Wie denken de Grieken wel niet dat ze zijn?

Protesten in Thessaloniki (Foto: Flickr/apαs)

Heel Griekenland ligt plat, resulterend in ernstige rellen en doden. De Grieken zijn boos. Boos op hun overheid die al jaren iedereen heeft voorgelogen, boos dat zij nu opdraaien voor de kosten.

Maar aan de andere kant, Griekenland is een democratie. Het Griekse volk koos deze regeringen zelf, en het volk heeft geen enkele scrupules als het om corruptie en belastingontduiking gaat. Daarnaast zijn verworvenheden zoals een 13e én 14e maand en met pensioen op je 61e, soms zelfs op je 53e niet echt de normaalste zaak van de wereld zijn. Dat maakt het voor een regering die dit alles wil aanpakken erg moeilijk omdat er onder de bevolking totaal geen draagvlak is.

De vraag is wat de Griekse vakbonden willen bereiken. Dat de maatregelen niet worden genomen? Dat de regeringsleiders alles uit eigen zak gaan betalen? Totaal onrealistisch, maar alternatieven komen er niet van de vakbonden, die hun kont tegen de krib gooien.

Landen als Nederland gooien er vele honderden euro’s per inwoner tegenaan om Griekenland niet compleet bankroet te laten gaan, maar de Grieken lijken wel niet geholpen te willen worden.

 1. 1

  Ik deel de mening van dit artikel maar tegelijkertijd is het voor de Grieken ook lastig. Velen zijn natuurlijk ook gewoon boos en voelen zich genaaid. Er is eigenlijk geen andere uitweg dan keiharde bezuinigingen en staken is contraproductief, maar lijdzaam afwachten terwijl je bloed kookt is niet gemakkelijk.

 2. 4

  Mooi eigenlijk, dat Griekenland voor de periode 2007-2013 ook netto-ontvanger is van Europees geld, ter waarde van 25 mld.

  Ik ben altijd eurofiel geweest, maar ik heb het er nu wat lastig mee…

 3. 5

  Tenzij de pensioenen veel hoger zijn dan de werkloosheidsuitkeringen, is die lage pensioenleeftijd momenteel niet zo een probleem: er is toch niet genoeg werk voor iedereen en werkloze jongeren gaan eerder problemen schoppen dan gepensioneerde ouderen.

  Die 13e en 14e maand is ook niet zo direct iets over te zeggen, want misschien is het basismaandsalaris van Griekse ambtenaren wel ontzettend laag.

  Over beide zaken vind ik dus dat we niet genoeg informatie hebben over of het echt rare toestanden zijn of dat het om optische problemen gaat. Over het algemeen vind ik dat vrij slecht in de media wordt uitgelegd hoe Griekenland zo in de problemen heeft kunnen komen.

  Corruptie is natuurlijk altijd slecht.

 4. 7

  @5
  Die 13e en 14e maand is ook niet zo direct iets over te zeggen, want misschien is het basissalaris maandsalaris van Griekse ambtenaren wel ontzettend laag.

  Dat laatste is zo. Grieken verdienen een heel stuk minder dan, pakweg, Nederlanders, terwijl het levensonderhoud nauwelijks goedkoper is. Echtparen die allebei twee banen hebben zijn geen uitzondering, kinderen die tot ver na hun trouwen bij hun ouders blijven wonen evenmin. Zoals Christian ook al zegt: de meeste Grieken steunen de maatregelen en begrijpen dat veranderingen heel hard nodig zijn. Maar een zekere boosheid bij het armere deel van de bevolking kan ik me goed voorstellen; combineer dat met een nationale neiging tot demonstaties en je hebt het centrum. (De “beroepsanarchisten” die er dan ook altijd zijn, die veel media-aandacht krijgen en hun brandbommen zonder problemen in bankgebouwen gooien staan daar vrij los van; de meeste Grieken hebben daar ook een grote afkeer van.)

  Wat betreft die 13e en 14e maand, dat is gewoon een manier om een jaarsalaris te verdelen: elke maand een 14e deel, een extra 14e deel tijdens de kerst en twee keer een 28e deel tijdens pasen en voor de vakantie. Men betaalt er dus gewoon zelf voor, zoals Nederlanders ook voor hun vakantiegeld betalen.

 5. 8

  Bij de titel van het stukje moest ik al lachen en na lezing wist ik zeker: Joost levert een fraai schotschrift.

  Want waarom gaan de Grieken wel de straat op, als ze een kunstje wordt geflikt, en de Nederlanders niet?
  Omdat Nederlanders natuurlijk wel braaf inleveren. Tuurlijk, beetje mopperen op de banken, beetje klagen over Balkenende en Bos en in een uitzonderlijk geval heel eventjes het straatvuil laten liggen. Veel verder gaan Nederlanders niet.

  Nee, Nederlanders komen alleen in beweging als er een idioot op de Dam gaat schreeuwen.
  Nu zijn de verworvenheden hier wel wat rianter dan in Griekenland. Op het oog lijken de in het artikel opgesomde rijkdommen superluxueus, maar wie wel eens in Griekenland is geweest, weet dat de gemiddelde levensstandaard behoorlijk lager ligt dan in Nederland. Dus wat ze hebben, is de moeite waard om voor te knokken.

  Nederlanders beseffen niet wat ze hebben. Totdat ze het straks kwijt zijn, maar dan is het te laat om nog de straat op te gaan.

 6. 9

  Dat Nederlanders niet genoeg beseffen wat ze hebben is helemaal waar. Maar het feit dat Nederlanders niet snel op straat gaan vind ik eigenlijk wel oké; een vertrouwen in de overheid tenzij, in plaats van een vertrouwen mits. Eén van de grootste problemen in Griekenland is het wantrouwen jegens de overheid, onder zowel arm als rijk. Grootschalige belastingontduiking is slechts één van de gevolgen daarvan.

 7. 10

  Ik heb het al in andere topics genoemd, er is zeker wel een alternatieve oplossing voor de Grieken: de staat failliet verklaren.

  Is niet zo leuk voor de schuldeisers (banken en pensioenfondsen in Europa en de rest van de wereld), maar de Griekse “man op de straat” is dan in ieder geval verlost van de verplichting om de schulden aangegaan door de overheid af te moeten lossen.

  Op korte termijn zal dan natuurlijk geen buitenlandse investeerder meer iets met Griekenland te maken willen hebben, maar dit bleek voor Argentinie in 2001 ook geen probleem (dat land verklaarde zichzelf toen failliet en maakte in de jaren daarna een fenomenaal herstel mee).

  Blijkbaar spelen er bij de Griekse bestuurlijke elite (inclusief de vakbonden) andere belangen mee, aangezien een faillisement onbespreekbaar blijkt…