Wijffels: coalitie slecht voor landsbelang en milieu

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat ariejan met een stuk over Herman Wijffels’ oppositie tegen een kabinet met de PVV.

Herman Wijffels (foto: flickr/punkmedia.nl)

Wat mooi: na Doekle Terpstra, Dries van Agt, Frans Andriessen, Willem Aantjes, Cees Veerman (CDA), Frans Weisglas en Joris Voorhoeve (VVD) ? mensen die door GeenStijl nog makkelijk kunnen worden weggezet als niet ter zake doende linkshuilies – spreekt nu ook de daadwerkelijk nog prominente CDA?er Herman Wijffels (Rabobank-directeur, bewindvoerder bij de Wereldbank, oud-SER-voorzitter, informateur van het vorige kabinet, übernetwerker) zich uit tegen de horrorcoalitie VVD-CDA-PVV die nu in de maak is.

En terecht: want Wijffels, samen met Veerman en oud-minister Pieter Winsemius (VVD), wijst op een beleidspunt waar tot nu toe in de media nauwelijks aandacht aan wordt besteed, omdat het niet om de islam of om bezuinigingen gaat, namelijk natuur en milieu. Reken maar dat een VVD-CDA minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV een einde gaat maken aan ieder redelijk beleid op het gebied van natuurbehoud, duurzaamheid en landbouw. Dat wordt wegen aanleggen, bio-industrie de vrije hand geven, einde aan linkse hobby?s zoals groene subsidies, en you name it.

De kritiek van Wijffels op het CDA is dan ook niet mals. De Volkskrant:

Nu ziet de oud-Rabo-topman, oud-bewindvoerder van de Wereldbank en prominent CDA?er zijn partij afdrijven richting ?restauratie? en ?PVV-nostalgie?. Het thema duurzaamheid lijkt daarbij verder weg dan ooit. ?Het lijkt erop dat het CDA en de VVD de economie in oude glorie willen herstellen. Ze proberen het oude systeem nog wat scherper te formuleren. Een vruchteloze en kansloze operatie. De financiële crisis heeft juist aangetoond dat het tijd is voor fundamentele vernieuwing, voor een herordening van economische en sociale verhoudingen. Met een betere relatie tussen mensen onderling en tussen mens en natuur.?

(?)

Maar in de CDA-leiding vindt hij tegenwoordig maar weinig weerklank voor zijn ideeën. ?Het CDA heeft zich ontwikkeld tot een overwegend conservatieve partij die in afnemende mate verbinding heeft met de noties die bepalend zijn voor de toekomst.? De coalitie die nu in de maak is gaat volgens Wijffels, ?noch voor de landsmacht, noch voor de partij in de gewenste richting. Het zal de tegenstellingen in de maatschappij verscherpen in plaats van overbruggen.?

(?)

Volgens Wijffels is ?het Nederlandse politieke bestel zo versplinterd dat het niet meer in staat is om een adequaat landsbestuur te organiseren. En dan kom je uit bij de figuratie die nu speelt.? Het is het beste, meent hij, ?dat we in de loop van dit onderhandelingsproces tot de conclusie komen dat deze coalitie niet in het belang is van het land en van de partij?.

Ondertussen is het aantal ondertekenaars van de tegenpetititie over de duizend heen. Maar het CDA zou het CDA niet zijn als de top niet probeerde onwelgevallige geluiden de kop in te drukken:

Potentiële onruststokers binnen het CDA worden door de partijtop uitgenodigd voor informele bijeenkomsten, om ophef over mogelijke samenwerking met de PVV te sussen. Zij krijgen het verzoek om eerst de onderhandelingen af te wachten voordat ze met hun onvrede naar buiten treden. Het CDA zal alleen toetreden tot het minderheidskabinet als de partij voldoende toezeggingen krijgt, zo luidt de boodschap.

Een woordvoerder van het CDA bevestigt in het Nederlands Dagblad dat partijprominenten die problemen hebben met de PVV, of die in het verleden kritisch zijn geweest, de afgelopen weken informele gesprekken hebben gevoerd met onderhandelaars die nauw bij de kabinetsformatie betrokken zijn. Zij spraken met interimvoorzitter Henk Bleeker, fractievoorzitter Verhagen of Kamerlid Sybrand van Haersma Buma.

Het hopen is dat deze tegenbeweging door blijft groeien, zodat ze niet meer valt te negeren.

 1. 2

  Sorry mensen ik wil ook geen spelbreker zijn , maar met 78 zetels heb je meer dan genoeg mandaat om welke beslissing dan ook de legitimeren. Ik ben blij dat ik VVD heb gestemd want heel veel milieu subsidies leveren geen bal op. Steek dat geld maar terug in de maatschappij dan kunnen we zelf bepalen om aan natuurmonumenten te doneren e,d,

 2. 3

  …heel veel milieu subsidies leveren nu, op dit moment, nog geen bal op. In de toekomst levert nu niet investeren in het milieu echter nog veel hogere kosten op.

  De 3 partijen die nu onderhandelen hebben ook zonder regering nu al 78 zetels. Ze kunnen nu dus al wetsvoorstellen in de Tweede kamer doen. Dat dat niet gebeurt, bewijst dat niet alle 78 zonder meer voor het intrekken van milieusubsidies is.

 3. 4

  @sander_1583 Subsidies zijn niet bedoeld om iets op te leveren, daar heb je spaarrekeningen en beleggingen voor. Subsidies zijn bedoeld om iets dat je wenselijk acht betaalbaar of realiseerbaar te maken. De rentesubsidie die elke koper van een woonhuis kan krijgen bijvoorbeeld.

 4. 5

  De analyse van Wijffels is dat we een erg conservatieve regering krijgen: ‘restauratie’, ‘nostalgie’,
  ‘oude economie’ — een tendens die al langer waarneembaar is in de samenleving.

  O ja, wie staar er erg hoog in de VK 200 machtige mensen – Bernard Wientjes. Bijna de vleesgeworden oude economie die veel in de VVD melk te brokkelen heeft.