‘Gekte’

COLUMN - Kustaw Bessems over de beschamende bijeenkomst over de mogelijke komst van een azc in Steenbergen.

een deel van de zaal [scandeerde] naar een vrouwelijke voorstander dat daar ’een piemel in moest’. Zoiets overkwam iedereen die het waagde af te wijken van een simpel ‘azc nee’:  uitgescholden worden, inclusief woest dreigende gebaren. […]

Een ingehuurde gespreksleider deed af en toe een halfslachtige poging om het ergste gejoel in te perken. “Laat deze mevrouw even uitpraten, mag dat?” Hij durfde dat niet te zeggen zonder eraan toe te voegen dat hij de zorgen heus wel begreep. Hij was ook vader. Daar zijn we nu. Zelfs een hooligan die zonder enige grond met gezwollen aderen in de nek een ander helemaal de tyfus scheldt, wordt nog invoelend tegemoet getreden in zijn hoedanigheid van bezorgde burger.

Open waanlink

 1. 2

  @1 Het was geen protest, maar een bijeenkomst waar iedereen rumte kreeg om zijn zegje te doen. Het beschamende was dat deze hooligans en tokkievolk met hun mond vol van vrijheid van meningsuiting niet eens het fatsoen hadden om andere meningen datzelfde vrijheid te gunnen. Vernederland op z’n smalst. En GeenStijl die een halfslachtige veroordeling misbruikt om alsnog een sneer uit te delen. Te triest voor woorden.

 2. 4

  @3: Ik zag inderdaad een filmpje, waarin iemand (die gespreksleider?) richting een stel hooligans (althans zo zagen ze er uit en er stond wel degelijk iemand met Feijenoordpetje tussen) die stonden (in plaats van in de stoelen die daarvoor waren opgesteld te blijven zitten) te joelen liep met de vraag of ze iemand wilden laten uitpraten, waarop er eentje een gebaar maakte van “kom hier” (dan praten we dit met de vuisten uit). Op dat moment was het zeer terecht geweest als een agent de bedreiger uit de zaal verwijderd had. Daarnaast natuurlijk genoeg lui die obsceen stonden te gebaren die ook wel verwijderd hadden mogen worden. En dan hoor je dus op het einde “geen aanhoudingen verricht”.

 3. 6

  Ik zag ergens op twitter de logische suggestie dat gemeentelijke inspraakavonden voor inwoners van de gemeenten waren. En dat gemeenten de toegangscontrole maar eens moesten regelen.

  Lijkt logisch.

 4. 7

  @6 Desondanks kunnen we het er waarschijnlijk wel over eens zijn dat het uiterst treurig is dat zo’n toegangscontrole noodzakelijk is geworden.

  Het zou namelijk niet logisch moeten zijn dat we rekening moeten houden met zulke beschamende taferelen.

 5. 11

  @7: Het zou namelijk niet logisch moeten zijn dat we rekening moeten houden met zulke beschamende taferelen.

  Je zegt het zelf al: ‘het zou niet’. Maar het is wel.
  En eigenlijk is het ook logisch dat we er rekening mee moeten houden. De wereld verandert meestal niet met ‘uiterst treurige’ constateringen maar met onredelijk geweld. En dat onredelijk geweld wordt meestal ingeluid door onredelijk gebral.

  Het gebral, daar hebben we geen weerwoord op. Ha, denkt de braller, ik kan een stapje verder en neemt een knuppel mee.

  Uiterst treurig.
  Ja meneer, dat heeft u raak gezegd. Maar wat doe je er tegen.

 6. 13

  Tja, dat zijn de “zegeningen” van Nederland tolerantieland. Het gewoon op zijn beloop laten. Men was blijkbaar niet goed voorbereid. Dit soort bedreigende en seksistische uitingen zijn niet oké en het groepje had verwijderd/gearresteerd moeten worden.

  Wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt moet oppassen hier in Nederland. Mijn destijds (2002) beoogde volksvertegenwoordiger is doodgeschoten.

  Keer op keer blijkt, veiligheid is belangrijk, ook voor linkse mensen. Als linkse mensen echt gevaar lopen ben ik voor goede beveiliging, net zoals Geert Wilders beveiliging krijgt.

 7. 17

  @8
  Alleen toegankelijk met persoonlijke uitnodiging op adres en legitimatie mee, kan bij stemmen ook en dan hou je in ieder geval die “verzetsstrijders” van Wilders tegen.

 8. 19

  @18:

  Ik hoop slechts op consequent leidersgedrag van Wilders.
  Knieschoten.

  Die “knieschoten” zijn alléén voor buitenlanders en/of politieke tegenstanders. Niet voor zijn eigen gajes. Daar is hij inderdaad heel consequent in.

 9. 21

  @20 De hoofdredacteur van GeenStijl heeft net als jij kennelijk last van een selectief geheugen.

  Naar aanleiding van relletjes door Marokkaanse hooligans tijdens een jeugdinterland tussen Jong Marokko en Jong Oranje in Tilburg zei Wilders in 2007 na het vragenuurtje dat politiemensen dit soort raddraaiers voortaan gewoon zonder rechtsvervolging moesten kunnen neerschieten, bij voorkeur in het been. Dat zou de aarzeling wegnemen om keihard op te treden, en daar zou een preventieve werking vanuit gaan.

  De Volkskrant citeert Wilders als volgt: “Dat gaat vanzelf als de politie twee keer een knieschijf heeft geraakt.”

  Later kwalificeerde Wilders in een column op GeenStijl (!) in een zinnetje achteraf dat hij dit natúúrlijk bedoelde in het geval van alle voetbalhooligans, krakerstuig en andersglobalisten, niet enkel Marokkanen.

  Maar aangezien hij in de rest van die column enkel afgeeft op Marokkanen die volgens hem duidelijk een hekel hebben aan nederland, en multikultiknuffelaars die wegkijken en de boel met pappen, nathouden en culturele sensitiviteitstrainingen proberen onder het tapijt te vegen, is zonneklaar wie Wilders eigenlijk op het oog heeft.

  Op een ander moment heeft Wilders na berichtgeving over Marokkaanse straatjeugd die de lokale Albert Heijn en een buschauffeur in Gouda zouden hebben geterroriseerd gepleit om de staat van beleg af te kondigen in Marokkaanse achterstandwijken en het leger orde op zaken te laten stellen.

  Kortom: het is ondanks zijn laffe, eenregelige disclaimers achteraf zonneklaar wie Wilders steeds op het oog heeft als hij dit soort voorstellen doet; en Wilders heeft wel degelijk zelf gepleit voor het beschieten van Marokkanen.

  Hij maakt het zelfs nog straffer dan zijn buikspreekpop De Roon. bij voorkeur in het been wil namelijk zeggen: op het torso is ook oké.

  Niet dat de ontmanteling van dit stukje geschiedvervalsing door Marck Burema jou op andere gedachten zal brengen, verwacht ik zo.

  Jou kennende zul je nu overgaan tot het betogen waarom Wilders in dat standpunt gewoon best wel gelijk heeft, of de gevoelens van de door de policor elite monddood gemaakte massa verwoordt, of allebei.

 10. 22

  @Prediker: onze politie zijn gewoon softies, als je vergelijkt met veel andere landen (bijvoorbeeld Marokko).

  En als de politie niet zou mogen schieten, waarom hebben ze dan een vuurwapen bij zich? Overigens is het schieten op benen ook gebruikt om de moordenaar van TvG (vzmh) tot staan te brengen. Zo nieuw is dat dus niet.

  Maar…… om vervolgens een vuurwapen te gebruiken om iemand in een volle zaal uit te schakelen die bedreigende en seksistische opmerkingen maakt is een idioot plan. Vuurwapens inzetten tegen al dan niet Marokkaanse hooligans is veel logischer. Maar niet in een volle zaal.

 11. 23

  En als de politie niet zou mogen schieten, waarom hebben ze dan een vuurwapen bij zich?

  @22 Omdat we hier in een rechtsstaat leven en de politie daardoor gelukkig nog enigzins aan regels gebonden is. Ik zeg ‘gelukkig’, want anders zouden hardwerkende Nederlanders vroeger of later ook met een knie in hun nek en een schouder uit de kom in de berm liggen, als ze knorrig op oom agent reageren wanneer deze hen aanhoudt vanwege een verkeersovertreding.

  Zie je, in de rechtsstaat Nederland wordt de politie in haar gebruik van dwangmiddelen gebonden aan twee rechtsregels die moeilijk klinken, maar eigenlijk makkelijk te begrijpen vallen: subsidiariteit en proportionaliteit.

  De politie dient zich altijd af te vragen of haar optreden en toepassen van dwangmiddelen noodzakelijk is (subsidiariteitsvereiste) en in verhouding staan tot het beoogde doel (proportionaliteitsvereiste). Disproportioneel politieoptreden kan er voor zorgen dat de politie “niet in haar rechtmatige uitoefening van haar bediening is”. (Juribus.eu)

  Die website legt uit dat de politie in het toepassen van dwangmiddelen wettelijk verplicht is te kiezen voor de minst ingrijpende wijze van optreden noodzakelijk (subsidiariteit) en dat het gebruik van het dwangmiddel in verhouding moet staan tot het beoogde doel (proportionaliteit).

  Je kunt een winkeldief namelijk ook staande houden door hem in de benen te schieten, maar iedereen zal het er snel over eens zijn dat zelfs als een agent geen ander middel heeft om de dief aan te houden (bijvoorbeeld omdat de dief over een vervoermiddel beschikt of gewoon beter in conditie is dan de agent), je mensen niet in hun lijf schiet vanwege een eenvoudige diefstal. Dat zou buiten alle proportie zijn.

  Wilders heeft hier eenvoudig schijt aan (hij veegt sowieso zijn gat af met de rechtsstaat als het ‘ongewensten’ betreft) en gooit beide beginselen het democratische raam uit. Alsof de ME niet al jaar en dag zeer wel goed in staat is om zelfs gewapende meutes uit elkaar te drijven, en alsof agenten niet allang schietbevoegdheid hebben wanneer hun lijf en leden (of dat van derden) acuut gevaar loopt.

  Als het aan Wilders ligt, dan handelt de politie zoals in Arabische dictaturen (en Israël): schieten met scherp op betogers of minderheden die het regime niet welgevallig zijn. Pief-paf-poef, moeten ze maar geen rotzooi trappen, dat tuig. Meteen escaleren en standrechtelijk straffen, dan leren ze het wel af.

  Maar zo werkt dat dus niet in een rechtsstaat.

 12. 24

  @Prediker: proportionaliteit hoef je mijn niet uit te leggen.

  De rechtstaat kun je inrichten zoals je wilt. Er zitten wel vertragingsfactoren in (verdragen aanpassen/opzeggen, wetten door de 1ste en 2de kamer), maar dat doet er niets aan af.

  Wat mij betreft is de huidige rechtsorde niet heilig. Wilders schopt tegen specifieke instituties en dogma’s aan van de huidige orde.

  Sommigen doen alsof de huidige rechtsorde uit de hemel is komen vallen**, in die zin zou je kunnen zeggen dat Wilders een soort van blasfemie bedrijft in de linkse of politieke correcte kerk. Prediker, wordt jij wel eens farizeeër genoemd?

  ** “Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de Sinaï-woestijn, op twee stenen tabletten (“tafelen”) de ‘Tien geboden’. “
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden#Uitleg

 13. 25

  Later kwalificeerde Wilders in een column op GeenStijl (!) in een zinnetje achteraf dat hij dit natúúrlijk bedoelde in het geval…

  Zoals gebruikelijk bij Wilders. Achteraf aangeven dat ‘ie het toch anders bedoelde.

 14. 26

  @24

  Wat mij betreft is de huidige rechtsorde niet heilig.

  Dat was al volkomen duidelijk, altJohan. Jij pleit ervoor om mensenrechten af te schaffen omdat deze (extreem-)rechts beleid in de weg staan. Je eigen woorden.

 15. 27

  @24: Het feit dat je – zonder onderbouwing – onze rechtsstaat niet heilig noemt, kennelijk net als Wilders meent dat we die maar overboord moeten gooien maakt je tot een gek. Een gevaarlijke gek.

 16. 28

  Sommigen doen alsof de huidige rechtsorde uit de hemel is komen vallen…

  @24 Volgens mij heb ik in #23 toch klip en klaar logica, nut en noodzaak van die wettelijk verankerde begrenzingen op het gebruik van dwangmiddelen door de politie uitgelegd, en het alternatief geschilderd.

  Wat me opvalt is dat je geen enkele poging doet mijn betoog op die punten inhoudelijk te bekritiseren, noch om te onderbouwen dat het noodzakelijk is om deze begrenzingen te laten varen.

  Je komt niet verder dan: ja, zeg, de rechtsstatelijk verankerde principes! Die zijn toch zeker niet heilig? Doe eens niet zo dogmatisch, joh, farizeeër!

  Nul inhoud. Nul contra-argumenten die mijn betoog ondergraven waarom die begrenzing op dwangmiddelen logisch en noodzakelijk zijn; nul argumenten waarom we ze zouden moeten laten varen.

  Maar zo kennen we je inmiddels…

 17. 29

  LOL. In drie woorden: wou je ruilen.

  https://www.facebook.com/leo.vanderveen.3?fref=ts

  ‘Tegenstanders opvangen in kampen, ze hoeven niet meer te werken, krijgen het riante geld dat voor de vluchtelingen bestemd is, hoeven daar niks voor te doen. TV staat aan. Hekken om de kampen moet voorkomen dat vluchtelingen hun kinderen iets aan doen, geen reden meer tot angst.
  Vluchtelingen nemen de banen van de tegenstanders over, hard werken voor een basis salaris, integreren gaat zo stukken makkelijker. Wellicht in veel gevallen te simpel werk voor overgekwalificeerde mensen maar werk voorkomt verveling. Angst voor tegenstanders is er niet meer, deze zitten in de kampen.
  Neutrale personen krijgen rust in het land terug, kunnen proeven van een nieuwe cultuur die vermengd met de onze.’

 18. 30

  @Prediker: “Volgens mij heb ik in #23 toch klip en klaar logica, nut en noodzaak van die wettelijk verankerde begrenzingen op het gebruik van dwangmiddelen door de politie uitgelegd, en …”
  Ik denk andersom. Ik kijk wat voor samenleving ik wil en bouw daar een conceptueel een rechtstaat om heen. Met mijn eigen begrenzingen. Wat ik belangrijk vind. Een ander zal mijn conceptuele rechtstaat afwijzen, maar het is voor mij mijn overtuiging.

  De politiek is het medium om mijn rechtstaat te verwekelijken. Wettelijk verankerde begrenzingen zijn obstakels (mits ze niet overeenkomen met mijn idee van rechtstaat) die politiek gezien opgeruimd moet worden.

 19. 31

  @30.

  Gaaaap…. een verweekte rechtstaat wil je, dat hebben we gezien met Carl Schmitt.

  Heb je al een onbewoond eilandje gevonden waar je dat kan realiseren, in plaats van andere mensen er mee vermoeien? Met jouw wensen hoe jij dat wil, totaal onduidelijk.

 20. 33

  @Joop: Niks onbewoond eiland. Ik zie het zich al voltrekken in eigen land. Sommigen noemen dat een ruk naar rechts.

  De vluchtelingenstroom versnelt het geheel nog eens. Het CDA wil nu gaan morrelen aan het vluchtelingenverdrag.

 21. 34

  @30: Dus kortom, alleen wat jij leuk vindt mag. Leuk is dat, dat betekent dus dat je een Johanisme Land wil. Waar alleen jij je zin krijgt. Geen vrijheidivanmeningsuiting als het een obstakel word voor jouw. En ik begrijp ineens waarom die demonstranten zo denken. Het is gewoon Ikisme!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren