Afscheidsbrief waarmee Jan Pronk zijn lidmaatschap van de PvdA opzegt

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Geheel in zijn eigen traditie is de afscheidsbrief erg lang.

Open artikel

Reacties (36)

#1 Kalief

Zo. Die kan die VVD-infiltrant, hoe heet ie ook weer, die Asscher in zijn zak steken.

#2 EricvdB

Hij heeft volstrekt gelijk. Een stel neo-liberalen heeft met z’n zessen een regeerakkoord benaderd als een prestigeproject. Dat werd fracties voorgelegd die binnen twee uur akkoord moesten gaan en vervolgens wordt de rest van het bestaan van dit kabinet geroepen dat iedereen met die maatregelen akkoord is gegaan. Het eerste het beste scheikunde-practicum op een middelbare school is beter doordacht.

#3 Toko senang

Gisteren een waanzinnig interessante documentaire van de VPRO over een klas die vol idealen werd opgevoed. Idealen over gelijkheid, eerlijk delen, kortom vol socialistische gedachten. Veel klasgenoten realiseren ze nu dat hun idealen geen ruimte lieten voor andersdenkenden, en dat de wijk verderop, met veelal arbeiders en arbeiderskinderen, eng was. Dan de arme kindertjes in de derde wereldlanden, die waren vanuit de SamSam eigenlijk vrij ongevaarlijk.
Veel kinderen van toen zijn nu teleurgesteld, en hebben geen idealen meer of hebben die maar opgegeven. De enige die wel naar een betere wereld streefde was de liftmonteur uit ” de andere wijk”, het enige jongetje uit de arme wijk die in de rijke wijk op school zat. Deze man ziet nu hoe bejaarden vanwege hun eigen bijdrage de traplift laten verwijderen. Hij kan zich nog hierover opwinden

Ook Pronk geeft nu ook op. Ik ben alleen bang dat hij zich niet realiseert dat een ideologie die geen rekening houdt met het echte leven, die anderen met een afwijkende mening afserveert, een enge en nare levensovertuiging is.

#4 Joop

Altijd wel bewondering gehad voor de beste man, alleen was zijn rol als minister van VROM eind jaren 90 niet om over naar huis te schrijven, wat blijkt uit het volgende proefschrift:

Controversiele besluitvorming : opkomst en functioneren van groen polderoverleg / Johannes Weggeman (2003)

Dat was echt VVD beleid, met symbolisch wat inspraak maar wat mocht het heten?

#5 lapis

Alleen op de gebieden van ontwikkelingssamenwerking en vreemdelingenbeleid weet hij zich aan platitudes te onttrekken. Verder meldt hij niets concreets over bijvoorbeeld akkoorden met de sociale partners, over ons woningbeleid (inclusief de hypotheekrenteaftrek), over ons energiebeleid, over de regulering van financiële markten of over onderwijs. Voor hem is sociaaldemocratie verworden tot hoe we met buitenlanders omgaan. Wat een goede ontwikkeling dat de PvdA daar niet in meegaat.

#6 Joop

@5.

Walgelijke opmerking: het is wel degelijk een lakmoesproef voor de PvdA hoe er met de buitenlanders wordt omgesprongen.

Want juist bij sociale zaken is alles wat op het gebied van vreemdelingenbeleid gebeurt (inperken rechten te beginnen met het woordje ‘ingezetene’ met andere woorden het vogelvrij verklaren voor justitie) een voorproef voor mensen afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Kijk naar de Gestapo-technieken die zich ontwikkelen bij de sociale recherche, allemaal begonnen met de razzia’s op illegalen. Hetzelfde laken een pak. Onmenselijke toestanden!

#7 HansR

Kijk, zelfs een politicus heeft dus grenzen.
Het had wel wat korter gemogen, had wellicht meer kracht gehad.

#8 Kalief

@5 Alleen op de gebieden van ontwikkelingssamenwerking en vreemdelingenbeleid weet hij zich aan platitudes te onttrekken. Verder meldt hij niets concreets

Bijna goed: verder meldt hij niets. Hij pikt er blijkbaar die twee thema’s uit die hem liggen en waarin hij zich heeft gespecialiseerd. Iets met schoenmaker en leest. En het is een afscheidsbrief, geen alternatief partijprogramma.

#9 Bolke

Pronk, een PVDA dinosauriër wiens tijd al 25 jaar geleden voorbij was, hij heeft het alleen nu pas door.

#10 Henk van S tot S

@9:
Je hebt gedeeltelijk gelijk.

Pronk zou eigenlijk 25 jaar geleden de PvdA al hebben moeten verlaten.
Toen was de aftakeling van het sociale ideaal immers al in volle gang.

En verder wat ik bij
https://sargasso.nl/politiek-kwartier-achterdeurbeleidsmakers/
onder 101 al schreef:
De PvdA wordt binnenkort PvdaS = Partij van de afvallige Socialisten ;-)

Op zich bij zal dit bij de volgende verkiezingen niet relevant meer zal zijn, omdat de partij dan geminimaliseerd is.

#11 Andy Cap

@10: Als de aftakeling van het sociale ideaal 25 jaar geleden al in volle gang was, denk je dat de kiezer dan nu in 4 jaar tijd opeens een stuk wijzer zal worden?

Ik help het je hopen.

#12 MrOoijer (Jan van Rongen)

Als reactie zegt Samsom onder meer:

Dit kabinet maakt voor het eerst sinds de jaren 70 de verschillen tussen arm en rijk kleiner en voor het eerst pakken we echt de financiële sector aan. Dat zijn ambities waar Pronk zich ook echt in zou moeten kunnen vinden.’

(http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3448593/2013/05/28/Samsom-en-Spekman-teleurgesteld-maar-weerspreken-kritiek-Pronk.dhtml)

Hier staan twee beweringen die ik beide zeer betwijfel. Werk voor de fact checkers!

(a) de verschillen tussen arm- en rijk: dat hoor ik wel vaker binnen de PvdA, maar echt overtuigend materiaal ken ik niet. Er komen nu meer mensen onder de armoedegrens – dat zou het verschil nu eerder moeten vergroten. Ook de extra arbeidskorting zet lagere inkomens zonder werk op een extra achterstand. Ben benieuwd!
(b) “pakken we echt de financiële sector aan” – heb ik zeker even niet opgelet. Of bedoelt hij de EU-maatregelen?

#13 Henk van S tot S

@12:
Volgens mij heb beter opgelet dan Samson.

#14 analist

@5: Internationale solidariteit – jouw ‘omgaan met buitenlanders’ – is toch een van de pijlers van de sociaal-democratie.

#15 Joost

@12: Ik denk wel dat Samsom gelijk heeft. De middenklasse krijgt de hardste klappen, althans in absolute zin. De gemiddelde inkomensongelijkheid neemt af, maar niet omdat de laagste groepen opklimmen, maar omdat de middengroep afglijdt.

Een mooie pyrrhus-overwinning voor de PvdA!

En de hoogste inkomens lachen zich rot.

#16 objectief

@12:
Dit kabinet maakt voor het eerst sinds de jaren 70 de verschillen tussen arm en rijk kleiner en voor het eerst pakken we echt de financiële sector aan. Dat zijn ambities waar Pronk zich ook echt in zou moeten kunnen vinden.’

Of dat zo is weet ik niet.
Wat ik wel weet is dat wij de laatste vier jaar gemiddeld steeds armer zijn geworden, naar mijn mening primair dank zij Brussel en de euro.
Zwamsom roept ‘solidariteit met de zuidelijke landen’, hij zal dat verschil tussen arm en rijk wel bedoelen.
Daarbij ziet hij even over het hoofd dat Grieken bij voorkeur de hele dag in op terrassen zitten, geen belasting willen betalen, en zwart geld bij hopen naar het buitenland hebben overgebracht.

#17 Inca

“We hebben uitgebreid gepraat over het regeerakkoord. En laatst over de strafbaarstelling van illegalen.” aldus Hans Spekman.

Dat praten ja…
“In zijn slotbetoog liet de PvdA-leider [Samsom] weten hier niets voor te voelen. Hij legde motie 41, die unaniem was aangenomen door alle ruim 2.000 aanwezige leden, naast zich neer tot grote onvrede van de leden.”

http://politiek.thepostonline.nl/2013/04/29/zijn-pvda-leden-nou-zo-dom-of-is-samsom-nou-zo-slim/

#18 kevin

@16 Is er eigenlijk iets níet de schuld van de euro bij jou?

#19 MrOoijer (Jan van Rongen)

@15: het is een beetje technisch, maar als de middeninkomens dalen en de rest gelijk blijft, dan neemt de Gini-coëfficient voor ongelijkheid toe. Die is nl. alleen afhankelijk van de oppervlakte boven de inkomenscurve (zie de wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient ).

Andere maatregelen sturen misschien deze curve wel de andere kant uit. Maar dat zou ik wel eens onderbouwd willen zien.

#20 Joost

@19: Weer wat geleerd over Gini :-)

Maar we hadden het niet over het Gini-coëfficiënt, toch? En volgens mij neemt de inkomensongelijkheid tussen de lage en middeninkomens weldegelijk af in mijn situatieschets.

#21 Henk van S tot S

@20:
De Gini is eigenlijk leuker ;-)
http://www.cs.umn.edu/people/faculty/index.php?id=140

#22 objectief

@18:
Veel wel, helaas.
ABP kondigt nieuwe pensioenverlaging aan, dat is dank zij de rekenrente van rond één procent, die veroorzaakt de lage dekkingsgraad.
Die idioot lage rekenrente er weer het gevolg van dat de ECB dank zij de euro ellende het geld weggeeft voor een half procent.
En zo kan onze werkloosheid weer verder oplopen als gepensioneerden noodgedwongen verder bezuinigen.

#23 eli

Grappig hoe iedereen ook hier automatisch als vanzelfsprekend begrijpt dat inkomensongelijkheid waar Samsom het over heeft alleen over Nederland gaat. Die beperkte blik is waar Pronk over is gevallen. Pronk gaat overigens zelf niet in op hoe je openheid en verzorgingsstaat combineert. De verschuiving binnen de PvdA heeft daar alles mee te maken.

#24 zaz

Pronk zal toch wel geïrriteerd zijn dat er geen plek voor hem was in dit kabinet? Aan zijn carriere komt een opvallend zelfverkozen einde in 2002. Hij is nadien gepasseerd door Ploumen voor partijvoorzitter. Hij heeft niet in het Balkie Bos kabinet gezeten en maakt nu opnieuw geen kans.
Ik kan me niet voorstellen dat dat niet meespeelt.

#25 Mister Pink

Dat er nog mensen zijn die Pronk interessant vinden. Laat gaan die dwaas. Die is de PvdA liever kwijt dan rijk, en gelijk hebben ze.

#26 MrOoijer (Jan van Rongen)

@20: als Samsom het over “verschil arm en rijk” heeft, dan verwijst hij waarschijnlijk naar statistieken met de Gini-coëfficient, want dat is nu eenmaal de meest gebruikte maat. Als er geen cijfermatige definitie gebruiken van dat verschil, dan praten we allemaal over iets anders, i.e. over onze eigen subjectieve waarnemingen.

En dan nog, had Samsom het nou over inkomen, vermogen, bezit of welvaart?

#27 Andy Cap

@26: Is dat nou wel zo belangrijk? Misschien dat Samson er wel een draai aan weet te geven om te “bewijzen” dat hij niet liegt, maar daarmee wordt de PvdA niet geloofwaardiger.

Feit is, dat de Pvda onder druk van de neo-conservatieve waan, zich medeplichtig heeft gemaakt aan de scheefgroei in onze maatschappij. En de deelname aan het huidige kabinet ervaar ik in ieder geval niet als een stap om het afbraakproces, dat daar het gevolg van is, een halt toe te roepen.

Integendeel: je zou kunnen argumenteren dat ze helpen om de scherpe kantjes er af te halen, maar dan is de vraag of dat niet ook een vorm van medeplichtigheid is, aangezien je helpt de “bittere pil te vergulden”, om die zo de mensen door de strot te duwen.

Spin, spin, spin, maar ik trap er niet in.

En Pronk kun je verwijten dat hij rijkelijk laat is met deze stap. Hij had er beter aan gedaan de weg van Marcel van Dam te volgen.

#28 cerridwen

@27: het komt uiteindelijk neer op de keuze tussen met behoud van al je idealen aan de zijlijn staan of met je poten in de modder compromissen sluiten met je politieke tegenstanders.

De impliciete aanname in al dit soort discussies is dat de politieke tegenstander automatisch meegaat met het gewenste beleid, hetzij doordat ze koste wat kost met de PvdA willen regeren, hetzij doordat ze volledig overtuigd zijn van de wijsheid het standpunt. Dat is een behoorlijke arrogante stellingname. Een arrogantie die overigens niet uniek is voor de PvdA, rechtse kiezers hebben er ook een handje van.

Het is niet voor niets dat vooral oud-politici dit soort brieven schrijven, en niet de politici die nu beleid moeten maken. Vroeger maakten de oud-politici precies ditzelfde soort compromissen als de huidige politici nu (of stonden met lege handen aan de zijlijn, zoals de PvdA in 1979).

Samsom zal het inhoudelijk volledig eens zijn met Pronk, maar verder kan hij er niets mee. De afspraken zijn gemaakt, ze zijn zo goed als ze zijn, hij kan het kabinet opblazen of de afspraken verdedigen. Ik snap best dat hij dat laatste doet.

#29 Inca

@28, al teveel leed is gedaan door mensen die zichzelf weten voor te liegen dat ze via compromissen de boel kunnen afzwakken. Dat is soms zo: als je goed onderhandelt, als de partner betrouwbaar is en er duidelijke wisselwerking is. Maar al te vaak echter is het vooral een kwestie van schuivende normen, en ben je na een tijdje jezelf kwijt en heb je alleen maar verloren.

De een zegt 100, de ander 50, men middelt op 75. Vervolgens zegt de een weer 100, en dat is dus het moment dat je hem genadeloos af moet fakkelen wegens het niet nakomen van het compromis, ipv een nieuw midden op 87 te zoeken.

En sommige fundamentele compromissen moet je gewoon niet sluiten. Dan maar strijdend ten onder.

“Met de poten in de modder” is overigens al net zo’n misleidende beeldspraak als ‘door de zure appel heenbijten’

#30 Andy Cap

Het is de vraag of het wijs was en niet arrogant, om 100 jaar economische ervaring aan de kant te schuiven ten bate van een kortstondige neo-conservatieve illusie.

Het lijkt me verdedigbaar als iemand, of een partij, niet de verantwoordelijkheid wil dragen voor een beleid dat tegen haar doelstellingen ingaat. Doelstellingen zijn iets anders dan “de wijsheid van het standpunt”. Dat laatste meet je af aan het succes om die doelstelling ook te bereiken.

Helaas is het niet meer zo duidelijk wat de doelstellingen van de PvdA zijn, sinds ze haar ideologische veren heeft afgeschud. Ik was al geen vriend van de sociaal-democratische invalshoek: dat is gezond socialisme aangelengd met pragmatische compromissen. Overgebleven zijn de compromissen en van dat socialisme zie je geen spoor meer.

De impliciete aanname die jij me in de schoenen schuift (stromannen zijn jouw hobby) doe ik helemaal niet. De PvdA heeft de weg gekozen die jij voorstelt en dat is haar ondergang.

Dat is mijn stelling.

#31 bullie

@24: 2002-2004 Professor Theory and Practice of International Development, Institute of Social Studies (ISS), The Hague
2004-2006 Special Representative Secretary General of the United Nations in Sudan. Head United Nations Peace Mission in Sudan (UNMIS), Khartoum
2007-2011 Professor Theory and Practice of International Development, International Institute of Social Studies (ISS, The Hague) of Erasmus University, Rotterdam. Presently Professor Emeritus ISS.
2009-present: Visiting Professor United Nations University for Peace (UPeace), Costa Rica
Special Envoy Secretary General United Nations for the World Summit on Sustainable Development, 2001-2003
– Chairman of the Board of the International Institute for Environment and Development (IIED), London, 2002-2004
– Chairman of Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), Geneva, 2003-2004
– Chairman Federation of Refugee Organisations in the Netherlands (Vluchtelingen Organisaties Nederland, VON), 2003-2004
– Member Council Interpeace, Geneva, 2007-2012
– Chairman Interchurch Peace Council (Interkerkelijk Vredesberaad, IKV), The Netherlands, 2008-2011
– President Society for International Development (SID, Rome), 2008-2011

En wat deed jij zoal sinds 2002?

#32 zaz

@31 en @24: politieke carriere

#33 Andy Cap

@28: Mijn reactie @30 was bedoeld op deze van jou.

#34 cerridwen

@30: Je moet de mate waarin jouw ideeën worden overgenomen niet verwarren met electoraal succes.
De tijd dat grote partijen de Nederlandse politiek domineren is voorbij. Relevantie moet elke verkiezing weer bevochten worden. PvdA is er voor linkse mensen die niet bang zijn die het niet erg vinden dat er compromissen worden gesloten. De rest gaat maar naar de SP. Samsom laat zien dat er veel stemmen te winnen zijn in deze hoek.

De tragiek is uiteraard dat als de SP zo groot wordt dat ze echt niet meer buitengsloten kan worden, ze desondanks compromissen zullen moeten sluiten met andere partijen, en dan zetels zullen verliezen bij de volgende verkiezingen.

#35 Andy Cap

@34: Jij probeer anderen te compromiteren met het argument dat de macht belangrijker is dan de inhoud. Als de PvdA en de SP verstandig zouden zijn, dan zouden ze het aan rechts overlaten om de problemen op te lossen die door rechts zijn veroorzaakt.

Dan zal je eens zien hoe snel het electoraal evenwicht verschuift.

#36 Henk van S tot S

@34:
Tussen compromissen sluiten en standpunten verloochenen zit enig verschil.
Laat ik nu het idee hebben dan Samson het laatste beter beheerst dan het eerste ;-)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*