Wilders heeft schijt aan de Nederlandse waarden

COLUMN - Jelmer Renema beschrijft hoe weinig besef Wilders heeft van de westerse waarden, en waarom hij daarom niet slechts onrechtvaardig is, maar ook nog eens erg dom in de strijd tegen terreur: Wilders helpt onze tegenstanders.

Vandaag is opnieuw gebleken dat Wilders er ideeën op na houdt die in strijd zijn met onze westerse waarden. Dat blijkt, omdat hij pleit voor het uitschakelen van de tolerantie, uit naam van het bestrijden van moslimterrorisme. Concreet betekent dat bijvoorbeeld het opsluiten van verdachten zonder proces, het verbieden van bijvoorbeeld salafistische uitingen, of zelfs het geheel verbieden van de Islam, zoals Wilders vanavond in het Brussel-debat voorstelde.

Wie pleit voor het afschaffen van tolerantie om die te beschermen, heeft niets begrepen van hoe vrijheid werkt. Tolerantie is geen kasplantje, geen kwetsbare orchidee die je moet beschermen met eindeloze rijen prikkeldraad. Het is juist ons belangrijkste wapen tegen de terroristen. Wie het buitenspel zet, helpt onze tegenstanders.

De reden daarvoor is dat het belangrijkste toneel in de strijd tegen het terrorisme niet Syrië of Molenbeek is, maar de hoofden van de Europese bevolking, zowel allochtoon als autochtoon. Als wij tegen de allochtone bevolking zeggen dat we ze niet zullen accepteren, dat ze altijd tweederangsburgers zullen zijn, wat voor reden heeft het wanhopige deel van die groep dan nog om zich niet bij IS aan te sluiten? En omgekeerd: als we tegen de autochtone bevolking zeggen dat moslims minder rechten hebben, wat voor reden heeft het racistische deel van die groep dan nog omniet meer aanslagen op moskeeen te plegen?

En verwacht nou niet dat moslims zullen geloven dat de onwettige maatregelen waar rechts voor pleit allemaal hoogstnoodzakelijk en van tijdelijke aard zullen zijn. In het Midden-Oosten weet men al lang wat zulke westerse gelegenheidsargumenten waard zijn. Immers: we zijn voor democratie, behalve als het om Egypte gaat. We zijn tegen religieus extremisme, behalve als het om Saudi-Arabië gaat. We zijn tegen apartheid, behalve als het om Israël gaat. Ze zullen ons beoordelen op onze daden, wat onze woorden ook zijn.

En kijk, ik snap de aantrekkingskracht van het ‘intolerant zijn tegen intoleranten’-argument. Het volgt het basisplot van de gemiddelde actiefilm, waar de held ook buiten de wet om, in z’n eentje, achter de rug van de officiële instanties om, de wereld moet redden. Maar het punt is: ISIS is geen SPECTRE. Terrorisme is, naar het grote plaatje kijkend, een teken van zwakte, niet van kracht. Als je niks beters kunt verzinnen dan stompzinnig burgers opblazen, dan ben je als militaire organisatie uitgespeeld. Hoe graag sommigen ook anders willen geloven, en hoe tragisch de doden ook zijn: ISIS vormt geen fundamentele bedreiging voor ons, daar zijn ze gewoon te zwak voor.

De mensen die het idee van tolerantie uitvonden, deden dat omdat ze wisten dat hun ideeën (vrijheid, democratie, enzovoort) in het toen onvrije Europa alleen gehoord zouden worden als alle ideeën gehoord en bediscussieerd mochten worden. Ze wisten dat in de resulterende maalstroom hun ideeën zouden komen bovendrijven, omdat die ideeën de beste waren. Ze gingen dus uit van de kracht van de dingen waar ze in geloofden, in plaats van van de zwakte ervan. Het feit dat Wilders onze vrijheden zo laag inschat doet mij afvragen of hij wel gelooft in de dingen waar hij voor claimt te staan. Is iemand die onze waarden overboord gooit zodra hij de kans krijgt werkelijk geschikt om ze te verdedigen?

Daar komt nog bij: wie pleit voor het tijdelijk buitenspel zetten van tolerantie om het te beschermen, kent zijn geschiedenis niet. Telkens wanneer de westerse wereld zijn waarden opzij zet om een zogenaamd existentieel gevaar het hoofd te bieden, leidt dat tot onze grootste zeperds. Of het nou gaat om de internering van de Japanse Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de klopjacht op communisten of de martelingen in Irak: altijd blijkt achteraf dat wat gepresenteerd werd als bittere noodzaak eigenlijk een domme, door angst ingegeven wraakactie was, en altijd komen we er zwakker uit.

Kortom, Wilders’ plannen dus zijn niet alleen onrechtvaardig, ze zijn ook nog eens heel dom. Hij heeft niets begrepen van hoe de westerse waarden werken, en hij gelooft niet in die waarden. Dat maakt hem ongeschikt om ze te verdedigen.

Dit stuk verscheen eerder op Publieke Tribune. (Publieke Tribune vraagt daarnaast aandacht voor haar blogwedstrijd – bij deze.)

 1. 1

  @0: “Tolerantie is geen kasplantje, geen kwetsbare orchidee die je moet beschermen met eindeloze rijen prikkeldraad. Het is juist ons belangrijkste wapen tegen de terroristen. Wie het buitenspel zet, helpt onze tegenstanders.”

  Een paar dingen: ik denk dat tolerantie wel vrij kwetsbaar is, omdat het alleen bestaat als iedereen het gevoel steunt. Als de steun wegvalt, dan is het voorbij. Als een deel van Nederland morgen zijn boosheid omzet in daden, is er effectief geen tolerantie meer.

  Daarnaast ging het je om de vrijheid. Tolerantie is niet direct verbonden met vrijheid. Zuid-Afrikaanse blanken leefden in grote vrijheid, maar waren niet bepaald tolerant te noemen. En misschien waren sommige delen van Oost-Europa onder de communisten best wel tolerant.

  Tolerantie of vrijheid buitenspel zetten helpt de tegenstanders in dit geval niet. Onze tolerantie en vrijheid interesseert hun niet. Zij lijken slechts geïnteresseerd in wat ze zeggen: een nieuw kalifaat, en zij willen ons daar buiten houden. Zolang wij ons actief tegen ISIS en aanverwanten inzetten, zullen ze acties tegen ons ondernemen.

  “Telkens wanneer de westerse wereld zijn waarden opzij zet om een zogenaamd existentieel gevaar het hoofd te bieden, leidt dat tot onze grootste zeperds.”

  Maar dat is dan wel weer helemaal waar. Ook ik vrees dat Wilders het vuur alleen maar aanwakkert.

 2. 2

  Goede opinie: Wilders is een vijand van de westerse waarden waaronder ook democratie. Goed beschouwd is Wilders (en andere populisten) een groter gevaar dan het moslimterrorisme.
  Want Wilders doet alsof hij er “eentje van ons” is. En dat is absoluut niet zo. Van moslimterroristen begrijpt iedereen wel dat dat een categorie ‘loosers’ is. Het is een zwaktebod om jezelf op te blazen op een vliegveld. Verdrietig voor de nabestaanden, maar er is zo veel verdriet op de wereld…

  De hamvraag is natuurlijk…hoe krijgen we de achterban van Wilders weer bij zinnen? Want niet Wilders is het probleem, zijn politieke gewicht is het probleem. Is Wilders ooit gekrompen tot het formaat van Janmaat, dan kunnen we hem gewoon negeren.

 3. 4

  @2: Ik betwijfel ook of je het probleem dat hier geschetst wordt aan Wilders kunt ophangen. Ik vind het wel goed verwoord. Een op uitsluiting van groepen gericht ‘frame’ werkt aan beide kanten, althans bij degenen die er gevoelig voor zijn, extremisme in de hand. Het echte gevaar is dat dit frame (= beperking van het denken) door anderen, media, politici, wordt overgenomen als ‘common sense’.

 4. 5

  Domlinks maart elke keer dezelfde fout als Wilders door alle moslims over 1 kam te scheren. Het hoofddoel van de Jihadisten is niet het Westen, maar dat is de lokale bevolking. Wij zijn niet alleen de Europeanen, maar vooral miljoenen niet Salafistische Moslims en ander gelovigen in het Midden Oosten en in Afrika. ISIS is inderdaad niet sterk genoeg om Europa te bezetten, maar als de aanslagen doorgaan in de regelmaat Parijs en Brussel zijn ze wel degelijk een reële bedreiging voor onze westerse waarde’s.

  Het aantal Jihadisten in de wereld dat Nederlands spreekt of ooit maar van Wilders gehoord heeft is nihil. Al die honderdduizenden slachtoffers van ISIS, Al Quaida en Boko Haram hebben geen enkele link met hem, dus Wilders de schuld van deze Jihad in de schoenen schuiven is compleet belachelijk. Het is een interne religieuze strijd waar wij zo goed als geen invloed op hebben, een strijd die al eeuwen voordat Wilders geboren is bestond. Wilders en co zijn simpelweg een verbale reactie op al dat geweld, wees blij dat wij dat hier zo’n uitlaatklep hebben i.p.v. de ISIS methode’s.

  De tweede wereldoorlog is een verkeerd vergelijk, de intolerante nazi’s hebben we juist niet verslagen door de Holocaust te tolereren maar door ze te verslaan. De Moslims zelf zouden hierin het voortouw moeten nemen. Als de goede Moslims in Molenbeek hun handen ineenslaan hebben ze zo die paar Jihadisten aangegeven i.p.v. ze te voorzien van onderdak en een pizza. Dan nemen ze vanzelf Wilders zijn retoriek uit handen.

 5. 6

  @4

  Wilders is de uiting van een bepaald denkbeeld. Hij geeft dat denkbeeld een stem. Wilders elimineren (via een legale manier) lost dus niets op. Voor hem vast wel weer een ander. Democratie behoort ook tot de Nederlandse waarden. We kunnen niet klakkeloos een groep van 1-2 miljoen mensen negeren.

  Ondertussen worden onze waarden verkwanseld waar we bij staan. Want de auteur verwoord het goed: het gaat om wat er in de hoofden van de Europese bevolking om gaat. Als de waarden die wij hebben opgebouwd niet meer gedragen wordt door een groot deel van de bevolking, dan krijgt het moslimterrorisme haar zin.

  Het grote publiek zal moeten inzien dat terrorisme een zwaktebod is. En dat we -links of rechts- moeten blijven staan voor pluriformiteit. Helaas constateer ik dat dat ‘frame’ inderdaad wordt overgenomen door anderen. En wat daar aan te doen valt, dat zou ik echt niet weten. Maar dat is wel het echte probleem en niet Wilders. Wilders is een verschijningsvorm van het echte probleem en hij is inwisselbaar.

 6. 7

  Ik ben PVV-stemmer en ik heb ook schijt aan de politiek correcte waarden. Ze zijn uit de tijd, net zoals de bekrompenheid van de jaren ’50 op een gegeven moment uit de tijd was. De linkse politieke correcte kerk loopt leeg en meewarig kijk ik naar de vele linkse-kerk-dominees die van de kansel “dood en verderf” roepen.

  Tolerantie is een ruim begrip. Ik sta bijvoorbeeld heel tolerant ten aanzien van Wilders en zijn uitingen. Meer tolerant dan de meesten hier. Op andere punten ben ik weer minder tolerant dan jullie.

 7. 8

  @5:

  Het aantal Jihadisten in de wereld dat Nederlands spreekt of ooit maar van Wilders gehoord heeft is nihil. Al die honderdduizenden slachtoffers van ISIS, Al Quaida en Boko Haram hebben geen enkele link met hem, dus Wilders de schuld van deze Jihad in de schoenen schuiven is compleet belachelijk.

  Dat klopt natuurlijk voor het gros van de slachtoffers, namelijk die in het midden-oosten zelf.

  Maar het klopt van geen kant voor de slachtoffers van aanslagen in Europa. De Europese Jihadi’s die daar opereren hebben wel degelijk van Wilders, FN, en wat dies meer zij gehoord, en zijn daar wel degelijk door beinvloed.

 8. 9

  De waarden in dit artikel zijn geen westerse waarden. Het zijn in de jaren 60 ontstane politiek-correcte waarden die slechts door een beperkt, links deel van de bevolking worden gehuldigd.

  Tolerantie wordt onze ondergang. Net als de doorgeslagen verlichting en het doorgeslagen humanisme, dat tot zelfmoord van onze cultuur en beschaving gaat leiden.

 9. 10

  @9

  Tolerantie en vrijheid worden slechts door links gehuldigd?
  Je bedoelt dat partijen als VVD en CDA (en met name hun achterban) daar afkerig van zijn?

  Zo had ik het nog niet bekeken. Maar ik behoor dan ook niet tot de achterban van die partijen.

 10. 11

  Ach ja, het aloude ‘in order to save the village it was necessary to destroy it’ argument. Dat blijft toch een onweerstaanbaar aantrekkelijk uitgangspunt voor bange mensen.

 11. 12

  @7 Tolereren doe je iets waar je het niet mee eens bent, AJ. En ik heb je nooit kunnen betrappen op het niet met Wilders eens zijn. Ben je nou zo dom of is het een langlopende klucht?

 12. 13

  @10: Links moet niets van vrijheid hebben. Alleen geleide vrijheid, onder links toezicht en met een stevige censuur. Dat zagen we al in de communistische en socialistische landen en je merkt dat anno 2016 bij links nog steeds. Alles mag gezegd worden, zolang links het maar goedkeurt. Alle andere meningen zijn racistisch, fascistisch, xenofoob etc.etc.

  Je ziet het ook aan het gedrag van AFA’s tijdens demonstraties van zogenaamd “extreem rechts” (oa Pegida). Men gebruikt zonder problemen grof geweld en zou, als er geen politie bij was, beslist andersdenkenden mishandelen of zelfs vermoorden. De agressie en het geweld waartoe AFA’s bereid zijn, doet sterk denken aan de SA-knokploegen uit de jaren 20 en 30 en de knokploegen van Mussolini. Niet vreemd ook, want zowel de NSDAP als Mussolini hadden stevige linkse wortels en die roots laten zich nu eenmaal niet verloochenen !

 13. 15

  @13

  Afa’ s lijkt mij niet synoniem voor ‘links’. Dat zijn idd geen democratisch ingestelde lieden. Maar laten we hen maar eens niet bespreken.

  Nu moet ik bekennen dat ‘links’ verder een begrip is waar je eindeloos over van mening kan verschillen. Maar over het algemeen verstaat men onder ‘links’ vooruitstrevende mensen/partijen die gelijkheid en sociale rechtvaardigheid voorstaan. Rechts is tegenovergesteld daar aan. Rechts is van de lage belastingen, individuele rijkdom en de ‘zoek het maar uit’ mentaliteit.

  Maar ik meende -in tegenstelling tot wat @9 beweert- dat ook politiek rechts zich inspant voor tolerantie en vrijheid. De VVD noemt zich zelfs ‘liberaal’. Van oorsprong onderschrijven de liberalen de beginselen van de Franse revolutie. (Gelijkheid, vrijheid, broederschap) Nu is de VVD eigenlijk rechtser dan wat oorspronkelijk voor ‘liberaal’ door ging. Maar waarom zouden moslims opeens niet meer tot de 3 genoemde waarden behoren? Zeker als je na gaat wat die 2e letter in VVD betekend. (maar dat gaat ook op voor de PVV trouwens)

 14. 16

  @15: Links was ooit vooruitstrevend. In de jaren 60 en 70 althans nog. Nog wat verder terug, jaren 20, was links bittere noodzaak om de larmoyante positie van de arbeiders te verbeteren, wat ook goed gelukt is.
  Vanaf de jaren 70, met nieuw links als dominante factor, werd de islam omarmd. Vreemd, want als de islam iets niet is, is het wel vooruitstrevend. Alles waar links zoveel jaren tegen streed, is in de islam ingebakken. Onverdraagzaamheid, intolerantie, antisemitisme, vrouwonvriendelijkheid, anti-democratisch. Je zou dus verwachten dat de voormalige christenbashers van links, dezelfde afwijzende en bestrijdende houding jegens de islam zouden betonen. Maar neen, dat bleek geenszins het geval. Links werd de grote beschermer van de onverdraagzame, intolerante ideologie, de islam.

  De doet mij vermoeden dat het toch anders is gesteld met links dan men vaak denkt. Links is nog altijd een hater van de westerse samenleving en ziet de islam als kans om daar weer eens flink aan te gaan slopen. Een soort bondgenoten en daarom wordt de islam zo omarmd, gepamperd en zelfs gepromoot door links.

  Met gelijkheid en sociale rechtvaardigheid kan het niets te maken hebben. Gelijkheid is in de islam onbekend. Alleen moslims zijn belangrijk, anders- of niet gelovenden zijn tweede of zelfs derderangs burgers. Vrouwen zijn gelijk aan honden en homo’s moeten dood.

  Je zou dus denken dat links wederom de barricaden zou opwerpen tegen de instroom van de islam in Europa. Maar neen dus en dat geeft te denken. Of ook weer niet, want ook Hitler, met zijn zeer linkse NSDAP-partijprogramma, was ook al goede maatjes met de grote islamleider uit de tijd, moefti Al Hoesseini.
  En uiteraard waren veel linkse mensen volledig idolaat van de grote massamoordenaar Yasser Arafat, neef en leerling van de moefti.

  Samenvattend concludeer ik dat links helemaal nooit vooruitstrevend was, maar slechts uit op het vernietigen van de door hen zo gehate vrije, open en kapitalistische samenleving.
  Overigens kan ik over rechts-liberale ideeën ook niet veel goeds schrijven, maar dat is een andere discussie.

 15. 17

  @16

  Ik gaf al aan dat ‘links’ een lastig begrip is. En eigenlijk onbruikbaar in deze discussie. Je noemde zelf al communisme en dat wordt wel eens als ‘links’ omschreven. Net zoals ‘nazi’s’ als rechts worden omschreven. Maar dat dekt de lading natuurlijk niet. Netzomin als alle moslims als salafisten omschrijven. (Dat is eigenlijk wat Wilders doet)

  Iedere politieke denkrichting (en dat kan de islam ook zijn) kent extremen. Maar we gaan links toch ook niet bestrijden onder het mom dat het allemaal ‘communisten’ zijn? En we gaan toch ook niet roepen dat ze op rechts allemaal nazi’ s zijn? Als we op die wijze met elkaar omgaan schrijven we een recept uit voor burgeroorlog. Zowel links als rechts als moslims kunnen elkaar vinden in de stelling dat we in een maatschappij willen leven waar we vrijheid en tolerantie de norm zijn.

  En als we kijken naar neo-nazi’ s. Zij hebben en hadden demonstratie recht. Maar in het naoorlogse zijn zij altijd door het grote publiek met de nek aangekeken. Zij konden geen groei genereren omdat het ‘not done’ was om openlijk (neo) nazi te zijn. Zo zouden we met iedere groepering met extremistische gedachten om moeten gaan. Ik beschouw zowel de nazi’ s als het salafisme als het communisme als kwaadaardige ideologieen. Maar in een volwassen democratie dienen we dergelijke ideologieen te accepteren. Met natuurlijk de kanttekening dat we hen steeds dienen te toetsen aan de grondwet. Onze instituties, daar moeten we ons sterk voor maken. Zowel links als rechts als moslims.

  Gelijkheid is in de islam onbekend.

  Hier wil ik nog even op in gaan. Want dit is niet waar. Er zijn wel degelijk stromingen in de islam die gelijkheid en humanisme voorstaan. Ironisch hebben juist zij veel te lijden in islamitische landen onder hun extremistische ‘geloofsgenoten’. Zij zijn onze medestanders in deze kwestie. Onze maatschappij geeft de islam de kans om in vrijheid te gedijen.

 16. 18

  @16: Je schrijft veel, maar je zegt zo weinig. Links heeft niet zozeer de islam omarmt, maar probeerde in de jaren ’70 op te komen voor de slechte arbeidsomstandigheden van de gastarbeider. Ook de slechte sociale positie van de gastarbeider werd door “links” aangekaart.

  Samenvattend concludeer ik dat je geen kaas hebt gegeten van wat je schrijft en andere nablaat.

 17. 19

  @17: Dat laatste klopt. Er zijn oa de Alevieten en soefisten, die de sharia niet kennen en als zeer liberaal te beschouwen zijn. Dit is echter een zeer kleine minderheid, die door de mainstream islam niet als moslims worden beschouwd. De machthebbers in Syrië zijn Alevieten, met als gevolg dat Christenen en Joden daar in redelijke rust konden leven. Dit in tegenstelling tot de meeste andere islamitische landen, waar Christenen en Joden als tweederangs burgers worden beschouwd.

  De liberale stromingen in de islam verhouden zich qua omvang en invloed tot de mainstream islam als de bevindelijk gereformeerden tot het Christendom.

  Dan over links en rechts. Ik ben het er mee eens dat deze begrippen anno 2016 niet meer goed te hanteren zijn. Zo treffen we bij de PVV (die door velen als “rechts” of zelfs “extreem rechts” wordt beschouwd) heel was linkse programmapunten aan en vinden we bij de SP weer zaken die goed bij “rechts” passen.
  Ik denk zelf dat we moeten spreken van cultureel-marxisme en niet meer van links. Cultureel marxisme, opgekomen in de jaren 60 (maar al veel ouder, van begin 20e eeuw) loopt dwars door vrijwel alle partijen heen, van SP tot VVD. Alleen de PVV en SGP zijn hiervan gevrijwaard. Het vloeit voort uit het communisme, maar is iets anders en heeft zowel traditioneel links als rechts in zijn greep.
  Om verschillende redenen, dat wel. Traditioneel links is vooral cultureel-marxistisch omdat men de vrije westerse samenleving verafschuwd. Rechts ziet het cultureel marxisme vooral als middel om de grenzen te slechten en één grote, consumerende eenheidsworst te creëren.
  Beiden gevallen zijn uitermate schadelijk, omdat beiden het nationalisme en eigen culturele identiteit van het westen afwijzen.

  Cultureel marxisme kent een doorgeslagen gelijkheidsdenken. Iedereen is gelijk, landen bestaan niet en grenzen moeten weg. Cultuur is iets gevaarlijks, althans voor zover het westerse culturen zijn. Het kenmerkt zich door een zieke bewondering van niet-westerse culturen en vooral de islam.
  Het kent een zieke hang naar het binnenhalen van zoveel mogelijk Afrikanen en Aziaten, als compensatie voor een totaal misplaatst schuldgevoel over het koloniale verleden van verre voorouders en de eigen enorme welvaart.
  Met als gevolg de onvermijdelijke ondergang van het westen en de westerse culturen, wat in steeds meer Europese steden steeds duidelijker zichtbaar begint te worden.

  De cultureel-marxistische kreten “De wereld is van iedereen” ,
  “Iedereen is gelijk” en “Geen mens is illegaal” zijn misleidende leugens die tot grote chaos en ellende gaan leiden.
  Niet iedereen is gelijk. Wel gelijkwaardig, maar dat is iets heel anders !

 18. 20

  Cultureel marxisme

  Ah, daar komt de neonazi terminologie weer. Andre heeft zijn mond vol van hatend links, maar volgens mij is hij zelf een ontzettend grote hater.

 19. 21

  @19

  Je moet de soefi-islam niet als een stroming zien. Zelfs soefi’ s onderling zijn het niet eens over wat het precies inhoudt. Voor niet-moslims is dit moeilijk te begrijpen omdat wij niet anders gewend zijn dan in stromingen te denken. En de soefi-islam heeft kenmerken die wij als een stroming zouden zien. Het is dan ook niet te zeggen hoeveel of welk percentage van de moslims de kant van het soefisme op gaan. Er zijn ook moslims die zeggen dat je pas een soefi’s bent als je daadwerkelijk verenigd bent met Allah. En uiteraard wordt daar gen criteria aan toegekend. En zelfs de soefi’ s liberaal noemen zou geen recht doen aan wat zij trachten te bewerkstelligen. Wat zij trachten is ‘niets’ te worden, dus ook geen moslim meer.

  Er is dus een deel van de moslims dat niet specifiek politiek georienteerd is. Dat moeten we goed voor ogen houden. Een stroming als de salafisten streven wel een (aards) politiek doel na. En wat Wilders doet is (jonge) moslims in de handen drijven van salafisten en andere extremisten.

  Ik zie marxisme niet als cultureel marxisme. We dienen terug te gaan naar de oorsprong. In de geindustrialiseerde samenleving werden arbeiders (en boeren) uitgebuit door de macht. (de kapitalistische elite) Feitelijk is ‘arbeid’ het enig werkelijke kapitaal wat er is. Iig in de periode van industrialisatie. Kapitalisten eigenden zich dat ‘kapitaal’ toe en lieten degenen die dat kapitaal daadwerkelijk verdienden met een fooi achter.

  Met socialisme is niets mis. Wat er met de opkomst van het communisme mis ging is dat opnieuw een elite met de vruchten van de arbeid er van door ging. Wat we hebben gezien in de ‘socialistische arbeidersparadijzen’ is dat de democratie terzijde werd geschoven en dat de arbeider c.q. de burger wederom niks te vertellen had. Socialisme kan alleen gedijen in een democratie.
  Overal waar ooit de democratie niet aanwezig was stalen onverlaten de macht.

  Aan het begin van de vorige eeuw hebben we kunnen zien hoe zowel de nazi’ s als de communisten onder voorwendselen de bevolking hebben misleid en hen naar de ondergang gebracht. Wilders wil dit nog eens een keer overdoen door ‘bepaalde burgers’ rechten te ontzeggen. Voor je het weet zitten burgers in administratieve detentie. En als dat moslims kan overkomen, dan kan jou of mij dat ook overkomen. Kijk eens met objectieve ogen naar Israel. Ja, ze zijn succesvol in het bestrijden van moslimextremisme. De prijs is een gecorrumpeerd land/bevolking. Een Palestijn die al is uitgeschakeld wordt gewoon neergeknald. En (een deel van ) de bevolking roept de moordenaar tot held uit.

  Traditioneel links verafschuwt niet de vrije westerse samenleving.
  Zij richten juist de vrije westerse samenleving consequent in.
  Zij accepteren niet moslims omdat ze anti-westers zijn, maar omdat ze juist die vrijheid willen behouden. Uitzondering is de SP die ik eigenlijk niet als echt links beschouw. Dat is meer PVV-light. De SP heeft de nuttige functie om het populisme wat verdeeld te houden en is verder eigenlijk geen factor van belang.

 20. 22

  @21: Ik ben dit niet met je eens.
  De islam is in basis al zo ingericht dat het niet alleen religieus is, maar ook de inrichting van de samenleving dwingend voorschrijft.
  Zo kent de sharia wetgeving op gebied van strafrecht, civiel recht (vooral familierecht), zakenrecht en staatsrecht. Het is een complete blauwdruk over hoe maatschappelijke, niet religieuze zaken moeten worden aangepakt.

  Dat is meteen het gevaar van de islam. Het biedt geen ruimte voor afwijkingen. Hooguit zijn er in de islam detailverschillen, die echter aan de basis niets afdoen. Mohammed heeft een enorme geweldsboodschap doorgegeven. De koran staat er vol mee en de daarop geënte geschriften eveneens. Iedere moslim is (en niet-moslims !)
  daardoor gebonden aan deze voorschriften, ook de niet-religieuze. Dat niet iedere moslim even fanatiek daarmee omgaat is een ander verhaal. Gebleken is wel dat er weinig voor nodig is het fanatisme in een groot deel van de moslims te triggeren en te activeren.

  De islam duldt geen andere religies naast zich. Ook niet de afwezigheid van religie. Dat is ook niet vreemd : het is een militaire ideologie, die al in de basis haat en afkeer van andere geloven en afvalligen kende. Vooral jegens Joden.
  Joden en Christenen werden in de islamitische wereld niet voor niets als tweederangs burgers gezien en óf tot bekering gedwongen of tot een leven als onderdanige slaven verplicht. En anno 2016 is dat nog steeds zo, met dit verschil dat ze nu gewoon gedood of verjaagd worden.
  Je merkt dat dit in het westen niet veel anders is : zodra moslims ergens een meerderheid vormen, zijn minderheden slecht af (Molenbeek, Schaerbeek, delen van Antwerpen, London, Parijs, Amsterdam, Rotterdam, Stockholm etc.etc.etc.).

  Het is niet Wilders die jongeren laat radicaliseren. Hij signaleert slechts iets wat 40 jaar terug al bekend was, maar al die jaren tot aan Fortuyn taboe was. Hij krijgt er nu de schuld van, maar de ontwikkeling was al door moslims zelf in gang gezet toen Wilders nog op school zat.

  Dan het socialisme.
  Inmiddels is duidelijk dat socialisme niet kan bestaan zonder dwang. De overgrote meerderheid wenst niet vrijwillig in een socialistische samenleving te wonen. Daarom was dit systeem slechts overeind te houden met dwang en geweld. Er is werkelijk niet één land te noemen waar het socialisme werd ingevoerd met instemming van een meerderheid van de bevolking. Let wel : ik heb het hier niet over de sociaal-democratie, wat iets heel anders is en wat beslist een nuttige tegenhanger van het liberale kapitalisme was.
  Dat in de socialistische heilstaten een zichzelf verrijkende elite ontstond was logisch, die was namelijk nodig om het systeem aan de macht te helpen en houden bij gebrek aan brede steun onder de bevolking.
  Het socialisme heeft tientallen miljoenen mensen de dood in gedreven.

  Links richt een vrije samenleving in ? Door de islam en masse toe te laten ? Dat is een vreemde paradox. Je haalt een onverdraagzame, anti-westerse en anti-democratische stroming binnen om een vrije samenleving in te richten ? Dat kan ik niet begrijpen, sorry.
  Die vrije samenleving gaat daardoor juist ten onder. Het woordje “vrijheid” heeft in deze zin dezelfde betekenis als het woordje “democratische” in de naam van de vroegere DDR : het geldt alleen voor de aanhangers van het systeem en is feitelijk een leugen.
  Vrijheid bereik je niet met het binnenhalen van mensen die niets van vrijheid willen weten.
  Nogmaals : links ziet de islam als mogelijkheid de zo vurig gewenste socialistische samenleving een stap dichterbij te brengen. De dystopie in optima forma.

  @20 : jij hebt het niet echt begrepen. Neo-nazi terminologie ? Ik heb net uitvoerig betoogd dat neo nazi’s niet rechts zijn maar gewoon een ontaarde variant van het marxisme. Kijk het partijprogramma van de NSDAP er maar eens op na.

  Wat de SP betreft : daar heb ik lange tijd op gestemd. Omdat het de enige partij is met een heldere kijk op grote vraagstukken en zonder belangen in bedrijfsleven of politieke clubs. Helaas hebben de kwalijke ideeën van de Internationale Socialisten veel te veel invloed gekregen binnen de partij en stem ik er in ieder geval niet meer op.

 21. 23

  @20: Cultureel marxisme is volgens wikipedia een samenzweringstheorie “associated with American religious paleoconservatives such as William S. Lind, Pat Buchanan and Paul Weyrich”. Het is verwant aan wat ook wel is genoemd het “cultureel bolsjewisme”, een titel die de nazi’s gaven aan alles wat met de Frankfurter Schule te maken had. Opmerkelijk dat deze term nu weer van stal wordt gehaald door islamhaters. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar er zijn soms wel pikante overeenkomsten in de campagnes die toen en nu gevoerd worden.

 22. 24

  @23: Het bestaat wel degelijk. Niet als vast omlijnde stroming, maar het is er zeker. Ik denk dat de “aanhangers” ervan het bestaan ervan ontkennen, maar dat is niet verwonderlijk. De feiten in de afgelopen 50 jaar die op het bestaan ervan wijzen zijn echter niet te negeren of ontkennen. Het wordt niet “van stal” gehaald, het is simpelweg nooit weggeweest en een directe bijwerking van het marxisme, dat immers met staten, grenzen en culturen niets op had.

 23. 25

  @22

  Ik heb net uitvoerig betoogd dat neo nazi’s niet rechts zijn maar gewoon een ontaarde variant van het marxisme.

  Dat is pertinente onzin. Hitler (en daarmee het nazisme) werd breed gesteund door industrialisten uit binnen en buitenland. Ondanks al hun retoriek en benaming was het nazisme een ramp voor de arbeider wiens vakbonden werden verboden en vervangen door pro-wekgever organisaties. Het nazisme is kei hard rechts en de frame om het links te maken is pure revisionisme van libertijnse leeghoofden.

 24. 26

  @23 Mja, onlangs ook gebruikt door sieg heilende Anders Breivik. De neonazis hebben samen met de leeghoofdige libertijnen het weer omarmd. Een soort politieke glow stick zogezegd. Zodra het gehanteerd wordt om mee te slaan weet je meteen uit welke hoek je gesprekspartner komt.

 25. 27

  @25: Dat denk ik niet. Heb je het partijprogramma van de NSDAP wel eens gelezen ? Natuurlijk werd Hitler breed gesteund door industriëlen. Dat had vooral economische redenen en Hitler had hen hard nodig om aan fondsen voor zijn activiteiten te komen.
  De steun van de industrie had ook te maken met de naweeën van het Dictaat van Versailles en de angst voor de Communisten.

  Steun vanuit de gegoede burgerij en industrie zag je in Italië met Mussolini gebeuren, die overigens van huis uit een fanatieke marxist was.

  Ik denk dat het nazisme en het fascisme bij uitstek aantonen dat het rechts-links denken ook toen eigenlijk al niet altijd op ging en er stromingen bestonden (en bestaan) die kenmerken van beiden tonen.

  De top van de NSDAP was bijzonder goede maatjes met een van de belangrijkste moslimkopstukken van die tijd, Al Husseini, de moefti van Jeruzalem. Oom en leermeester van de latere massamoordenaar Yasser Arafat.
  Al Husseini vroeg Hitler om hem te helpen met het uitroeien van de Joden in Palestina. Hij liet zich geïnteresseerd rondleiden in Auswitsch en woonde enkele jaren in nazi-Duitsland. Hij was mede betrokken bij de oprichting van de 13. Gebirgsdivision “Handschar”, de wrede moslimdivisie van de waffen-SS.
  Niet voor niets hadden nazi’s grote bewondering voor de islam, die ze als heldhaftig zagen en een bondgenoot tegen de Joden.

  Ook anno nu is Hitler nog een veel bewonderde persoon in de islamitische wereld. Mein Kampf is er nog altijd een bestseller.
  Niet vreemd, beide ideologieën hadden grote overeenkomsten.
  Overigens hangen op bijeenkomsten van naziclubs als ANS (Aktiefront Nationale Socialisten) steevast Jihad- en Palestijnse vlaggen aan de muur en bestaat er grote bewondering voor clubs als HAMAS en Hezbollah.
  Het is dus veelzeggend dat linkse stromingen (inclusief AFA en Internationale Socialisten) zoveel op hebben met de islam. Ook onder deze linkse stromingen is de Jodenhaat volop aanwezig.
  Zowel de Jodenhaat van moslims als die van links wordt echter altijd gelegitimeerd met de zogenaamde “bezetting” door Israël van delen van Palestina. Dit uiteraard om de ware aard en oorsprong van de Jodenhaat te verhullen.

  Niet de PVV, niet de anti-islamstromingen zijn het gevaar, maar de islam en hun linkse bondgenoten. Doen alsof de moslims de nieuwe Joden zullen worden is totaal onzinnig en een ontkenning van de heldere en voor iedereen zichtbare feiten.

 26. 28

  @15: Maar ik meende -in tegenstelling tot wat @9 beweert- dat ook politiek rechts zich inspant voor tolerantie en vrijheid. De VVD noemt zich zelfs ‘liberaal’.

  Op dit moment dan toch enkel nog maar in naam, niet in daad.

 27. 29

  @27 Ik heb ook de partijprogramma van de PVV gezien. Maar over het algemeen kun je met zulke vodden je reet afvegen. es te meer telt wat ze daadwerkelijk gedaan hebben, en daaruit kun je concluderen dat het nazisme vooral pro-kapitaal en pro-adel was. De window-dressing om de arbeiders mee te krijgen, wat maar amper lukte, neemt niemand serieus.

  Steun vanuit de gegoede burgerij en industrie zag je in Italië met Mussolini gebeuren, die overigens van huis uit een fanatieke marxist was.

  Mussolini heeft een flinke draai gemaakt van Marxist naar Nationalist. Hij zal niet de enigste zijn die in zijn politieke carriëre van links naar rechts is gegaan, of vice versa. Niemand post-1924 was nog onder de impressie dat het fascisme ook maar iets met het marxisme of socialisme te maken had.

 28. 30

  @26: Wat een onzin. Breivik is een zonderling, die weinig of geen gelijken kent. Na en voor hem is dit niet meer voorgekomen.
  Het aantal doden door extreem rechts is uitermate beperkt.
  Dit in tegenstelling tot de duizenden doden door toedoen van moslims. Vreemd dat men toch altijd iemand als Breivik aanvoert, terwijl uit die hoek geen enkel gevaar te duchten valt, terwijl vrijwel dagelijks talloze mensen sterven in naam van de islam en hun “vreedzame” profeet…..Kwestie van oogkleppisme en selectieve verontwaardiging ?

 29. 31

  @29: Toch opvallend dat de aanhangers hiervan vaak uit de marxistische hoek kwamen. De stap van extreem links naar extreem rechts is niet zo lastig, als je beseft dat het politiek spectrum geen rechte lijn is, maar een hoefijzer waarvan de uitersten erg dicht bij elkaar zitten.
  Het verklaart ook waarom zowel extreem rechts als extreem links zo anti-democratisch en gewelddadig zijn.

 30. 33

  @31 Ah, de hoefijzer bullshit wordt weer uit het vet gehaald.. Wellicht helpt het als je voor jezelf ging denken in plaats van al dit extreemrechtse crap te moeten opdienen.

 31. 34

  @32: Als je WO II meetelt wel ja, maar daar gaat het hier niet over. Het was een reactie op de Breivik-opmerking, slachtoffer in de recente tijd dus. Als we naar het verleden gaan kijken, wint links het overigens hoor. Denk even aan de slachtoffers van Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot en vele andere Grote Roergangers. Ik wil de holocaust zeker niet bagatelliseren maar het socialisme wint het qua slachtoffers met grote voorsprong.

  Nu we het toch over de holocaust hebben is het opvallend dat de negatieve aandacht vooral naar extreem rechts uitgaat, dat blijkens rapportage van de AIVD zowel in Nederland als daarbuiten een zeer marginaal verschijnsel is. Zelfs de Europese Joden geven aan dat zij vooral bang zijn voor het islamitische antisemitisme. Als we dan bedenken dat dat antisemitisme zit ingebakken in de islam, waarbij moslims dat van baby af aan ingeprent krijgen, zou ik me toch meer zorgen over de islam maken, gezien het feit dat we er daarvan inmiddels vele miljoenen Europa hebben binnengehaald, terwijl het aantal extreem rechtsen zeer beperkt is, voor Nederland hooguit een paar honderd waarvan slechts enkelen echt actief.

  Wat het hoefijzer betreft : dat is geen bullshit hoor. Ga de raakvlakken tussen extreem rechts en links maar eens na.
  Antidemocratisch, geweldsverheerlijkend, afkeer van vrijheid van meningsuiting, Jodenhaat, bewondering voor de islam etc.
  Dat bevestigt toch wel dat de hoefijzertheorie helemaal zo vreemd niet is. Dat hij extremen niet goed uitkomt is een ander verhaal, dat maakt hem echter nog niet tot onzin.
  De verschillen tussen extreem rechts en links zitten hem vooral in het nationalisme dat bij extreem links ontbreekt en bij rechts een overwegende rol speelt.

 32. 35

  @1: Realiseer je je dat Wilders heel wat zaken wil wat juist sterk doet denken aan wat je juist in bijv. Saudi-Arabië ziet bijvoorbeeld kledingvoorschriften voor vrouwen? En dat het “kalifaat” (wat overigens officieel helemaal niet meer kan) ook sterk doet denken aan de regels en voorschriften die Wilders van sommige mensen verlangt?

 33. 36

  @35: Verklaar je eens nader? Ik zie bij Wilders niet zoveel beperkende voorschriften hoor. Het hoofddoekverbod wellicht ? Of de kopvoddentax ? Iets waarvan ik overigens denk dat het onzinnig is en niet te handhaven.
  Verder is Wilders’ wens op verbod van Koran en islam niet zo vreemd. Het nazisme en Mein Kampf zijn immers ook verboden ?
  En niet zonder reden : beide ideologieën bedreigen in ernstige mate onze vrijheid en samenleving. De islam zal een eind maken aan onze vrijheden, inclusief de vrijheid van godsdienst. Een blik op de koran etc en op landen waar de islam de boventoon voert zou in dat opzicht voldoende moeten zijn.

 34. 37

  @34 Het Bolsjewisme heeft zeker veel slachtoffers gemaakt. Maar goed, dat gelijktrekken met een brede paraplu als links of socialisme is ook weer zulke lekkere bullshit. Het rolt zo gemakkelijk van de tong, ik weet het. Verder stond er in #31 geen tijdsaanduiding, dus nu roepen dat het alleen over de huidige tijd gaat is gewoonweg de doelpalen verzetten. Leuke taktiek, maar daar trappen we mooi niet in.

 35. 38

  @36 Iedere keer als iemand iets lelijks roept over Wilders roept hij of zijn achterban beroepsverbod! Als dat geen beperkende voorschriften zijn wat dan wel?

 36. 39

  @34: [“Denk even aan de slachtoffers van Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot en vele andere Grote Roergangers. “]
  Je hebt het over dictaturen. Heeft niets, maar dan ook helemaal niets met socialisme te maken.
  Als je naar de lijst van dictaturen kijkt https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_dictaturen zul je zien dat het overgrote deel “christelijk” is/was waarvan ongeveer de helft werd gesteund door de VS. Maar ook een deel dat “islamitisch” is/was kon/kan ook op de hartelijke steun rekenen van de christelijk vrije westerse landen en vooral die van Amerika en waar ook nog vaak de dappere steun van de Joodse Staat Israël (het enige echt racistische land nog ter wereld) wordt verkregen. Want vergeet niet Saddam Hoessein deed aanvankelijk keurig wat die landen van hem wilden. Hij maakte alleen een fout. Hij verloor de oorlog tegen Iran. Dat was tegen de afspraak. Slechts een miljoen slachtoffers terwijl er vele miljoenen moslims zitten die allemaal fout zijn.

 37. 40

  @36: Wat staat er dan zoal voor slechts in de Koran? Dat je geen joden mag vervolgen en dat je alleen maar mensen mag aanvallen als ze jou aanvallen? Dat je nooit mensen mag discrimineren en vals beschuldigen. Dat je nooit in of uit naam van god iemand z’n land mag afpakken? Allemaal zaken waar Wilders dan wel het jodendom en christendom zich tot op de dag van vandaag voortdurend zich schuldig aan maken.
  En nog even een kleinigheidje. De joden hebben altijd vrij in islamitische landen kunnen leven. Ze moesten er zelfs af en toe naar toe vluchten.
  Op dit moment zijn er 4 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Waarom moesten de Palestijnen hun land inleveren?
  Hoeveel slachtoffers hebben de christenen alleen al de vorige eeuw onder elkaar gemaakt en onder de joden en moslims? Jij niet weten? Het gaat om honderden miljoenen.

 38. 41

  @27: @27: Je hele verhaal is het gezwets van zionisten.
  De joden hadden en hebben geen enkel recht op het land wat nu Israël heet. In 1850 was 5% Joods. In 1900 10% en in 1948 33%
  Op basis van hun geloof (dat voorschrijft dat je het recht en de plicht hebt om mensen uit te roeien) claimt men dat men eigenaar is van Israël.
  Hitler heeft inderdaad geprobeerd om de joden zonder ze af te maken naar dat land te krijgen, maar uiteraard heeft de groot-moefti dat geweigerd. Het ging immers om miljoenen.
  Nu is de groot-moefti van Nederland, de heer Wilders van mening dat 250.000 moslims eigenlijk al levensgevaarlijk zijn en dat het mogelijk moet zijn, mogelijk zonder geweld ze af te laten maken. Bedenk dat voordat de joden en vele anderen die de gaskamers hebben kunnen bekijken, eerst werden verdoofd voordat ze werden gedood. Ze hebben dus niet geleden.

 39. 43

  Zou iedereen eventjes vanaf hier https://is.gd/BWG9an willen lezen:
  Hier vertelt Hitler hoe gruwelijk hij het heeft gehad toen hij te maken kreeg met sociaal-democraten. En hoe ze de linkse pers manipuleerden met hulp van de joden. Ook de vakbonden waren verschrikkelijk. Ergens kun je ook lezen dat de joden ook al zo fout waren omdat ze slecht Duits spraken (soms zelfs weigerden dat te doen) en dat ze zulke bezopen kleren droegen.
  Is iemand in staat om de verschillen tussen Hitler en Wilders te ontdekken? Maar misschien ook bij heel veel anderen.
  Bolkestein vond andere culturen inferieur zo ook Fortuyn. De joden achten zichzelf superieur en anderen inferieur. Hitler vond weer dat de joden ook inferieur waren.
  Het is inderdaad wel gebleken dat sociaal-democraten heel slechte mensen zijn. Zaten ze immers niet achter de homo-emancipatie en gelijkberechtiging van vrouwen? Volgens de Bijbel moeten homo’s vermoord worden. Hitler heeft zich daar keurig aan gehouden.
  Volgens de Koran moet je vrouwen bijna op handen dragen. Dolle Mina (hartstikke links hoor) wilde gelijke rechten zoals gelijk loon en zelfs de baas zijn over je eigen zaakjes. Ook al iets wat je in de islam kunt vinden. Op dit moment hebben zelfs vrouwen dat nu nog niet.

 40. 44

  @22

  Oppervlakkig lijkt de islam misschien zoals jij die beschrijft. Maar dat is echt niet conform de werkelijkheid. Jij beschrijft het salafisme. En dat vind ik ook geen aanwinst voor Nederland en Europa. Net zoals ik nazi’ s geen aanwinst vind. Maar daarom is de gedachte (nazi-gedachtes of salafistische gedachtes) nog wel toegestaan. Het kan niet zo zijn dat een overheid over de gedachten van de burgers gaat. De overheid moet juist de grondwet naleven en toezien op naleving er van.

  Maar in het Nederland van Wilders is er wel een verbod op gedachten. Alles wat riekt naar de islam is foute boel in zijn gedroomde Nederland. Een autochtoon als ik die belangstelling heeft voor de (mystieke) islam zal al verdacht zijn. Dan komen de kreten als ‘landverader’ of ‘vijand van het volk’ al snel te voorschijn. Voor je het weet wordt je als ‘terrorist’ of weet ik veel wat weggezet. Het Nederland wat Wilders voorspiegelt is een eng, benauwd en bekrompen Nederland. Een stap terug in de tijd.

 41. 45

  @28

  De VVD begeeft zich op glad ijs door tegen de PVV aan te leunen.
  Ja, dat vind ik ook verontrustend. Daarmee wordt dat gedachtengoed steeds meer mainstream. Als zelfs zo’ n ‘keurige en nette man’ als Rutte er (een beetje) in mee gaat dan wordt het steeds salonfahiger.

 42. 46

  @30: Nee. Ze doen dat niet uit naam van de islam. Ze gebruiken de Bijbel. Nergens kun je ook maar iets vinden wat ook maar in de richting van de islam/Koran wijst, maar wel praktisch alles wat je uit de Bijbel kan halen.
  De joden hebben in ’48 geheel volgens de Bijbel het land van de Palestijnen gejat. In de Koran staat dat je dat niet mag doen. Samen met de christenen hebben de joden miljoenen moslims vermoord.
  Volgens de Bijbel mag je geen vrede sluiten met de mensen waarvan je het land hebt afgejat. De joden houden er zich keurig aan in Israël.

 43. 47

  @44: Je hebt helemaal gelijk. Het salafisme heeft ook sterke overeenkomsten met Jehova’s Getuigen maar ook met de ultraorthodoxe joodse richting die in Israël voorkomt dat er daar een grondwet is. Al die stromingen gaan er namelijk vanuit dat er geen wet boven die van god gaat en derhalve kun je ook niet iets hebben als democratie.
  Verder zijn de islamitische “wetten” altijd een verbetering ten opzichte van de joodse of de christelijke. Let wel, dat maakt moslims niet beter o.i.d. of joden en christenen slechter. De huidige joodse wetten in Israël zijn beroerd, maar dat maakt joden waar ook ter wereld niet fout immers. Mensen van de Islamitische Staat zijn wel overwegend fout. Christenen hebben ongelofelijk veel smeerlapperijen uitgehaald (Ook Hitler was een christen immers.)
  Joden hebben een pest aan Jezus. Voor moslims is hij (ook) een held.

 44. 48

  @30: Dat klopt. Toen de VS in Irak zocht naar de verborgen wapens die moslims hadden verborgen en er toen een miljoen moslims afmaakten na eerst uiteraard te zijn verhoord zijn er maar liefst 5000 christelijke soldaten om het leven gekomen.
  Nog steeds weigeren moslims hu wapens te laten zien.
  In Iran houden ze overal nog hun kernwapens verstopt. Het is goed dat toen de christenen Hoessein hielpen dat er in ieder geval ook een miljoen van hen zijn afgemaakt.
  Maar ook Israël weet van wanten hoor. Toen er 3 joodse jochies zouden zijn vermoord hebben de joden huis aan huis gezocht om de daders te vinden.
  Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Conflict_in_de_Gazastrook_2014
  Vermoedelijk zijn die 2200 dooien zelfmoordterroristen geweest dan wel dat ze om het leven zijn gekomen toen die 11.000 vrouwen en kinderen wild om zich heen sloegen omdat ze te lui waren om uit die 19000 huizen te komen.
  Overigens nog iets. Waarom lieg jij over alles. Je weet dat de islam juist wel vrijheid van godsdienst kent.
  Immers een groot deel van de joden hebben in Islamitische landen juist daar hun geloof, hoe absurd die ook moge zijn gewoon kunnen uitoefenen terwijl ze uit Europa waren verjaagd.

 45. 49

  @41: Nee hoor. De Palestijnen hadden er evenmin recht op. Het zijn overigens gewoon Arabieren. Palestijnen zijn een verzinsel van media en linkse Jodenhaters.
  De Joden hadden bovendien geen toestemming nodig. Palestina was van niemand. Het is nooit een staat geweest, althans niet recent.
  Tussen 1918-1948 was het Engels mandaatgebied. Voor 1918 was het Ottomaans bezet gebied en daarvoor bezet door de Arabieren.
  Voor de Arabieren was het onderdeel van het Byzantijnse rijk en daarvoor van het Romeinse Rijk. En daarvoor bestond het uit diverse Joodse koninkrijken.

  Het is dus een raadsel waar de Arabieren hun aanspraken op het gebied op baseren. Bovendien kregen de Arabieren een zeer groot eigen land toegewezen : Jordanië. Stukken groter dan Israël.
  Het gaat dan ook niet om land, maar om het uitroeien van de Joden. Ook al zou Israël toegeven aan alle eisen, ook daarna zullen de terreurclubs als Hamas ruzie blijven zoeken en redenen zoeken om de Joden uit te roeien.

  Vergeet bovendien niet dat Israël de enige welvarende democratie is in de wijde omgeving. De rest betreft ellendige, armoedige islamitisch woestenijen. Ook Israël zou zo zijn als het in 1948 niet Joods geworden was en zal ook weer zo worden als de Joden het zouden verlaten. Vergeet ook niet dat talloze Arabieren een vreedzaam en welvarend leven leiden in Israël en dat het kabaal en de terreur vooral van groepen ontevreden Jodenhaters komt, aanhangers van Hamas, de PLO en andere terreurclubs.

  De moefti van Jeruzalem, Al Husseini, zat al vér voor WO II achter massale moordpartijen op Joden. En niet omdat ze naar Israël kwamen, maar als opvolger van de opdrachten van Mohammed om ze allemaal te doden. Hij vroeg Hitler zelfs om ook in Palestina Auswitsch-achtige kampen te bouwen om de Joden aldaar uit te kunnen roeien.

  Het is in de afgelopen 60 jaar prima gelukt om Israël als grote agressor neer te zetten. De werkelijkheid blijft daarbij uiteraard buiten beschouwing, want de islam moet boven iedere verdenking verheven blijven. De Palestijnen zijn zielig en de Joden slecht, zo simpel is dat. Terwijl de werkelijkheid toch even iets anders ligt.
  Het is in dat opzicht verbazingwekkend dat velen in het westen liever zien dat Israël van een welvarende, democratische rechtsstaat verwordt tot een doorsnee Arabische puinzooi, zoals alle omringende landen . Een andere verklaring dan keihard antisemitisme en een voorliefde voor de alles verwoestende islam is daarvoor niet te bedenken.
  Opvallend is overigens de obsessieve focus op Israël, terwijl je die focus volledig mist als het over Koerden gaat, die al eeuwen worden onderdrukt en geen eigen staat krijgen. Of over het feit dat Marokko de Westelijke Sahara al decennia lang bezet houdt en daar zelfs een enorme muur doorheen heeft gebouwd om het verzet te breken.
  Maar ja, daar zijn geen westerse landen bij betrokken, dus dat is niet bon-ton om tegen te protesteren.

 46. 50

  @48: ” Overigens nog iets. Waarom lieg jij over alles. Je weet dat de islam juist wel vrijheid van godsdienst kent.
  Immers een groot deel van de joden hebben in Islamitische landen juist daar hun geloof, hoe absurd die ook moge zijn gewoon kunnen uitoefenen terwijl ze uit Europa waren verjaagd.”

  Pardon ??? Dit is een grap mag ik hopen ? Het aantal Joden en Christenen in de islamitische wereld is dramatisch afgenomen. Geestelijken in Arabische landen eisen al jaren dat de kerken worden afgebroken en dat gebeurt in hoog tempo.
  Joden en Christenen hadden in de Arabische wereld geen leven. Ze konden kiezen : dhimmie worden en belasting betalen om in stilte hun geloof te mogen belijden, of zich bekeren tot de islam.
  Dat laatste deden vooral veel Joodse en Griekse geleerden. Ze werden moslim en anno nu schermen moslims en hun dwepers graag met die zogenaamd “islamitische wetenschappers van vroeger”. Het waren gewoon Joden en Christenen.

  In Europa werden Joden verjaagd, dat klopt. Ze konden echter in Nederland, Polen en Duitsland in vrede leven. Nederland had tot 1940 een bloeiende Joodse gemeenschap met volledige vrijheid van godsdienst. Duitsland overigens ook. Het verjagen van Joden gebeurde in Europa na de 17e eeuw niet meer, terwijl de onderdrukkende praktijken in de islamitische wereld tot de dag van vandaag door gaan.
  Het is nog maar kort geleden dat Arabische landen van immigranten of expats een “niet-Jood verklaring” eisten, iets waar Nederland nog rustig aan meewerkte ook. Niet vreemd overigens, als je weet hoe gewillig de Nederlanders in WOII waren om de Joden door de Duitsers te laten afvoeren en vermoorden.

 47. 51

  @49: O dus een verzinsel dat de Palestijnen er eerder zaten.
  En natuurlijk waren er 5% joden in 1850 en 95% van de bewoners woonden er niet . Het land was woest en ledig.
  En die 4 miljoen vluchtelingen die er momenteel zijn die zaten er al voor de jaartelling.
  En inderdaad heeft Hitler nooit geprobeerd de joden uit te roeien. Dat is inmiddels zelfs door Nethanyahu erkend. Zie http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4168075/2015/10/21/Israel-Hitler-niet-aanleiding-Holocaust.dhtml
  Die groot-moefti zat gewoon in z’n eentje in Palestina maar wou niet hebben dat de joden in z’n land kwam, want hij had rust en ruimte nodig.
  Maar ondertussen schijn je maar steeds niet door te hebben dat juist jij wel degelijk je ofwel je in de luren laat leggen, dan wel dat je ongeveer hetzelfde doet als wat ooit Hitler deed maar ook de ellende die de laatste 60 jaar vanuit Israël is voortgekomen.
  Je kunt toch wel nagaan dat je verhaal gewoon gelogen is. Dat het bijna neerkomt op holocaustontkenning?
  Zie hier eens https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Joden_in_Turkije over het Ottomaanse rijk.
  Of hier https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Joden_in_Polen

  En het gemene van alles is ook nog eens dat het juist de moslims waren die de joden beschermden, maar nu hun grootste slachtoffers zijn.
  En dat terwijl het hele bestaan van de staat Israël is gebaseerd op het idiote geloof dat joden menen dat ze omdat ze er ooit de baas waren (na vele duizenden slachtoffers te hebben gemaakt die niet hun geloof hadden) nog steeds die rechten kunnen laten gelden.
  Realiseer je je dat wij afstammen van de Germanen en derhalve dat Hitler ook gelijk had toen hij ons land wilde inpikken?
  Wat is je behoefte om moslims zo de grond in te trappen? Waarom wil je de leugens over islam en Koran geloven?
  Als we nu afspreken dat moslims als ze niet toegeven juist wel helemaal fout te zijn dat ze dan wel degelijk helemaal uitgeroeid mogen worden met hulp van de joden en christenen en daarbij even te rade gaan bij Hitler om dat het handigste aan te pakken?

  Al is het natuurlijk wel zo dat de joden die hulp niet nodig hebben. De vorige keer toen ze aan het uitroeien sloegen, dus zo’n 3400 jaar geleden kregen ze hulp van god. Dat staat in de Bijbel te lezen.

  Maar hoe dan ook. Je kletst juist nog steeds de grootst mogelijke zionistische onzin. Daarom is iemand als Wilders zo verwerpelijk want die is er voor betaald om dit over te dragen.
  Jij bent nog nooit door een moslim bedreigd.
  Er heeft nog nooit een islamitisch land Europa aangevallen. Maar Europa heeft dat omgekeerd wel degelijk eeuwenlang gedaan bij islamitische landen.
  O en nog een kleinigheidje. Hitler had zo’n pest aan ons sociaal-democraten omdat we juist de joden hielpen. Nu zijn we strafbaar omdat we moslims helpen. Sociaal-democraten zijn altijd de meest slechte mensen geweest.
  Hitler was dus helemaal niet zo erg fout. Het enige wat je hem misschien zou kunnen verwijten is dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dat mag niet volgens de Bijbel. En dat is dus ook zo fout aan die zelfmoord terroristen. Ze doen wel net of ze de Bijbel goed kennen, want daar halen ze immers hun truuks vandaan om mensen te vermoorden, maar daarbij mag je jezelf niet vermoorden.
  Volgens de Bijbel moet je als je een stad veroverd de mensen vragen zich over te geven. Doen ze dat dan mogen ze allemaal in slavernij. Bij weigering moeten alle mannen gedood worden. Vrouwen en kinderen dienen de overwinnaars slaafs te dienen. Dat staat ook in de Bijbel.
  Wilders was ooit katholiek net als Hitler. Hij wil nu dat iedereen hem slaafs dient. Want hij wil geen geweld. Dus gewoon Hem dienen, dan komt het allemaal wel goed

 48. 52

  Heerlijke ‘discussie’ hierboven. Vol met: die argumenten gebruikt een nazi ook en dus fout, neonazi dit-zo-zus, Hitler, Moefti, Jeruzalem, Joden, moslims, revisionisme, cultureel-marxisme, neonazi, neonazi, neonazi, jij liegt, niets welles nietes nietes nietes, koran, bijbel, wie heeft de meeste doden, is niet links, wel links, niet links maar rechts.

  Ga zo door, wordt steeds interessanter.

 49. 54

  @47

  Het probleem is dat er velen zijn die niet willen zien dat er bijna overal extremistische vormen van zijn. In dat licht is het van belang om onbevooroordeeld naar Israel te kijken. Daar zien we een sluipend proces van een volk wat in aanleg democratie nastreeft en toch zichzelf in een spiraal van onverdraagzaamheid laat mee trekken.

  En hier in Nederland is een groot probleem dat een deel van het volk zich niet informeert. Men ziet ‘woedende’ moslims in het journaal die vlaggen verbranden of andere rare dingen doen. Of die aanslagen plegen zoals onlangs in Pakistan. En onbewust zet kennelijk het beeld zich vast dat dat exemplarisch is voor de islam.

  En ik geef toe dat dat heel erg menselijk is, om in stereotypes te denken. Maar het geeft ook een mate van desinteresse aan. Men kijkt niet verder dan het journaal. Iedereen heeft internet en er wonen genoeg moslims in ons land. Dus ongeinformeerdheid is niet nodig.

 50. 55

  @54: Inderdaad. En je moet er ook heel erg voor oppassen.
  Om een zijweggetje te bewandelen.
  Ik ben ooit verkracht. Uiteraard door een homo. Ik kom nog uit een tijd dat homo’s deels “viezeriken” waren voor sommigen.
  Het zou dus heel logisch voor me zijn als ik homo’s zou haten. Echter dat is natuurlijk zo stompzinnig als wat. Maar ik zou eventueel wel mensen er toe kunnen aanzetten om met mij ze gaan haten.
  Als homo’s worden mishandeld door moslims wordt dat gerelateerd aan hun geloof. En dat terwijl de Koran/islam juist nauwelijks iets over homo’s heeft, maar de Bijbel wel. Ze moeten zelfs vermoord worden.
  Homohaters zitten het meest bij christenen, moslims en joden, maar bij de Wilders-aanhang is die extra hoog.
  Mijn homovrienden zijn nog nooit door moslims bedreigd. Onze lesbische dochter evenmin. Wel dus door van het type Wilders. Mijn verkrachter was christelijk. Als een moslim een homohater is heeft dat niets te maken met het geloof zo ook niemand een “christen” is als die iemand verkracht, man of vrouw.
  Maar het is wel makkelijk om dit soort geklets te gebruiken.

 51. 56

  @Lutine: “Daar zien we een sluipend proces van een volk wat in aanleg democratie nastreeft en toch zichzelf in een spiraal van onverdraagzaamheid laat mee trekken”
  Landen in west-Europa voelen zich overvraagd wat betreft gastvrijheid (we hebben de eerdere migratiestromen van moslims eigenlijk nog niet eens goed “verwerkt” en er komen alle weer nieuwe binnen. ). Grote demografische verhuizingen hebben enorme gevolgen voor de sociale cohesie. Een land kan er zelfs aan onderdoor gaan. Ik kan net als vele andere populisten mijn mond houden en de zaak met de mantel der liefde bedekken, maar dat is maar een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk komen de bezwaren met meer volume uiteindelijk toch naar boven. Ik beschouw het mijn mond houden als een vorm van verraad naar mezelf.

  We er komen er nu ook achter dat onschuldig lijkende gastarbeiders na generaties zich kunnen ontpoppen tot terroristen. Weten we wel wat we binnenhalen? Waar zit de loyaliteit van de allochtonen? Hoe lang kunnen we nog ongestoord Sinterklaas met Zwarte Piet vieren?

  En ik ben bovengemiddeld geïnformeerd.

 52. 58

  @56

  Ik ben met je eens dat we niet onbeperkt immigranten kunnen opnemen. Maar die grens hebben we nog niet bereikt. En waar die exact ligt is ook al moeilijk aan te geven. Maar dat is het onderwerp eigenlijk niet. Het onderwerp is of we onze waarden door Wilders en de zijnen te grabbel gooien. En dat vind ik belangrijker dan gesteggel over een paar 1000 immigranten meer of minder.

  Eigenlijk kijk ik tegen jou en de andere populisten aan zoals jij tegen ‘moslims’ aan kijk. Alleen schat ik jouw groep in op een paar miljoen en van de problematische moslims zijn er misschien enkele duizenden. En ik kan niet eens roepen dat jullie moeten oprotten naar je eigen land…..

  Over jouw geinformeerdheid wil ik het niet hebben. Het moge duidelijk zijn dat ik daar anders over denk. Ik woon liever in een land met uitsluitend soefi-moslims dan in een land met uitsluitend PVV’ ers….

 53. 59

  @49: Mooi stuk om in het Engels te vertalen en in te leveren bij de liberale joodse academici van o.a. Mondoweiss. Er zitten daar ook reageerders met een schier encyclopische kennis met toegang tot oa Londense archieven. Ik garandeer je dat al je argumenten aan gort worden getrokken. Daar hebben ze nog zin om voor houthakkers te spelen. Ik niet meer. Zolang Nederlandse uitgevers te beroerd zijn om boeken van oa Shlomo Ben-Ami en Ze’ev Maoz te vertalen (nota bene in essentie Israelische patriotten), kun je je verschuilen in de door het CIDI geregisseerde Nederlamse onkunde.

 54. 60

  @56: Jaren geleden werd door ons al gewaarschuwd voor populisten zoals jij en Wilders. Heel lang wisten we jullie min of meer te “temperen”. Bolkestein kwam in ’91 op de sublieme gedachten dat mensen met een andere achtergrond en cultuur inferieur waren.
  Wij keken op jullie neer omdat jullie racisten dan wel xenofoben waren. Jullie wisten dat je daar onmogelijk onderuit kon. Net zo goed als neo-nazi’s of andere extreem-rechtse types ook wel weten dat hun gedrag fout is.
  Door lieden als Bolkestein en Fortuyn voelden jullie je echter gesteund. Jullie weten echter heus wel dat de argumenten van een Fortuyn heel gemakkelijk onderuit te halen waren. Het was niet voor niets dat Fortuyn zich daarover beklaagde door steeds te roepen dat er niet naar hem geluisterd werd. Alleen jullie deden dat. Die waarschuwing betr. de massa-immigratie en de Puinhopen van Paars sloeg al nergens op.
  Tussen ’94 en 2000 kwamen er ongeveer een half miljoen immigranten binnen. De werkloosheid daalde eveneens met een half miljoen. De staatsschuld halveerde, de economische groei was jaarlijks gemiddeld 4%
  Momenteel lijkt die te komen op 2,1% Dat is het hoogst sinds 2001. In 2001 viel “Paars”.
  We hebben geen enkel probleem met vluchtelingen of allochtonen.
  Wel met degenen die met hen problemen hebben.
  Jij durft echt wel gewoon op straat te lopen, zelfs al zou er een azc bij je in de buurt zijn. Maar je zult niet openlijk je racisme en discriminerend gedrag durven uiten in een buurt waar veel multicultureel zit. Je weet dat je er op aangevallen zal worden en je weet ook dat je niets daar tegen in te brengen hebt.

 55. 61

  @53: [“Maak u geen illusies mensen.
  De wereld is kut. Volledig kut. “]
  Ik heb onlangs bij de de Nederlandse Taalunie een voorstel gedaan om het woord “lul” als aanwijzend voornaamwoord te beschouwen en “kut” als afwijzend voornaam woord.
  Immers als je iemand een lul noemt dan gebruik je vaak je vinger er bij. “Jij bent een lul!” maar als iets kut is dan wijs je het af. “Hè bah, dit is kut.”

 56. 62

  @60 “Tussen ’94 en 2000 kwamen er ongeveer een half miljoen immigranten binnen. De werkloosheid daalde eveneens met een half miljoen. De staatsschuld halveerde, de economische groei was jaarlijks gemiddeld 4%” Groei grotendeels op conto van de bubbel die de komst van de Euro veroorzaakte. Bedrijven/financiële wereld sorteerden hier al op voor. En het was de tijd van de uitverkoop van Nederlandse (staats)bedrijven. Problemen werden weggelachen (Gerrit Zalm met het koffertje boven zijn hoofd op de 3e dinsdag). Dat sloeg na 9-11 als een boemerang terug toen er ook een eind kwam aan de economische boom en er eindelijk de latente problemen met de immigratie naar boven kwamen dankzij Fortuyn.

 57. 63

  @62: Tja, wat was dat knap al van Fortuyn toen hij in ’97 al zag dat door de inferieure moslims in 2001 er een aanslag zou plaatsvinden.
  Als we in Nederland al direct in ’94 de moslims, allochtonen en vluchtelingen hadden geweerd zo ook de sociaal-democraten buitenspel hadden gezet en als de minderjarige en minderwaardige Marokkaantjes die Fortuyn zwart pijpten, dus zonder ook maar één cent belasting te betalen na verhoor door Wilders en Bolkestein het land waren uitgezet danwel een verklaring ondertekenden dat ze zolang ze nog in Nederland vertoefden, dagelijks bij hem langs moesten komen om een verklaring van minderwaardigheid af te geven zouden we nooit te maken hebben met aanslagen en zou de Joodse Staat geen kosten hoeven maken aan Wilders en zou er geen door de christelijke belastingbetalers in de VS 500 miljard dollar gespendeerd hoeven te worden om miljoenen Irakezen af te maken.

  Maar ondertussen waren er helemaal geen “latente problemen” met immigranten of vluchtelingen.
  Dat is immers ook gebleken juist doordat, ondanks het feit dat er een half miljoen vluchtelingen en immigranten waren binnengekomen het uit uitstekend ging met Nederland. En sterker nog t.o.v. andere landen deed Nederland het nog een stukje beter.
  Er was ook nog iets anders m.b.t. Fortuyn. Hij beweerde dat de criminaliteit voortdurend steeg. Ook dat was gewoon aantoonbaar onwaar.
  Ook nu daalt die steeds verder waardoor er zelfs gevangenissen gesloten moeten worden.
  Je zou dus a.h.w. daar tegen moeten protesteren omdat de werkloosheid onder gevangenispersoneel en politie steeds maar groter wordt en dat Wilders de Nederlandse bevolking oproept om dat te voorkomen door zoveel mogelijk zwendel en misdaden te plegen zoals binnen z’n eigen partij al jaren plaats vindt. (Er is geen enkele partij wat zoveel criminelen onderdak heeft dan de PVV:-))

 58. 64

  @62: Nog even een kleinigheid. De “bubbel van de Euro” was er pas in 2001, hoor.
  Ik had het over de economische groei tussen ’90 en ’01.
  Overigens is het voor jou en met jou vele anderen verboden om te weten daarom raad ik je aan om op dit moment de Ctrl-Alt-Del toetsen te gebruiken, zodat je computer op tilt springt anders zou je namelijk het volgende te lezen krijgen.
  ALTIJD als de PvdA in de regering zit gaat het beter met Nederland op alle fronten. Dat is heel gemakkelijk te bewijzen en omgekeerd gaat het altijd slechter als uitsluitend “rechtse” partijen de dienst uit maken.

  Verder moet je nog iets bedenken. Kun je aanwijzen waar we reëel een probleem hebben met vluchtelingen/immigranten?
  Je wilt toch niet beweren dat je niet veilig over straat kunt lopen? Bedenk dat die 50.000 die vorig jaar zijn binnengekomen een ongeveer even groot aantal is als wat er wekelijks bij diverse voetbalstadions binnenkomt en waar (soms) de omgeving veel overlast van ondervindt en het vaak komt tot gewelddadige rellen. Echt! Dat komt vele malen vaker voor dan incidenten m.b.t. een azc.

 59. 65

  @Praedinius: ” Heel lang wisten we jullie min of meer te “temperen”. “
  Zoals met Fortuyn? die gewoon op straat werd neergeknald?

  “…. omdat jullie racisten …
  Voor mij geldt hetzelfde als voor Trump: https://www.youtube.com/watch?v=XRDmWPAtHiA

  “Die waarschuwing betr. de massa-immigratie en de Puinhopen van Paars sloeg al nergens op.”
  Dit weekend veel met een vrouw gesproken die Brussel was ontvlucht. Ze kon al de verhalen en nieuwsitems niet meer aan. De kende zelf geen slachtoffers, maar het kwam wel akelig dichtbij dat er bij haar vriendenploeg wel massaal gecheckt werd via Facebook.

  Voor ons is het een Trojaans paard en voor steeds meer mensen geldt dat:
  https://www.youtube.com/watch?v=rhqneAhyJkI

 60. 66

  @65: Je hebt gelijk. Daarom is het maar goed dat dankzij Fortuyn miljoenen mensen veilig kunnen worden gediscrimineerd.
  Maar ondertussen heb je niet door dat wij juist voorzagen dat als lieden als Fortuyn of Bolkestein je de bek gunt dat je dan precies de problemen zou krijgen waar we nu mee zitten.
  Realiseer je ook dat Fortuyn voortdurend dolenthousiast kraaide dat hij gedemoniseerd werd, terwijl hij dat juist zelf bij diverse bevolkingsgroepen deed.
  Mensen hebben echter totaal geen reden om bang te zijn, behalve dan als je ze bang maakt.
  Fortuyn was een pedofiele homo. Ik ben ooit verkracht. Moet ik nu bang zijn voor homo’s? Eén van de onderwijzers van onze zoon was een pedofiel. Moeten we nu bang zijn voor onderwijzers of voor pedofielen?

 61. 67

  @Praedinius: kinderverkrachting is hartstikke strafbaar. Het zijn behoorlijk zware beschuldigingen die je richting Fortuyn uit, terwijl hij zich niet meer kan verdedigen. Qua demonisering sta ik op dezelfde lijn als Theo van Gogh (vzmh) die schreef: “t Is een misverstand om te denken dat de onvrede die Fortuyn verwoordde nu verdwenen zou zijn. In Eindhoven staat een moskee die terroristen opleidt, bij Willem Lust van NOVA kleeft het leedvermaak nog steeds aan z’n handen – wat een opluchting voor Willem dat het probleempje Pim zo effectief geëlimineerd werd – en ondergronds woedt een veenbrand van burgers die weten dat ze geen meer stem hebben. Zo bezien heeft Volkert de verkiezingen meer dan gewonnen; hij heeft ze verpletterd.
  De vraag is of je je moet opwinden over zoveel officiële hypocrisie? Ik meen van niet. Nederlandse politiek is een drijfjacht met andere middelen. Er loopt inderdaad een bloedrode lijn van Anne Frank naar Pim Fortuyn.

  http://www.theovangogh.nl/nadeval.html