1. 1

  Daar ga je, asociale ZZP’er. Je een beetje willen onttrekken aan de perverse solidariteit van het pyramidespel dat pensioen heet, en jezelf willen bevrijden van het systeem, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Want als er niet genoeg nieuwe suckers bij komen, dan moeten we straks gaan korten op de royale pensioenen van de babyboomers. Kunnen ze straks hun tweede huisje in Frankrijk niet meer betalen, en dat mag natuurlijk nooit gebeuren.

  Meedoen zul je, als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks.

 2. 2

  @1: Dus eerst zeiken de ZZP’ers dat ze geen sociale vangnet hebben. En nu het wel wordt bepleit is het ook weer niet goed. Rare jongens.

 3. 4

  De kop dekt de lading niet. De ambtenaar heeft het over voorbeelden, zoals arbeidsongeschiktheid, pensioen, etc.

  Voor arbeidsongeschiktheid vind ik dit geen betutteling. Ik vind het onderdeel van een nette samenleving dat je zorgt voor mensen die dat niet voor zichzelf meer kunnen.

  Zzpers die ooit een ernstige ziekte hebben gehad (tumor oid) kunnen zich nauwelijks verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hier heeft m.i. De overheid een taak.

  Ww, of een variant hierop, vind ik moeilijk. Ik zie niet goed of en hoe dit gerealiseerd kan worden.

  Pensioen kan je inderdaad over twisten. Zeker omdat we het vangnet AOW al hebben (voor nu tenminste).

 4. 5

  @1
  Dat er een hoop mis is met het pensioenstelsel ben ik met je eens, maar het lijkt me geen goede zaak dat een hele groep mensen zich daarom maar helemaal aan het systeem onttrekt zodat er helemaal geen sprake meer is van solidariteit.

  …Als ze dat überhaupt al vrijwillig en volledig bewust doen. In de praktijk zijn veel ZZP’ers natuurlijk meer dagloner dan ondernemer, dus gevaar ligt op de loer als je ze te veel voorstelt als homines economici die hun eigen boontjes wel even doppen.

 5. 7

  @6: Dan doel je vast op de veelzeggende quote: “Er zijn veel zpp’ers die weinig verdienen en die zijn er helemaal niet mee bezig. Die hebben straks genoeg aan AOW, omdat dat helemaal niet zoveel verschilt van hun huidige inkomsten.”

 6. 8

  @5: Juist omdat er zoveel mis is met ons pensioenstelsel, moeten mensen zich daar aan kunnen onttrekken. Hoe minder nieuw bloed er aan de onderkant van de pyramide bij komt, hoe sneller duidelijk wordt dat het een pyramidespel is, en de boel in elkaar flikkert. Maar juist daarom wil men de ZZP’ers er bij hebben.

  Verzet je hier tegen, ZZP’er, met alles wat je in je hebt. Als loonslaaf van 40 wil ik dolgraag weg bij het ABP. Maar dat mag niet, want verplicht geld in de bodemloze put storten.

 7. 9

  Nee daar doel ik niet want dat is volstrekte onzin namelijk.

  Alsof iedere ZZP’er zonder pensioenopbouw tegen het bestaansminimum zit.

 8. 10

  @4: als je je als Zzp er niet kunt verzekeren, moet je ergens in loondienst gaan, een payrollconstructie afsluiten of de risico’s lopen die daarmee gepaard gaan. In het uiterste geval is er een vangnet, en dat heet de bijstand. Geen nadere taak voor de overheid dus. Opzouten dus met je “goede bedoelingen”

  Weer ben ik het eens met Jack random..

  ZZP ers hebben de keuze gemaakt om voor zichzelf te zorgen. Het “collectief” kunnen ze daarbij missen als kiespijn. Zeker als de gevestigde belangen ze willen verplichten om in te stappen op een zinkend schip dat collectief Nederland heet en ze – tegen hun eigen belangen in -moeten gaan storten in die bodemloze put voor de oudere generatie. Dat zou een ernstige vorm van dwang zijn en een grove inbreuk op hun vrijheid.

  Nogmaals: opzouten en krijg de tyfus.

 9. 11

  @8: Juist omdat er zoveel mis is met ons pensioenstelsel, moeten mensen zich daar aan kunnen onttrekken.

  Dat kunnen ze ook omdat de werkgever niet verplicht is om een pensioenregeling in te stellen voor zijn werknemers. Lekker populistisch briesen hier weer..

 10. 14

  @12: als mensen ZZP ers tot van alles willen verplichten en daarbij nog nooit van een payrollconstructie gehoord hebben word ik inderdaad een beetje sjacherijnig.

  Als een ZZPer ( in moeilijke gevallen, slechte gezondheid etc) een payrollconstructie afsluit worden alle werkgeverslasten door het payrollbedrijf keurig betaald en betaalt hij daar bovenop een kleine toeslag.

  Vervolgens is hij verzekerd (net als elke andere werknemer) en kan hij beroep doen op alle sociale verzekeringen. Ondertussen is hij wel vrij om te doen en te laten wat hij/zij wil en kan hij sparen voor zijn eigen pensioen.

 11. 15

  @10: “ZZP ers hebben de keuze gemaakt om voor zichzelf te zorgen.”

  Misschien ben ik misleid door de media, maar ik heb het idee dat er bij de meerderheid van de ZZP’ers niet bepaald sprake is geweest van vrije keuze (maar van ontslag uit loondienst, gevolgd door een ZZP-constructie door dezelfde werkgever, juist met het doel van die werkgever om onder sociale lasten uit te komen).

 12. 16

  @15 Dat klopt, maar of meerderheid van het totaal hieronder valt betwijfel ik. Ik kwam 25% ooit tegen als cijfer voor ‘niet vrijwillig zzper’.
  Je kan nog onderscheid maken tussen zppers die collectief ontslagen worden en vervolgens ingehuurd door exwerkgever (denk aan thuiszorg) en mensen die gewoon geen werk kunnen vinden en dan maar zzper worden. Wat onder die 25% valt weet ik niet. Deze groepen hebben geen idee vaak waar ze aan beginnen.

  http://www.nrc.nl/carriere/2013/09/12/aantal-gedwongen-zzpers-neemt-toe/

  Edit: hier wordt gesproken over 2-17% schijnzelfstandigen (de thuiszorg groep zeg maar). http://www.nuzakelijk.nl/zzp/3398371/zzper-gedwongen-schijnconstructie.html

 13. 17

  @15: ja, alle ZZP ers zijn slachtoffers. Ze weten het zelf niet, maar moeten desondanks “geholpen” worden. Van de wal in de sloot, that is.

 14. 18

  Zijn die zzp’ers die zo klagen eigenlijk wel ondernemer?

  (a) Pensioen regelen is een fluitje van een cent
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/sociale-zekerheid-voor-zelfstandigen/zzp-er-en-pensioen
  (b) Eigenlijk worden zzp’ers gematst door niet verplicht deel te hoeven nemen aan een pensioenfonds, waarover ze niets te vertellen hebben en dat onder de belachelijke regels van DNB moet opereren.
  (c) een goede onderlinge arbeidsongeschiktheidsverzekering kan elke belangenorganisatie van enige omvang zo regelen.

  Wettelijke bescherm regels
  (a) Wordt de ontduiking van het minimumloon (incl. werkgever premies) eigenlijk wel (voldoende) gecontroleerd en nageleefd?
  Zoals Noortje hierboven als schreef is de overheid hier de grootste loondumper.
  (b) de naleving van de fiscale eisen om een verkapte arbeidsovereenkomst tegen te gaan is ook een wassen neus.

  Zijn veel zzp’ers eigenlijk geen (door de ex-werkgever gedwongen) onderkruipers?

  @Sikbock zal me wel weer een vreselijke ziekte toewensen. Ik ben echter goed verzekerd en ingeënt.

 15. 20

  @15

  Ja ik weet niet waar dat beeld vandaan komt maar het is niet juist. Er zijn een aantal grote partijen waar idd ZZP’ers worden ingehuurd om dezelfde arbeid te doen als voorheen.

  Die grote toename aan ZZP’ers komt echter voornamelijk door jonge eenmanszaken gesteund door de trend dat steeds meer producten en diensten makkelijk & betaalbaar aangeboden kunnen worden door 1 persoon.

  Ik snap niet zo goed waarom er zoveel misverstanden bestaan hierover, alsof veel mensen hier in een ander land wonen.
  De steden zitten nokkie vol met eenmanszaken die vanuit huis of op gedeelde kantoorruimte zelfstandige arbeid verrichten.

 16. 21

  @16: Ik zat ook te denken aan postbezorgers, maar er zijn meer sectoren waar je een zelfde trend ziet. NB. Ik beschouw een iets grotere groep dan alleen de “schijnzelfstandigen” als onvrijwillige ZZP’ers.

  @20: “Die grote toename aan ZZP’ers komt echter voornamelijk door jonge eenmanszaken gesteund door de trend dat steeds meer producten en diensten makkelijk & betaalbaar aangeboden kunnen worden door 1 persoon.”

  Dat is toch wel in tegenspraak met wat in de eerste link van #16 staat:
  ” Dat komt omdat het aantal ‘gedwongen’ startende zzp’ers weliswaar toeneemt, maar het aantal ‘klassieke’ starters daalt. De ‘klassieken’ zijn starters die een gat in de markt zien en daarom een bedrijf opzetten.”

  “De steden zitten nokkie vol met eenmanszaken die vanuit huis of op gedeelde kantoorruimte zelfstandige arbeid verrichten.”

  Misschien is je eigen beeld wel vertekend? Ik meen ook in een stad te wonen, maar zie dat verschijnsel nauwelijks, terwijl ik wel de ZZP zorgwerkers en postbodes zie.

 17. 22

  Dat is nogal misleidend en/of ongelukkig geformuleerd.

  De klassieke ‘gat-in-de-markt’ starter vanuit ING-oogpunt is waarschijnlijk een starter die kapitaal nodig heeft om te starten en dat is nu juist het punt: de starter anno 2013 levert vaak een dienst of product waarbij dat steeds minder nodig is.

  Daarnaast betekent “gedwongen ZZP’er worden” niet “als ZZP’er bij je voormalige werkgeven in dienst gaan”.

  Het betekent precies dat: “gedwongen door de markt omdat er geen werk is”.

 18. 23

  Het is dus niet in tegenspraak want wat je veronderstelt staat dus niet in dat artikel.

  Het ZZP betekent dan ook in dit geval: werken voor meerdere werkgevers.

 19. 24

  Dit alles trouwens in context van steeds korter durende arbeidscontracten (vaste contracten praktisch nul), verhoogde mobiliteit & een meer gevarieerd carrierepad.

  Wat dat betreft lijkt in loondienst zijn steeds meer op freelance met al dat gejobhop om de 10-16 maanden.

 20. 25

  12% van de ondernemers, dus inclusief de ‘echte’ ondernemers, leeft onder de armoedegrens. Dit lijkt me een maatschappelijk probleem. Ik vermoed dat dit percentage hoger is onder de ‘schijnondernemers’. Dit is eenzelfde maatschappelijk probleem als de 7% die onder de armoedegrens leeft in de gehele Nederlandse bevolking.

  Vervolgens mij zijn deze percentages onwenselijk. Al is het maar omdat de kinderen van deze mensen zonder ontbijt naar school gaan en de voedselbanken de vraag niet aankunnen. De grootste stijger bij de voedselbanken zijn zzpers.

  Je kan erover twisten wat de oplossing is, en in welke mate hulp nodig of wenselijk is, maar we hebben niet voor niets deze grens als onacceptabelvastgesteld.

  Nogmaals, de kop van het artikel was pensioen, maar het ging over allerlei vormen van sociale zekerheid.

 21. 26

  @25: blijkbaar zijn die ZZP ers liever vrij en arm dan dat ze bijstand en allerlei toeslagen aanvragen.

  Ga jij voor ze bepalen dat dit onacceptabel is en dat ze die keuze niet mogen maken? Wat een betutteldrang..

  Ga koken of hou je bezig met je kapsalon

 22. 28

  Als zzp ers niet rond kunnen komen, kunnen ze – als ze dat willen – stoppen en teruggvallen op de bijstand. Net als iedereen. Wat is daar moeilijk aan?

 23. 30

  @27: voor mij geldt in ieder geval wel dat ik heb gekozen voor een ZZP-bestaan met vooralsnog een laag inkomen ipv een afstompende kutbaan op kantoor (vast contract, ruim 1,5x modaal).

  En ik zou inderdaad nog eerder een groenteboer beroven dan bijstand aanvragen.

 24. 32

  @30 voor mij als ondernemer (al lang niet meer zzper) geldt dat ik jaren terug hetzelfde heb besloten. Er zo zullen er meer zijn. Maar dat doet niet af aan het feit dat we een groep mensen hebben die gevolgen ondervindt van deze keuzes, en dat je je kan afvragen of je die gevolgen als maatschappij acceptabel vindt. We vinden het voor werkenemers/ mensen bijstand onacceptabel. Waarom voor zzpers wel?

 25. 35

  @33 zo, heftig. Ik nam er geen aanstoot aan hoor. Sik had een pishumeur vandaag. Hopelijk wanneer hij terug komt wel met het goeie been uit bed gestapt ;)

 26. 36

  @34 veruit de meerderheid wel lijkt me, al is het maar omdat NL een dienstenland is. Maar zzper is geen vastomleinde term (geen registratie van term bij kvk of fiscus). Sommige zzpers werken vanuit een bv, andere vanuit een eenmanszaak. Veel ondernemers starten vanuit een eenmanszaak en groeien naar groter. Veel ondernemers die al jarenlang ondernemen zijn nog steeds een eenmanszaak (al of niet met medewerkers in dienst). En dan heb ik het ook over ondernemers die handelen (bakker om de hoek).

  Ik verwacht dat de meerderheid van de ondernemers zonder personeel in de dienstenhoek zit, maar het is dus moeilijk vanwege de vaagjeid van de term zzper, om harde conclusies te trekken.

 27. 37

  @33 Jeroen, dan moet je ook jezelf een ban geven. Want door ‘ga koken of hou je bezig met je kapsalon’ tot seksistisch te bestempelen beweer je dat dit seksegerelateerde bezigheden zijn en specifiek – omdat Sikbock zich tot Nootje richtte – vrouwlijke bezigheden. Daarmee is jouw ban ook seksistisch.

 28. 39

  @34 @36

  ZZP is niets of slechts een omschrijving. Waar we het eigenlijk over hebben is inderdaad de eenmanszaak.

  Wat die doen of verkopen doet niet ter zake en dat zijn zeer zeker niet uitsluitend diensten. Nog sterker, zoals ik eerder aanhaalde, het zijn juist steeds meer producten. Want dat kan nu in je eentje.

  Denk aan kleine webwinkels, handgemaakte producten, of designergoederen in kleine oplagen (ik noem maar wat). Of dus een schilder, schrijver, kapper, ontwerper, communicatiespecialist, marketeer, programmeur, kok, etc.

  Ik verbaas me continu over de misvattingen die bestaan over een redelijk grote groep dienstverleners maar misschien komt dat doordat het veel B2B betreft of ervaren wordt als “bedrijf”.

 29. 40

  @39 de oorzaak voor mogelijke misvattingen is dat de tem zzp geen definitie kent, en dus alles of niet erondeR valt. Je zeg zelf: we hebben het over eenmanszaken.

  Ik ken nogal wat mensen die zich zzper noemen, geen ambitie hebben te groeien, maar toch een bv hebben. Soms zelfs twee (sinds invoer flexbv).

  Zzp betekent niks anders dan zelfstandige zonder personeel. Maar niet elke zelfstandige zonder personeel voelt zich zzper of gedraagt zich als zzper zoals die nu in de pers etc gepresenteerd wordt.

  Eerlijk gezegd begrijp ik niet helemaal wat nou de misvatting is die je wilt benoemen.

 30. 42

  Deze misvatting:

  ZZP’er -> ‘freelancer’ -> verkapte loondienst “Alle ZZP’ers werken 40 uur per week voor KPN.”

  Dat is namelijk constant de context waarin deze discussie gevoerd wordt.

 31. 43

  Geef mij ook maar een ban Jeroen, van dergelijke selectieve moderaties krijg ik de kriebels.
  Of je modereert consequent 24/7 conform je huisregels of je doet het helemaal niet.
  Halfbakken stadswacht.

 32. 46

  Ik ben voortaan alleen nog maar in te huren indien ik cash betaald krijg,ik heb het helemaal gehad met welke instantie dan ook.
  Als ik de pensioengerechtigde leeftijd al weet te halen zal ik toch moeten doorgaan met sappelen/horzelen want een pensioen zit er voor mij niet in.(iemand nog een verborgen ruimte te huur?)
  (voor eventueel meelezende spionnen van die instanties,ik maak natuurlijk maar een grapje)

 33. 48

  “Zijn die zzp’ers die zo klagen eigenlijk wel ondernemer?”

  Dit heb ik altijd het grootste kulargument in deze discussie gevonden. Weet je, noem mij wat je wilt, ondernemer, werknemer, of mandril; ik werk gewoon voor mijn geld en ben geen aparte diersoort, pas dus ook niet in een hokje.

  Eens met Noortje. Ik ben ZZPer geworden omdat ik het liefst mijn eigen agenda beheer en het meest voldoening heb in het zelf verantwoordelijk zijn voor mijn hele product: van het zoeken van opdrachten tot het uittikken, versturen en innen van de factuur. En omdat ik mijn samenwerkingsverbanden graag zelf vorm geef. En omdat ik dat belangrijker vind dan werkgarantie en inkomenszekerheid. Daarom.

  En niet omdat ik een soort losgeslagen anarchist ben die niets ziet in collectieve voorzieningen of een soort natuurlijke antisolidariteit bezit. En ook niet omdat ik het leuk vind om veel meer te betalen voor exact dezelfde voorzieningen dan andere mensen.

  Dat er veel verbeterd kan worden aan het pensioenstelsel is waar, maar bij een nieuw ontwerp van het pensioenstelsel lijkt mij het normaal dat iedereen die werkt meedoet, dus ook ZZP-ers. En ook het onderbrengen van ZZP-ers in de sociale zekerheid als het gaat om arbeidsongeschiktheid lijkt me niet meer dan logisch.

  Ik zie dat als niet anders dan dat ZZP-ers ook verzekerd zijn tegen ziektekosten, zoals iedereen. Het is een basiszekerheid die je niet individueel moet regelen, want dan wordt het veel te duur en lopen er veel teveel mensen onverzekerd rond – en dat is weer dodelijk voor de stabiliteit van de economie en daarmee het hele land.

  WW en ontslagbescherming voor ZZP’ers zou daarentegen onzinnig zijn. Dat veronderstelt die inkomenszekerheid die een ZZP’er nu juist niet heeft.

  Uit de cijfers die ik vond voor een column hier een half jaartje terug bleek dat sprake is van ongeveer 10% onvrijwillige ZZPers. 25% zit op of onder het minimum, maar het grootste deel daarvan ZZP-t kennelijk nog wel vrijwillig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren