Energie & klimaat in de verkiezingsprogramma’s

Lang leesvoer van Gert Jan Kramer, hoogleraar duurzame energievoorziening, van de Universiteit van Utrecht over de plaats die energietransitie, klimaatverandering en ecologisch denken in de verschillende verkiezingsprogramma’s hebben.

GroenLinks en de ChristenUnie staan het meest duidelijk aan de ecologische kant. De ChristenUnie schrijft in haar verkiezingsprogramma dat het voor haar “als een paal boven water dat het in de economie niet dient te draaien om groei, maar om het goede leven.” Het is daarmee – met deze ene zin – de partij die explicieter dan welke andere partij ook de zelf-evidentie van economische groei en groei-om-de-groei ter discussie stelt. Zelfs GroenLinks durft dat niet aan.

(…)

Aan de andere kant van het spectrum staat de VVD. Wie de introductie leest van het hoofdstuk Energie en Klimaat in het verkiezingsprogramma waant zich wat de probleembeschrijving terug in de tijd van het kabinet Biesheuvel

Conclusie:

Vrijwel iedere geïnformeerde en betrokken burger onderkent inmiddels het klimaatprobleem en de noodzaak om urgent te handelen. Dat is bij de veel partijen gelukkig ook het geval, maar bij een aantal ook niet. Van populistisch rechts is dit te verwachten – klimaatverandering is een onderwerp waartegen the world over populisten zich afzetten. Maar de inadequate opstelling van de VVD is op zijn minst teleurstellend, maar eigenlijk gewoon onbegrijpelijk. Dit geldt, zij het in iets mindere mate, ook voor het CDA. Wie vanuit een conservatief of conservatief-liberaal perspectief het klimaatprobleem beschouwt en zich rekenschap geeft van de mogelijkheden die alternatieve energie nu biedt om het energiesysteem en de economie te vernieuwen, zou het onderwerp hoger en urgenter agenderen, en zou concrete oplossingsrichtingen aandragen – en dit niet aan links overlaten.

Open artikel

Reacties (3)

#1 Herman Vruggink

Wat een geweldig goed geschreven stuk. Krispijn plukt vervolgens de kersen eruit die heb welgevallig zijn.

Laat ik ook een kersje plukken.

“Aan de linkerkant (VANAF D66) spreekt uit de programma’s de oprechte wens om het klimaatprobleem daadkrachtig ter hand te nemen. Er is een onderkenning van het klimaatprobleem en de daaruit volgende urgentie van de energietransitie. Maar de bevlogenheid leidt soms tot naïef optimisme over wat technisch, economisch en praktisch haalbaar is.”

Precies.

#2 Robbert

Het is daarmee – met deze ene zin – de partij die explicieter dan welke andere partij ook de zelf-evidentie van economische groei en groei-om-de-groei ter discussie stelt. Zelfs GroenLinks durft dat niet aan

Dat is iets wat de PvdD al sinds haar oprichting uitdraagt. Sterker nog, dat is de basis van hun programma.

#3 Krispijn Beek

@1 Ik heb er een tweetal stukken uitgevist. Heb je zo met een waanlink, die lenen zich niet voor een volledige analyse van de link waar naar verwezen wordt. Vanuit mijn hoop dat rechts ook een keer wakker wordt op klimaat en ecologie heb ik de tweede alinea er uit gevist. Kunnen ze meteen wat doen aan het “naïeve optimisme” van links :-) Was niet bedoeld als cherry picking ten faveure van GroenLinks, dan had ik die eerste alinea wel weggelaten. Maar kan me voorstellen dat het zo op je overkomt.

@2 viel mij ook al op dat de PvdD niet genoemd werd. Lijkt me dat die inderdaad minimaal op gelijke voet met ChristenUnie moet scoren op dit punt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*