn vanwege je pleidooi om mensen met een andere religie te weren.

  En zoals ik al zei, huiliehuilie doen omdat anderen terug gaan schelden is gewoon laf en slap geouwehoer. Als je niet uit wil worden gescholden, moet je daar zelf eerst maar eens mee stoppen. Ik heb toen ik hier net kwam nog eventjes geprobeerd een normale discussie met je te starten, maar daar reageer je alleen maar met gescheld op. En als anderen je daar op aan pakken, begin je te janken, zoals nu.

  Je bent gewoon een blanke kutmarokkaan, die respect voor zijn eigen mening opeist, maar geen respect voor de mening van anderen heeft.

 16. 36

  035 Je kunt nog lang doorgaan anderen te beschuldigen van wat jij hier aan éen stuk doet, maar het wil maar geen indruk maken. Ik heb met je te doen.

 17. 37

  Ik ben het met je eens, hoor, dat ik je in deze thread beschuldig van dingen waar jij mij ook van beschuldigt. Niet voor niks noem ik je laf en slap, met je typisch PVV mentaliteit: anderen voor van alles en nog wat uitmaken, maar huiliehuilie doen, als de bal terug wordt gekaatst. Je gejank maakt net zo veel indruk als mijn reacties, en het is hier niet mijn bedoeling om indruk te maken, want dan zou ik wel met argumenten komen. En, zo lang je in alle threads blijft weigeren om met argumenten te komen, ik heb niet eens met je te doen, want je roept het over je zelf af.

 18. 38

  De ideologie van een kind van 8… Maar bij je buren door de brievenbus pissen, dat mag natuurlijk wel, want dat is joodschristelijk. Dieptriest.
  Met jouw soort komen we in een stasi-staat (weet je wel, de oude sovjet-unie en andere oostbloklanden van voor 1989, of was je toen nog niet geboren?) met overal mensen die in de gaten houden wat je denkt en gelooft.

 19. 39

  Dissidentvrij maken is meer iets voor jou. Jij was toch degene die mensen vanwege hun ideologie wilde weren? Ga dan nu ook niet schijnheilig huiliehuilie lopen doen.

 20. 40

  Morgen is er een Kamerdebat meldt het NOS Journaal zojuist.
  Regels zijn regels volgens de PVV. Wel merkwaardig dat juist zij dan de partij zijn die al die regels wil aanpassen. De regels zeggen trouwens ook dat je als minister je hart mag laten spreken bij schrijnende gevallen.

 21. 41

  Achter elkaar in slopend tempo 3 ‘postings’ over Mauro. Eerst 1) dat epistel van / namens Mauro zelf, daarna 2) die vlijmscherpe open brief: ‘Lieve Mauro‘ etc., dan 3) ‘Leers: Mauro moet het land uit’.
  Op 1) heb ik gereageerd, maar gezien de commentaren dáár en op 2) en 3) met weinig – te moeilijk, te realistisch? – vrucht. Ďaarom nu nog maar eens dit, ter verduidelijking; en extra.

  1. Inzake Mauro lijkt Minister Leers schroomvallig de wet te volgen; nolens volens?. Wat dan de verbazing mag wekken, is dat zij die op Sargasso massaal en frequent een zowat slaafs Respect voor de Rechtsstaat (RvdR) opeisen, nu Leers in zijn eindbeslissing afvallen of hem er niet voor weten te waarderen . Waaruit zich van die afvalligen laat afleiden dat hun RvdR nep is, of/en alleen iets voor hun vriendjes. Eerder vermoedde ik dat, nu weet ik het zeker.

  2. Ongetwijfeld kan Mauro als een tragisch geval worden aangemerkt, zij het dat het hem zeker niet aan vergelijkbare voorgangers ontbreekt. Maar als dit zo is, waarom hebben zij die nu in M.’s situatie alweer van medelijden overvloeien zich niet allang verenigd tot een club van sponsors met een eigen fonds Uit Eigen Zak gevoed? Daarmee zouden ze M. c.s. hier of tot in het buitenland kunnen steunen of hem zelf in eigen huis kunnen laten onderduiken, voor een jaar of wat. Offeren (UEZ) ‘sans frontières.’
  In dit verband zijn de commentaren 006, 007 en 009 uit 3) ‘Leers’: etc. vermakelijk en onthullend. Speciaal ad Sjiek: doe het zelf; dat is sjieker.

  4. Treurig bij dit alles blijft dat – schijnt het wel op Sargasso – haast niemand het voor Nederland opneemt. Het land wordt via de NMI geplunderd (o.m. Lakeman), belachelijk gemaakt, zijn bevolking dagelijks beledigd, en wie er als Nederlander wat van zegt, mag rekenen op beschimpingen van het soort als in c34 beschreven: intens smerig daar.

  Een triest gestemd verhaal over een kind en het onvolgroeide gemoed van de Nederlander schiet vol. Totdat-ie zelf wat moet doen, dan loopt-ie weg en laat het aan zijn bazen over. Vroeger ook al. Niet Chic.

 22. 43

  In de wet staat ook gewoon dat de minister de bevoegdheid heeft een uitzondering te maken. Iets wat de racisten die de PVV aanhangen steeds maar weer vergeten. Zij komen daarentegen steeds met de foutieve redenering dat Leers gewoon de wet uitvoert. Aan jou het advies om je reageersel op daarvoor bestemde fora voor te plempen. Zoek maar iets met Pim of zo. Hier komen mensen die wel wat weten en wat kunnen. Hier hoor jij niet thuis.

 23. 44

  1. De minister heeft discretionaire bevoegdheid om mensen in schrijnende gevallen toch te laten blijven. Net zoals bij Hirsi Ali destijds. Slaafs de regering volgen doen alleen communisten en fascisten.

  2. Mauro woont in een pleeggezin, dat hem onderhoudt.

  3. Telfoutje?

  4. Dit artikel gaat over Mauro, niet over Nederland of de fictieve NMI.

  PS: als je niet van beschimpingen houdt, moet je dat zelf ook niet doen. Anders ben je behoorlijk hypocriet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren