1. 3

  En exit Wolfsen mag ik hopen. En D66 faalt ook:

  ‘Dat iedereen veilig woont in Utrecht is in mijn ogen veel belangrijker dan declaraties van een burgemeester. Dat laatste noem ik wel Story-journalistiek. Het kan slechts schade aanbrengen aan de door mij zo innig geliefde democratie en aanzien van de politiek.’

  Dus vooral het eigen nest niet bevuilen, dat is niet integer. Gerda Oskam mag ook aan de schandpaal.

 2. 4

  Ongelooflijk hoe de politiek toch zo weinig zelf reflectie kan hebben. Trek nou gewoon het boetekleed aan, geef aan dat je het verkeerd hebt begrepen en biedt je excuses aan.

  Waarom denken politici dat ze bij de burger wel wegkomen met: tja, dan moet je de regels maar goed lezen. En zelf hebben ze altijd wel een excuus.

  Het feit dat de burgermeester notabene aan pers censuur doet, vind ik helemaal het toppunt. Weg met die man.

  Overigens vind ik de reactie van D66 zo slecht nog niet. Ze stellen terecht dat iemand onschuldig is, tot het tegendeel is bewezen. Dus is gelukkig een stuk minder populistisch dan bepaalde andere partijen. Daarbij geven ze aan dat de pers ten alle tijden moet kunnen publiceren. Wel vind ik ze wat aanmatigend door te zeggen dat ze ervanuit gaan dat dhr Wolfsen vast de regels heeft toegepast.

 3. 5

  De rest van de reactie van D66 is niet slecht nee. Maar die passage steekt wel bij me, dit is beslist geen Story journalistiek of achterklap.

 4. 7

  Als ik het goed begrijp heeft de gemeente gehandeld overeenkomstig de richtlijn van Ter Horst. Dat Wolfsen of Utrecht fout zit met de declaraties zie ik dan ook niet. Dat Wolfsen problemen heeft met het artikel begrijp ik daarom ook. Dat neemt niet weg dat het belemmeren van plaatsing ernstig zou zijn. Naar de gang van zaken op dat punt zie ik graag snel en degelijk onderzoek. De stelling van een op zijn teentjes getrapte redacteur is nog onvoldoende voor een steniging. Welke consequenties heeft die overigens getrokken. Heeft hij ontslag genomen en wil hij nooit meer iets met deze uitgever te maken hebben?

 5. 10

  @Emile

  De richtlijn van Ter Horst heeft er niks mee van doen. Wet = Wet. Het is aan de rechter om die uit te leggen, niet aan welke minister dan ook.

 6. 11

  @Jack Random (nr. 8)

  Laat ik in dit geval eens aannemen dat Wolfsen gelijk heeft. Dat zijn regeling volgens de geldende regels is uitgevoerd. Moet je dan als burgemeester maar op de trappen van het Stadhuis gaan staan en de lading stront over je heen krijgen? Tegen die tijd dat de rechtszaak over de rectificatie/genoegdoening voorkomt is het pagina 7 nieuws. Dan krijgt Wolfsen zijn rectificatie en wellicht nog wat stuivers, maar geen hond die dat leest. En Wolfsen blijft wel bekend staan als de man die teveel geld heeft gekregen voor zijn huisvesting, ook al is er niets onoirbaars gebeurd. Ik kan me daarom de vlucht voorwaarts van Wolfsen wel voorstellen. Je hoeft, ook als Burgemeester niet te pikken dat zomaar *alles* over je geschreven kan worden.

  Het aangevraagde spoeddebat over de persvrijheid is dan ook een gotspe. Hier is namelijk sprake van kennelijke beschading/belediging. (nogmaals, ervan uitgaande dat Wolfsen niets fout gedaan heeft)

 7. 12

  Zo, er is een weerwoord van de andere partij.

  http://www.nu.nl/algemeen/1948628/burgemeester-utrecht-ontkent-inbreuk-persvrijheid.html

  Nu hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden kan de discussie hopelijk op een normaal niveau gecontinueerd worden in plaats van op we-kijken-maar-naar-één-kant-van-het-verhaal-geen-stijl-niveau.

  Ik vind het verhaal van de burgemeester overigens nog niet heel erg sterk, maar helemaal ongeloofwaardig klinkt het nu ook weer niet. Duidelijk gevalletje zijn woord tegen het zijne. Geen oordeel over te vellen dus volgens mij.

 8. 15

  @11: klein foutje in jouw redenering, want publicatie (vrijheid van drukpers) verhinderen op voorhand is per definitie censuur. Alleen de strafrechter kan achteraf vaststellen of met publicatie inderdaad de grenzen van de wet zijn overtreden.

  Politiek gezien lijkt mij, binnen de grenzen van een democratie, de actie van Wolfsen behoorlijk hypocriet en laakbaar, zoniet een ernstige zonde tegen de democratische grondbeginselen.

  Publicitair gezien liggen de door Wolfsen gewraakte feiten nu bij iedere nederlander op de stoep en niet alleen in Utrecht.

  Maar ja, hoe zat het destijds ook met dat burgemeesters referendum in Utrecht? Oh, ja, men had de keuze tussen een PvdA kandidaat en een PvdA kandidaat. Dat was ook geen democratisch (geloofwaardig) hoogstandje. Dhr. Wolfsen heeft zojuist de geloofwaardigheid van dat referendum bevestigd.

 9. 16

  @ Tsjech: Ik ben niet zo van regels zijn regels. Het gaat om de interpretatie van regels. De BiZa-interpretatie vind ik niet onjuist, hoewel misschien niet volledig in lijn met de formele regelgeving. In de praktijk waarschijnlijk wel werkbaarder. Ik blijf er dus bij dat Wolfsen niet fout zat. Dan komt er een artikel dat qua feiten en toonzetting een onjuist beeld geeft. De journalist belde niet voor niets deze hoogleraar. Hij wist wat die er van dacht en wat hij zou zeggen. Wolfsen beschouwt het artikel terecht als een aanval op zijn integriteit en dringt aan op beter feitenonderzoek. Dat moet nu ook en vooral gaan over de vraag in hoeverre ontoelaatbare druk is uitgeoefend. Ik zie nog steeds niet meer dan een beledigde hoofdredacteur die door zijn eigen uitgever niet wordt gesteund. Ontoelaatbare druk acht ik (op dit moment) niet aangetoond.