De strijd tegen de vreemdeling wordt vanaf vrijdag met alle redelijkheid gevoerd

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Uit de Volkskrant:

De jacht op vreemdelingen wordt vrijdag van extra ammunitie voorzien. Dan treedt de wet ‘Verruiming bevoegdheden vreemdelingentoezicht’ van staatssecretaris Fred Teeven in werking.

[…] wie het voorstel doorleest, krijgt een ongemakkelijk gevoel, dat vreemd genoeg vooral ontstaat door een overvloedige nadruk op alles wat met redelijkheid te maken heeft. Zo mag een woning worden doorzocht zonder toestemming wanneer dat ‘redelijkerwijs noodzakelijk is voor de tijdelijke inbewaringneming van zaken waaruit de identiteit van de betrokken vreemdeling met een redelijke mate van zekerheid kan worden afgeleid.’ Ook gebeurt de doorzoeking op zo’n manier dat ‘dit redelijkerwijs niet leidt tot substantiële schade aan de ruimte of aan de zaken die zich in deze ruimte bevinden.’ […]

Dit betekent dus dat de vreemdeling nog minder bescherming geniet dan de gemiddelde crimineel. De wet is tekenend voor een Nederland waarin mensen zonder papieren simpelweg geen bestaansrecht hebben. Wanneer je jezelf niet onmiddellijk kunt identificeren ben je vogelvrij. Dan wordt de klopjacht geopend en kun je zomaar een peloton agenten in je huiskamer hebben staan. Basale rechten worden zo vertrapt door de laarzen van een ambtelijke controlemachine.

Maar dit is natuurlijk allemaal voor onze veiligheid! En die van de vreemdelingen! En anders krijgen ze toch maar valse hoop…

Open artikel

Reacties (20)

#1 Raaphorst

Dat de VVD hierachter staat is geen verrassing, maar dat de PvdA dat… wacht, dat is ook geen verrassing meer. Alles voor het pluche.

#2 Bismarck

Past prima in het idee van de participatiesamenleving, waarin de overheid de burgers moet kunnen “stimuleren” (lees pesten) tot de gewenste participatie erop volgt. Voor vreemdelingen is dat natuurlijk vooral participatie in hun eigen vertrek, want de PVV staat bovenin de peilingen, dus moeten VVD en PvdA ook even hun tanden laten zien naar de mensen met een ander kleurtje.

#4 Emile M

Betekent dit nu dat je bij iedereen – met en zonder bijzondere huidskleur – binnen kunt wandelen en het huis doorzoeken onder het motto “Hij/zij kon zich niet legitimeren en we dachten dat het een vreemdeling was.”?

#5 Derpjan

@4:

Er moet een hulpofficier van justitie bij zijn. Geen woord over een huiszoekingsbevel. Kan zijn dat die niet meer nodig wordt geacht (en dan krijg je inderdaad het scenario dat jij schetst, voor zover de voorraad hulpofficieren van justitie strekt), kan ook dat er wel een huiszoekingsbevel nodig is maar dat die voorheen niet kon worden verstrekt als de reden voor het verzoek “vermoeden van illegaliteit” was, maar nu wel.

Is er een jurist aanwezig op Sargasso?

#6 Tom

“Dit betekent dus dat de vreemdeling nog minder bescherming geniet dan de gemiddelde crimineel”

Dat lijkt me ook niet meer dan normaal. Die vreemdeling is hier illegaal, en dus ongewenst. Da’s absoluut.
Van hetgeen de crimineel verdacht wordt moet nog maar worden bewezen.

#7 Steeph

@6: Je doet het voorkomen alsof een vreemdeling geen mens is en alsof mensenrechten daarom niet van toepassing zijn.

#9 De echte Rob

Hulde voor de ChristenUnie!

Absoluut. Nu nog effe zien waar dit toe leidt en hoe principieel Slob precies is zodra Teeven op bezoek komt met een tas vol spiegeltjes en kraaltjes.

#10 Tom

@7 das niet de bedoeling, en volgens mij ook niet wat er staat.

Ik reageer op de stelling dat een NL’se crimineel meer rechten heeft dan een vreemdeling; dat lijkt me logisch. Ik ken de mensenrechten niet uit mijn hoofd maar het lijkt me sterk dat daar in staat dat de politie niet ongenodigd je huis mag binnenvallen.

En om het dan maar gewoon te zeggen: een nederlands burger heeft meer rechten dan een illegaal, zelfs als die burger crimineel is. Nogal gek om dat om te draaien, toch?

#11 Mister P

@7:

Een vreemdeling is een mens, maar ongewenst op Nederlands grondgebied. Dient daarom te vertrekken. Een crimineel is een veroordeelde die z’n straf uitzit of heeft uitgezeten. Dat hij/zij als staatburger meer rechten heeft is niets dan logisch. Dat hoort niet omgedraaid te worden.

En mensenrechten, tja…. Een wassen neus. En zijn er zo ontiegelijk veel, en zo ontiegelijk veel schendingen van werkelijk iedereen….Voer voor moralisten, maar niets meer dan dat.

#12 gronk

De volgende keer graag de 4e naamval gebruiken in de topictitel ;-)

#13 Derpjan

@11

Mensenrechten gelden voor iedereen op Nederlands grondgebied. “Gewone” rechten gelden alleen voor staatsburgers en bepaalde groepen legale vreemdelingen. Illegale vreemdelingen hebben dus bv. wel recht op medische zorg en mogen niet gewelddadig behandeld worden maar ze komen niet in aanmerking voor AOW of sociale woningen.

Mensenrechten gelden in theorie ook voor vreemdelingen in het buitenland maar dat wordt niet gehandhaafd: er worden bv. geen raketten gericht op het paleis van Museveni om de mensenrechten te beschermen van de 95% van de Oegandese homo’s die niet kunnen vluchten (en vreemd genoeg wordt daar ook weinig toe opgeroepen door voorvechters van mensenrechten).

#14 euro

@11:

Niet zo stom en cynisch lullen over mensenrechten, ondankbaar verwend kreng. Je woont in een land waar die rechten vanzelfsprekend zijn, waar je beschermd wordt tegen machtsmisbruik door de overheid en hier in deze reactiepanelen kunt wauwelen wat je wilt zonder bang te zijn dat je daarna van je bed gelicht wordt. Dat is een luxe waar het grootste deel van de mensheid alleen maar van kan dromen.

#15 Derpjan

@14

“Je woont in een land waar die rechten vanzelfsprekend zijn, waar je beschermd wordt tegen machtsmisbruik door de overheid en hier in deze reactiepanelen kunt wauwelen wat je wilt zonder bang te zijn dat je daarna van je bed gelicht wordt.”

Nou ja, Nederland is geen slechte plek om te wonen maar wat je hier zegt is nou ook weer niet helemaal waar… Als de AIVD het voorbeeld volgt van de GCHQ (Brits, dus niet Chinees of Afrikaans) kun je wel degelijk geconfronteerd worden met gefabriceerd of onrechtmatig verkregen bewijs tegen jou en als de nieuwe regels beschreven in de Volkskrant betekenen dat de politie geen huiszoekingsbevel meer nodig heeft dan kan de politie dus wel gewoon zomaar je huis binnenvallen.

#16 Noortje

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven
1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Artikel 17 – Verbod van misbruik van recht
Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon een recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien.

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. In Nederland, België en Frankrijk heeft het verdrag directe werking: de desbetreffende rechterlijke macht moet alle wetgeving en bestuur direct aan het EVRM toetsen (Art. 94 Grondwet, NL; Art. 34 Grondwet en het Smeerkaasarrest, BE; Art. 55 Const., FR). (Bron: wikipedia)

Nu krijg je de rare situatie dat een inval in een huis getoetst kan worden aan het EVRM (i.t.t. De grondwet). Maar de illegaal is strafbaar en asap het land uit geknikkerd. Hij zal dus niet snel een zaak starten. Het is dus hopen op een legaal verblijvend mens, die een inval krijgt en dit niet pikt en dan naar de rechter stapt, zodat jurisprudentie ontstaat om de wet weer binnen kader van het EVRM te brengen.

#17 Noortje

Leuk leesmateriaal: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=129602
Scriptie over de strafbaarstelling, uitgebreid toegelicht.

#18 Derpjan

@16:

“Het is dus hopen op een legaal verblijvend mens, die een inval krijgt en dit niet pikt en dan naar de rechter stapt, zodat jurisprudentie ontstaat om de wet weer binnen kader van het EVRM te brengen.”

Als, en ik benadruk “als”, want ondanks de roep om een juridisch oog, is er nog niemand opgedoken, de nieuwe regel betekent dat men geen huiszoekingsbevel meer nodig heeft dan is het simpelweg wachten op een false positive: een inval bij iemand die legaal in Nederland is en degene zal wel een rechtszaak willen beginnen. Natuurlijk staan er vast al allerlei actiegroepen te trappelen om het sowieso te doen.

#19 pedro

Nou, ik mag hopen dat deze maatregel een beetje ontnuchterend werkt voor veel mensen.

Toen een aantal jaren geleden de identificatieplicht in werd gevoerd, werd ons steeds verzekerd, dat dat niet gebeurde om dit soort nazi en stasi praktijken te faciliteren. En het heeft eventjes geduurd, maar nu komt de aap dan toch uit de mouw. De identificatieplicht is wel degelijk ingevoerd om mensen te kunnen discrimineren. Dit is slechts de volgende stap op een glijdende schaal. Big brother is watching you ever more closely, maar veel mensen komen hier pas tegen in actie, als ze zelf de klos zijn. Zo lang het over anderen gaat, praten ze dit soort zaken goed.

En de generatie, die dit proces al eerder eens aan den lijve mee heeft gemaakt, is aan het uitsterven, dus de protesten worden minder, en wie dit toch als protest laat horen, wordt daar altijd op aangevallen. Er mag pas vergeleken worden als de zaak weer volledig uit de hand gelopen is. Achteraf. En dan gaan we weer discussieclubjes en denktanks opzetten, die zich over de vraag buigen, hoe het zo uit de hand is kunnen lopen.

#20 Joop

Plus voor Pedro.

En maar babbelen. De kikker in het water dat naar het kookpunt wordt gebracht. Jammer, dat veel mensen die zich maatschappelijk kritisch noemen mede verantwoordelijk zijn door van hoog tot laag in bestuurslagen te zitten en mede beleid bepalen alsmede de uitvoering. Dus met hun zogenaamde sociale gevoel de verschrikkelijkste dingen uithalen. Als je wat zegt mag je niet teveel met persoonlijke situaties komen van slachtoffers van dat beleid, want dat zijn incidenten, en je mag ze echt niet verantwoordelijk stellen. Gewetenloze technocraten. De droom van nazijurist Carl Schmitt, hoe hij de besluitvorming het liefst zag. Daarom is het woord nazipraktijken op zijn plaats. En moeten we dat tot in de treure herhalen. Geen respect voor ambtenaren!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*