Het Grote Duurzame Sprookjesbos

COLUMN - In een column voor Energia probeert Remco de Boer wat realiteitszin in de discussie over de energietransitie te brengen.

Hoewel Nederland nog lang aardgas nodig heeft, neemt de roep van bestuurders en politici toe om de winning ervan te stoppen. Want we gaan over op duurzaam. Want fossiel is niet meer nodig. Zouden ze de transitie écht een warm hart toedragen, dan zouden ze het eerlijke verhaal vertellen en hun verantwoordelijkheid nemen.

Open waanlink

 1. 1

  En wat is precies het eerlijke verhaal? Dat we moeten stoppen met de winning, simpelweg omdat het gas op aan het raken is? Met de huidige snelheid halen we 2030 nog maar ternauwernood (al zal de productie waarschijnlijk vanzelf flink dalen naarmate de winning van de laatste restjes moeilijker wordt, zodat er nog wel wat langer door gewonnen wordt, alleen niet meer genoeg). Dus hoe je het ook wendt of keert, tegen die tijd zijn we al grotendeels afhankelijk van import van gas, tenzij we al heel ver zijn met de afkoppeling ervan.

  De winning in Waalwijk (waar in de column nogal op gehamerd wordt) is in dit verhaal peanuts (ik begrijp dat er daar nog ongeveer een procent van de Nederlandse jaarlijkse behoefte onder de grond ligt). Het lijkt er dus op dat er vooral bestuurlijke weerstand bestaat tegen het opzuigen van de laatste restjes, die de zelfvoorziening met hooguit een paar maanden kunnen verlengen. Dat “afscheid van bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid” noemen is wel erg grootspraak.

 2. 2

  @1: Ja, het stroman gehalte van de column is erg hoog. Volgens mij is er niemand die oproept om helemaal te stoppen met gaswinning. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want er zullen genoeg Groningers zijn die dat wel degelijk vinden, en dat is niet geheel onterecht. Maar in het publieke debat is er, voor zover ik weet, niemand die zoiets beweert.

  Wat er wel wordt beweerd, is dat we op termijn moeten stoppen met gaswinning. En dat is niet alleen om klimaatredenen, maar ook omdat simpelweg op raakt, zoals je geheel terecht opmerkt. Voor mensen die een belang hebben bij de gasindustrie zijn dat natuurlijk hele vervelende discussies, die zo snel mogelijk gestopt moeten worden.

 3. 3

  Buurgemeenten Tilburg en Loon op Zand gingen een stap verder. Die willen dat er überhaupt geen gas meer wordt gewonnen, zo verklaarden de verantwoordelijke wethouders in het Brabants Dagblad: “Stop ermee, we zien de noodzaak niet.” Er moet vooral “stevig worden ingezet op de energietransitie”. Wat dat precies betekent, werd niet duidelijk.

  Natuurlijk wordt dat niet duidelijk. Ook wethouders hebben geen glazen bol waarmee ze de toekomst kunnen voorspellen. Wordt het geowarmte? Blauwe energie? Getijdenenergie? Warmteponp? Warmteopslag in een aquifer? Wind en zon? En nog veel meer mogelijkheden welke deels nog op ontdekking liggen te wachten. Energietransitie laat zich voorspellen als het weer, naarmate het verder in de toekomst ligt, wordt de voorspelling onzekerder.

  Alle huizen in 2030 gasloos betekent vanaf nu dertien jaar lang iedere week meer dan 10.000 woningen op een andere bron aansluiten. En dan nog zijn we maar 25% van ons gebruik kwijt. 75% gaat naar bedrijven, industrie en gascentrales. Die laatste zullen eerder harder dan zachter gaan draaien als onze kolencentrales dichtgaan, zoals óók de bedoeling is.

  Doe eens onderzoek zou ik zeggen. Een sector die veel gas gebruikt is de glastuinbouw.

  https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/futurefood/9355/glastuinbouw-is-in-2030-goed-op-weg-naar-klimaatneutraal

  Ondernemers zijn niet dom. Daar is ook het besef doorgedrongen dat het verstoken van gas verleden tijd is. Als je in 2030 nog ondernemer wilt zijn, vergeet dan aardgas. Een beetje ondernemer ruikt zelfs kansen. Wordt zelf energieleverancier! Om die 10.0000 woningen per week aan te sluiten bijvoorbeeld.

  We hebben behoefte aan mensen die klip en klaar zeggen dat het aardgas er uit gaat in 2030. Zo her en der kunnen we nog wat restjes opslurpen om de transitieperiode te overbruggen en voor ná 2030 dienen we zelf (bio)gas te maken voor incidenteel gebruik. De tijd van de Groenlinkse retoriek is voorbij. Wie droomt van een scenario ná 2030 waarbij we afhankelijk zijn van Siberisch gas, die komt terecht in een nachtmerrie.

 4. 4

  @3: Ehm, Lutine, je geeft, zoals gebruikelijk, weer lekker af op Groen Links, maar heb je eigenlijk wel door dat wat je zegt zo ongeveer is wat Groen Links ook zegt ?

 5. 5

  @4

  Je snapt zoals gebruikelijk weer weinig van wat ik schrijf. De tijd van de Groenlinkse retoriek is voorbij. Daarmee bedoel ik uiteraard het onderwerp (energietransitie) mee. Die transitie wordt wel wat breder gedragen dan alleen GL.

  Je bent ongetwijfeld een beste jongen en je bedoelt het vast heel goed. Maar een beetje minder ad rem reageren en wat beter nadenken zou de kwaliteit van de discussie ten goede komen.

 6. 6

  @5: “Je snapt zoals gebruikelijk weer weinig van wat ik schrijf”
  Dat zou misschien ook wel eens aan de schrijver kunnen liggen. Je “verheldering” maakt in ieder geval weinig duidelijk. De observatie van #4 deel ik. Je wil je in #3 op de één of andere manier afzetten tegen zogenaamde GL-retoriek, terwijl je in dezelfde post jezelf van dezelfde retoriek bedient.

 7. 7

  @5: Volgens mij snap ik juist heel goed wat jij schrijft. Inmiddels blijkt, dat Groen Links en al die andere “milieugekkies” die door jou steeds worden afgedaan als “ideologisch verdwaasd” volkomen gelijk hadden, terwijl de sociaal-democraten waar jij achteraan loopt ongelijk hadden. Maar ja, toegeven dat jij je al die jaren hebt vergist is natuurlijk not done, dus probeer je net te doen alsof je met een compleet nieuw inzicht komt, in plaats van dat je uitlegt dat je eindelijk overstag bent gegaan voor de “ideologisch verdwaasden”.

  Dit heet ook wel eco-modernisme: proberen in de aandacht te komen door de mensen die gelijk hebben gekregen weg te zetten als gekkies.

 8. 8

  @6

  Ik besteed een reactie aan bewijsvoering dat ondernemend Nederland al lang al bezig is met de energietransitie. Als reactie op de waanlink. Dan zijn we toch al luid en duidelijk de Groenlinkse retoriek (gezwollen taalgebruik) voorbij? Of was het de bedoeling van GL (af andere partijen) om tot in lengte der dagen bij theorie te blijven?

  Wat verwachten jij en @7 eigenlijk van de reacties op de diverse onderwerpen hier? Dat we elkaar een beetje vliegen zitten af te vangen? Is dat niet een ontzettend kinderachtig niveau?

  Mijn bescheiden mening over de mogelijkheid tot reageren is dat men of:

  A. aanvullend bewijsvoering aanbrengt voor het gestelde.
  B. het gestelde tegenspreekt met een deugdelijke bewijsvoering of redenering.

  In dit geval is het wat mij betreft B. De energietransitie is al in volle gang. Remco de Boer kletst maar wat. En ik tracht daar bewijsvoering voor aan te brengen. Daarnaast is het interessant om te beschouwen hóe die transitie er uit gaat zien.

  We zitten al lang al voorbij de Groenlinkse retoriek, maar ik heb de indruk dat jullie dat nog niet door hebben. Net als Remco de Boer natuurlijk.

 9. 9

  @8: Maar Lutine, als het bedrijfsleven inderdaad zo enthousiast bezig is met de energietransitie, dan zijn ze juist bezig om te doen wat Groen Links al heel lang wil. Wat jij hier doet is pure misleiding. Je probeert een beeld te presenteren waarin Groen Links een stelletje gekkies zijn, die zich alleen maar bezighouden met “gezwollen retoriek”. Quod Non.

  Vind je het vervelend, dat je elke keer weer wordt geconfronteerd met het feit dat jij de echte “ideologisch verdwaasde” blijkt te zijn ?

 10. 10

  @8: “de Groenlinkse retoriek (gezwollen taalgebruik)”
  Nogmaals, wat jij in #3 zegt, zou zo uit de verkiezingsfolders van GL kunnen komen.

  “Dat we elkaar een beetje vliegen zitten af te vangen? Is dat niet een ontzettend kinderachtig niveau?”
  Pas dat nu eens toe op de voorlaatste zin van #3. Als je die ene zin eruit had gelaten, was er geen reactie van Lennart of mij geweest (afgezien misschien van een oprecht fijn dat je ook tot inzicht bent gekomen).

 11. 11

  @10

  Dat is het pijnpunt van ideologisch verdwaasden. Men voelt zich in de kuif gepikt door een zinnetje, waarmee ik slechts bedoel dat de energietransitie het stadium van gezwollen taalgebruik voorbij is.

  Ik ben niet nú tot dat inzicht gekomen. Dat inzicht was bij mij al aanwezig voordat GL bestond. Ik wens daarvoor geen instemming. Dat zou hetzelfde zijn als instemming met het inzicht dat de aarde rond is. Het aspect van de klimaatverandering is alleen maar een aanmaning tot spoed. (Ik heb dus ook geen trek in een discussie met klimaatontkenners)

  Het punt wat ik dus inbreng is dat de energietransitie het stadium van “ideologische verdwazing” verlaten heeft. Misschien ben ik daar te optimistisch in en ben ik bevangen door een lichte mate van wensdenken. Daarnaast heeft het er alles van dat de opwarming een “point of no return” heeft bereikt. Men zal alles op alles moeten zetten om niet alleen “klimaatneutraal” te zijn, maar ook om CO2 reductie zien te bereiken. Vastlegging van vrije CO2 dus op een andere wijze dan via fotosynthese. Mij als leek zijnde lijkt die 400 ppm het absolute maximum.

 12. 12

  @11: Nee, Lutine, want dat zinnetje impliceert twee dingen: Ten eerste, dat Groen Links geen echte plannen heeft, maar slecht “gezwollen retoriek”. Quod Non. En verder, het impliceert dat waar het bedrijfsleven nu mee bezig is qua duurzaamheid iets anders is dan waar Groen Links al jaren voor pleit. Quod Non. Je zegt deze twee dingen weliswaar niet expliciet, maar jouw “zinnetje” kan alleen waar zijn als deze punten waar zijn.

  Het grappige is ook nog eens, dat het helemaal niet nieuw is dat het bedrijfsleven kiest voor duurzaamheid en energietransitie, zoals jij lijkt te denken. Dat is al jaren aan de gang; toen Rutte 2 begon las je al overal verhalen van het bedrijfsleven dat graag wilde veranderen, en het jammer vond dat VVD en PvdA daar niet zoveel zin in leken te hebben. Als jij daar nu pas achter bent, dan denk ik toch echt dat jij hier de ideologisch verdwaasde bent.

  Tsja, Lutine, ik kan wel begrijpen dat je het niet leuk vind, maar ik vrees dat je toch zult moeten toegeven dat Groen Links steeds meer gelijk krijgt …

 13. 13

  zoals jij lijkt te denken

  Weet je wat jouw probleem is, Lennart? Jij vult altijd maar in wat ik lijk te denken. Daarmee maak je discussies onmogelijk, want het is uiteraard een schijnwereld waarin je leeft…..

 14. 14

  @13: Weet je wat jouw probleem is, Lutine ? Jij beschouwd iedereen die anders denkt dan jij als “ideologisch verdwaasd”. Maar ik snap het wel, want daarmee zorg je dat je niet met ze in discussie hoeft te gaan.

  Jij liegt simpelweg over Groen Links. In het begin zou het nog wel zo kunnen zijn, dat je gewoon niet wist wat GroenLinks wilde, maar inmiddels hebben zowel Bismarck als ik je uitgelegd hoe het echt zit, dus nu weet je dat wat zegt niet klopt. Toch blijf je het als een soort geloofsbelijdenis herhalen. Waarom, eigenlijk ? Waarom heb jij zo’n hekel aan de mensen die al jarenlang proberen om iets aan de klimaatproblematiek te doen ?

 15. 15

  @14

  Ik doe mijn eigen onderzoek wel. Daar heb ik jou en GL niet voor nodig. De energie transitie speelt zich volledig af búiten GL en overige ideologisch verdwaasden. (PvdD) Het is irreëel om te beweren dat dit soort clubjes daadwerkelijk invloed hebben op energie transitie of dierenwelzijn in het geval van de PvdD. In het gunstigste geval zijn zij nuttige idioten die door hun krampachtige aandachttrekkerij een tegenbeweging opwekken.

  Het zal jou toch ook niet onbekend zijn dat GL (en PvdD) al jarenlang oppositie is. Blaffende honden welke aandacht trekken. De mainstream (ondernemend Nederland) is al weer verder.

  Verder: geloof is aan mij niet besteedt. Slijt dat maar aan je ideologische vrienden. Klimaatverandering is geen ideologie, maar realiteit.

 16. 16

  @15: Lutine, ik heb het helemaal niet over invloed gehad. Maar nu je erover begint, het is toch wel knap van Groen Links dat hun ideeen nu breed gedragen worden door het bedrijfsleven, terwijl ze nog nooit ook maar enige regeringspositie hebben gehad, vind je niet ?

  Maar misschien helpt het, als je eens uitlegt waarom jij toch zoveel energie steekt in het denigreren en wegzetten van mensen die volkomen gelijk hebben gekregen. En die vraag ga ik je blijven stellen, dus in plaats van hem te ontwijken zoals in je vorige post, kan je hem echt beter beantwoorden.

 17. 17

  Ach ja, die AFA’s van GL die op de uiterst linkse flanken van het politieke spectrum bewegen schieten zover door dat ze uiteindelijk gewoon op uiterst rechts uitkomen bij de FA’s van de PVV. Dus gewoon heel erg fout. Laten ze elkaar maar zo snel mogelijk de hersens intimmeren, want ze zitten de VVD, waar dan ook werkelijk waar niets op aan te merken valt, alleen maar op te houden met hun geneuzel. Het land moet weer snel verder kunnen gaan met het conserveren van onze tradities! Kortom, weg met die populisten op links die eigenlijk heel dicht bij extreem rechts horen!! (zo ongeveer ziet de bovenkamer van Lutine er van binnen uit. Recht is eigenlijk krom en 1 eigenlijk 0,99997338 , maar soms ook 1,000037654. ‘Tis maar net hoe je meet, in huishoudelijke kringen met veranderlijk temperament en het weer).

 18. 18

  -door Russisch gas te importeren- ‘Dat zorgt voor een flink hogere broeikasgasuitstoot – ordegrootte 30% – maar, nou, jammer dan.’

  Die snap ik niet. Zit er in Russisch gas 30% kooldioxide ofzoiets?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren