1. 1

  Het volk (de electorale meerderheid) regeert nu letterlijker dan tevoren. Wat dat betreft democratie zoals het hoort.
  Het volk heeft nou eenmaal regenten nodig die ook de minder populaire maatregelen kunnen doorvoeren, want wat dat betreft weten Henk en Ingrid eigenlijke helemaal niet wat goed voor ze is.
  Ongelofelijk dat juist een partij zoals de VVD, die zogenaamd het meest van de economie claimt te weten zulke domme dingen uitkramen en nog erger doen. Wilders is een schreeuwlelijk die prima genegeerd had kunnen worden in de politieke besluitvorming, maar van het CDA en de VVD hadden we toch wel een iets bredere visie kunnen verwachten.

 2. 2

  Mooi stuk, maar de auteur vergeet 1 ding. Dit beleid is niet op onnozelheid gestoeld. Het sociaal-economische beleid van Bruin I is moedwillig. Aan de macht blijven is het doel. De achterbannen van VVD, CDA en toch ook de PVV worden door dit beleid niet of nauwelijks geraakt. Daarnaast wordt er door het gure maatschappelijke klimaat angst en onbehagen gecreeerd, en tegelijkertijd claimt Bruin I de oplossing voor die angst te hebben. En genoeg stemmers vallen daarvoor.

 3. 3

  De PVV heeft werkelijk nergens een zinnig antwoord op. De echte angst is bezit gefinancierd met leningen. Het is niet de islam die het vrije westen ondermijnt maar de schuldenlast. Het is fijn en prettig om naar uitkeringstrekkers en allochtonen te trappen maar daarmee wordt geen enkele hypotheek of lening mee afgelost. De echte sanering moet nog beginnen en zal jaren in beslag nemen. Henk kan beter nu zijn auto inruilen voor een scooter of OV abonnement en veel sparen en versneld gaan aflossen. Dat is wat mij betreft het enige zinnige advies die de politiek nu aan de burgers kan meegeven.

 4. 4

  “Het gevolg is een programma dat zich op verkeerde prioriteiten richt – een schadelijk mengsel van xenofoob rechts en conservatief links.”

  Raak.

 5. 6

  @3
  Welnee. De schuldenlast is alleen een probleem als de economie niet groeit en die groeit niet vanwege particuliere en publieke onderbesteding.

 6. 8

  @4: zo links is het economisch beleid ook weer niet: het gaat om kleine veranderingen en verder de zaken houden zoals ze zijn. en zijn in nl – itt bvb de vs of Spanje – geen grote groepen die (erg) ontevreden zijn over lands’ inkomensverdeling of werkgelegenheid.

 7. 9

  @8
  De auteur had het over conservatief links en doelt daarmee op het uitblijven van hervormingen op de arbeidsmarkt en in het pensioenstelsel.

 8. 10

  hij zei volgens mij niet “conservatief links” maar “sociaal-economisch conservatief”. maar dat terzijde: het is nogal wiedes dat een populistische partij geen systeem dat de goedkeuring geniet van de meerderheid van het electoraat gaat hervormen.

 9. 11

  @10
  Het citaat bij @4 is letterlijk uit het artikel genomen.

  Goedkeuring van de meerderheid van het electoraat? Als VVD en CDA genoeg zetels hadden zouden ze die hervormingen er wel door duwen. De blokkade op deze onderwerpen is een van de voordeeltjes die de PVV heeft gekregen in ruil voor de gedoogsteun.

 10. 12

  Goed stuk.
  H&I zijn niet anders dan kleuters die vinden dat vaders en moeders die ze veel snoep geven goede ouders zijn.

  De oppositie moet zo snel mogelijk stoppen met de steun aan dit Kabinet. Laat Rutte het programma van de PVV maar gaan uitvoeren. Geen cent naar Griekenland. EU-afspraken en -wetgeving aan hun laars lappen.
  Aan het eind van het jaar zit Nederland dan in een recessie zoals ze die nog nooit heeft meegemaakt. Weg Kabinet, dag PVV en op de puinhopen kunnen we weer een echte samenleving opbouwen.

 11. 13

  Het CDA, de VVD en de PVV zijn dan ook lang niet zo rechts als men ons wil doen geloven.

  De VVD (waar ik lid van ben) is een soort socialisme light. Ze willen via de overheid hun vingertjes overal in kunnen blijven houden. De Jovd is gelukkig een stuk liberaler, dus wellicht dat daar verandering in gaat komen.

 12. 14

  @12 Ja lekker. “een recessie zoals ze die nog nooit heeft meegemaakt” om het kabinet weg te krijgen. Leuk ook voor al die mensen die in de tussentijd hun baan en huis verliezen.

 13. 15

  @12
  Als dat gebeurt heeft links het toch gedaan (want ze hebben de economie van nederland getorpedeerd om een politiek spelletje te winnen) Stemmen ze voor, dan heeft links het ook gedaan. Want dan staat het de PVV vrij te fantaseren hoeveel speedboten en zwembaden henk en ingrid hadden kunnen kopen als “Links” niet “Ons Geld” aan die luie grieken had gedoneerd.
  (en net zoals in het immigratie-vraagstuk zal iedereen de rol van het CDA en VVD over een paar jaar vergeten zijn).

  Het probleem is dan ook niet de PVV, het probleem is een grote groep mensen die niet de consequenties lijken te snappen van een herinvoering van de gulden, en die volstrekt niet gevoelig zijn voor een overwogen betoog. HEt enige dat de linkse partijen kan doen is beleid steunen dat de schade aan de samenleving beperkt, en dat uitleggen aan de achterban die wel snapt dat compromissen noodzakelijk zijn.

 14. 16

  Het populistische beleid leidt onherroepelijk uiteindelijk tot een ramp. We schuifelen nu al de recessie in.

  Politiek heb je zo langzamerhand best wel een argument om je steun op te zeggen want zulk geknoei zie je toch zelden in dit land.

  Wat we winnen is dat er duidelijkheid komt. De PVV kan zich dan niet meer verschuilen achter het gedoogakkoord. Ze zullen kleur moeten bekennen.

 15. 17

  @vandyke: dat ligt meer aan de wereldeconomie dan aan het nederlandse beleid. Sowieso zijn we heel erg afhankelijk van hoe de duitse economie er voor staat.

  Het enige wat den haag zou kunnen doen is de gevolgen wat minder onprettig maken.

 16. 18

  @11: de reden dat VVD/CDA dan ook geen meerderheid hebben is dat de mmeste kiezers geen hervorming van de pensioenen/arbeidsmarkt willen.

 17. 19

  @17 De wereldeconomie koelt af door de financiële crisis in de VS en Europa.
  Die crisis wordt veroorzaakt doordat politici niet de beslissingen willen/kunnen nemen die nodig zijn.
  Nog nooit heeft Nederland zo’n belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van de crisis.

 18. 20

  @19 Vandyke, ik heb wel een vermoeden met wat je bedoelt dat Nederland nog nooit zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in het ontstaan van de crisis, maar zou je het toch iets kunnen toelichten?

 19. 21

  Doot dwars te liggen bij het zoeken van een oplossing die werkt. Natuurlijk deed Duitsland daar ook aan mee, maar de rol van NL mot niet onderschat worden.
  Nu is er een halfbakken oplossing uit gekomen en blijft de onrust bestaan.
  Het antwoord van H&I op de volgende vragen spreekt boekdelen:

  Let wel: Wilders standpunten.

 20. 22

  Ah @21 ik zat er naast. Ik dacht dat je doelde op de enorme Financiële Sector die in Nederland huist en die mede debet is aan de enorme crisis.
  Dank voor de toelichting.

 21. 23

  Ik geloof niet zo aan dat (conservatieve) linkse beleid van de PVV. Wilders is een machtspoliticus, een handige trendwatcher. Als de Henken en Ingrids een vreselijke hekel zouden hebben aan pak en beet Chinezen is dat ‘probleem’ inwisselbaar met de Islam-hype die het nu goed doet.
  Hij zal inderdaad niet het fundament gelegd hebben voor de daden van iemand als Breivik, maar hij zit wel in dezelfde troebele vijver te roeren. En let goed op wat daar voor gedrochtjes in rondzwemmen.
  Alle ‘sociale’ punten zijn voor de bühne, uiteindelijk kiest Wilders en zijn personeel voor de VVD-koers. Die af en toe een beetje water bij de wijn doet, het mag niet al te veel opvallen.
  Ik kwam een lijstje tegen met de wensen van Wilders toen hij zich ‘afscheidde’ van de moederpartij. Onder meer omdat die niet rechts genoeg zou zijn.
  De verzorgingsstaat werd nagenoeg uitgekleed, ontslagprocedures versimpeld, vakbonden ontmanteld. Zo ongeveer, ik kan het zo gauw niet vinden dus ook niet correct reproduceren, maar dat was zo’n beetje de teneur. En veel law & order.

  Wat JSK zegt, de CDA en de VVD komen niet aan een meerderheid door hun sociale punten.
  Dat voorzien hebbende, was die hele afsplitsing een toneelstukje om Henk en Ingrid te lijmen, goed luisteren wat er leeft in die wereld, en in plaats van corrigerend en ‘opvoedend’ op te treden ze juist tegemoet komend, en de onvrede juist aanwakkerend.
  Als die eenmaal binnen zijn voer je doodleuk het neoliberale beleid uit, compleet opgehitst en in de ban van hun charismatische sterke man slikken ze alles. Huismerk PVV voor ‘het volk’, A-merk VVD voor de beter gesitueerden, maar uiteindelijk zit er hetzelfde in het doosje.
  Zelfs als alles in de soep draait door het (non)beleid, ze zullen het prachtig vinden.
  De laatste peilingen spreken wat dat betreft boekdelen.

 22. 24

  @24
  Ik weet het niet hoor, CDA was toch in maatschappelijk opzicht zeer socialistisch. Eigenlijk is dat momenteel de enige tak die het CDA momenteel nog overeind houdt. Die leden zijn nog erg actief

 23. 25

  de leden misschien maar de kiezer vertoont grote overlap met die van de VVD: huisbezitter, werkzaam in de marktsector, veel kleine ondernemers.

 24. 26

  Ik ben het volledig eens met vandyke (@12), alleen denk ik dat het wat langer zal duren als een paar maanden voordat de gevolgen zichtbaar (en voelbaar) worden.

  Nu gaat het ook verkeerd, alleen duurt het wat langer en zal links weer de schuld krijgen. En dat is dan in zekere zin nog terecht ook, want het is links dat deze situatie laat voortbestaan.

  De “republikeinse strategie” is de enige juiste in het geval van een regering die slechts regeert door een republikeinde strategie (hoe krijg/houd ik als minderheid de macht).

 25. 28

  “Veel van het gevoerde beleid doet uiteindelijk ook weinig ter zake. De economische structuur blijft ongemoeid als straks 500 animal cops door de straten dwalen of als op grote delen snelweg 10 kilometer per uur harder mag worden gereden.”

  Inderdaad.
  Ik wil nog verder gaan: politici doen maar weinig ter zake. De economische rampspoed kunnen ze niet voorkomen. Voedsel, grondstoffen en met name energie wordt duurder.
  Het blijft nog wel even goed gaan, maar als de aardgasbel leeg raakt, komen de echte problemen.
  Regeren was ooit vooruitzien.

 26. 29

  @27: als jij “het goede willen behouden” conservatief noemt ligt dat toch echt aan een oppervlakkige manier van denken.

  @28: als niemand naar je luistert: gewoon harder schreeuwen

 27. 30

  @29 – Toch is dat het wezen van het conservatisme.

  De vraag is alleen of de SP wel conservatief is. In tijden waarin de ontwikkelingen de verkeerde kant uit gaan kun je moeilijk anders dan vasthouden aan hetgeen beter was. Is die ontwikkeling gestopt dan kun je voorstellen gaan doen hoe de bestaande situatie kan worden verbeterd. Op slag ben je dan progressief.

  Maar voor degenen die meer martwerking als de remedie voor alle problemen zien, is de SP ongetwijfeld conservatief.

 28. 31

  Overigens is het natuurlijk volstrekt belachelijk om de PVV met de SP te vergelijken.

  De SP werkt vanuit een duidelijk omschreven visie op de maatschappij. De PVV buit slechts sentimenten uit om macht te verwerven en feitelijk gaat het om de afdeling verdeel-en-heers van de VVD.

 29. 32

  @21 “Ik zou niet weten wat er echt gaat gebeuren als Griekenland niet gesteund wordt”.
  Gemiddeld 31%, PVV 7%

  Slimme jongens die PVV’ers.

 30. 33

  Er is één fundamenteel probleem met het stuk: Wilders pleit doelbewust voor maatregelen waarvan hij weet dat ze slecht zijn voor Nederland, want het electoraat is in slechte tijden geneigd te stemmen op populisten.

  Hoe slechter het gaat, hoe beter voor Wilders.

 31. 34

  Wilders kijkt wat voor effect heeft de uitleg op het kiezersvolk. Dat heeft niets met onnozelheid te maken. En bij de achterban van het CDA en de VVD is de uitleg minder belangrijk, die zijn bang voor het linkse gevaar voor hun hypo aftrek, en Wilders vinden ze heimelijk wel aardig, maar zullen ze niet op stemmen. Hoewel de VVD-er Wientjes al wat heeft gezegd over meneer Wilders. Dat ze niet moeten luisteren naar hem of zoiets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren