Wien Neerlands Bloed…

Zijn er meer mensen die blij zijn dat het uiteindelijk toch het Wilhelmus is geworden?

Wien Neerlands bloed in d’ aders vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
Verheff’ de zang als wij:
Hij zett’ met ons, vereend van zin
Met onbeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst (2x)

Swing mee met de melodie!

In de comments graag het complete Wilhelmus, te beginnen met de versen 1 en 6. EN NIET SPIEKEN!

 1. 1

  Euhmm…

  Wilhelmus van Nassaue ben ik van duitschen bloed, mijn vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje, ben ik vrij onverveerd, de koning van hispanje heb ik altijd geëerd.

  Mijn schild en de betrouwe zijt gij o God mijn heer. Op u zo wil ik bouwen verlaat mij nimmer meer. Dat ik toch vroom, mag blijven, uw dienaar te allerstond. Den tiranie verdrijven, die mij mijn hart doorboort.

  Jessen en dat uit het blote hoofd, ben benieuwd hoeveel regels ik mis en welke spelfouten erin zitten….

  edit:Wahaa!!! Alle regels erin, alleen sommige woorden anders!!!

 2. 2

  And he scores!!!!!

  Close enough, I’m impressed, ik dacht dat ik één van de laatsten der Mohikanen was. :-)

  Hieronder de officiële versie:

  Wilhelmus van Nassouwe
  ben ik, van Duitsen bloed,
  den vaderland getrouwe
  blijf ik tot in den dood.
  Een Prinse van Oranje
  ben ik, vrij onverveerd,
  den Koning van Hispanje
  heb ik altijd geëerd.

  Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God mijn Heer,
  op U zo wil ik bouwen,
  Verlaat mij nimmermeer.
  Dat ik doch vroom mag blijven,
  uw dienaar t’aller stond,
  de tirannie verdrijven
  die mij mijn hart doorwondt.

  Van: http://www.wilhelmus.nl

 3. 3

  Maareh….. Kent u deze nog???

  Waar de blanke top der duinen
  Schittert in de zonnegloed
  En de Noordzee vriend’lijk bruisend
  Neerlands smalle kust begroet
  Juich ik aan het vlakke strand
  Juich ik aan het vlakke strand ‘
  ‘k Heb u lief, mijn Nederland
  ‘k Heb u lief, mijn Nederland

  Waar het lachend groen der heuvels
  ’t Kleed der stille heide omzoomt
  Waar langs rijk beladen velden
  Rijn of Maas of Schelde stroomt
  Klinkt mijn lied op oude trant
  Klinkt mijn lied op oude trant
  ‘k Heb u lief, mijn Nederland
  ‘k Heb u lief, mijn Nederland

  Blijf gezegend, land der Vad’ren
  Maak u eendracht sterk en groot
  Blijf het volk der Koninginne
  Hou en trouw in nood en dood
  Doe zo ieder ’t woord gestrand
  Doe zo ieder ’t woord gestrand
  ‘k Heb u lief, mijn Nederland
  ‘k Heb u lief, mijn Nederland

  p.s. waarom zitten we hier van die vaderlandslievende nummers te posten?

 4. 4

  Komt door een linkje op Sargasso bij Waan van de Dag.

  Ik ken trouwens ook nog het supporters-Wilhelmus.

  Wilhelmus vahahan Nassouwe
  Ben ik van Duihuitsen bloed,
  Den lalaaaa lalalalalaaaala
  lalaaa laaa lalalalaaaa
  lalalaaa lala lalalalaaaa la la la la
  la lalalalalaaa laaaaa
  lalaaala lalalalalala laaaa!!!!

 5. 5

  wilhelmus vahahan nasaue ben ik van duihtsen bloed mijn vaderlahahand getrouwe ben ik tot in den doet lalala lala lala lalalalla………..

  meer ken ik niet ik heb het wel ergens op een voetbalkaartje kan iemand het volledeige lied alle 6 couplette sturen naar [email protected] ik wil hem wel is helemaal wete please is iemand z0w aardig :)

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx