Wilderswil een Gouden Eeuw

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wilderswil een nieuwe Gouden Eeuw voor Nederland, zo valt te lezen in zijn Onafhankelijkheidsverklaring (incl. extragratis trompetgeschal).

Wilderswil een nieuwe Gouden Eeuw, maar ondertussen moet van hem Nederland zich eenzijdig onttrekken aan de globalisering: grenzen gaan dicht en Europa wordt de rug toegekeerd. Laat die Gouden Eeuw nu juist een tijdelijk hoogtepunt van globalisering zijn geweest waarin nederlandse multinationals zoals de VOC kisten vol gouden dukaten verdienden door contacten met vreemde culturen aan te gaan?! Wilderswil de grens potdicht gooien, terwijl de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden nu juist haar culturele en economische groei ontleende aan de grote groepen politieke en economische vluchtelingen die ze toeliet? Wilderswil de Antillen afstoten, niet zo’n slimme zet voor iemand antillianen afschildert als boeven: de immigratie vanuit Suriname juist opgang kwam na de onafhankelijkheid.

Maar goed, Wilderswil een nieuwe Gouden Eeuw want in die tijd wisten niet-westerse culturen tenminste nog hun plek… Of niet dan Geert?
klik voor groter beeld
[en nu gaan we weer over tot de orde van de dag]

Reacties (65)

#1 JJ

Mag ik hieruit afleiden dat u niet op ons Geert gaat stemmen?
Mat Herben heeft zich overigens al beklaagd over het ‘copy-pasten’ van 90% van Pims gedachtegoed.

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Nou, die slavernij, mensen zeggen wel dat dat allemaal zo slecht was… Maar eigenlijk heeft….

Nee ik stem niet op Geert.
Ik probeer mijzelf te laten leiden door: hoop en intelligentie.
Niet door: angst en haat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 JJ

Zolang er nog hoop is ….
Maar goed, het was een retorische vraag, ik zal er een sarcasme tag omheen zetten voortaan :-)

Gaat die BJ Spruyt nog op de lijst bij wilders? Dat vind ik zo’n gezellige christenconservatief! En zou dat beteken dat de lijst Wilders ook financieel gesteund wordt door de fundi’s uit de VS? (DeVos)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Carlos

Dat zag ik ook wel JJ ;-)
Maar probeer de discussie op deze slaperige maandagochtend los te trekken. Uit principe had ik eigenlijk helemaal geen aandacht aan die maffe Wilders moeten geven. Ik zie mijn lezers alleen nog niet een flinke boom over soja opzetten, kernenergie wel, maar de soja moet nog even inweken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Dee

Anti globalisatie? Kun je misschien even quoten uit zijn onafhankelijkheidsverklaring? Ik lees er kennelijk overheen. Het enige wat ik bijv. lees is:

“Om de ontwikkeling in arme landen te bevorderen worden internationale handelsbelemmeringen voor deze landen en hun producten afgeschaft. ”

Kan Carlos misschien uitleggen hoe hij in afschaffing van de jarenlange oneerlijke vertrekte subsidies aan EU boeren ten nadele van 3e wereld landen een anti-globaliserings standpunt ziet? Verder is verlaging van de belastingen tot op de dag van vandaag de ongeslagen stimulans van wereldeconomien gebleken, maar wederom smacht ik om uitleg of tegenargumenten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Degtyarev Pekhotny

Die vent is echt stapelgek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Carlos

Wilderswil de grenzen dichtgooien en europese samenwerking ontbinden. Dit zijn zeer naar binnengekeerde anti-globalisatie maatregelen.
De afschaffing van ontwikkelingshulp goedpraten door te pleiten voor het opheffen van handelsbelemmeringen zie ik als een wassen neus. In ieder geval uit de mond van Wilders, zodra de nederlandse boeren daar ook maar een centje pijn van voelen draait deze nationalist het weer terug.

In veel gevallen kunnen afrikaanse landen niet eens concurreren met het Westen. En andersom zou meer vrijheid voor westerse bedrijven in ontwikkelingslanden desastreus kunnen uitpakken.

Belastingen omlaag goed voor de economie? Laat me niet lachen, ik ken nog een land waar ze een serieus probleem hebben met het innen van belastinggeld: Argentinie. Aangehaald door Geert als doemscenario…

De wereldgeschiedenis is een feuilleton voor de politieke populist. Je grabbelt erin en plukt er wat uit, geeft het een draai en hop!

De maatregelen van Wilders is een samenraapsel van neoliberalisme en nationalisme, doorspekt met een ongezonde dosis xenofobie. Een geheel wat lekker wegleest met slechts een hersencel actief. Wat dat betreft begrijp ik heel goed dat Herben opkomt voor de copimrights.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 ALO

@Dee
Het tegenargument kan u hier krijgen. Als wij allemaal het gras van de buren maaien en er voor betaald krijgen, groeit de economie. Economie is een relatief begrip, een getalletje, waar bij je dus moet aangeven wat de groei veroorzaakt en welke consequenties dat heeft. Verlaging van de belasting houdt in dat de overheid taken afstoot (of stevig geld leent, zoals in de VS). Daar kun je voor zijn, maar alleen het argument dat de economie groeit, is onvoldoende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 TheRule

Dit is natuurlijk weer een wel heel erg kort-door-de-bocht stukje.
De Gouden Eeuw als voorbeeld van globalisering? Lamenielachuh…
De Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden liet alleen vluchtelingen toe die haar welgevallig waren op economisch en politiek gebied. Hugenoten? Ja, maar alleen de rijken, de handelaars en intellectuelen. Paupers -een oud woord voor jij en ik- werden geweigerd, mensen met een gekleurde huid werden niet geweigerd maar mochten het land alleen in als slaaf terwijl ‘wij’ hun eigen grondgebied leegroofden. En joden werden vervolgd, net zoals overal in Europa.
Mensen die niet mee konden komen met de succeseconomie van de Gouden Eeuw verhongerden gewoon op straat, mensen die w

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 dreadloki

Aha, maandag-meningendag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Carlos

Mag ik alvast de credits innen voor de naam:
Kabinet Wiegel & Wilders = WWI, WWII, ….?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Carlos

@TheRule dank voor deze fijne uiteenzetting, u bent Wilders alweer een mijl vooruit gestreefd in definiering van het begrip Gouden Eeuw. Samen komen we er wel.

– Mag ik van u nog wel even het exacte percentage vluchtelingen dat de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden opnam?
– en u beweert dat er in Nederland tijdens de Gouden Eeuw joden werden vervolgd? Hoe zat het dan met die tweede generatie joodse kutportugees Spinoza?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Degtyarev Pekhotny

Over populisme gesproken; “forse maatregelen op diverse terreinen:”

De hypotheekrenteaftrek blijft evenwel te allen tijde bestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Degtyarev Pekhotny

hhehhheh….Plan voor een nieuwe Gouden Eeuw … voor de een gouder dan voor de ander.

Meer mensen aan het werk door het afschaffen van het minimumloon en versoepeling van het ontslagrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Henk op Phuket

Valt het homohuwelijk met een thaise jongen ook onder Wilders zijn verbod op huwelijken met niet-westerse culturen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Degtyarev Pekhotny

Deze is ook leuk:

Het ministerie van Onderwijs wordt afgeschaft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Degtyarev Pekhotny

Maar goed ik ga weer wat nuttigs doen. Nog veel leesplezier met dit “plan voor een nieuwe gouden eeuw”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Sketzer

Wilders zegt wat veel mensen willen horen en dat gaat hem zetels opleveren (mocht hij de verkiezingen halen).

Uiteraard zijn onze (s)linkse vrinden het niet met hem eens, maar die hebben (gelukkig voor hun) Groenlinks en de SP nog. Die hebben natuurlijk wel goede oplossingen voor de “grote” problemen hier in Nederland :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Pelayo

@8

Om een idee te geven over de onzinnigheid van economische cijfers: Het BNP van Bolivia verhoogt ineens met 15% als je de cocaine inkomsten meerekent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 mark

Wilderswil liever nieuwe Pruikentijd

ANP-Geert Wilders heeft zojuist op een persconferentie zijn koers gewijzigd. Hij wil bij nader inzien toch liever een nieuwe pruikentijd. Berichtgeving op het zogenoemde ‘webloque’ Sargasso heeft hem doen inzien dat een oproep voor een nieuwe gouden eeuw teveel werd gevoed door een combinatie van “populistische en nationalistische kletskoek waar ik me achteraf diep voor schaam”. Wilders gaf te kennen graag een poging te willen doen wat verder te denken en daarbij zijn eigen verstandelijke beperkingen te onderkennen. De mate van uitbuiting door de Nederlanders in de Gouden Eeuw zou nou nooit meer mogelijk zijn door het besef van de kosten voor (en schade aan) andere landen en toekomstige generaties, realiseert de geblondeerde politicus. “Daarom houd ik mij volgaarne bij kosmetische oplossingen die mij op het lijf gesprayed zijn, zoals het verplicht stellen van pruiken voor iedereen, daarmee kan de diversiteit van het individu tot uiting komen en wijs je op een postieve wijze de vrouwonderdrukkende uniformteit af die mannelijke hoofddoekjesadepten propageren”, aldus de lastig verstaanbare Limbo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Carlos

hihihi.. voorwaar satire in haar zuiverste vorm!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Dreknek

Satire alom! Behalve die opmerking van Mark dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Degtyarev Pekhotny

Het ministerie van onderwijs afschaffen levert wel een flinke besparing op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Degtyarev Pekhotny

Je kan ook sociale zaken afschaffen. Economische zaken vind ik al helemaal zo’n non-ministerie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 mark

Op meervrijheid.nl wordt Wilders’ manifest m.n. getoetst op het daadwerkelijk terugdringen van regels en inkrimpen van de overheid. Ik denk dat Wilders het a la Bush zou doen, veel lenen voor defensie en veiligheid, veel regeltjes die privacy inbreken en grondrechten schenden (alhoewel een imam van hem mag doodwensen), dus de facto wel een grote overheid. Tot nu toe beetje Fortuyn nadoen, maar dan met veel minder charisma en een kleurspoeling.

[@Dreknek: slalom alom!]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 TheRule

@ Carlos:
Percentages weet niemand en dat k

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Sketzer

Nou, als Mark het denkt zal het wel zo zijn. Wilders zit alleen in de kamer om zijn kapsel te promoten.

Goed gezien Mark, hier heb je een lolly.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Carlos

Onbegrijpelijk dat je je zo druk maakt TheRule. Jou kanttekeningen over de Gouden Eeuw zijn net zo waardevol als de mijne. Ik zeg niet dat je voor Wilders uitmarcheert, ik zeg dat je al een mijl op hem vooruit bent met de definitie van de Gouden Eeuw.

Overigens blijf ik erbij dat de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden toleranter was dan haar europese buren. Of je nu op de brandstapel eindigt of ‘slechts’ een Berufsverbot aan je broek krijgt maakt nogal een verschil.

Wilders roept maar wat, gebruikt termen en begrippen die vagelijk iets oproepen in mensen. Zo bespeelt hij de onderbuik. Maar als je je erin verdiept vallen de ideeen van Wilders als los zand uit elkaar. Ook jij hebt daar in positieve wijze aan bijgedragen, waarvoor dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Margriet

Nou ik vind het anders best een lastige vraag vandaag de dag.. blonderen ja of nee?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Carlos

..en oja wat als ik nu eens zeg dat ik Melkert zeer vakbekwaam vind?
(hij werd alleen een beetje misselijk bij het zien van zoveel populisme, dat kan je de beste man toch niet kwalijk nemen?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Degtyarev Pekhotny

Toch nog even over dat ministerie van onderwijs afschaffen en dat voor minder dan het minimumloon werken.

Het valt me op dat in de verslaggeving over dit schitterende “plan” geen aandacht voor deze onderwerpen is. Het gaat er alleen maar over dat ie de grenzen dicht wil enzo.

Ik dacht dat “de pers” zo “links” was ? Straks gaan de mensen die van hem voor minder dan het minimum moeten werken of die in de plantsoenendienst moeten werken nog op hem stemmen.

De gouden eeuw was ook de tijd dat het plebs maanden van huis was en voor een hongerloontje lag te creperen van de scheurbuik.

Die hadden pas reden tot onderbuikgevoelens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Carlos

10 punten voor de “onderscheurbuikgevoelens” ! :))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Carlos

Achja, een ministerie afschaffen, Artis sluiten, de ochtendfiles verkopen, de baklava-tax, kernenergie aangedreven schrikdraad langs de nederlandse grens, een gevangenis op een waddeneiland, Ned3 privatiseren, het slaat allemaal als kut op dirk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Degtyarev Pekhotny

woeha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Degtyarev Pekhotny

ow de “meerderheid van de bevolking is het Wilders eens”

http://www.nu.nl/news/496701/11/Meerderheid_bevolking_deelt_analyse_Wilders.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Degtyarev Pekhotny

Verbaast me niks waha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Carlos

Nee, als populist zou je je werk slecht doen als de meerderheid het niet met je eens was. Een driewerf hoera voor Geert en de Gouden Eeuw!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Sikbock

Het is een schande!! Wilders is duidelijk een slecht mens dat de onderbuikgevoelens van de lager opgeleiden bespeelt! Het lijkt wel of hij is vergeten wat er met de joden in de tweede wereldoorlog is gebeurd!

Gelukkig heeft Sargasso mij verteld hoe de dingen werkelijk in elkaar steken! Ik hoop daarom, dat wij samen pal zullen staan en Wilders met argumenten zullen bestrijden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Sketzer

Hoe kun je hier ook op tegen zijn vraag ik me af. Ik denk dat bepaalde mensen gewoon standaard alles afkraken wat Wilders zegt. Dan heb ik het over die hippies met 10 liter suikerwater in hun haar en zo

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 ALO

@Sketzer
De belasting moet omlaag, daar is niemand tegen toch.

Natuurlijk niet. Alleen is het maar een halve stelling. Wat doen we dan niet wat we nu wel doen.
De bewering: de belasting omlaag is puur populistisch, want slechts de helft van een stelling.

De behoefte om verder op jouw stuk in te gaan, is sterk verminderd door het politiek correcte denken dat je etaleert: Als je iets tegen Wilders zegt dat ben je iemand die standaard alles de grond in boort.

Overigens komt de kreet ‘regenten’ uit de Gouden Eeuw. Het verwijst naar de VOC-bestuurders. De denkwijze van Wilders rammelt aan alle kanten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Degtyarev Pekhotny

JA ALLE VERSTANDIGE MENSEN WILLEN EIGENLIJK HET MINIMUM LOON EN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS AFSCHAFFEN EN DE DOODSTRAF EN EEN NIEUWE GOUDEN EEUW ALLEEN DE KRAKERS EN HIPPIES WILLEN DAT NIET !!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 CF

De idee

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Sikbock

Wat mij tegen staat is de domheid van het Nederlandse bevolking! Het programma van Wilders is namelijk onuitvoerbaar! Wie worden er de dupe als we de balastingen verlagen? Juist! De mensen die afhankelijk zijn van de overheid! De lager opgeleiden en de uitkeringstrekkers dus! En dat zijn net de mensen die op Wilders stemmen! Laat ze maar krijgen wat ze verdienen!

Ik vind wel dat we moeten opkomen voor de zwakkeren! Wilders spreekt van een allochtonenprobleem! Dat probleem bestaat helemaal niet!!! Ik vind (als wereldburger) dat mensen met een ander cultuur een verrijking vormen voor de suffe Nederlanse kleinburgerlijke spruitjescultuur! We zijn een schandelijk rijk land! Het is onze morele plicht om die rijkdom met anderen te delen! Toelaten dus wat mij betreft!

Daarnaast denk ik dat het ondoenlijk is om een slotgracht rondom Nederland te graven.. we leven in een mondialiserende wereld.. je afsluiten is dus een illusie die niet waar te maken is.

En dat van die Gouden eeuw klopt ook niet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Sikbock

Laat ons vooral niet vergeten wat er met de joden is gebeurd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 whazzaa

mhh, sommige reacties zijn wel erg kort door de bocht, ik ben het ermee eens dat 50% korten op het personeelsbestand van ambtelijk nedeland wel niet zal lukken, maar zeg ik iets heel vreemds als ik denk, dat toch zeker 30% van de tijd die in de ambtelijke molen geconsumeerd word, verloren is?
(denk aan die 100mio wegggegooide euri’s van pb 51)
owww, de betuwe route , dat tikt harder aan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 whazzaa

en 30% besparen op de ambtenaren, bespaart 30% op de loonkosten, en dan moeten we bv ook de huisvesting (was er niet iets met een duur ingericht uwv kantoor) niet vergeten, wachtgeld regelingen aanpakken, lijkt me geen overbodige luxe.
(off topic)
over kortzichtig gesproken, iemand de spot van de pvda gezien, waarin werd gesproken over een belachelijke daling van het besteedbaar vermogen van een aow’r. die ging er 65 euro op achteruit, dat was maar liefst 3%, een rekensommetje leert je dat die aow’r dan toch 2166 euro te besteden heeft. das niet echt slecht, alleen werd dit rekensommetje natuurlijk over het hoofd gezien)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Degtyarev Pekhotny

Je mag niet vergeten wat er met de joden is gebeurd want dat is verboden.

https://sargasso.nl/index.php?p=496

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Degtyarev Pekhotny

Misschien gebruikt hij sommige dingen wel als onderhandelingsruimte voor de formatie…. Weet je wel, dan doet hij water in de wijn;

Dan schaft hij het ministerie van onderwijs niet af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 whazzaa

hehe, hoe is dat gezegde met die soep en niet zo heet ook al weer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 whazzaa

iemand nog aan het oude pvda beginselprogramma gedacht ? daar stond geloof ik in dat de banken geprivatiseerd dienden te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Degtyarev Pekhotny

@52 Hadden ze er beter in kunnen zetten dat ze afgeschaft moesten worden; dan waren ze nu misschien geprivatiseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Ruud

Ik word zo moe van die Wilders op de TV,radio,bladen,kranten en het internet. Overal kom je die Mozart-pruik tegen en als hij nu iets zinnigs te zeggen had

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 caprio

De emigratie vanuit Suriname kwam op gang omdat men VOOR de onafhankelijkheid nog de keuze kreeg voor een Nederlands paspoort.

Iemand de GEWELDIGE poll al gelezen: bent u het gedeeltelijk of helemaal eens met Wilders. En ja, ook ik ben het op sommige punten met Wilders eens. Ik ben het ook op sommige punten met alle andere 1500 politieke partijtjes in Nederland eens, zoals met de automobilisten partij die vind dat terrorisme een gevaar voor automobilisten is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Lilith

Heeft iemand, in alle commotie, de peiling van Maurice de Hond al gelezen? De uitkomst ‘kans stem op Wilders’ is bijvoorbeeld wel interessant:
http://www.peil.nl/?1515

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Grobbo

Ach, regelrecht gejat van Fortuyn dat programma, en ongetwijfeld goed voor een zetel of 15, meer kun je er toch in feite niet over zeggen? Want net als bij Fortuyn signaleert hij wel degelijk bestaande problemen, maar komt vervolgens met een oplossing die het alleen maar erger maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Carlos

Ik protesteer al bij die zogenaamde signalering van problemen. Zo stelt Wilders dat “de publieke ruimte verloederd”. Ik heb Nederland in de afgelopen 30 jaar alleen maar netter, veiliger en schoner zien worden. En ja ik ben zelf jarenlang bewoner van een van de ergste ergste ergste probleemwijken van Nederland geweest (erg hoor).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Verweer

@Carlos
Met zoveel kritiek wil ik nu jouw oplossingen weleens op papier zien, of kun je alleen laf kritiek geven.
Jou probleemwijk is zeker A’dam Zuid omgevinging Rai
Of heb je het over die 4 jaar dat je korpsbal was in een arbeidersbuurtje in Utrecht.

met het minmumloon afschaffen kan ook de andere kant op gaan h

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Pelayo

Wilders is een klassieke conservatieve kleine overheid agenda aan het bepleiten. Aan zulk een agenda zit echter een enorm nadeel. Zo’n overheid is zwak, en dat soort dingen wreken zich als er oorlog moet worden gevoerd. Zie het huidige amerikaanse begrotingstekort.

Als ik Wouter Bos was zou ik ‘ns in de archieven duiken om te kijken of Geert Wilders in het verleden de PvdA het verwijt heeft gemaakt overspendeerders te zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Pelayo

Hier de correcte link:

Rumsfeld ‘wanted cheap war’

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2899823.stm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Verweer

Beste Pelayo,

Kijk eens naar andere europese landen zweden noorwegen finland, minder gelul meer feiten graag
en laten wij die rooie bos comunist van de partij voor de armoede zijn eigen vlag maar dragen.
de piraten vlag welteverstaan

M.v.g Verweer

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 larie

Zo…eet een appeltje of knijp een citroen uit en dan nu de deksel er maar weer op, ik heb wel eens aangenamere geurtjes geroken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 larie

Oh, wat onbeleefd van me,

M.v.g.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Pelayo

<MODE="IRONIE">
@Verweer

Nu ik je argumenten lees zie ik dat ik het fout heb, en jij volkomen gelijk.

Ja! Ik ben helemaal om! Dood aan de Comunisten van de Piratenvlag!

</MODE>

 • Vorige discussie