1. 1

  De vraag is natuurlijk of filosofie deel uitmaakt van je “fundamentele kennisinfrastructuur”. Zeker als het vak ook en nog steeds elders wordt gegeven, wellicht zelfs beter.

  Daarnaast is “doekt faculteit op” wel erg kort door de bocht. Er blijft best nog wel het één en ander over.

 2. 2

  Continentale filosofie op de manier waarop het aan de Erasmus onderwezen wordt, overstijgt niet het niveau van astrologie of andere esoterische waanideeën.
  En alhoewel ik niets op heb met de trend dat wetenschap maatschappelijk relevant moet zijn of dat studies geld moeten opleveren, vind ik tevens dat universiteiten geen vrijbrief moeten hebben om zich bezig te houden met compleet onwetenschappelijke metafysische onzin.

  Dus ondanks de foute beweegredenen is het wat mij betreft prima dat ze deze club van charlatans opdoeken.
  Schluss mit Heidegger!

 3. 5

  Ik heb filosofie op de Erasmus nooit goed begrepen. De universiteit profileert zich op economie, organisatie en recht. Lijkt me bijzonder moeilijk om een inhoudelijk goed programma te realiseren in een omgeving waar geen aansluiting is met andere relevante wetenschapsgebieden. Logisch. Om dit terrein aan bijvoorbeeld Groningen of Amsterdam over te laten.

 4. 6

  @5: Recht heeft zeker meerdere raakvlakken / aansluiting met filosofie. Daar is een prima programma van te maken. Anders wordt je maar een HBO-rechtenopleiding. Niet dat daar wat mee mis is, maar het is geen wetenschappelijk onderwijs. Die pretentie heeft de EUR wel.

 5. 7

  @6
  maar het is natuurlijk de vraag of dat het bestaan van een zelfstandige faculteit rechtvaardigt. De (broodnodige) filosofie binnen mijn opleiding (geografie, UU) werd verzorgd door eimand die aan de eigen faculteit gelieerd was.

  Dat had niets met de faculteit wijsbegeerte van diezelfde UU te maken.

 6. 8

  Het probleem zit hem in het feit dat veel studenten filosofie als tweede studie volgen en dat de universiteit / faculteit daarvoor minder geld krijgt. Door die optie niet meer aan te bieden wordt de kwaliteit van de afgestudeerden bij de eerste studie minder.

 7. 9

  @5: economie misschien wat minder maar organisatie en zeker recht hebben wel degelijk een filosofische basis. En dat dan nog los van de aparte tak van filosofie, de wetenschapsfilosofie. De logica. Wat hadden we zonder Russell gemoeten. Wat had trouwens de econometrie zonder Russell gemoeten. Wat hadden al die atheïsten zonder Russell gemoeten?

  Maar overigens kan een universiteit natuurlijk gewoon een college op een andere universiteit als deel van het curriculum aanbieden. Dat zou tegenwoordig toch gewoon mogelijk moeten zijn. Concentratie op een of twee plekken een video verbinding. Moet kunnen.

  Maar filosofie afvoeren om het afvoeren lijkt me niet verstandig. Nergens. Een wetenschapper die niet leert denken en redeneren is geen wetenschapper. Je moet op zijn minst iets van logica en Popper weten zal ik maar zeggen.

 8. 10

  @9 /@6 rechtsgeleerdheid zonder rechtsfilosofie of wetenschapsfilosofie is een tafel met 3 poten. Geheel eens dus wat betreft de filosofische basis die noodzakelijk is om verdieping te geven aan de opleiding. Of hier een gehele faculteit voor in stand moet blijven, of dat je extern die kennis haalt is een tweede. Dit is een argument om een vak goed in te vullen,niet om een gehele faculteit in stand te houden.

  Ik verwacht eenvoudigweg dat een faculteit wijsbegeerte zich inhoudelijk beter kan ontwikkelen en een rijkere voedingsbodem kent bij bijvoorbeeld de VU, binnen een omgeving waar letteren, theologie, oudheidkunde/ oude geschiedenis, etc ook aanwezig zijn. (Inclusief in dit voorbeeld rechtsgeleerdheid, bedrijfskunde en economie). Die kennis kan door de Erasmus ingehuurd worden; gastdocenten zijn vrij gebruikelijk.

  (Overigens kan je over het wetenschappelijke gehalte van rechtsgeleerdheid nog wel een boom opzetten…)

 9. 15

  @9
  Dat “leren denken” heeft iets pretentieus en engs, alsof een instituut een monopolie positie zou moeten hebben op onze gedachten.

 10. 16

  @9/@10: Om filosofie als vak aan te bieden (zoals toch wel in zo’n beetje elke universitaire opleiding gebeurt), heb je geen hele faculteit filosofie nodig (en dus ook geen externe docenten van andere universiteiten met zo’n faculteit). Dat kan prima binnen vrijwel elke willekeurige faculteit opgelost worden.

 11. 17

  @16: idd; ik denk dat je -zeker voor een universiteit als de EUR– meer hebt aan een ‘applied philosophy’-vakgroep, die veel meer gericht is op onderwijs en het bijbrengen van veel voorkomende filosofische issues (wetenschapsfilosofie, ethiek, etc), dan dat je een aparte faculteit hebt die zelf nog manhaftig probeert hoogstaande filosofie te produceren.

  Dus ja, dit zouden veel meer universiteiten moeten doen: focussen op onderwijs, niet op onderzoek.

 12. 18

  @16

  Om filosofie als vak aan te bieden (zoals toch wel in zo’n beetje elke universitaire opleiding gebeurt),

  Was het maar zo’n feest. In veel programma’s is het niet standaard opgenomen, en het academisch denkniveau is dan ook nog wel eens redelijk bedroevend.

  Maar wat betreft aparte faculteit of binnen de bestaande: ik heb ook wel behoorlijk verschil in kwaliteit meegemaakt, vooral in de studentassistenten (die de werkcolleges / discussiegroepen begeleiden.) Als je die uit de basisopleiding haalt waarbij ze ook een keer een filosofievak gevolgd hebben krijg je een heel andere basis dan als dat studenten zijn die meer geoefend zijn in filosofisch denken (ipv kennis reproduceren), en met meer achtergrond. Juist de context van diverse theorieen is nuttig, vooral als ze niet specifiek voor het vakgebied zijn.

  Bij filosofie is het belangrijk om dingen te bevragen – ‘toegepaste’ filosofie leidt eerder het bevestigen van de eigen gewoontes dan het bevragen ervan.

 13. 19

  @18: “In veel programma’s is het niet standaard opgenomen”

  Dat is toch nieuws voor me. Binnen onze faculteit is het echt onderdeel van alle bacheloropleidingen en ik was in de veronderstelling dat dat was vanwege een academische verplichting (in een universitaire opleiding hoort op zijn minst een stukje wetenschapsfilosofie, anders is het immers geen wetenschappelijke opleiding).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren