“Een laffe daad om Jahjah te ontslaan”

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Kuitenbrouwer beargmenteert waarom het onstlag van Abou Jahjah om zijn steun voor het doden van 4 Israëlische soldaten onterecht was

Open artikel

Reacties (12)

#1 gbh

Niks laf aan; die ”Elke dode Amerikaanse, Britse of Nederlandse soldaat beschouw ik als een overwinning” Hezbollah terrorist verdient geen platform.

#3 gbh

@2: Waar is die context bij @0: De anti-semiet Abou Jahjah die België in 2006 verliet om voor Hezbollah te vechten?

#4 Prediker

Die context is vervat in de volgende zinnetjes:

Jahjah groeide op in een Zuid-Libanees dorpje waar tijdens een illegale, Israëlische bezetting 120 burgers werden afgeslacht. Hij was een jochie, toen hij oud genoeg was sloot hij zich aan bij Hezbollah.

Zie je, wij kunnen niet bevatten hoe het is om aan de ontvangende kant van de Israëlische legerlaars te staan. Wij identificeren ons immers eerder met de Israëli’s. Die hebben een Europese cultuur. Arabieren, dat zijn toch ‘de ander’. Daar kun je wel sympathie of meelij mee hebben, maar we identificeren ons niet met hen.

Daarom is het juist belangrijk een stem als Abou Jahjah te hebben. Want ondanks zijn tekortkomingen – en gezien bepaalde uitlatingen moet ik ‘m toch verdenken van antisemitische trekjes – is het wel belangrijk dat we dat andere perspectief onder ogen geschoven blijven krijgen: dat van de Arabier, die aan de ontvangende kant staat van Westerse imperialistische oorlogen in het Midden-Oosten.

#5 McLovin

@1: De een zijn terrorist is de ander zijn vrijheidsstrijder.

#6 Prediker

@5 Sommige van die voor de vrijheid van hun eigen volk kampende terroristen zijn later Israël’s nationale helden en lievelingen van het Westen geworden, zoals Menachem Begin.

Die heeft ook aardig wat gruweldaden op zijn geweten. Die man was geen haar beter dan een Bosnisch-Servische paramilitaire commandant. Die hadden de ‘pech’ dat Rusland in de jaren negentig geopolitiek op z’n gat lag, en dat Servië zelf niet zo slim was, of niet in de gelegenheid om het op een akkoordje met de VS te werpen.

Of je als monster en boeman wordt afgeschilderd of als respectabel staatsman en held heeft dus deels te maken met de steun van grote wereldmogendheden. Ik zeg ‘deels’ want voor Pinochet of het Apartheidsregime heeft het niet gewerkt.

#7 AltJohan

Hij blijft voor velen de pooier van de profeet (vzmh):

http://www.theovangogh.nl/aboujahjah_2.html

#8 gbh

@4:

Die context is vervat in de volgende zinnetjes:

Jahjah groeide op in een Zuid-Libanees dorpje waar tijdens een illegale, Israëlische bezetting 120 burgers werden afgeslacht. Hij was een jochie, toen hij oud genoeg was sloot hij zich aan bij Hezbollah.

Heb je ook nog een andere bron voor die context? In die regio komt iedereen wel uit een dorp waar minstens 120 man door zionazistische joden op beestachtige wijze zijn afgeslacht.

Zelf zegt Dyab Abou Jahjah opgegroeid te zijn in door Israël bezet gebied en rept hij met geen woord over 120 burgers die werden afgeslacht:

http://www.nytimes.com/2003/03/01/world/the-saturday-profile-an-outspoken-arab-in-europe-demon-or-hero.html

#9 Johanna

@4 @8 20 burgers, schrijft Kuitenbrouwer, niet 120.

@8 Hij spreekt er niet over in 2003, in een interview dat handelt over zijn activisme in België. Dat ook anderen soortgelijke ervaringen hebben in Zuid-Libanon, lijkt me eerder zijn relaas te onderschrijven dan te weerspreken.
Abou Jahjah zelf spreekt er in andere interviews en in zijn boeken wel degelijk over. Bijvoorbeeld vorig jaar in Zomergasten, waar hij vertelde over hoe het was om als kind op te groeien in het door Israël bezette Zuid-Libanon (cursief de teksten van interviewer Erdbrink):

Vertel eens even wat er toen gebeurde, want dat heb je wel meegemaakt.
Ja.
Hoe oud was je toen?
Ik was nog geen vijf jaar, of net vijf jaar, het was in ’76 dus. Ons dorp was omsingeld voor vijftig dagen, omdat wij hebben geweigerd om soldaten te leveren voor het collaboratieleger. Want Israël had daar een leger gebouwd, in Zuid-Libanon, en begon invloed uit te oefenen…
Een leger van lokale…
Collaborateurs.
Ja. Lokale krachten die dus met Israël meewerkten.
Ja, collaborateurs, want Israël was een bezetter. Zij zijn collaborateurs, zoals jullie hier in Nederland ook collaborateurs kennen. Ze hebben gevraagd dat ons dorp collaboreerde. Ons dorp weigerde om te collaboreren. Als gevolg hebben ze ons dorp omsingeld voor tweeënvijftig dagen en toen hebben ze ons dorp binnengevallen. Daar was een slachting ook verricht, weliswaar kleinschalig, maar onder de twintig mensen zijn daar gestorven. De rest van de bevolking, waaronder dus ik en mijn moeder en mijn broertje van zes maand, is gewoon buitengezet. We werden etnisch gezuiverd en ons dorp werd totaal vernietigd, alle huizen zijn vernietigd. We zijn teruggekeerd naar ons dorp alleen in 2000, na de bevrijding van Libanon. Dus tussen ’76 en 2000…
Op het moment dat de Israëlische troepen zich terugtrokken uit het zuiden van Libanon?
Ja. Dus dat is een mini-Palestinagebeurtenis. Israël heeft Libanon binnengevallen in ’82. Ik heb onder Israëlische bezetting geleefd sinds ’82. Toen in Sidon zijn ze vertrokken, denk ik, in ’86, dus voor drie jaar, ongeveer vier jaar, heb ik onder Israëlische bezetting geleefd. Dus we hebben dat meegemaakt ook als Libanezen, het is niet alleen de Palestijnen. Maar er is ook solidariteit met Palestina. We weten dat er onrechtvaardigheid in Palestina is geschied met de etnische zuivering in ’48 en met het feit dat Palestina eigenlijk volledig wordt genomen door een koloniaal project. We weten dat dat ook op het niveau van rechtvaardigheid niet kan.

De gebeurtenissen op 16 oktober 1976 in Hanin en het gebied Bint Jbeil zijn ook elders gedocumenteerd, bijvoorbeeld in het boek ‘Lebanon in Crisis: Participants and Issues’ van M. Graeme Bannerman.

#10 Prediker

20 burgers, schrijft Kuitenbrouwer, niet 120.

@9 Nou dat heeft men dan later aangepast, want ik heb gewoon gecopypaste. Normaliter staat er dan een correctie onder zo’n stuk.

O wacht! Er stáát ook daadwerkelijk een correctie onder!

Correctie: In een eerdere versie stond: ‘Jahjah groeide op in een Zuid-Libanees dorpje waar tijdens een illegale, Israëlische bezetting 120 burgers werden afgeslacht.’ Dat moet zijn: 20 burgers.

Zie je wel. Ik vond het al een rare gedachte dat ik daar zomaar even met een vingertik honderd dode burgers bij zou verzinnen. En dat is dus ook niet zo.

#11 Johanna

@10 Ik vond het ook al zo raar dat jij je zo zou vertypen

#12 Bas van Zonnendaal

Abou Jahjah heeft gewoon groot gelijk wat betreft Israel. Ik heb er ook nog nooit een redelijk argument tegen gehoord. Waarom verwachten mensen dat Palestijnen op een houtje gaan bijten terwijl hun land, hun huis en hun rechten worden afgepakt. Als we het over politiek correctheid hebben, dan is dit het ultieme politiek correcte taboe. Je mag namelijk over dit onderwerp Palestijnen niet verdedigen zonder belasterd te worden. Zelfs als je je zo intens omslachtig en beleefd uitdrukt als Dries van Agt krijg je mensen als Theodor Holman die je antisemitisch noemen . En als je het maar vaak genoeg herhaalt gaan mensen denken waar rook is, is vuur. Ook dit quasi genuanceerde artikel van Micha Wertheim irriteert me mateloos. https://www.vn.nl/micha-wertheim-ik-hijs-niet-bij-elke-mening-de-vlag-van-het-vrije-woord/
Ik citeer: ‘Een Libanees die op zijn eigen site meer dan twee keer zo vaak over Israël spreekt dan over het land waar zijn eigen wortels liggen, kijkt inderdaad liever naar de ander dan naar zichzelf.’
Abou Jahjah heeft het te veel over Israel op zijn site, en niet over zijn geboorteland. Je weet wel, het Israel dat zijn geboorteplaats bezette. Hoe durft hij, he Micha.
Nog een citaat:
‘En wat is eigenlijk kolonialisme? De gedachte dat burgerschap belangrijker is dan tribale en etnische afkomst, is afkomstig uit het Westen. Die exporteren naar Israël, waar etniciteit en religie belangrijker zijn, is dat kolonialisme? En zo ja, waarom is Abu Jahjah dan voor een koloniaal begrip als burgerschap? ‘
Euhm nee misschien een gebied etnisch zuiveren, en meer rechten geven aan iemand op basis van zijn of haar etniciteit, misschien is dat gewoon kolonialisme. Wat is dit überhaupt voor onbegrijpelijk gebazel.
Maar de meest kromme redeneringen moeten maar worden toegepast om die man als een soort boeman af te schilderen.
Met logica lukt het namelijk niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*