1. 10

  @7
  Als het moslims waren dan had de minister niet de opmerking gemaakt: “Dat vind ik eigenlijk gewoon wel passen bij Nederland, die tolerantie en ruimte voor pluriformiteit.” dan was het meer van : ze moeten onze normen en waarden accepteren anders …
  Je moet ook alles uitleggen hier.

 2. 11

  In plaats van dat de supporters van het “linkse team” de minister prijzen dat ze nu ook de “zielige moslims” de hand boven het hoofd houdt gaan ze weer zeuren…

  De minister moet blijkbaar eerst motiveren dat haar maatregel alleen bedoeld is om de moslims uit de wind te houden..

 3. 12

  Nou ja, homofobie. Een andere opvatting over het huwelijk. Deze mensen zien het huwelijk op basis van bepaalde achterliggende waarden als iets tussen mensen van verschillend geslacht. Hun geweten zou zich er tegen verzetten mensen van hetzelfde geslacht met elkaar in de echt te verbinden. Dat is nog iets anders dan een gehele afkeer van mensen die een voorkeur hebben voor mensen van hetzelfde geslacht.

  Natuurlijk zou het prachtig zijn als iedereen het er met elkaar over eens was dat mensen van gelijk geslacht recht hebben op het huwelijk, maar dat is niet realistisch om te verwachten. Ik zie er dan geen bezwaar in mensen die daar anders over te denken het recht te geven om op basis van gewetensbezwaren te weigeren, zolang het recht om te trouwen an sich maar gewaarborgd blijft. Dat kan dan misschien niet door die ene ambtenaar naar keuze. Maar wie zit er nu op te wachten getrouwd te worden door iemand die zijn/haar huwelijk afkeurt?

  Aangezien zelfs op Urk homoseksuelen kunnen trouwen, is volgens mij het recht op trouwen door mensen van hetzelfde geslacht in de huidige regeling prima compatible met het erkennen van gewetensbezwaren.

 4. 13

  #9
  Is er een wet die bepaalt dat trouwambtenaren hun religieuze overtuigingen thuis moeten laten? Nee, die is er ook niet.

 5. 15

  het lijkt mij toch dat een ambtenaar “in dienst” is van alle inwoners van Nederland en artikel 1 van de grondwet moet respecteren.. hier dus weer een gevalletje waar godsdienstigen meer rechten krijgen dan niet godsdienstigen

 6. 16

  Toch wel het spoor Bijster….

  Ik verwacht dat ambtenaren de taken van de overheid uitvoeren… of het nu over huwelijksvoltrekking gaat, het afgeven van paspoorten of vergunningen.

  Prive mag iedere ambtenaar daar zijn/haar mening over hebben, maar daar wil ik als “klant” van de overheid geen last van hebben. Geloven doen ze maar in de kerk.

 7. 17

  @15 Volgens mij staat het atheïsten ook vrij om op basis van gewetensbezwaren het huwen van homoseksuelen af te wijzen. En zo niet, dan is je claim dat je religieus bent nog nauwelijks na te trekken. Bovendien zijn er in het verleden op meer gronden dan religie gewetensbezwaren erkend, bijvoorbeeld waar het gaat om de militaire dienstplicht.

  Daarnaast hoeven op basis van diezelfde gewetensbezwaren studenten en wetenschappers die bezwaren hebben tegen dierproeven hier niet aan mee te werken.

  Gewetensbezwaren rijken dus verder dan enkel en alleen religie.

 8. 18

  @13: artikel 1 van de grondwet?

  Ben trouwens benieuwd of ambtenaren ook mogen weigeren hun werk te doen als twee gelovigen met elkaar willen trouwen, of twee negers, of twee PvdA-ers oid.

 9. 19

  @17
  Militaire dienstplicht : dat is een plicht opgelegd aan alle mannen ; niemand is verplicht om ambtenaar burgerlijke stand te worden.
  Een van de kerntaken van zo’n ambtenaar is het voltrekken van huwelijken ; als je je daaraan onttrekt is verzaken van je plicht.

 10. 20

  Zei Balkendende al niet in Indonesie dat hij tegen het homohuwelijk had gestemd? Als MP van alle Nederlanders? In het CDA houden ze echt van tolerantie….., voor standpunten waar ze het zelf mee eens zijn.

 11. 21

  @17: Maar studenten, wetenschappers en dienstplichtigen zijn natuurlijk geen ambtenaren. Volgens mij worden ambtenaren over het algemeen vrij strak gehouden. Zo hebben militairen geen stakingsrecht, bijvoorbeeld.

 12. 22

  @13, Ik heb er geen probleem mee dat mensen een religieus symbool dragen, een kruisje, keppeltje, hoofddoekje. No problem. Echter, als ze in een ambtelijke openbare functie hun geloof op een bepaalde manier willen belijden, zoals het weigeren van het uitvoeren van een burgerlijk huwelijk, zoals vastgelegd in BW1, artikel 30, dan werken ze toch gewoon niet volgens die wet?

  Artikel 30
  1 Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht.
  2 De wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen.

  En tegenwoordig geldt dan toch gewoon Befehl ist Befehl?

 13. 24

  @19 Nee, niemand is verplicht om ambtenaar van de burgerlijke stand te worden. Sommige mensen zijn echter ambtenaar geworden ver voordat er überhaupt sprake was van zoiets als het homohuwelijk. Een overgangsregeling voor die personen lijkt me geen absurd stukje clementie. Wat dat betreft kun je natuurlijk wel onderscheid maken met mensen die na invoering van het homohuwelijk ambtenaar zijn geworden. Die weten dat het homohuwelijk bestaat en dienen die huwelijken dan ook gewoon af te sluiten.

  Maar wie wil in hemelsnaam getrouwd worden door iemand die zijn huwelijk in eerste instantie afwijst?

 14. 26

  Ik kan me herinneren dat Ella Kalsbeek destijds de belofte deed aan de christelijke partijen die tegen het homohuwelijk waren (en dat was ook het CDA olv. Jaap de Hoop Scheffer) dat er geen heksenjachten zouden worden gevoerd tegen gelovige weigerambtenaren.

  Weten we ook weer wat dat waard is.

 15. 27

  @24: maar dat onderscheid wordt ook niet gemaakt. Daarnaast zijn er nog veel meer regels waar je het als ambtenaar mee oneens kunt zijn. Als je als overheid alleen maar die regels kunt uitvoeren die bestonden toen ambtenaar X of Y werd aangenomen dan kun je de tent ook wel sluiten, want dan duurt het generaties voordat nieuw beleid doorsijpelt.

 16. 28

  @27 Het verschil zit erin dat je bij bepaalde andere zaken simpelweg iemand een papiertje voor de neus schuift en daar een handtekening laat zetten en zelf even een handtekening zet. Bij een trouwambtenaar is dat toch net even anders. Die maakt deel uit van de ceremonie en neemt een deel voor zijn rekening van wat voor het paar een bijzondere dag moet worden. Dan kun je wat mij betreft maar beter vantevoren weten dat die ambtenaar je huwelijk niet ziet zitten zodat je een leuker en minder bekrompen iemand kunt zoeken, dan dat je op de dag zelf tegenover een ambtenaar met een gezicht als een oorwurm zit.

 17. 29

  @24: Sommige mensen zijn echter ambtenaar geworden ver voordat er überhaupt sprake was van zoiets als het homohuwelijk. Een overgangsregeling voor die personen lijkt me geen absurd stukje clementie.

  Mij wel. Dingen veranderen en een ambtenarenbaan is niet meer voor het leven. Elke nieuwe wet houdt in een breuk met het verleden: een overgangsperiode aanhouden zo dat mensen eraan kunnen “wennen” is absurd. Overigens hebben we het homohuwelijk al een poosje, 15 jaar als ik mij niet vergis.

  @gronk&bismarck: Ze hebben een vrije dag genomen… waar denk je dat ik dit feitje uberhaupt vandaan heb. :p

 18. 30

  @24/29 We hebben helemaal geen homohuwelijk in Nederland. We hebben gewoon een huwelijk, dat volgens de wet kan worden aangegaan door iedereen, ongeacht sexuele geaardheid (zie #22)

 19. 31

  Jaja, het huwelijk is al 15 jaar geleden opgesteld voor mensen van hetzelfde geslacht…. Hoelang moeten die “wennen”?

 20. 33

  Herman: Die maakt deel uit van de ceremonie en neemt een deel voor zijn rekening van wat voor het paar een bijzondere dag moet worden.

  Sorry, maar ik vind het niet de taak van de overheid om mensen een bijzondere dag te bezorgen. Trouwen “voor de wet” zou een zaak moeten zijn van wat handtekeningen en een stempel zetten, en wegwezen. Voor een ceremonie voor familie en vrienden kan men altijd nog een ceremoniemeester naar keuze huren en een zaaltje.

  Trouwen op het stadhuis met toespraken en bloemen en jurken is toch een soort van kerkje spelen zonder kerk.

  Eigenlijk vind ik dat het burgerlijk huwelijk wel mag worden afgeschaft. We hebben geregistreerd partnerschap, dat zou voldoende moeten zijn en zou ook gewoon een simpele procedure moeten zijn.

 21. 34

  Homo’s weigeren te trouwen, is een belediging op mijn hetero zijn.

  Mag ik, overigens, een Godwin plaatsen? Aaah, toe…

  Trouwen is niet gelijk aan geluk. Vraag Eva maar. ;-p

 22. 35

  @33 Daar zit wel wat in natuurlijk. Als het gaat om een handtekening zetten aan een loket en wegwezen, dan blijft er weinig reden om gewetensbezwaren te erkennen. Dan kun je trouwens ook meteen het beroep van trouwambtenaar afschaffen.

  Aan de andere kant wordt door veel mensen waarde gehecht aan het huwelijk als symbool. Daar past dan de trouwambtenaar gewoon wel goed binnen. Laat voor mensen (zowel homo als hetero) die ruimte zou ik zeggen.

 23. 37

  @29: Vrije dag? In uniform? Mij werd het feitje trouwens gepresenteerd als zouden militairen niet mogen demonstreren, dus ik zat twee weken terug al met popcorn achter de buis om te zien hoe de ME die militairen ging kloppen. Viel dat even vies tegen.

  @31: Je begrijpt dat ik ook nog zal moeten wennen aan de AOW-leeftijd van 67 (ik werkte immers al voor die ingevoerd werd) en dus kan reken op een overgangsregeling, lijkt me geen absurd stukje clementie.

 24. 38

  AOW is anders omdat je er rechten voor hebt opgebouwd (namelijk: je hebt premie betaalt). Als huwelijksambtenaar bouw je natuurlijk niet het “recht” op om naar eigen goeddunken bepaalde huwelijken niet te willen voltrekken.

 25. 39

  Herman: Aan de andere kant wordt door veel mensen waarde gehecht aan het huwelijk als symbool.

  Dat is wat ik bedoel: kerkje spelen voor niet-religieuze mensen.

  Herman: Daar past dan de trouwambtenaar gewoon wel goed binnen. Laat voor mensen (zowel homo als hetero) die ruimte zou ik zeggen.

  Die ruimte wil ik zeker iedereen geven. Homo of hetero, gelovig of verstandig. Maar dan niet op het stadhuis. Men kan er overal een mooie dag van maken, in de kerk als men dat wil of elders in een zaaltje. Er zou zelfs een mooie nieuwe bedrijfstak kunnen ontstaan, Trouwerijen’r’Us.

  Edit: de link bij nr. 36 is daarvan een voorbeeld.

 26. 40

  @Bismarck; Ze hadden mars-orders gekregen om naar het Malieveld te trekken. Als je toch weet dat je baantje als peletons-commandant eraan gaat, waarom zou je niet ?

  @Marja; Hou toch een sop – pluriformiteit is er niet voor de overheid.

 27. 41

  @38: Redelijke argumentatie. Je kunt ook argumenteren, lijkt mij even redelijk, dat een ambtenaar aangesteld is als ambtenaar (vroeger moesten ze een eed ofzo afleggen, ik weet niet of dat nog zo is) en is uit dien hoofde verplicht om de wet uit te voeren… punt.

  Ik kan ook niet tegen mijn baas zeggen: dat en dat doe ik niet omdat mijn levensovertuiging mij anders leert…. zegt ie het nog een keer en als ik dan weer weiger is het op staande voet wegens werkweigering (cq. contractbreuk) of ik mag de eer aan mezelf houden. Lijkt me voor ambtenaren feitelijk hetzelfde.

 28. 42

  Iedereen is gelijk voor de wet dus als een ambtenaar een stel homo’s weigert te trouwen mag je ook een hetero-stel weigeren in de echt te verbinden puur omdat hun hoofden je niet aanstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren