Hoe de rijken rijker worden

Tja. Zo worden de rijken rijker, terwijl de rest achterblijft:

 

,,Sinds de eeuwwisseling is het bruto binnenlands product in Nederland met 12 procent gegroeid. Het besteedbaar inkomen van de gemiddelde Nederlander is echter met 3 procent gedaald.”

Van iedere euro die er verdiend wordt, gaat inmiddels nog maar 73 cent naar de werknemer. In 2013 was dat nog 78 cent. Het bedrijfsleven en aandeelhouders worden steeds machtiger en trekken daardoor een groter deel van de koek naar zich toe. Die trend doet zich wereldwijd voor.

 

Reacties (23)

#1 tigger

Toch een beetje de keuze van “het volk”, als het slecht gaat stemmen we steeds weer op partijen die de werknemer zwaarder belasten met als argument “de staatsschuld mag niet oplopen”, werkgevers worden echter ontzien. Als het vervolgens weer wat beter gaat, gaan de meevallers als eerste naar werkgevers en aandeelhouders.

#2 Nietingelogd

Globalisering.

#3 Janos

@1 en gaat de schuld voor dat het niet beter gaat naar marginale groepen, die als zondebok mogen dienen.

Waarom trappen mensen daar toch steeds weer in?

#4 Tank

@3: Waarom trappen mensen daar toch steeds weer in?

Vanwege lekkere eenvoudige verkiezingsleuzen als ‘Normaal doen’?

#5 beugwant

@4: De hand likken die je het eten wegneemt. Zelfs een hond is niet zo stom.

#6 Grolschje

“Van iedere euro die er verdiend wordt, gaat inmiddels nog maar 73 cent naar de werknemer. In 2013 was dat nog 78 cent.”

Is dat ook niet een trend die veroorzaakt wordt door een toename van het aantal ondernemers?

Daarnaast vergelijken ze het BBP met het besteedbaar inkomen. Vraag ik mij onmiddelijk af waarom geen vergelijking met het gemiddeld bruto inkomen? Dat zou toch een stuk logischer zijn?

#7 JANC

@6:

Is dat ook niet een trend die veroorzaakt wordt door een toename van het aantal ondernemers?

ZZP-ers, die de grootste groep in de stijging vormen, zijn vaak niet diegenen die er van profiteren

#8 Gladiool

Nog interessanter zou zijn hoe die gemiddelde 3% over de bevolking verdeeld worden. Gemiddeld klinkt altijd alsof we solidair de inkomensachteruitgang delen, maar dat is natuurlijk niet zo.

#9 Bismarck

@6: “Is dat ook niet een trend die veroorzaakt wordt door een toename van het aantal ondernemers?”
Dat zou eerder een verklaring voor de omgekeerde trend zijn. Maar ik vraag me dan ook af of er wel een toename is (ik verwacht eigenlijk een afname van het aantal werkgevers).

#10 lmgikke

Resultaat van jarenlang hetze tegen de vakbonden. Vakbonden zijn niet meer van deze tijd. De werknemer deed daar ook aan mee.

Gevolg: de saamhorigheid bij de werknemer is weg. Werkgevers kunnen goed verdeel en heers toepassen. Ieder voor zich en God voor ons allen.

Rijken worden rijker, en de rest mag het slikken. Doe je dat niet? voor jou 10 anderen. Lig je er uit.

#11 Grolschje

@9
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/16/steeds-meer-ondernemers-in-nederland

Aantal grote bedruiven neemt af, aantal kleine bedrijven neemt toe.

Maar hoezo zou meer ondernemers zorgen voor een omgekeerde trend? Al die ZZP’ers op de bouw bijvoorbeeld die zorgen toch voor een verschuiving van inkomen uit loon naar inkomen uit onderneming?

#12 Amateur Commenter

@5: Dat zou je zeggen maar ondertussen is de hele linkse linie vooral bezig met geleuter over marginale groepjes bestaande uit sociale constructies.

#13 Jos van Dijk

@4: Het (dalende) loon is geen punt van discussie in verkiezingscampagnes. Zelfde geldt voor gevolgen van automatisering. De arbeidsproductiviteit stijgt enorm maar wel met minder mensen. Alleen de ondernemer profiteert er van. Steeds meer mensen belanden buiten het arbeidsproces en moeten zich er als zzp’er tegen lager loon invechten, als ze tenminste de kans krijgen. Deze ontwikkelingen staan niet op de agenda van de grote partijen en komen nauwelijks aan bod in de media. Economische issues zijn bij veel mensen in de keuze voor partijen ingeruild voor culturele hypes.

#14 analist

@6: Daarnaast vergelijken ze het BBP met het besteedbaar inkomen. Vraag ik mij onmiddelijk af waarom geen vergelijking met het gemiddeld bruto inkomen? Dat zou toch een stuk logischer zijn?

nee, want die vergelijking beantwoordt niet de vraag die gesteld wordt in het artikel

We zijn rijk, maar kopen er niets voor

Daarnaast verwar je ” loon” met “inkomen”. Het verschil tussen bruto/netto loon is niet het verschil tussen bruto/netto inkomen. Het verschil tussen bruto/netto loon zijn belastingen waaruit de salarissen van leraren en de uitkeringen van AOW’ers worden betaald. De belasting die jij betaalt is het inkomen van een ander.

Maar hoezo zou meer ondernemers zorgen voor een omgekeerde trend? Al die ZZP’ers op de bouw bijvoorbeeld die zorgen toch voor een verschuiving van inkomen uit loon naar inkomen uit onderneming?

Het inkomen van een ZZP’er wordt niet volledig toegewezen naar “inkomen uit onderneming”. Zou ook nergens op slaan.

Zie ook DNB:
De gebruikelijke wijze waarop het arbeidsinkomen van zelfstandigen wordt benaderd in de arbeidsinkomensquote (AIQ) – een maatstaf voor het loonaandeel in de toegevoegde waarde – leidt tot een opwaartse vertekening.
(…)
In de reguliere AIQ wordt het arbeidsinkomen van een zelfstandige benaderd door de gemiddelde beloning van werknemers. Dit wordt het toegerekend loon van zelfstandigen genoemd.

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2016/dnb340720.jsp

#15 analist

@13: Het (dalende) loon is geen punt van discussie in verkiezingscampagnes.

mwah heb tijdens de laatste campagne heel wat gehoord over koopkracht oid

#16 Grolschje

@14:
Maar als je besteedbaar inkomen neemt dan zou zo’n relatieve daling toch kunnen komen door toegenomen belastingdruk?

#17 analist

@16: nee, want dat zeg ik: waar gaat die belasting dan naar toe? is voornamelijk het besteedbaar inkomen van anderen (ambtenaren, uitkeringsontvangers, etc)

#18 tigger

@17:
Niet helemaal juist, het bedrijfsleven betaalt steeds minder belasting en de werknemer steeds meer. https://sargasso.nl/hogere-winstbelasting-nog-niet-zon-gek-idee/
Daarnaast is die hogere belastingdruk ook nog eens overheveling van werknemer naar werkgever via onzinsubsidies voor het bedrijfsleven zoals “innovatie”subsidies/”topsectorenbeleid”. https://fd.nl/economie-politiek/1214035/experts-vrezen-dat-bestuurders-miljoenen-aan-innovatiegeld-over-de-balk-gaan-gooien en http://daskapital.nl/2017/07/topsectorenbeleid_faalt_en_wel_1.html

#19 analist

@18: ok, klopt maar grosso modo vallen de overheidsuitgaven binnen de besteedbare inkomens van werknemers. dus voor belastingen (bruto versus netto) hoeft in deze vergelijking niet gecorrigeerd te worden. wordt trouwens een ingewikkelde rekensom. stel je neemt bruto inkomens als welvaartsmaatstaf, dan zou je bijvoorbeeld de uitkeringen niet mogen meenemen. doe je dat wel dan zijn de inkomens (bruto loon + belastingen) hoger dan de productie…

#20 Le Redoutable

Het aandeel van de omzet wat naar de werknemer gaat zegt niets over de behaalde winst, er zijn heel wat meer posten op de winst en verliesrekening dan alleen loonkosten. Ook is er in de crisis door bedrijven aardig ingeteerd op de reserve’s, het onderhoud en uitbereiding, dat wordt nu versneld ingehaald.

#21 analist

@20: Het aandeel van de omzet wat naar de werknemer gaat zegt niets over de behaalde winst, er zijn heel wat meer posten op de winst en verliesrekening dan alleen loonkosten.

dit is geen bedrijfseconomie maar macroeconomie. gaat hier niet over kosten en opbrengsten maar over inkomen. >90% van het nationale inkomen gaat naar arbeid of kapitaal (rente + winst). dus ja, meer inkomen naar kapitaal (“werkgevers”) betekent in de praktijk minder naar arbeid (“werknemers”).

#22 Le Redoutable

@21 Ook in de macro economie spelen investeringen een belangrijke rol. Wat het bedrijfsleven (of overheid) als geheel investeert op oppot kan men immers tijdelijk niet uitgeven aan arbeid, maar ook niet aan rente of winst. Andersom zijn tijdens de crisis loon en uitkeringen uit reserves betaald, wat het de balans kapitaal/arbeid weer kunstmatig verhoogd heeft. Sowieso verloopt die balans macro economisch ook al jaren ten gunste van kapitaal vanwege de automatisering.

Ik verwacht dat de lonen binnen 2 jaar gaan volgen, de leraren salarissen zijn nog maar het begin.

#23 analist

Andersom zijn tijdens de crisis loon en uitkeringen uit reserves betaald, wat het de balans kapitaal/arbeid weer kunstmatig verhoogd heeft.

die snap ik niet, bedoel je niet “verlaagd”?

Ik verwacht dat de lonen binnen 2 jaar gaan volgen, de leraren salarissen zijn nog maar het begin.

er is nog geen cent bijgekomen. overigens staan de lonen in de publieke sector los van de lonen in de marktsector: nederland kunnen de lonen in ene sector voor lange tijd stijgen/dalen en omgekeerd in de andere. het zijn geen communicerende vaten. belangrijker is de loonstagnatie in de marktsector: daar werken de meeste mensen namelijk. die zie ik niet keren ondanks de economische groei. want: in Amerika staan de (reele) lonen na vijf jaar groei vrijwel stil.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-07/four-gauges-tell-one-story-lasting-u-s-wage-growth-remains-elusive

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*