Wie vertelt Donner dat ie niet goed wijs is ?

Donner, klik voor bijbehorend geluid Vaak is de realiteit de perfecte illustratie van de debiliteit waarmee dit land “geregeerd” wordt. Zo heb je bijvoorbeeld dat belachelijke idee van die “bewaarplicht”. XS4ALL houdt sinds 5 september een tellertje bij van het aantal datapakketten waarvan XS4ALL sinds 5 september het verkeer heeft verzorgd. Uw regering wil dat alle internet service providers alle individuele datapakketjes opslaan. Dit in het kader van de strijd tegen het boze enge terrorisme waar we allemaal bang voor moeten zijn. XS4ALL heeft sinds 5 september al ruim 500 miljard datapakketjes behandeld. Het is nu 6 september. Over een jaar heeft XS4ALL dan een paar honderd triljard recordjes. Voor Donner om lekker handig in te zoeken als hij weer eens “terroristen aan het bestrijden” is. Denk daar maar eens aan de volgende keer dat je in een stemhokje staat.

 1. 5

  Wat moet er per pakket worden bijgehouden? Afkomst? Bestemming? Gepasseerde routers? IP adressen? Tijd?

  Of kijkt men naar de bestanden die uit de pakketjes worden opgebouwd? Zonder meer informatis is het een willekeurig getal, kun je net zo goed zeggen hoeveel enen en nullen het zijn.

 2. 9

  Vwb pakketje, dit staat in het oorspronkelijke kaderbesluit (maar ik weet niet of het onderhand is gewijzigd, en bovendien zegt het me in een oogopslag eigenlijk concreet niet veel, dus dat zoekt u zelf maar verder uit):

  Artikel 2
  Definities

  1. In dit kaderbesluit wordt verstaan onder:

  a) “gegevens”: de verkeersgegevens en de locatiegegevens zoals omschreven in artikel 2 van Richtlijn 2002/58/EG, daaronder begrepen abonneegegevens en daaraan gerelateerde gebruikersgegevens;

  b) “gebruikersgegevens”: gegevens in verband met een natuurlijke persoon die voor particuliere of zakelijke doeleinden gebruikt maakt van een openbare elektronische-communicatiedienst, zonder noodzakelijkerwijs op die dienst te zijn geabonneerd;

  c) “abonneegegevens”: gegevens in verband met een natuurlijke persoon die voor particuliere of zakelijke doeleinden geabonneerd is op een openbare elektronische-communicatiedienst, zonder die dienst noodzakelijkerwijs te hebben gebruikt.

  2. In dit kaderbesluit omvat het begrip “gegevens”:

  a) gegevens die nodig zijn voor de opsporing en identificatie van de bron van een communicatie, met inbegrip van personalia, contactinformatie en informatie voor de identificatie van die de diensten waarop een abonnement is genomen;

  b) gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de routering en bestemming van een communicatie;

  c) gegevens die nodig zijn voor de identificatie van het tijdstip, de datum en de duur van een communicatie;

  d) gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de telecommunicatie;
  e) gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de communicatieapparatuur of van wat kennelijk bedoeld is als apparatuur;

  f) gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de locatie bij het begin en tijdens de gehele duur van de communicatie.

  3. Deze gegevens omvatten gegevens die worden voortgebracht door diensten die in het kader van de volgende communicatieinfrastructuren, -architecturen en -protocollen worden verstrekt:

  a) telefonie, met uitzondering van Short Message Services, Electronic Media Services en Multi Media Messaging Services;

  b) Short Message Services, Electronic Media Services en Multi Media Messaging Services die als onderdeel van een telefoniedienst worden verstrekt;

  c) internetprotocollen, met inbegrip van e-mail, “voice over internet”-protocollen, World Wide Web, “file transfer”-protocollen, “network transfer”-protocollen, “hyper text transfer”-protocollen, “voice over broadband” en ondergroepen van internetprotocolnummers – “network address translation”-gegevens.

  4. Toekomstige technologische ontwikkelingen die de transmissie van communicaties vergemakkelijken vallen onder de werkingssfeer van dit kaderbesluit.

  Artikel 3
  Bewaring van gegevens

  Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen om te waarborgen dat bewaarde gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen door aanbieders van een openbaar communicatienetwerk of van openbare elektronische-communicatiediensten, met inbegrip van abonneegegevens en daaraan gerelateerde gebruikersgegevens, met het oog op het verlenen van de justitiële samenwerking in strafzaken worden bewaard in overeenstemming met de bepalingen van dit kaderbesluit.

 3. 10

  Mmmm.. hij wedijvert momenteel met het OM om de eerste plaats… beiden zijn bij mij al ver off-scale!

  Leuke satire, die K3 variant! De fanclub heet zeker CDA???

 4. 12

  Ik weet dat ze de personen van de bombing in londen wisten te pakken via Echelon , maar dit vind ik gewoon veel te ver gaan. Ook vanuit de politiek zou ik een radicale afwijzing aanmoedigen, maar het gaat nog allemaal heel braaf…