1. 1

  “De kosten batenanalyse die is uitgevoerd geeft een positief saldo van de netto contant gemaakte maatschappelijke baten. Tegenover reistijdwinsten staan negatieve effecten op brandstofgebruik, veiligheid en milieu.”

  ?? Hoe kan 1% reistijdwinst die drie negatieve aspecten overstijgen?

 2. 2

  “De introductie van de snelheidsverhoging resulteert zonder maatregelen naar verwachting in een toename van het aantal verkeerslachtoffers met 3-7 doden en 17-34 ernstig gewonden. De effecten op de verkeersveiligheid kunnen meer dan gecompenseerd worden door een gericht pakket van veiligheidsmaatregelen.”

  Als we die 130 maatregel niet doorvoeren en dat gericht pakket aan veiligheidsmaatregelen wel, dan hebben we dus een daling van minstens 3-7 doden. Lijkt me de moeite waard.

 3. 5

  De tijdswinst heeft hele positieve effecten: Je arriveert eerder bij het tankstation om weer te tanken. De ambulance komt eerder aan bij het ziekenhuis om zwaargewonden af te leveren. En we houden met zijn allen meer tijd om aandacht te schenken aan onze kinderen en ouderen met COPD. Tel uit je winst!

 4. 8

  Oftewel:
  – 2% toename CO2-uitstoot personenautoverkeer,
  – 1.28% toename CO2-uitstoot verkeer,
  – 0,4% toename CO2-uitstoot all-over,
  – Een toename die net iets groter is dan de jaarlijkse variatie in CO2-uitstoot van al het wegverkeer gemeten over de laatste 20 jaar

  Maar er zijn ook jaren dat de toename t.o.v. het voorgaande jaar groter was dan de invloed van deze snelheidsverhoging. Stiekem vind ik het dus wel meevallen.

  Vraag blijft wel hoe representatief dit onderzoek is – waarschijnlijk zal een grootschaliger invoering van de snelheidsverhoging een langzamer maar groter effect hebben op het gedrag van automobilisten dan op de proeftrajecten nu te meten valt. Verder ontbreekt de invloed op het hele plaatje; je kunt de effecten op de doorstroming maar beperkt afleiden uit de situatie op 1 weg.
  Bovendien hebben snelheidsverschillen grote invloed op de doorstroming en zullen de snelheidsverschillen met een bredere invoering van de snelheidsverhoging gemiddeld afnemen. Het kan denk ik dus nog alle kanten op. Zowel positief als negatief.

  Kan iemand vinden welk aandeel in de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door woon-werk-verkeer met personenautos? Ik kan dat maar niet achterhalen en aangezien de gemiddelde Nederlander ongeveer 5x verder rijdt met zijn auto van/naar huis dan ik, vind ik altijd dat zo’n beetje al dergelijke forensen zich diskwalificeren om in deze discussie mee te doen:p

  Ik ben dan ook groot voorstander van overal zo hard mogelijk scheuren. En minstens zo groot tegenstander van structureel grote afstanden af moeten leggen omdat men zonodig in suburbia moet wonen en in urbania wil werken of zonodig een goedbetaalde detacheringsfunctie moet nemen terwijl u ook een iets minder goed betaalde functie dichterbij huis kunt nemen. Een beter milieu begint bij uw woon-werkafstand.

 5. 9

  Het rapport schat de kosten van een landelijke invoering van 130 km/h op het gebied van de verkeersveiligheid op 275 tot 328 miljoen. Citaat: “De gemiddelde snelheid neemt toe, waardoor de kans op ongevallen toeneemt. Ook de onderlinge snelheidsverschillen tussen personenverkeer onderling en personen- en vrachtverkeer nemen toe, wat tot meer gevaarlijke situaties kan leiden. Op wegvakken met twee stroken stijgt het aantal gevallen waarbij de afstand tussen twee voertuigen tot een hoger risico leidt. […] Ook het aantal verkeersslachtoffers neemt toe met de snelheidsverhoging. De toename van verkeersdoden wordt zonder compenserende maatregelen in de variant robust geraamd op 2,8 tot 5,5 per jaar, die van ernstige gewonden op 14 tot 29. In de variant ambitie zijn de ramingen 3,4 tot 6,7 doden per jaar extra, en 17 tot 34 extra ernstig gewonden”.

  Tegenover dit probleem staan in het rapport ook (de schattingen van) waar het om te doen is: de positieve baten. Die variëren van 2,2 tot 2,6 miljard euro – en bestaan uitsluitend uit tijdwinst. Want “de reistijden nemen bij de landelijke invoering 130 km/h op basis van de LMS modelberekeningen netto met zo’n 1% af”

  Als 1 % van onze reistijd 2,5 miljard waard is, dan is alle (auto-)reistijd samen dus 250 miljard waard? Maar we gaan de euro afschaffen, hoorde ik. Hoeveel is dat in dollars, vergeleken bij ons BBP?

  Wie houdt wie voor de gek?

 6. 12

  Een toename die net iets groter is dan de jaarlijkse variatie

  Met dien verstande dat jaarlijkse variatie ook naar beneden kan zijn, terwijl deze 0,4% er chronisch bijkomen. Ik begrijp dat je gezien je eigen standpunt dat graag weg bagatelliseert, maar het is objectief bekeken gewoon veel extra uitstoot, die bovendien volledig onnodig is. Vergeet trouwens niet dat een aantal eerdere stijgingen ook het gevolg zijn van de uitbreiding van het aantal wegen waar de maximumsnelheid omhoog ging van 100 naar 120 (het is nog maar net iets meer dan 20 jaar geleden dat de 120 geïntroduceerd werd op enkele trajecten).

 7. 13

  Alles is relatief. Alleen was ooit het mooie voornemen om de co2 uitstoot terug te krijgen op het niveau van 1990…… en nu krijgen we in 2013 dus deze stijging plus de gebruikelijke stijging. Welke maatregelen helpen daar nog tegen?

 8. 15

  dus die 1 minuut die elke hardwerkende nederlander elke dag bespaart, gaan volgens rapport resulteren in winst van 2.5 miljard? Hoe dan precies? Via welk mechanisme? Ik snap het niet.

 9. 17

  Gezien mijn standpunt heb ik toch geen enkele reden om dat weg te bagatelliseren?? Ik vind het objectief beschouwd gewoon wel meevallen omdat het relatief gezien vrij weinig is. Ik heb bij het berekenen van de variatie inderdaad de absolute getallen genomen (dat leek me de juiste rekenwijze). Doe ik dat niet, dan kom ik op 41% ipv 16%.

 10. 18

  Nou, 1 minuut tijdwinst in het rijden is natuurlijk niet zo indrukwekkend. Maar iedere dag een kwartier minder klagen in de coffeecorner omdat er niets meer te klagen valt, dat tikt aan!

 11. 19

  en wat zijn dan de cumulatieve economische kosten van facebookgebruik en sargassogereaguur tijdens werktijd? Dat moet dan wel in de honderden miljarden lopen. Internet afschaffen dan maar?

 12. 20

  Ik kan legio maatregelen bedenken. Maar dat hoeft helemaal niet, we hebben er maar een nodig: een CO2-uitstoot-tax of liever nog een fossiele-brandstof-opgraaf/import-tax. Dat kan dan mooi in de plaats komen van onzalige plannen als BPM-variatie, kilometerheffing, wegenbelasting, isolatiesubsidie, zonnepanelen-subsidie-zolang-de-voorraad-strekt, verplichte energielabels voor je huis, gloeilampenverboden en een energiebelasting die naarmate je meer gebruikt goedkoper wordt.

  Oh en CO2-compensatie moet natuurlijk verboden worden. En agrobrandstoffen liefst ook.

  Het is gewoon heel simpel. Wil je minder CO2-uitstoot, belast het dan. En niet die halfslachtige prutsbelastinkjes waar we het nu mee doen. En de rest van de regelingen moet gewoon het raam uit. Ondertussen doen we helemaal niets wat serieus te nemen is en zitten we hier te discussieren over gepruts in de marge.

 13. 21

  Ik ben heel benieuwd hoe VVN het aantal doden berekent. 3-7 doden is een variantie van ongeveer 1% en ruim binnen de foutenmarge van een dergelijke berekening. Een sneeuwachtige winter heeft meer invloed op het aantal doden dan deze snelheidswijziging. Hetzelfde geldt voor de boterzachte berekening van de tijdswinst. Flauwekul om je hierop te baseren voor zover het voor of nadelen betreft.

  Waar het om gaat is dat je gewoon kan doorrijden zonder om de kilometer te worden geflitst met 125 km waar je 120 mag. En de wegbeheerder zorgt er wel voor dat de maximale snelheid wordt verlaagd als het te druk wordt. Flauwekul, die berekeningen.

  Was VVN niet die vereniging die de voordelen had berekend van de naamsverandering naar 3VO, waarna de berekening toch niet bleek te kloppen?

 14. 22

  wat zijn dan de cumulatieve economische kosten van facebookgebruik en sargassogereaguur tijdens werktijd?

  Een beetje Sargassoreaguurder heeft geen Facebook-account, want die weet hoe Facebook met privacy omgaat.

 15. 23

  3-7 doden is een variantie van ongeveer 1% en ruim binnen de foutenmarge van een dergelijke berekening

  Hoe weet je dat? (kleine hint: Als het binnen de foutenmarge had gelegen, was het aangegeven als bv -1 tot 11 doden).

  Een sneeuwachtige winter heeft meer invloed op het aantal doden dan deze snelheidswijziging.

  Toevallige versus systematische componenten. Blijkbaar moeilijk voor sommigen.

 16. 24

  maaaruh, kun je even uitleggen waarom 120 km/uur niet lekker doorrijden is en 130 km/uur wél lekker doorrijden is. Ik begrijp dat verschil nooit zo goed. Misschien is het lekker voor een jaar, maar daarna voelt 130 rijden precies hetzelfde als 120 en word je verdomme om de 5 meter geflitst als je 135 rijdt. De kans op ongelukken is dan zonder dat je het voelt wel 25% hoger en je kosten van je ritje ook. Maarja, daar gaat het bij jou niet om.

  http://www.depers.nl/binnenland/613975/130-is-echt-gevaarlijk.html

  (nee, nu nog niet significant, na paar maandjes testen op 8 wegen, maar we hebben het er over een jaar nog wel eens over…)

 17. 26

  Mrt: maaaruh, kun je even uitleggen waarom 120 km/uur niet lekker doorrijden is en 130 km/uur wél lekker doorrijden is.

  Dat kan Toko ongetwijfeld niet uitleggen. Dit soort lui voelt zich beperkt door welke maximumsnelheid dan ook. Ze bepleiten nu het verhogen van de maximumsnelheid van 120 naar 130 om nog enigszins redelijk te lijken.

  Alle argumenten voor harder rijden houden geen steek. De maximumsnelheid moet dan ook omlaag, niet omhoog. 100 km/h lijkt me een goede algemene norm voor de snelweg.

 18. 31

  Alsof er voor die verhoging geen 130km/h gereden werd. Alsof er ten tijde van het grote linkse filedrama geen CO2 door stilstaande auto’s werd uitgestoten.
  We zijn toch ook van 100 naar 120 km/h gegaan en het aantal verkeersdoden is sindsdien spectaculair gedaald!
  Verkeersslachtoffers op autosnelwegen worden nagenoeg uitsluitend veroorzaakt door roekeloos rijgedrag en vrachtverkeer. Het zijn de veiligste wegen van alle wegtypes die we kennen.

 19. 32

  “We zijn toch ook van 100 naar 120 km/h gegaan en het aantal verkeersdoden is sindsdien spectaculair gedaald!”

  Ja, en het aantal verkeersdoden ten opzichte van 1910 is flink gestegen.

 20. 35

  Op een rustige, droge snelweg is het niet echt roekeloos. Het is wel volkomen onnodig.

  Deel van het probleem is misschien ook wel dat auto’s tè goed zijn geworden. Ik reed laatst in de nieuwe auto van een collega, één of andere Koreaanse middenklasser waarvan ik me het merk niet eens meer herinner. De wegligging, het stuurgevoel e.d. waren echter wel zo vertrouwenwekkend goed als je vroeger alleen in een BMW o.i.d. kon vinden. Dus het nodigt vanzelf uit om harder te rijden dan wenselijk zou zijn.

 21. 36

  En als Bismarck zich in modellering had verdiept dan weet hij dat het schatten van verkeersdoden geen exacte wetenschap is, net overigens als het voorspellen van temperatuur en neerslag over 100 jaar, ook een model waarin Bismarck gelooft. Net zoals hij gelooft dat iedereen dom is die zijn mening niet onderschrijft.

 22. 37

  Zou me niet verbazen als er toen per jaar ook zo’n 500-700 doden per jaar te betreuren waren door paard en wagen. En dan nog al die paarden die dood voor de kar neervielen. Maar goed dat de PvdD er toen nog niet was.
  Overigens is de bevolking van Nederland sinds 1910 heel flink gestegen, dus ik kijk er niet van opdat het aantal wegverkeersslachtoffers over die periode flink gedaald zou zijn.

  Ja, en wat is onnodig, dat is een hele filosofische vraag die op 7 miljard en nog wat manier beantwoord kan worden.

  Soms moet ik van Emmen naar Winschoten. Kan ik binnendoor, ben ik 5 kwartier onderweg. Bijna altijd rijd ik dan naar Klazienaveen, draai de Duitse A31 op en rijd dan met een vaartje van ongeveer 200 km/h en harder tot de afslag Rhede. Dan weer 15 kilometer door Nederland en de afstand Emmen Winschoten is in tijd gereduceerd tot 20-25 minuten.
  En of ik met mijn Toyota Tundra nu 80 of 180 rij, dat ding rijdt altijd 1 op 6! Dus qua brandstofverbruik maakt het ook nog niet eens uit, de tijdswinst is niet onaanzienlijk!

 23. 38

  80 km/uur rijden op een tweebaans 80 km/uur weg lijkt me een stuk gevaarlijker. Het is een zinloos argument. We rijden nou eenmaal auto omdat het sneller is dan lopen. En daar zit een zeker risico aan. Dat risico bij 120 km/uur normaal of acceptabel vinden en bij 130 km/uur ineens roekeloos lijkt me nou niet echt een rationele blik op de zaak.

  120 km/uur is daarin lang een redelijk compromis geweest tussen verkeersveiligheid, voertuigveiligheid en milieu. Met toenemende verkeersveiligheid, voertuigveiligheid en afnemende uitstoot is het niet meer dan logisch dat dat compromis wordt aangepast aan de situatie. Een compromis zal het toch altijd blijven.

  Neemt niet weg dat het niet heel goed is voor de CO2-uitstoot, maar in feite is het wat dat betreft maar een druppel op een gloeiende plaat die je straks in de CO2-uitstoot-grafieken waarschijnlijk niet eens terug herkent. Overigens wordt zeker een derde van de uitstoottoename ten gevolge van de snelheidslimietverhoging gecompenseerd door het gloeilampenverbod:P Als we dan allemaal als we thuis zijn de auto 200 meter dichter bij ons werk parkeren en de rest lopen, spelen we al kiet! Hebt u een hekel aan lopen, dan kunt u ook 4x per jaar naar werk fietsen in plaats van 2x per jaar:P

  Zucht.

 24. 39

  variantie druk je niet uit in procenten, het aantal doden per jaar is vrij stabiel en lijkt een dalende trend te hebben – je punt is? harder rijden of meer straling, er gaan daardoor meer mensen dood, dat is ook zo’n vreemde hypothese

 25. 40

  Je moet je smerig gaan voelen misschien is DAT de oplossing. Bewaar b.v. eerst eens de bonnen van twee weekjes tanken (woon-werk, een dagje dierentuin en 10 x heen-en-weer naar de supermarkt 2 straten verderop), kijk dan naar de kosten van het elektriciteitsverbruik op de jaarafrekening..

  Daarna net als in het Dierenrijk: inprenting. Dus de eerste de beste keer dat je die stinkende slang in het vulgat douwt je zó allejezus smerig voelen (visualiseren als een verlengstuk van jezelf)…alsof je net door een wrak heroïnehoertje bent afgezogen. Aan de pomp. Daarna sigaretje koffie saucijzenbroodje en meteen op huis aan…

  Kijk, daarom heb ik b.v. ook geen spaarlampen nodig hè…

 26. 41

  Hardrijden kost meer brandstof: per jaar naar schatting
  “circa 60 miljoen liter extra benzineverkoop en 50 miljoen liter extra diesel”

  Nederland zal dus nog meer olie moeten invoeren: dat loopt lekker op bij de huidige olieprijs.

  Wellicht gaat de gemiddelde automobilist wel wat harder rijden op de snelweg. Maar omdat-ie niet meer wil uitgeven aan benzine (of diesel) maakt-ie misschien wat minder (pret)kilometers.
  Of je gaat gewoon tanken zonder te betalen.

 27. 42

  Deze mensen spekken wel de staatskas op onwaarschijnlijke wijze. Ik heb soms maanden met brandstofrekeningen van 1300 tot 1600 euro. Groot gedeelte van dat geld wordt gerecycleerd (ik dacht 70%) door de belastingdienst. Ik denk dan maar weer dat ik sociaal bezig ben.

 28. 43

  Interessant al dat gepraat over geloof. Ik dacht daarentegen dat we bezig waren met statistiek. Dat je daar geen kaas van hebt gegeten heb je in #21 wel voldoende geëtaleerd. Ik stel voor dat je terug komt om me de les te lezen als je het zelf eerst geleerd hebt.

 29. 44

  Kijk dat bedoel ik. We zijn ons dusdanig bewust dat 130 (120 trouwens ook, beetje flauw van je) rijden extreem gevaarlijk is, dat we speciale wegen creëren die extra breed en extra recht zijn, veel meer wegaanduidingen bevatten en veel meer onderhoud vergen, alleen maar om zo roekeloos hard te kunnen rijden zonder dat er onacceptabel veel doden vallen. Ook bij deze verhoging worden weer extra kosten gemaakt om de veiligheid binnen de perken te houden. Zo wordt er wel erg veel geld uitgegeven van ons allemaal, om de roekeloze hobby van sommigen veilig te houden.

 30. 46

  Roekeloze hobby? Over een beetje flauw gesproken. Soms is het toch wel handig om in beperkte tijd van A naar B te kunnen komen en daar zijn auto’s en snelwegen toevallig geschikt voor. Waar ligt de grens tussen roekeloos en efficiënt? 130? 120? 80? 50? Ik neem aan dat je niet terug wil naar de trekschuit.

  Zelf vind ik 120 wel hard genoeg trouwens. Dat hele 130-gedoe is natuurlijk aanstellerij.

 31. 48

  Godzijdank hebben we de Sargasso-reaguurders om zich druk te maken over dit soort triviale zaken. Dan rij ik lekker met 130km/h totdat de onafwendbaar naderende burgeroorlog en/of dictatuur me dwingt om me om me met échte problemen bezig te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren