Geert Wilders is geen fijne werkgever

De Volkskrant:

De 33 personeelsleden van de PVV-Tweede Kamerfractie riskeren een boete van 25 duizend euro als zij informatie over de partij naar buiten brengen. De beleidsmedewerkers en secretaresses hebben zich in hun lijvige arbeidscontract akkoord verklaard met zwijgplicht over zaken die zich in of rond de PVV-fractie afspelen. Ook onderling mogen zij over veel zaken, zoals hun arbeidsvoorwaarden, niet spreken. […]

Uit documenten blijkt bovendien dat Wilders jarenlang geen premies heeft betaald voor de pensioenen van zijn personeel. Daar is hij pas sinds vorig jaar mee begonnen. Circa veertig medewerkers hebben daardoor een gat in hun pensioen van maximaal zeven jaar.

En dat heeft consequenties:

Uit gesprekken met insiders blijkt dat de PVV al geruime tijd grote problemen heeft om aan voldoende personeel te komen, niet alleen voor de politieke functies maar ook voor het werk achter de schermen. Aangezien zijn electorale succes onverminderd groot is, plaatst dat Wilders voor grote dilemma’s.

En zo wordt opnieuw het beeld bevestigd dat Wilders een generaal zonder troepen is.

Open waanlink

 1. 1

  Wat zielûg voor die “PVV’ers”. Vrijheid van meningsuiting stond toch voorop?

  Weet iemand wat het niet afdragen van pensioenpremie voor juridische gevolgen kan hebben voor Wilders/ PVV? Fraude?

 2. 2

  Nou, je zou je werkgever kunnen aanklagen. Maar ja, dat levert dus geheid meteen ontslag op, en vind nog maar eens een baan als PVV’ert. Plus dat van een kale kip niet te plukken valt.

 3. 5

  @4 Een medewerker kan betaling van de pensioenpremies afdwingen via de kantonrechter. Kost hem wel 25 duizend euro vanwege zijn zwijgplicht.

 4. 9

  @1 er zijn veel werkgevs die geen pensioen voor hun medewerkers geregeld hebben. Meestal wordt dat dan gecompenseerd door iets hoger salaris. Dit is niet strafbaar. Het wordt pas verkeerd als een pensieonverzekering is afgesloten, die onderdeel van de contracten met medewerkers is, en vervolgens niet betaald wordt. Het artikel in de volkskrant maakt niet helder welk van de situaties het geval is.

  Verder hebben enorm veel medewerkers in Nederland een geheimhoudingsverklaring, die zeer ruim gesteld is, met een boetebeding. Opvallend is dat een geheimhoudingsbeding meestal gericht is op informatie binnen de bedrijfsmuren houden, terwijl dit beding ook informatie onderling niet gedeeld mag worden. 25k is wat hoog, maar ook wel weer voorstelbaar met oog op pers etc.

  Zoals ik dit artikel lees is het stemmingmakerij, maar wellicht ontbreekt er nog wat informatie.

  @5 informatie doorspelen naar de pers valt over het algemeen onder de geheimhoudingsverklaring. Een zaak starten bij de rechter echter niet.

 5. 11

  @9: Eens met Noortje. De meeste media berichten over het algemeen niet objectief over de PVV. Neem de berichten laatst over ‘leegloop van personeel’. Bij elke fractie vertrekken medewerkers (ik doel nu niet op fractieleden). Haalt nóóit het nieuws. Bij de PVV is het voorpagina, en ‘bewijs’ dat de partij wankelt.
  Als er echt wat mis is, moet het gewoon aan de kaak worden gesteld, óók bij de PVV. Maar als er niets aan de hand is, moet het niet steevast tot ‘iets’ worden opgeklopt.

 6. 12

  ’t Is vooral een beetje een morbide opvatting van ‘vrijheid’, als je zelfs met je collega’s veel dingen niet mag bespreken. Ik vind boetebedingen (hoe normaal ze tegenwoordig ook gevonden worden) altijd nogal risicovol, het maakt het wel erg makkelijk om niet-integer gedrag effectief onder de pet te kunnen houden.

  Dat geldt overigens onverminderd voor elke andere werkgever met dergelijke eisen en staat los van de PVV.

 7. 13

  Het pensioengat is het probleem aan de oppervlakte. De politieke partijen krijgen een budget om hun medewerkers te betalen.
  Wilders kiest ervoor dat geld anders te besteden. Kun je nog eens een buro inhuren om de EU af te serveren. Over de ruggen van het personeel. En dan is er ook nog het boetebeding van 25.000 euro…

 8. 14

  @12 zodra het bedrag onredelijk hoog is (altijd contextueel bekeken) zal geen rechter het onderschrijven. Zodra er sprake is van niet-integer handelen waarbij er sprake is van serieuze misstanden, dan zal een rechter maatschappelijk belang boven werkgeversbelang stellen (klokkenluider). Voor overig niet integer handelen kan je met de vakbond, of een raadsman praten. Er is ontzettend veel niet-integer dat gewoon in het BW of jurisprudentie benoemd is en waar vrij veel bescherming voor werknemers voor is. Ik denk dat er ruim voldoende borging is voor medewerkers om iets aan misstanden te doen, ook bij een boetebeding. Dit is echter voor een werkgever de enige manier om te voorkomen dat commerciele of inhoudelijke informatie op straat komt te liggen, of naar een volgende werkgever meegaat.

  Ten aanzien van de PVV: het zal een prettige werksfeer zijn op kantoor op deze manier. Maar blijft moeilijk te beoordelen op basis van halve informatie.

 9. 16

  @14, In het kader van genezen negeren is beter dan voorkomen, is het natuurlijk heel verstandig om vooral geen cultuur te creeren waarin dilemma’s kunnen worden uitgesproken, want er is immers altijd nog de rechter. En als het dan ineens alsnog gierend uit de klauwen gelopen blijkt, is er vast wel een klokkenluider die bereid is zijn baan en vaak ook nog huis, relatie, geloofwaardigheid en/of leven op te geven – want na een jaar of twaal krijgt ‘ie misschien best wel alsnog gelijk van de rechter. Dus allemaal prima geregeld!

  We weten hoe dat soort dingen ontstaan – toch kiezen we er steeds weer voor om dezelfde dingen opnieuw zo te doen. En nogmaals: dit geldt zeker niet uitsluitend voor de PVV hoor, denk ook aan de IT, waar NDA’s nog wel eens belachelijke vormen aannemen, en de zorg, waar de meeste klokkenluiders vandaan komen, en ongetwijfeld voor andere sectoren.

  Maar het zegt beslist iets over de ethische normen van de organisatie in kwestie, altijd.

 10. 17

  @16 je had het over niet-integer handelen. Dat vind ik wel een stap verder dan “dilemmas”.

  En “is het natuurlijk heel verstandig om vooral geen cultuur te creeren waarin dilemma’s kunnen worden uitgesproken” lijkt mij heel onverstandig. Ik vraag me echter af of een NDA hier een rol in speelt, of eerder de cultuur van de organisatie, en de (expliciete of impliciete) hierarchie.

 11. 18

  @17, ik neem aan dat je kunt zien dat dilemma’s over wat wel en niet integer is meestal voorafgaan aan het handelen? Niet-integer gedrag ontstaat over het algemeen in organisaties waarin mensen elkaar en zichzelf niet regelmatig de vraag stellen: ‘kan dit wel, is dit juist? Waarom doen we iets en klopt dat nog?’ Ook de vraag of er dingen zijn die je voor het ‘publiek’ verborgen moet houden en waarom is heel zinnig. Wat zou een probleem zijn als het uit zou lekken? Waarom zou het een probleem zijn? Die vragen in alle eerlijkheid aan jezelf stellen geeft meestal hele goede overwegingen. (En dat geldt voor alle niveau’s, inhoudelijk zowel als personeelsmanagement.)

  Door een NDA binnen je organisatie te creeren sla je die discussie in elk geval heel effectief dood. Het zet meteen de toon: niks beschouwende zelfreflectie, wat er ook gebeurt, zwijgen is een eerste vereiste want anders. Zelfs als delen daarvan niet houdbaar zijn mocht het ooit voor de rechter komen, het zendt als werkgever heel duidelijk en nadrukkelijk een signaal uit: mond houden, openheid wordt niet op prijs gesteld! NDA’s met zulke boetebedingen hebben daar zeker een belangrijke rol in.

  NDA’s tussen organisaties zijn ook al dubieus, aangezien ze volgens mij veel vaker gebruikt worden om slordigheden, datalekken en misleidende strategieen voor de klanten verborgen te houden dan het voorkomen van lekken over technologische zaken, omdat die vaak ook al met patent-, merk- en auteursrecht zijn gedekt. Maar daar zie ik nog wel enige nuance in, al slaat het met name in de IT echt door.

  Oh, en ps, 1 van mijn uitspraken in #16 was sarcastisch bedoeld.

 12. 19

  @Inca, Volgens mij loopt e.e.a. een beetje door elkaar in je betoog. Je verzet ook de paaltjes wat: natuurlijk gaat voor niet integer gedrag een dilemma vooraf. Maar “ik neem aan dat je kunt zien dat” dilemma’s niet gelijk hoeven te zijn aan niet-integer handelen?

  Je schuift mij nu min of meer in de schoenen dat ik voorstander zou zijn van een beding dat medewerkers onderling niet mogen praten en ook dat ik dilemma’s onder de pet wil houden. Waar baseer je dat op?

  Ik reageerde op je opmerking over geheimhoudingsverklaringen in algemene zin, waar zeer zeer zelden een beding in staat dat binnen het bedrijf niet gepraat mag worden. Dat is wat de PVV schijnbaar wel heeft gedaan. Dat hiermee een cultuur kan ontstaan van geslotenheid, en geen ruimte om dilemma’s of niet-integer gedrag te benoemen, ben ik met je eens. Er zijn voldoende cases bekend van ernstige fouten binnen organisaties, die met uitspreken EN serieus nemen voorkomen hadden kunnen worden. Denk aan de NMA.

  Desalniettemin, er zijn situaties waar ik me een dergelijk beding kan voorstellen, bijvoorbeeld in een organisatie waar hoogwaardig onderzoek gedaan wordt en niet iedereen kan beoordelen wat vertrouwelijk is en wat niet. Een onderzoeker zal dan de inhoudelijke informatie bij zich moeten houden, of alleen binnen zijn team bespreken. Maar dat is bij de PVV niet het geval.

  Je betoog verder over NDA’s is wat eenzijdig. NDA’s worden voor een veelheid aan dingen gebruikt, denk aan:
  – Voorkomen dat het volledige klantenbestand en alle bijbehorende informatie naar een nieuwe werkgever meegenomen wordt (waarmee je de oude werkgever en de daar werkende excollega’s ernstig kan benadelen)
  – Voorkomen kennis waarin geïnvesteerd is op straat komt te liggen of verkocht wordt. Afgedekt door merk/patent/auteursrecht is dat helaas niet. Dit recht is beperkt en buitengewoon complex. Denk aan gamebedrijven, waar IP een grote rol speelt: http://www.gamasutra.com/view/news/199518/Video_Cloned_at_Birth__The_story_of_Vlambeers_Ridiculous_Fishing.php
  – M.n. bij politieke partijen, of andere organisaties die sterk afhankelijk zijn van de pers, is timing van groot belang. Eerder naar de pers uitlekken, of zonder de juiste context uitlekken van informatie, kan een ander dan beoogd effect hebben.
  – Als je als startende ondernemer denkt HET geniale idee te hebben gevonden en je zoekt naar financiering; dan is het toch lullig als iemand anders dat geniale idee zo kan meenemen? Geloof me, Auteursrecht is nauwelijks te handhaven. Je kan bij de belastingdienst een “stempel” halen dat je idee van jou is op moment x, maar je staat echt met lege handen wanneer iemand het idee oppakt. De wetgever ondersteunt bescherming van ideeën niet. Alleen eindresultaten, en dat zelfs nog maar magertjes.

  Dat er tussen bedrijven soms overdreven NDA’s worden opgesteld klopt wel. Maar vaak zijn die NDA’s al gericht op alles dat nu bekend is en alles dat in de toekomst bekend wordt. Zodat zonder grenzen onderling gesproken kan worden. Bij start wellicht overdreven, maar uiteindelijk misschien niet. Tekenen van een NDA maakt mensen ook bewust van het feit dat er spraken kan zijn van vertrouwelijke informatie, meer psychologisch dus, en dat is soms best verstandig. Bovendien richt een NDA zich op het moment dat dingen mis gaan. Zoalng alles goed gaat, is er geen dik contract nodig. Maar als het mis gaat (ruzie, oplichting, diefstal, etc) kan een contract niet dik genoeg zijn.

  De geheimhoudingsverklaring wordt wellicht misbruikt in sommige situaties, maar zonder bestaan/gebruik van deze verklaring, zijn de nadelen voor de organisatie met strategische of vertrouwelijke informatie bijzonder groot. Overigens in de NDA tussen werkgever en werknemer aan allerlei regels onderworpen.

  Kortom,
  – Over de (schijnbare) geheimhoudingsverklaring van de PVV zijn we het eens. Onverstandig.
  – Over de NDA in algemene zin niet, hoewel ik het met je eens ben dat misbruik mogelijk is. Maar in bovenstaande posts lopen die dingen door elkaar heen.

  Oh, en ps, 1 van mijn uitspraken in #16 was sarcastisch bedoeld.

  Dat was duidelijk. Je creert echter met dat sarcasme een tegenstelling in standpunten die niet aanwezig is (net als met je openingszin in @18). Vandaar mijn letterlijke reactie. Natuurlijk is een cultuur waar dilemma’s uitgesproken kunnen worden verstandig.

 13. 21

  @11:

  Bij elke fractie vertrekken medewerkers (ik doel nu niet op fractieleden). Haalt nóóit het nieuws

  Die zoeken ook nooit zelf het nieuws op.

  Als er echt wat mis is, moet het gewoon aan de kaak worden gesteld

  Is dat niet wat de opstappende fractiemedewerkers proberen te doen?

  Bovendien is het niet waar, dat het bij andere fracties nóóit het nieuws haalt. Niet zo vaak misschien, maar misschien gebeurt het ook minder vaak, of minder vaak in kort tijd.

 14. 22

  @19, ik denk dat je mijn punt niet helemaal begrijpt, en het teveel in (niet helemaal correcte) details wilt trekken.

  Wat ik stel:
  – dat er met NDA’s en boetebedingen een cultuur geschapen wordt van angst en geslotenheid. En dat is een cultuur waarin dilemma’s over integriteit meestal niet worden uitgesproken en waar bestaand niet-integer handelen veel eerder onder de pet gehouden zal worden.
  – dat stricte en verregaande NDA’s iets zeggen over de bedrijfscultuur
  – dat ze vaak veel verder gaan dan noodzakelijk is om hun unieke kennis te beschermen (ja, het beschermen van een uniek idee kan een legitieme reden zijn maar maakt zoals ik al zei maar een relatief klein deel uit.)

  Wat ik niet stel:
  – dat NDA’s altijd worden opgesteld met als doel niet-integer handelen onder de pet te houden
  – dat bedrijven met NDA’s altijd fout zijn
  – dat alle NDA’s onzin zijn.

  En de tegenstelling die er wel is, is dat ik het verwijzen naar de rechter als waarborg naief zoniet kwalijk vind. Het voldoet niet om de positie van de werknemer te borgen en al helemaal niet om misstanden te voorkomen. Als er iets is dat elke keer opnieuw blijkt, of het nou om paardenvlees of ict of NZa of bouwfraude of milieuinspectie of wat dan ook gaat is het dat wel: het voldoet niet.

  Het creeren van culturen waarvan de risico’s best bekend zijn aanvaarden met ‘ach, er is altijd nog de rechter’ vind ik dan ook onbegrijpelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren