Wien Neerlands Bloed…

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Zijn er meer mensen die blij zijn dat het uiteindelijk toch het Wilhelmus is geworden?

Wien Neerlands bloed in d’ aders vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
Verheff’ de zang als wij:
Hij zett’ met ons, vereend van zin
Met onbeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst (2x)

Swing mee met de melodie!

In de comments graag het complete Wilhelmus, te beginnen met de versen 1 en 6. EN NIET SPIEKEN!

Reacties (5)

#1 Packet Storm

Euhmm…

Wilhelmus van Nassaue ben ik van duitschen bloed, mijn vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje, ben ik vrij onverveerd, de koning van hispanje heb ik altijd geëerd.

Mijn schild en de betrouwe zijt gij o God mijn heer. Op u zo wil ik bouwen verlaat mij nimmer meer. Dat ik toch vroom, mag blijven, uw dienaar te allerstond. Den tiranie verdrijven, die mij mijn hart doorboort.

Jessen en dat uit het blote hoofd, ben benieuwd hoeveel regels ik mis en welke spelfouten erin zitten….

edit:Wahaa!!! Alle regels erin, alleen sommige woorden anders!!!

  • Volgende discussie
#2 Joost

And he scores!!!!!

Close enough, I’m impressed, ik dacht dat ik één van de laatsten der Mohikanen was. :-)

Hieronder de officiële versie:

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Van: http://www.wilhelmus.nl

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Packet Storm

Maareh….. Kent u deze nog???

Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriend’lijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand
Juich ik aan het vlakke strand ‘
‘k Heb u lief, mijn Nederland
‘k Heb u lief, mijn Nederland

Waar het lachend groen der heuvels
’t Kleed der stille heide omzoomt
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op oude trant
Klinkt mijn lied op oude trant
‘k Heb u lief, mijn Nederland
‘k Heb u lief, mijn Nederland

Blijf gezegend, land der Vad’ren
Maak u eendracht sterk en groot
Blijf het volk der Koninginne
Hou en trouw in nood en dood
Doe zo ieder ’t woord gestrand
Doe zo ieder ’t woord gestrand
‘k Heb u lief, mijn Nederland
‘k Heb u lief, mijn Nederland

p.s. waarom zitten we hier van die vaderlandslievende nummers te posten?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Joost

Komt door een linkje op Sargasso bij Waan van de Dag.

Ik ken trouwens ook nog het supporters-Wilhelmus.

Wilhelmus vahahan Nassouwe
Ben ik van Duihuitsen bloed,
Den lalaaaa lalalalalaaaala
lalaaa laaa lalalalaaaa
lalalaaa lala lalalalaaaa la la la la
la lalalalalaaa laaaaa
lalaaala lalalalalala laaaa!!!!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 #****

wilhelmus vahahan nasaue ben ik van duihtsen bloed mijn vaderlahahand getrouwe ben ik tot in den doet lalala lala lala lalalalla………..

meer ken ik niet ik heb het wel ergens op een voetbalkaartje kan iemand het volledeige lied alle 6 couplette sturen naar marit_d[email protected] ik wil hem wel is helemaal wete please is iemand z0w aardig :)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Vorige discussie