WTO: Westafrikaanse landen eisen resultaat

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Redactie: hieronder treft u de eerste bijdrage van lokaalmondiaal medewerker Stefan (niet te verwarren met Sargasso Steeph) vanaf de WTO top in Zwitserland.

lm75.jpgVelen juichen over het mislukken van de WTO handelsonderhandelingen: ‘Geen overeenkomst is beter dan een slechte overeenkomst’. Ontwikkelingslanden daarentegen zijn gefrustreerd over het vastlopen van de onderhandelingen in Genève. „We hebben maandag te horen gekregen dat de WTO-onderhandelingen uitgesteld zijn, dit is slecht nieuws voor Afrika in het algemeen en desastreus voor de katoenproducenten ”, aldus Samuel Amehou, ambassadeur van Benin bij de WTO. Benin wil graag katoen exporteren, maar momenteel kan het land niet concurreren tegen de zwaar gesubsidieerde katoen uit de VS. Dit levert volgens Samuel Amehou zelfs stromen immigranten op die hun geluk elders gaan zoeken. Kijk hier (.wmv) naar een reactie van de Beninse ambassadeur in de bijdrage van lokaalmondiaal vanuit Genève.

Van eerlijke handel kan geen sprake zijn als niet alle handelsverstorende subsidies worden afgeschaft, maar kan je zo ver gaan en het Europese platteland in de uitverkoop doen?

Reacties (17)

#1 Willem Bever

is stefan steeph?

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Nee, dat is een ander.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 JSK

Ik denk dat de Afrikaanse bevolkingsexplosie – niet zozeer westerse tariefmuren – “stromen immigranten” op gang brengt. :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 lmgikke

@3, volgens mij brengt het grote welvaartsverschil de ‘stromen immigranten’ op gang. En dat welvaartsverschil is er door de tariefmuren. Het is helaas namelijk niet mogelijk om alle mensen op deze wereld onze welvaart te geven. Als iedereen gelijke welvaart wil, dan moet het westen inleveren. En laten de westerse landen nu juist de landen met een democratie zijn, en welvaartsvermindering is geen goed verkiezingspunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@Willem: Nee joh, Stephan is Steeph, dat zou jij toch moeten weten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Branko Collin

Opkomende middenklassen in ontwikkelingslanden: goed nieuws of het beste nieuws?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Crachàt

Middenklassen? Help nee, dan krijg je voor je het weet een Franse Revolutie, en de guillotine en dan gaat religie deraan. En dat willen we niet, want dan zijn we verloren!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Yevgeny Podorkin

Ff twee dingen,….1) had een JA tegen de EU- grondwet het beleid m.b.t. gesubsidieerde landbouw op termijn niet ten gunste van ontwikkelingslanden veranderd ? 2) En sowieso meer ruimte gelaten voor een beter landbouwbeleid? Waar de huidige moderne logistieke bedrijfsvoering beter tot z’n recht kan komen nl. juiste hoeveelheden produceren, op de juiste plaats, tegen de juiste kosten op het juiste moment? Alleen datgene produceren wat de klant wil,…geen grote (ijzeren) voorraden of stompzinnige overproductie? Laag inkoopquotum en zo? In die bedrijfsstrategie heeft b.v. dumping in ontwikkelingslanden toch geen zin? Is kapitaalvernietiging toch? *tussendoorcursusje Integrale logistiek hoor*
Dacht ten tijde van het referendum toch e.e.a. opgevangen te hebben in die richting. Hoe zit dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Yevgeny Podorkin

Belangrijkste vergeten: juiste kwaliteit!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Carlos

@YP: dat weet ik niet precies, wel en relevante vraag. Er zou zelfs hierover in Sargasso archioef wat kunnen staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Yevgeny Podorkin

Nou,..zal es zoeken dan,,,maar omdat ik niet constant uit mijn Gluteus Maximus wil gaan zitten te blaffen zoek ik eigenlijk ”iemand” (econoom/ landbouwexpert én overtuigd Europeaan), of links naar, die mij e.e.a. nader kan duiden. Ten tijde van referendum onvindbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

@YP #8: Bij 1. Dat was in ieder geval niet direct uit de grondwet af te leiden. Hooguit dat het eu parlement meer invloed zou krijgen op de subsidies:
https://sargasso.nl/index.php?p=787

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Steeph

Bij voorgaande link even doorscrollen naar III-225.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Maarten

Er is wel wat voor te zeggen om de subsidies op te heffen ten bate van de ontwikkeling in Afrikaanse landen, mits je met diezelfde subsidie die je dan niet meer uitgeeft, de mensen in Europa wiens loon daardoor op het spel kan komen te staan, weer banen creeërt zodat je met het oplossen van het ene probleem je jezelf niet met een ander probleem opzadelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Yevgeny Podorkin

Steeph, in EU grondwet staan toch algemeenheden omschreven m.b.t. landbouw: doelstellingen!,…streven naar!,… om b.v. markten te stabiliseren, of voorzieningen veilig te stellen e.d.,…of de voorwaarden omschreven hoe een gemeenschappelijk landbouwbeleid tot stand kan komen. Interpretatie van die wet en vervolgens vertaling naar beleid is toch twee? Vergeet die wet!

Over jouw opmerking: ”gemeenschappelijk landschapsbeleid op de rest van de wereld wordt buiten beschouwing gelaten.”. Logisch toch dat dit niet in een grondwet vastgelegd wordt? In feite staat e.e.a. in de doelstellingen!: ”het feit dat de landbouwsector in de lidstaten nauw verweven is met de gehele economie”. De wet laat dus ruimte beleid te genereren m.b.t. wel of geen landbouwsubsidies. En ik hoorde destijds geluiden dat ”Europa” het voortouw zou nemen (willen gaan) subsidies te verminderen of af te schaffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Yevgeny Podorkin

Aliea 2 zin 1: ”gemeenschappelijk landbouwbeleid”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Steeph

@YP: Ik zei ook niet dat het met die grondwet niet zou kunnen. Ik gaf alleen maar aan dat in de voorgestelde grondwet niets staat waar dat uit af te leiden valt. Het beide kanten op te gebruiken.
Dus daar heb je de grondwet niet voor nodig.

Over jouw opmerking: ”gemeenschappelijk landschapsbeleid op de rest van de wereld wordt buiten beschouwing gelaten.”. Logisch toch dat dit niet in een grondwet vastgelegd wordt?

Uh, ja, dat zou logisch zijn. Maar als je de totale EU grondwet hebt gelezen ben je zoveel dingen tegengekomen die daar wel in staan en er absoluut niet in thuishoren dat dat dus geen relevante opmerking meer is.
En elders wordt er wel degelijk gesproken over beleid of richting waarbij de rest van de wereld wel een rol speelt.

 • Vorige discussie