1. 2

  Ik heb ook geen sympathie voor de ‘slachtoffers’ maar als je leest wat er allemaal fout gaat kan je haast niet anders concluderen dat de straf bij lange na niet propotioneel is tov de ‘misdaad’.

  Als je dat zo leest gaat je zo’n geintje tussen de 6k en 10k euro kosten + dat er een grote kans is dat je je baan kwijtraakt, dat slaat nergens meer op.

 2. 3

  Ik heb geen medelijden met de slachtoffers, maar het is natuurlijk wel klassenjustitie. Als je geld hebt mag je blijven rijden, als je het niet hebt ben je aangewezen op alternatieven.

 3. 4

  Zoals iets teveel maatregelen in Nederland straft het mensen die wel een fout maken, maar niet door en door verrot zijn buitenproportioneel. Fouten en onnauwkeurigheden bij de instanties en de apparatuur kunnen er toe leiden dat mensen volkomen in de afgrond storten, zelfs als ze juist na hun fout hun uiterste best doen om zichzelf te verbeteren. Dat staat in geen verhouding tot de enkele fout en niemand wordt er beter van, onze maatschappij zeker niet.

  Tegelijkertijd is het voor de echt kwaadwillenden minder een probleem. Als je echt de boel wilt belazeren lukt dat prima.

  Dat alcohol in het verkeer onwenselijk is heeft er verder eigenlijk weinig mee te maken. Weinig mensen zullen het daar oneens over zijn – maar dat is dan ook niet het probleem. Een rechtstaat houdt in dat iedereen rechten heeft – recht op zorgvuldigheid en proportionaliteit oa. Dat betekent wel straf en consequenties, maar niet oneindig de consequenties oprekken.

 4. 6

  @3: Maar ons transportsysteem is sowieso een klassensysteem: Als je geld hebt kun je een auto kopen, en anders ben je aangewezen op een ander vervoermiddel. Dat door het alcoholslot de inkomensgrens tussen auto wel of niet kunnen betalen net iets hoger ligt verandert de essentie daarvan niet. Overigens is 4500E over 2 jaar van dezelfde ordegrootte als de kosten van een auto zelf, dus het is niet zo dat je opeens in een hele andere inkomensklasse moet zitten om naast een auto ook een alcoholslot te kunnen betalen.

 5. 7

  Het argument van klassenjustitie vind ik toch redelijk overtuigend: iemand die het kan betalen, mag weer verder rijden, terwijl een ander dat niet mag. De straf wordt afgekocht. Het was meer fair geweest als het door mogen rijden niet af zou hangen van de afhandeling van de ‘boete’ van het alcoholslot; een boete moet je altijd betalen of niet en dan mag je altijd doorrijden of niet. Die twee zaken zijn heel verschillend.

 6. 8

  Het is zeker klassejustitie en in dit geval kun je je ook afvragen of boetes nog helpen. Wat mij trouwens opvalt is dat de disproportionaliteit van een maatregel en het argument van klassejustitie opeens bespreekbaar zijn wanneer het gaat om een delict (veelplegers eigenlijk) waar veel “nette” Nederlanders zich ook wel eens schuldig aan maken, terwijl het toch echt geen victimless crime is. Als een stel tieners compleet ongevaarlijk vuurwerk afsteken wordt er al gauw opgeroepen tot de ergst mogelijke straffen voor het leven, maar als het gaat om keurige anderhalf verdieners die al een paar keer zijn betrapt met drank op achter het stuur dan gaan we het ineens hebben over disproportionaliteit en klassejustitie. Zero tolerance zolang je zelf maar buiten schot blijft…

 7. 9

  Het alcoholslot had, gezien de huidige wetgeving in Nederland, nooit goedgekeurd mogen worden.

  http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/sites/default/files/RA-2004-45.pdf

  Op blz 22 van bovenstaand document staat het volgende te lezen.

  3.2.1 De bemonsteringsmodule
  Via de bemonsteringsmodule wordt een ademhalingsstaal van de bestuurder genomen. Om een voldoend hoge nauwkeurigheid te halen gebeurt dit in veruit de meeste gevallen door het uitblazen van de adem via een mondstuk in de bemonsteringsmodule. Er zijn ook apparaten die de omgevingslucht analyseren maar de nauwkeurigheid hiervan is erg laag.

  Op blz 23 staat,
  Voor het detecteren van het alcoholgehalte kan men gebruik maken van twee types sensoren: halfgeleider sensoren en elektrochemische sensoren.

  Halfgeleidersensoren zijn gemakkelijker te implementeren, duurzaam en kosteneffectief. Ze hebben echter als nadeel niet stabiel te zijn, en dus is een regelmatige herijking nodig. Verder zijn ze ook gevoelig voor andere stoffen, waardoor dus de mogelijkheid op foutieve diagnose bestaat. Dit kan tot ontevredenheid van gebruikers leiden, en daarom dient men bij het vastleggen van de limieten dient hiermee rekening te houden (niet te enge grenswaarden).

  Elektrochemische sensoren zijn alcoholspecifiek, wat wil zeggen dat ze enkel reageren op alcohol. Dit maakt de diagnose betrouwbaarder.

  De bemonsteringsmodule is een losse eenheid die verder ook de bediening van het alcoholslot bevat. Ze is met een kabel verbonden met de stuureenheid, die vast is ingebouwd in het voertuig.

  Dit alcoholslot reageert dus wel op omgevingslucht. Zie de link hieronder.

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/de_nationale_ombudsman/22383183/__Alcoholslot_in_de_war__.html

  Ook staat er in de draegerhandleiding het volgende:

  Blz 14 van de Draeger handboek staat,

  – Laat geen dampen van alcohol of oplosmiddelen (desinfecteermiddelen,
  ruitenreiniger) vrij in het interieur van uw auto.

  – Voer geen hoge alcoholconcentraties

  op de sensor, bijv. door minder dan 10 minuten voor de meting alcohol te drinken, alcoholhoudende levensmidde- len te nuttigen of de mond te spoelen met alcoholhoudend mondwater.

  10 min.

  – Drink en eet niet, consu- meer geen fruit, ijs of alco- hol bevattende producten en rook niet gedurende 10 minuten voor de test. Alcohol, fruit en ijs achtergeble- ven in de mond kan gedurende deze periode een >Test niet OK< veroorzaken.

  – Ook aromatische dranken (bij v. vruchten- sap), alcoholhoudend mondwater of mondspray, medische sappen en drup- pels en het oprispen of braken kunnen verhoogde meetwaarden veroorzaken.

  – De mond spoelen met water of niet- alcoholische drank verkort deze wachttijd niet!

  Het CBR zegt er het volgende over, luister a.u.b naar onderstaande audiofragment,

  http://youtu.be/m0uTDeWUrw8

  Ook op blz 23 staat te lezen,

  3.2.3 Voorkomen van misbruik
  Een belangrijk aspect bij een alcoholslot is het feit, dat het zo goed als onmogelijk moet zijn het beveiligingssysteem te omzeilen, waardoor het toch nog mogelijk zou zijn om met een te hoog alcoholpercentage in het bloed te rijden. Er worden allerlei maatregelen genomen om dit te voorkomen.

  Zo kunnen alcoholsloten onderscheiden of het bij gebruik gaat om uitgeademde lucht of lucht afkomstig van een pomp (door middel van temperatuur- en druksensoren).

  Bovenstaande is ook niet waar. Het alcoholslot is zeer makkelijk te omzeilen. Zie hieronder de verschillende methodes. .

  http://nos.nl/artikel/615432-alcoholslot-auto-is-kraakbaar.html

  Alcoholslot makkelijk te omzeilen met kruimeldief

  http://youtu.be/YbV_KBWHYTc

  Op blz 25 van het staat het volgende.

  Ook dient men rekening te houden met wetgevingen in bepaalde landen met betrekking tot het telefoneren tijdens het rijden. Immers bij een herhaalde alcoholtest dient men het bemonsteringsapparaat ter hand te nemen, een handeling vergelijkbaar met telefoneren.

  Blz 27

  3.5 Marktsituatie alcoholsloten systemen

  De installatie van alcoholsloten in alle voertuigen is op dit moment of in de nabije toekomst zeker niet wenselijk. De ademtest tijdens het rijden zou dan gelden voor alle bestuurders, ook de niet drinkers, wat zou leiden tot een niet-aanvaarding van het systeem. Immers het afleggen van een ademtest op onregelmatige tijdstippen tijdens het rijden zal als erg storend worden ervaren.

  Op blz 29

  De effectiviteit van een alcoholslot op het aantal verkeersslachtoffers is op dit moment onmogelijk te kennen. Het alcoholslot kent in Europa nog geen brede toepassing. In een aantal staten van de Verenigde Staten van Amerika wordt het wel reeds een aantal jaren ingezet.

  Bron:
  http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/sites/default/files/RA-2004-45.pdf

  Ik wil nu alleen even vermelden dat de wetgeving in de Verenigde Staten deze alcoholslotwet dan ook gewoon toelaat, aangezien je in de Verenigde Staten nog altijd mag bellen en sms'en tijdens het rijden. Je mag in Amerika dus tijdens het besturen van een auto wel een telefoonnummer intoetsen en bellen met de telefoon in je hand. Sms'jes en e-mail mag je best lezen als je staat te wachten voor een rood stoplicht. Sms'en rijdens het rijden mag als je dat doet om een calamiteit door te geven. Verder mag je je smartphone tijdens het rijden gebruiken als navigatiesysteem.

  Bron:
  http://www.naaramerika.com/2013/11/smsen-tijdens-het-rijden.html?m=1

  Ook in zweden, waar het slot zogenaamd massaal is ingevoerd is de wetgeving zo dat het alcoholslot ook niet in strijdt is met de Zweedse wetgeving.

  Zweden legt vanaf 1 december het bellen in het verkeer aan banden. Je mag nog steeds je mobiele telefoon in de auto gebruiken, maar niet meer als dit de rijvaardigheid of je weggedrag beïnvloedt.

  Bron:
  http://www.wereldwijzerzweden.net/2013/11/25/zweden-legt-bellen-in-auto-beetje-aan-banden/

  In Zweden is het alcoholslot dus niet in strijd met de Zweedse wet.

  Sinds 2002 is het in Nederland verboden handheld te bellen, wat inhoudt dat het alcoholslot in strijd is met de Nederlandse wetgeving.

  Bron:
  http://www.n209.nl/boete-verhoogd-voor-bellen-achter-het-stuur/

  De ervaringen uit andere landen meenemen bij de invoering van het alcoholslot in Nederland of welk land dan ook, is onverantwoordelijk aangezien elk land zijn eigen wetten heeft die nageleefd moeten worden.

  Op het YouTube filmpje hieronder is heel goed te zien hoe gevaarlijk en afleidend het alcoholslot is.

  http://youtu.be/bGa__rNOs3U

  Dit ziet er toch niet veilig uit? Smartphone gebruik tijdens het rijden is nog veiliger.

  Een maatregel die zoveel geld kost, moet wel eerlijk, betrouwbaar en veilig zijn. En dat is deze maatregel absoluut niet. Ook moet een maatregel bij de goede doelgroep terecht komen. Dat komt het nu ook niet.

  Al deze dingen geven echt zoveel frustraties en onmacht. Het gaat bij deze opleggingen niet om de hardleerse chauffeurs die van een eerste keer niets geleerd hebben, er was namelijk geen eerste keer. Hardwerkende gezinnen komen door deze maatregel in de goot terecht. Dat kan en mag toch nooit de bedoeling zijn van een leermaatregel?

  Wie controleert onze wetgevers eigenlijk?

 8. 10

  Er is echt zoveel mis met deze wet. Wij begrijpen niet waarom de overheid, de RDW, het CBR en al die andere instanties die met deze wet te maken hebben, niet openstaan voor de onbedoelde effecten van goedbedoelde maatregelen. De verkeersveiligheid komt hierdoor alleen maar in gevaar.

  Als er een maatregel ingevoerd wordt, die ook nog eens als leerdoel bedoeld is, namelijk het leren scheiden van alcohol en verkeer, moet de betreffende maatregel wel eerlijk, betrouwbaar, en veilig zijn. Het alcoholslot is niets van dit alles. Ook moet een maatregel bij de juiste doelgroep terecht komen. Ook dit komt het nu niet. En zo is er nog heel veel meer mis rondom en met dit alcoholslot.

  Het alcoholslot zet burgers alleen maar tegen elkaar op. Ik heb zelf geen alcoholslot, maar wordt wel constant aangevallen omdat ik de waarheid over het alcoholslot naar buiten wil brengen. Ook ik ben, door de afleiding van het alcoholslot, onbedoeld in gevaar gebracht. De politiek, maar ook de burger, zou open moeten staan voor de onbedoelde effecten van goedbedoelde maatregelen.
  Op pagina 5 van onderstaand onderzoek uit 2010 staat het volgende.

  In een duurzaam mobiliteitsbeleid zou men pas maatregelen mogen implementeren als er volledige zekerheid heerst omtrent alle mogelijke effecten ervan, met bijzondere aandacht voor de onbedoelde effecten. Tot op heden gebeurt dit echter nauwelijks tot zelfs niet. Dit heeft tot gevolg dat maatregelen die op papier erg interessant lijken, dit in de praktijk – geheel onverwacht – niet altijd zijn. Paradoxaal is in dat opzicht het gegeven dat er nauwelijks onderzoek besteed is aan dit fenomeen, terwijl de gevolgen toch vrij ernstig en uitgestrekt kunnen zijn. Omwille van deze reden is de onderhavige verkennende Masterproef ontstaan: een aantal belangrijke en actuele maatregelen wordt onderzocht op basis van onbedoelde, negatieve gedragseffecten.

  En op pagina 34 staat:

  5.2 DE MENS IN HET VERKEER

  Het complexe karakter van mobiliteit kan het best uitgelegd worden via de metafoor van de machine (Miermans, 2006c). Een machine hangt met tandwielen aan elkaar en sleutelen aan één element heeft een impact op het hele systeem.

  Op pagina 35 staat:

  Dit gaat ook op voor mobiliteit, dat even fragiel is als de machine. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij enkele processen en principes die, indien onvoldoende uitgewerkt of wanneer er geen rekening mee gehouden wordt, een onbedoelde impact op verkeersveiligheid kunnen hebben.

  Bron:
  https://doclib.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/12544/1/05230672009322.pdf

 9. 11

  Deze maatregel kan worden aangemerkt als een ‘criminal charge’ als bedoeld in artikel 6 EVRM.

  ECLI:NL:RBDHA:2014:5980

  Instantie Rechtbank Den Haag
  Datum uitspraak15-05-2014
  datum publicatie19-05-2014 Zaaknummer96/044269-13
  Rechtsgebieden Strafrecht
  Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – enkelvoudig

  Inhoudsindicatie
  Het openbaar ministerie is niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van verdachte vanwege schending van het beginsel ne bis in idem. Aan verdachte is door het CBR al een maatregel opgelegd, te weten het alcoholslotprogramma (deelname aan het programma en het dragen van de kosten daarvan voor de duur van twee jaren en indien het programma niet met goed gevolg wordt afgerond of deelname wordt geweigerd, ongeldigverklaring van het rijbewijs voor de duur van vijf jaren). Deze maatregel kan worden aangemerkt als een ‘criminal charge’ als bedoeld in artikel 6 EVRM. Verdachte wordt nu voor hetzelfde feit gedagvaard voor de politierechter.

  Bron:
  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBDHA%3A2014%3A5980

 10. 13

  Hoe kom je erbij dat ik een alcoholslot heb? Ik heb geen alcoholslot. Ik heb me verdiept in deze maatregel en val van de ene verbazing in de andere. Deze maatregel is sociaal, maatschappelijk en economische onverantwoord. Het gaat hier niet meer om het rijden met alcohol, maar om de verkeersveiligheidsaspecten van het alcoholslot. Voor het rijden onder invloed, heb je je straf al gehad. Dat staat los van deze maatregel. Je moet voorkomen, je krijgt dan ook nog eens een boete, rijontzegging en een cursus.

  Er zijn hele campagnes met, EEN ECHTE CHAUFFEUR LAAT ZICH NIET AFLEIDEN. Met zo een alcoholslot in je auto ben je vanaf het moment dat je in de auto stapt, afgeleid. Zou het gerechtvaardigd zijn als je nuchter, door de afleiding van het alcoholslot, iemand doodrijdt. Denk je dat iedereen dan zegt, maar gelukkig was hij nuchter?

  Door één fout zijn de mensen die deze oplegging hebben gehad, in een nachtmerrie beland. Ieder mens maakt fouten. Daar zijn wij mensen voor. Bijna ieder mens, bewust of onbewust, doet wel eens iets wat een ander in gevaar kan brengen. Mensen die met hun telefoon bezig zijn tijdens het rijden, en dat zijn er heel veel, zijn ook een gevaar op de weg. Hier krijgen ze een bekeuring voor. Mensen die te hard rijden, zijn ook een gevaar op de weg. Ook hier krijgen ze een bekeuring voor. Mensen die door rood rijden, zijn ook een gevaar op de weg. En ook hier krijgen ze een bekeuring voor. Al deze mensen hadden iemand dood kunnen rijden. Hier vallen ook heel veel doden en gewonden bij. Moeten we dan ook bij al deze mensen het rijbewijs maar meteen voor 5 jaar intrekken? Dit lost natuurlijk wel het file probleem op.

  Alcohol in het verkeer is natuurlijk niet goed te praten, net als te hard rijden, door rood licht rijden of social media tijdens het rijden. Als je mensen aanspreekt over hun gedrag als ze bijvoorbeeld sms-en, krijg je vaak te horen, maak je niet druk, ik weet wat ik doe. Tja, tot het moment dat het fout gaat!! Er zijn door afleiding in het verkeer heel veel slachtoffers gevallen. Als deze slachtoffers en hun nabestaande weten hoe dit alcoholslot werkt, zijn ze meteen tegen dit alcoholslot. Want………..afleiding is afleiding.

 11. 14

  @13 Hulde dat je met je telefoon spelen in het verkeer hier bij betrekt. Dat is minstens zo gevaarlijk en het loopt absoluut de spuigaten uit. Ik zie ze van een afstandje al slingeren, kijk bij het voorbijrijden in hun linkerbuitenspiegel en ja hoor: die kijkt naar zijn schoot. Ik ga dronken rijden niet goedpraten, maar drankrijders halen hun toeren ’s nachts in het weekend uit als er niemand op de weg is, en niet elke morgen in de spits. Daarnaast zijn het er echt heel veel die met hun telefoon spelen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren