1. 1

  Is het de bedoeling, zoals het op deze manier geschreven is, dat de lezer er wat van moet vinden? En wat dan wel niet!? Ergernis? Komt er protest? De meesten nemen dit als een gegeven en gaan verder met hun eigen ding: want ze kunnen er niets mee.
  Kan het niet korter? Zoals: Door een fout bij Bureau Jeugdzorg Utrecht zijn dossiers van kinderen gelekt. Voor degene die dit aangaat is dit bericht, zo geschreven, genoeg.
  Het hoeft eigenlijk helemaal niet geschreven te worden. Alleen aan de instanties hoeven een bericht gestuurd te worden.
  Moet elke scheet in de wereld worden gebracht?

 2. 3

  “Door een fout bij Bureau Jeugdzorg Utrecht zijn dossiers van kinderen gelekt” is genoeg benoemd.
  Verdere uitleg is niet nodig; de lezer kan voor zich zelf de rest invullen, voor zover hij/zij er kennis van heeft/ wat er speelt. En dat laatste is voor de meesten nihil.

  Dat dit zo uitgebreid overdreven is geschreven heeft een doel: bij de mensen emoties op te wekken, het erg moeten vinden, voor even, dit in het geheugen zetten, zonder verder nadenken. Maar de meesten kunnen er niets mee, die kunnen het niet oplossen.

  Misschien is het doel ook om de instanties op hun nummer te zetten. Maar die moeten dan rechtstreeks aangeschreven worden.
  Niet op deze manier.

 3. 4

  @3: “dit in het geheugen zetten”
  Ik hoop vooral dat. Bij verkiezingen zijn zaken als surveillancestaat, informatieuitwisseling en -opslag zelden grote issues. Ik zou het een belangrijke slag gewonnen vinden als bij de volgende verkiezingen mensen even terugdenken aan dit soort nieuwsberichtjes, voor ze op partijen stemmen die voor meer opslag en uitwisseling van gevoelige informatie zijn, omdat het risico op meer lekken daarmee alleen maar toe neemt.

 4. 5

  @3: Hopelijk gaat men nadenken over de afgelopen jaren, waarin de overheid voor meer informatie verzamelen koos, maar kennelijk niet voor veiligheid van die data.

  Dat juist toch al kwetsbare mensen het slachtoffer worden en wellicht jaren later gestigmatiseerd worden door deze lekken, dat is niet belangrijk, mag niet benoemd worden.

 5. 6

  @5: Kom nou toch. Er wordt niet perse meer informatie verzameld, maar net als in de rest van de maatschappij is deze informatie nu digitaal opgeslagen in plaats van in een papieren dossier (niet perse beter beveiligd dan de digitale variant overigens). Omdat het digitaal opslaan veel voordelen heeft is het logisch dat de overheid daarin meegaat.

  Het is wel opvallend hoe onzorgvuldig er gepraat wordt over het datalek bij jeugdzorg. In dit geval betreft het datalek dossiers die in handen zijn gekomen van twee klokkenluiders, die dit hebben gedeeld met RTL. Naar ik mag hopen hebben de klokkenluiders deze dossiers niet verder verspreid en gaan ze dat ook niet doen, en leiden de personen in de gelekte dossiers dus geen schade. Dus er worden geen kwetsbare mensen jaren later gestigmatiseerd als gevolg van dit lek.

  Is natuurlijk wel een wake-up call voor Jeugdzorg en alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.

 6. 7

  @4. Je vergeet “zonder verder nadenken” en “voor even”. Wat blijft zitten zijn de woorden: duizenden, kwetsbare, kinderen, uiterst gevoelige, psychische stoornissen, seksueel misbruik, zelfs zelfmoordpogingen. Dit is veel te veel afgeleide, niet toe doende informatie waar het nu echt om ging en wat je morgen bent vergeten : dat er een lek was …, ergens.
  Begrijp je wat ik bedoel?

 7. 10

  @6:

  Er wordt niet perse meer informatie verzameld

  De belastingdienst heeft bijvoorbeeld inzage in verkeerscamera’s, waardoor men nu meer gegevens verzameld dan voorheen.
  Er zitten nu info over jouw vingerafdruk in het paspoort.
  Het UWV kijkt op Facebook en logt zaken die ze daar vinden.

  Bovendien wordt die info meer uitgewisseld dan voorheen. Ik snap de voordelen wel, maar ik als burger kan niet weten wat de overheid allemaal over mij weet. En dat is een beangstigende gedachte. Ook dat dit later gebruikt kan worden.

 8. 11

  @9: Er hoeft inderdaad maar een persoon niet op te letten, een organisatie de beveiliging niet op orde hebben, of maar een (gelukkige) hacker te zijn….

 9. 12

  @10:“Bovendien wordt die info meer uitgewisseld dan voorheen.”
  Dat betekent ook weer dat dezelfde informatie dus op meerdere plekken te vinden is en dat de kans dat die informatie door kwaadwillenden gevonden wordt toeneemt.

  @7: Ik denk dat je er fors naast zit. Dit soort dingen kunnen niet niet voldoende in de media belicht worden. Met geen bericht in de media en alleen een brief aan jeugdzorg gaat dat linea recta de doofpot in en stemmen massa’s mensen oningelicht weer op anti-privacypartijen. Laat die paar keer dat journalisten in hun sensatiedrang eens nuttig werk voor de maatschappij verrichten nou niet vergallen door de Stoics van deze wereld, die vinden dat ze er iets te sensationalistisch mee omgaan.

 10. 14

  @3:

  “Door een fout bij Bureau Jeugdzorg Utrecht zijn dossiers van kinderen gelekt” is genoeg benoemd.

  Ik ben eerder geneigd om het als volgt te omschrijven:

  Hoelang mogen hersenloze werknemers nog met software spelen?
  Weer een kapitale blunder v.e. overheidsinstantie, die toegevoegd kan worden aan de “privacy-schendingslijst”.

 11. 15

  @14 De fout ontstond niet doordat werknemers met software speelde.

  Er was een domeinnaam gereserveerd voor een organisatie en toen die haar naam wijzigde werd de registratie van het oude domein na drie jaar niet meer verlengd. Op zich niks mis mee, alleen gingen er nog steeds e-mails naar het adres met dat oude domein.

  ‘Klokkenluiders’ die dat wisten registreerden toen zelf dat oude domein waardoor zij al die e-mails binnenkregen. Zij gingen daar toen mee naar de media.

  Ik zet ‘klokkenluiders’ tussen aanhalingstekens omdat zij volgens mij direct naar de media renden en niet eerst de organisatie op de hoogte brachten. Het zijn dus vooral sensatiezoekers.

 12. 16

  @12:

  Met geen bericht in de media en alleen een brief aan jeugdzorg gaat dat linea recta de doofpot in

  Get real. Waarom zou jeugdzorg dit ‘in de doofpot’ willen stoppen? Ze hebben er helemaal geen belang bij dat gegevens op straat komen liggen, dus ze zullen hier ook zonder media-aandacht wel van schrikken en er iets aan doen. Voor een beetje perspectief is het wel goed om te bedenken dat jeugdzorg dagelijks bezig is met het oplossen van allerlei shit in het leven van kinderen (met te weinig middelen uiteraard), problemen die heel wat groter en acuter zijn dan dit datalek.

  Natuurlijk moet Jeugdzorg de gegevens van haar cliënten goed beschermen, en laat dit dan een serieuze wake-up call zijn. Maar uiteindelijk is dataveiligheid een van de vele bijkomende zaken waar jeugdzorg zich druk om maakt. Bovendien eentje die niet perse in elke situatie de hoogste prioriteit heeft.

  En verder wat Manfred zegt, die klokkenluiders mogen ook wel wat kritischer bekeken worden.

 13. 17

  @16: “Get real.”
  Ja hoor, je hebt mijn ogen geopend. Natuurlijk heeft geen organisatie er belang bij dat haar gebreken niet openbaar gemaakt worden. Hoe naïef kun je zijn?

 14. 18

  @12. Mij gaat het erom, hoe een bericht journalistiek gebracht wordt. Dat moet zakelijk zijn, niet sensationeel.
  Ook moeten de betreffende instanties op de hoogte gebracht worden. Dat er zijn, die daarna hier niets mee doen is een andere zaak.

  @13. Schrijf wat je werkelijk wilt zeggen. (ik weet het niet)bv: “”zet niet alles in een/ één programma”. “Ontsla deze amateur computernerds!”

 15. 19

  @16: Als een organisatie iets niet in de doofpot stoppen wil, zal hij ook geen bezwaar hebben tegen het openbaar maken van het probleem.

  Ik ben met u eens dat veel organisaties hun taken beter uitvoeren als zij dingen niet in de doofpot stoppen.

  Maar het belang van een bestuurder kan in sommige gevallen wel gediend zijn bij het in de doofpot stoppen.
  We kunnen dus concluderen dat een bestuurder die bezwaar maakt tegen openbaarheid, zijn organisatie hindert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren