Wie brengt Israël eindelijk tot bezinning?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De Verenigde Staten blokkeren een uitspraak van de Veiligheidsraad over de gewelddadigheden in de Gazastrook. Dat is een kwalijke zaak. Het Israëlische optreden in de Gazastrook verdient namelijk scherpe afkeuring. Voor dit standpunt is een aantal objectieve criteria aan te wijzen:

1. Zelfverdediging. Israël beroept zich op haar recht op zelfverdediging. Dit militaire optreden zou een reactie zijn op provocaties – willekeurige raketbeschietingen op Israëlisch grondgebied door Hamas vanuit de Gazastrook – en de beëindiging van de wapenstilstand door Hamas. Dat klopt. Ook Israël heeft recht op zelfverdediging, maar niet op de wijze zoals dit nu gebeurt (zie de volgende punten). Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat deze provocaties van Hamas niet het startpunt zijn van dit conflict. Israël houdt de Gazastrook al voor langere duur in een economische wurggreep en ontneemt de Palestijnen een menswaardig bestaan. Door deze wurggreep tracht Israël Hamas ‘los te weken’ van de Palestijnse bevolking. Punt is dat Israël ook de gematigdere partij van Abbas geen enkel perspectief biedt. Kort gezegd: Israël kan zich slechts in zeer enge zin op zelfverdediging beroepen, en nota bene in hoge mate in een situatie die door Israël zelf is gecreëerd.

2. Andere middelen. Alvorens geweldsaanwending aan de orde kan zijn, moeten alle andere middelen hebben gefaald. Israël heeft nagelaten alle andere middelen volledig te benutten. Zie ook punt 1.

3. Proportionaliteit. De geweldstoepassing van Israël overschrijdt alle grenzen van de redelijkheid: er is sprake van disproportioneel geweld. Het aantal (burger)slachtoffers is niet acceptabel.

4. Effectiviteit. Een andere belangrijke afweging in geval van de aanwending van geweld is de vraag of het een effectief middel is. Kunnen de gestelde doelen worden gerealiseerd. Mede door de disproportionaliteit waarvan sprake is, is dat niet het geval. Israël zal niet bereiken dat Hamas wordt geneutraliseerd en Palestijnse gewelddadigheden in de toekomst achterwege zullen blijven.

Kortom: het Israëlische optreden kan geen enkele toets der kritiek doorstaan. Ik heb het nog niet eens gehad over het enorme menselijke leed dat wordt aangericht, de schade die wordt toegebracht aan de infrastructuur en basisvoorzieningen in de Gazastrook, het risico voor escalatie, de bevordering van terrorisme, etc. etc.

Maar deze afwegingen zijn ook bekend bij de Israëlische regering en desondanks wordt gekozen voor grootschalig buitenproportioneel militaire optreden. Klaarblijkelijk wordt een andere ‘balans’ opgemaakt in dit besluitvormingsproces. Het besluit om op deze wijze op te treden in de Gazastrook is niet de uitkomst van een ‘rationeel’ proces, maar vooral van ordinaire persoonlijke en partijpolitieke belangen. Het is namelijk bijna verkiezingstijd en deze campagne maakt daar deel van uit. De huidige regering wil vooral laten zien dat het desastreuze optreden in Libanon tegen Hezbollah in 2006 een eenmalige blunder was en dat zij ook garant kan staan voor de veiligheid van Israël. Daar komt nog bij dat de huidige minister van Buitenlandse Zaken Livni en de minister van Defensie Barak beiden strijden om het partijleiderschap: hoe harder je optreedt hoe groter je kansen, schijnt het motto te zijn. Triest maar waar.
Treurig is dat tot op heden te weinig druk op Israël wordt uitgeoefend om dit land op andere gedachten te brengen. Laten we hopen dat President Obama de Israëlische lobby kan weerstaan, dat de Europese Unie een krachtig standpunt inneemt en dat de Nederlandse regering ook haar verantwoordelijkheid neemt. Dat is het minste wat we kunnen doen.

Reacties (90)

#1 Anoniem

De VS blokkeren al tientallen jaren elke resolutie tegen Israel, dit is niets nieuws.

 • Volgende discussie
#2 KJ

Goh, Ingo Piepers, wanneer ben jij precies geboren, dat jij dit alles met zo veel stelligheid kan brengen ? ‘Objectieve criteria’ ? Nee, ’t is gewoon pure wetenschap man ! Waarom signeer je niet met QED ? Maar alle flauwigheid op een stokje; niks zelfverdediging, Israel heeft gewoon gezegd dat ze Hamas wil vernichten. En persoonlijk zie ik niet in waarom dat een slecht streven zou zijn; die gasten lopen een ziekenhuis in en nieten met hun AK-47’s even een paar hersens aan de vloer van mensen van wie zij vermoeden dat het verraders zijn. Dat de reaktie van Israel een beetje overtrokken is – heb jij misschien ook inhoud bij je punt 2 ? M.a.w. kun jij in je hoogdravende proza ook eventjes formuleren wat Israel anders had moeten doen ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 larie

niet nog eens AUB.

Ander onderwerp graag. De wereld is groot hoor!

Saai saai…and now to something..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 larie

Ineens behoefte om te trollen,

http://www.youtube.com/watch?v=RDjCqjzbvJY

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 van veen

De reacties uit kringen van verschillende politieke partijen in Nederland, de zogenaamde vredes- en mensenrechtenactivisten en niet te vergeten de praatpop Dries van Agt, op de Israëlische acties in Gaza, waren op voorhand voorspelbaar. De media helpen hen daarbij de burgers te doen geloven dat alle schuld bij Israël ligt. Wanneer je maar genoeg herhaalt dat de Israëlische aanvallen “disproportioneel” zijn en dat voedseltransporten door Israël worden tegengehouden, dan nemen de jaknikkers dat vanzelf over ongeacht wanneer de feiten van een heel andere dimensie zijn. Ook op dinsdag 30 december heeft Israël 100 vrachtwagens met voedsel en medicijnen bestemd voor Gaza doorgelaten. Dat de lanceerinrichtingen van Hamas zich temidden van burgers bevinden die daardoor in feite als schild worden gebruikt, dat doet men af als Israëlische propaganda. De t.v. beelden van zwaar gewonde Palestijnse burgers en dode kinderen worden door hen gebruikt om Israël aan de schandpaal te nagelen terwijl Israël er alles aan doet het aantal burgerslachtoffers aan de kant van de Palestijnen te minimaliseren. De schuld voor het conflict ligt geheel bij Hamas dat streeft naar vernietiging van Israël en het vestigen van een moslim staat. Is het niet verbijsterend dat de anti-Israël kliek, ook in Nederland, steun verleent aan een beweging die vrouwen discrimineert, die politieke tegenstanders ophangt, van daken van flatgebouwen gooit en ze door vuurpelotons met kogels laat doorzeven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hemaworstje

kijk eens aan onze militair deskundige daarna defensie specialist, En wat doet meneer?
Er ontbreekt nog de bijbehorende
Sesam straat-power point presentatie.

Meneer van veen U klinkt als israelische propaganda.
Van die dingen ja, van die dingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Kalief

Dat is geen trollen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mescaline

Ik mis de korte verklaring wel een beetje *gewoon omdat het kan*.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 KooS

Kom Ingo, even geen stemmingmakerij voor die zielige Hamas en wat die voorstaan. Uitroeing met alle middelen van de tegenpartij. Is er even geen mogelijkheid te vechten met Israel, dan vechten ze wel onderling met de aanhangers van Abbas. Heb jij overigens met evenveel woorden alle andere innnames, van b.v. Rusland, China, het voormalige Joegoslavie etc. etc. veroordeeld ? Nee dus. Haal ze naar Nederland en biedt ze wat kamers in je huis aan, kan je gezellig met ze stoeien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 McW

@Ingo: je ‘objectieve feiten’ zijn weinig overtuigend. Als je de andere kant van de medaille bekijkt zie je precies hetzelfde.

Als je jouw argumenten spiegelt naar de Palestijnen krijg je hetzelfde beeld:
1 zelfverdediging: willekeurig raketten afvuren en bussen en burgers opblazen lijkt in de verste verte niet op zelfverdediging.
2 ‘economische wurggreep: vice versa, Israel kan zich door de continue spanning ook niet bepaald zorgeloos richten op creeeren van welvaart.
3 ‘menswaardig bestaan’ idem als hierboven. Het continue gevaar dat dreigt doet een hoop af aan het leven in Israel.

4 andere middelen: Hamas lijkt ook niet bepaald andere middelen dan geweld aan te grijpen. Elke oplossing die niet het einde van Israel betekent is voor Hamas geen oplossing. Lees de statuten van Hamas er maar eens op na.

5 Proportionaliteit: welke zelfremming meet Hamas zich aan? Elke vuurpijl die ze kunnen vinden wordt op Israel afgeschoten. Er is in dit conflict een groot verschil in vernietigingscapaciteit, als je kijkt naar proportionaliteit is Israel uitzonderlijk geduldig en terughoudend. Verwar het gebrek aan slagkracht van de Palestijnen niet met een overmaat aan goede intenties.

voorts is geen van beide partijen effectief en speelt ‘partijpolitiek’ (strijd Hamas vs Fatah) ook aan de andere zijde een rol. Waarom verwachten dat Israel zich beter gedraagd? Het wezen van de staat is gebaseerd op zelfbescherming, de afgelopen 60 jaar heeft uitgewezen dat Israel zich de luxe niet kan permitteren om niet de sterkste in de regio te zijn.

Kortom, het ligt niet zo eenvoudig als je het schetst. Ik geloof niet in het eenzijdige slachtofferschap van de Palestijnen of eenzijdig slechte Israel. Sterker nog; op basis van de proportionaliteit ligt mijn sympathie meer bij Israel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Kalief

Hé 5 en 6, hoepel eens op. We hadden net een argument.

Anyway.

1. (zie de volgende punten)
2. Zie ook punt 1.

Auw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 MR

Hallo, Wie is met deze ellende begonnen. Volgens mij hebben de Palestijnen (hamas) toch als eerste het bestand verbroken en raketten afgevuurd. Ik vraag me af als een land diezelfde raketten had afgevuurd op bv. Amerika of gewoon Nederland. Hadden we dan gezegd, “we begrijpen jullie jongens, vuur maar af wij doen niets”. Ik wil niet zeggen dat Israel altijd zo’n nette rol speelt. Maar in dit geval hebben ze gelijk, wie niet horen wil…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hayek

En als Egypte een muur rond Gaza bouwt, dan heeft dat tot doel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 gbh

gelukkig eindelijk iemand die een oplossing weet
gaat pieper morgen naar het midden-oosten en vooral ook naar iran welke blijft proberen de regio in vlam te zetten?
nu komt echt alles goed

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 JSK

Daar komt nog bij dat de huidige minister van Buitenlandse Zaken Livni en de minister van Defensie Barak beiden strijden om het partijleiderschap

Hmm.. ze zijn toch niet van dezelfde partij?

@10: Als je jouw argumenten spiegelt naar de Palestijnen krijg je hetzelfde beeld:

Ja, maar het probleem is alleen dat je dan peop praat.

1 zelfverdediging: willekeurig raketten afvuren en bussen en burgers opblazen lijkt in de verste verte niet op zelfverdediging.

Wanneer, voor dit conflict dat is, was de laatste zelfmoordaanslag in Israel?

2 ‘economische wurggreep: vice versa, Israel kan zich door de continue spanning ook niet bepaald zorgeloos richten op creeeren van welvaart.

De economie van Israel groeide met 5% afgelopen jaar. Daarnaast is het inkomen in Israel al een keer of 6 a 7 hoger dan dat van de buurlanden. Die paar raketten uit de Gaza lijken geen grote last te zijn. In de Palestijnse gebieden, daarentegen, ligt de werkloosheid rond de 50%.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Ozymandias

Het valt me op dat Vrienden van Israel bij dit soort discussies er als de kippen bij zijn om te wijzen op onverzoenlijke manifest van Hamas uit 1988(!), maar er nooit blijk van geven kennis te hebben genomen van het manifest van 2006.

Helaas zal dat manifest van 2006 wel zeer snel verlopen raken, vooral na de ontwikkelingen van de afgelopen kerst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Annely

Israel voert deze acties tegen Hamas uit om een einde te maken aan de mogelijkheid om een Moslim staat te vestigen. Hamas wil immers niets anders dan Istael van de kaart vegen. Terwijl Israel aan niemand anders toebehoort dan aan de Joden! Israel staat geheel in haar recht en handelt rechtvaardig. Dat het nieuws wat in de media naar voren komt anti Israel is, is het gebrek aan kennis bij menig politici en journalist..helaas! Ook bij bovengenoemde schrijfster is dit het geval. Laten we nog niet vergeten dat er getwijfeld moet worden aan het nieuws dat uit de Gaza strook afkomstig is. Wie controleert er hoeveel burgers er daadwerkelijk zijn omgekomen? Israel waarschuwt de burgerbevolking in ieder geval met flyers, om hen te helpen in het opsporen van Hamas doelen en strijders. Deze willen ze vernietigen en niets en niemand anders!!
Verder nog een interessant aandachtspunt: Geestelijke strijd is in deze ook een actueel punt van aandacht. Lees de bijbel en je begrijpt beter wat er momenteel in de wereld gebeurt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bullie

M: Oh look, this isn’t an argument.
A: Yes it is.
M: No it isn’t. It’s just contradiction.
A: No it isn’t.
M: It is!
A: It is not.
M: Look, you just contradicted me.
A: I did not.
M: Oh you did!!
A: No, no, no.
M: You did just then.
A: Nonsense!
M: Oh, this is futile!
A: No it isn’t.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hayek

Ja later we het nieuwe testament erbij halen, kijken hoe lang het nog duurt voordat Israël vernietigd wordt door de wederkomst van Jezus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Ozymandias

MR,

Volgens Hamas had Israel het bestand eerder geschonden door de grenzen gesloten te houden. Die hele terugtrekking van Israel uit de Gaza stelt weinig voor zolang het gebied in de economische wurggreep blijft. Hamas heeft toen met beschietingen gereageerd om Israel ertoe te bewegen de grenzen te openen. Ze kregen bommen terug.

Nu besef ik mij terdege dat er vast Israelsupporters zijn die mij er weer op weten te wijzen dat ook Hamas daarvoor weer iets afschuwelijks heeft ondernomen waardoor niet Israel, maar Hamas de hoofdschuldige van het conflict is.

Dat zal best zo zijn, maar zo werkt dus de logica van het hele conflict. Oog om oog om tand om tand om oog om oog om tand…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 mauskop

Opmerkelijke praatjes van al die Moslims & Vrienden. Altijd snel in het veroordelen van Israel de VS en, niet te vergeten, te wijzen op al die gruwelijkheden die door Israel en de Internationale Joodse Lobby zijn begaan. Die 500 doden in Gaza zijn natuurlijk wel triest maar vallen in het niet bij de ruim 300.000 die door moslimmilities in Darfur zijn vermoord. En daar hoor je de Moslims & onze halfseniele ex-premier Van Agt niet over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Steeph

Vanwege extra verkeer gaat Sargasso even in de cache-modus. Dat betekent dat reacties soms pas na een minuut of 2 tot 3 zichtbaar zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Steeph

Oh sorry, bij 23 hoort de vraag: “Is dat wit fosfor?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Steeph
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Sikbock

Wie heb d’r voordeel bij die oorlog? Hamas denk ik.. zonder oorlog hangen die werkloos en onbetekenend rond of moeten met elkaar op de vuist om de steekpenningen….

Israel zal wel een statement willen maken ivm verkiezingen enzo

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 larie

Shake and Bake, vrees ik :(

De wervelende witte pluim en gloeiend uiteinde lijken sterk op wat je zegt @Steeph.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Martijn

@26: Israëlisch politici hebben misschien nog meer baat bij de voortzetting van het conflict als Hamas. Anders moeten ze kiezen: of annexeren, maar dan zitten ze met een moslimmeerderheid in het land, of onafhankelijkheid geven en dan moeten er harde concessies worden gedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Sikbock

ach, hamas heb kanonnevoer genoeg.. 3/4 van de bevolking op de postzegel is onder de 20

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 gbh

@24, ik heb begrepen dat dat een rookgranaat is, tenminste dat zeiden ze gisteren op de bbc, als dat forfor zou zijn springt de media daar echt wel heel vlug boven op

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Sikbock

@ martijn: onafhankelijkheid? wat is daar tegen? Wat voor concessies zou israel moeten doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Bianconero

1 Hamas creëert burgerdoelen, door vanuit woonwijken raketten af te vuren
2 Hamas houdt zich niet aan bestanden
3 Hamas streeft bewust destabilisatie na, voor eigen politiek gewin
4 Hamas is een democratisch gekozen, maar niettemin terroristische organisatie
5 Hamas weet dat meer doden, meer ellende, het goed doen bij de VN
6 Hamas streeft geen enkele vorm van vrede, maar alleen de vernietiging van de staat Israël na
7 Etcetera

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Shakti

Allemaal teleurstellende posts. Slechts wijzend op fouten, misdaden, en schuldigen. Het vicieuse cirkel voltrekt zich niet alleen in het midden oosten maar ook in het westen. Te beginnen bij ons, die het onfatsoen hebben deze uitzichtloze situatie op arrogante wijze te veroordelen. Vanaf een afstand ernaar kijkend. Als wij al hier in het westen, in alle rust en vrede, niet in staat zijn vooruit te kijken, naar mogelijkheden voor vrede, maar slechts met ons retorisch vingertje een schuldige proberen aan te wijzen, dan biedt het weinig hoop voor en vredige uitkomst in een oorlogsgebied.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Sikbock

had je nog wat toe te voegen shakti? of kom je alleen effe “bewijzen” dat jij wel ok bent?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Vries

Hamas heeft het bestand niet verbroken, dat was Israël. Het klopt dat Hamas voor het officieel eindigen van het bestand raketten op Israël heeft afgevuurd – namelijk op 5 november; maar dat was nádat het Israëlische leger op 4 november een Palestijnse tunnel beschoot, waar 6 Palestijnse doden bij vielen.

Überhaupt is het feitelijk onjuist om te stellen dat Hamas het conflict begonnen is; Hamas is immers pas in 1987 officieel opgericht, toen de Zionisten al zoveel Palestijnse doden op hun naam hadden staan dat men de tel al lang geleden kwijt geraakt was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Martijn

@31: Concessies doen over Oost-Jeruzalem en de kolonisten bijvoorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 richter

En weer drie miljoen euro naar de Palestijnen. In de afgelopen jaren zijn er miljarden uitgedeeld. Waarom hangen die gasten alleen maar in vluchtelingenkampen en verwachten dat de rest van de wereld ze blijft onderhouden? Al dat gezeik over terugkeer naar hun verloren land. Als iedereen dat zou doen zat Europa nog vol vluchtelingenkampen met verdreven Duitsers, Polen, Tjechen enz. Het is toch niet normaal dat die asten al 60 jaar hun hand op blijven houden! Als ze werk zoeken hebben ze ook geen tijd meer op raketten af te schieten en kan er eindelijk eens over een blijvende oplossing worden gepraat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 gbh

@36 en wat was dan de bedoeling van die tunnel? die ging niet naar egypte of had israel moeten wachten tot die tunnel weer bij een legerpost opduikt en boem doet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Sikbock

martijn: beetje mager. Waarom kan er niet worden gepraat over onafhankelijkheid zonder jeruzalem te bespreken? Hoe komt dat?

==> alle kolonisten uit gaza ( zitten die daar uberhaupt?) en afstoten die hap

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 zmc

@#23, #24, #30: Witte fosfor is dan ook juist bedoeld als rookgranaat; witte fosfor is het meest effectieve rookspul dat we kennen. Israel gebruikt dat spul vaker, dus het is redelijk waarschijnlijk dat dat in dit conflict ook doen. Gezien de lokatie waar dat ding op die foto ontploft, lijkt het me waarschijnlijk dat ie hier ook gewoon als rookgranaat is ingezet en niet op de manier die witte fosfor zijn controversiele naam heeft bezorgd; er lijken namelijk geen mensen in de buurt te zijn.

http://en.wikipedia.org/wiki/White_phosphorus_(weapon)

@Steeph, #34: Zouden ze in de overvolle ziekenhuizen in Gaza nog wel de tijd hebben gevonden om alle patienten even met een Geiger-teller na te lopen?:P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Ton

Alleen al het feit dat maar één kind huilt en angstig is door welk geweld dan ook, dat zou toch ieder welwillend en weldenkend mens moeten aanzetten om bezig gaan met het vinden van een oplossing waardoor dat angstige kind weer blij kan zijn en lachen.
Ik ben nu 73 jaar. In 1961 heb ik drie maanden doorgebracht in Israel op aanbeveling van de ook bij ons bekende schrijver Harry(Henri) Nouwen die in 1996 plotseling overleden is. Ik studeerde toen filosofie van de levensbeschouwing en psychologie. Als kind van 10 jaar heb ik de hongerwinter in Amsterdam meegemaakt en van dichtbij de schrijnende deportaties van joodse mensen uit de stad. Vrij logisch dat ik in het bijzonder de overgebleven joodse mensen een veilige en gelukkige toekomst toewenste. Ik ging er dan ook vanuit dat de joden met een eigen staat een voorbeeld van vrede, humaniteit en mededogen zouden neerzetten.
In 1961 ging ik eerst zes weken werken in een door nederlanders en polen gestichte kibboets, dichtbij Natanja. Ik was onder de indruk van wat mannen, vrouwen en jong volwassenen daar tot stand brachten en een inspirerende, moedige en mooie gemeenschap bleven in stand houden. Ook gingen zij daar goed om met hun Arabische landgenoten uit de omliggende plaatsen ,die daar op de landerijen meewerkten. Daarna verbleef ik zes weken in Nazareth, een stad met voornamelijk Arabisch-Israelische inwoners. Er was daar ook een joodse, vrij geïsoleerde wijk. Ik hielp daar mee met de bouw van een tehuis voor oudere mensen. Ik heb daar nog de meest hartelijke herinneringen aan door de vrolijke teamgeest van mijn medebouwvakkers en door de gastvrijheid van de Arabische families.
Ik ging weer terug naar Nederland om mijn studie af te maken. Ik had een vrij vast plan om mij na afloop in Israel te vestigen om mee te helpen aan de opbouw. Het leven liep anders
In 1973 ging ik twee maanden terug naar dezelfde kibboets én naar Nazareth. Inmiddels was daar in 1967 de zesdaagse oorlog geweest. Ik kwam daar nu met mijn achtergrond van een regionale opbouwconsulent bij een instelling waarvan ik ook directeur was. Ik heb toen drie maanden lang de verharding en de militaire dominante cultuur beleefd. Wat mij vooral hevig teleurstelde was het grote onderlinge wantrouwen tussen joodse mensen, en dat niet alleen tussen de meer westerse en van origine oosterse joden. Het aanvankelijke idealisme van de Israeliers had in mijn beleving plaats gemaakt voor strijd om het land te behouden, vol angst- terecht of onterecht – voor de omliggende Arabische staten. Toen al voelde ik dat de situatie volstrekt uitzichtloos was.

Nu weer ruim 35 jaar later is de situatie opnieuw aanzienlijk verslechterd en alleen naïeve idealisten zien nog een vredelievende oplossing waarbij geen kind meer hoeft te huilen.
Als ik nu in Israel zou leven met mijn gezin en inmiddels met kleinkinderen zou ik mij volledig inzetten voor een vredelievende maar wel radicale oplossing. Vanuit de erkenning dat het niet gelukt is een droom te realiseren van en voor een land waar de verschrikkingen van de Holocaust alleen maar een prachtige drijfkracht zou mogen zijn voor het creëren van een samenleving die liefdevol ruimte zou gunnen aan alle bewoners, zou ik in Israel en in de wereld volhardend een beweging in gang willen zetten elders in wereld een gebied te zoeken waar de huidige joodse bewoners van dat land in vrede zullen kunnen leven. Al de energie die nu nog steeds door tallozen wordt besteed aan het, m.i. tegen beter weten in, bereiken van een stabiele en vredige status, zou eindelijk beter ingezet worden.

Jeruzalem zou in deze optie een internationale stad zijn waarbij alle “rechthebbenden” – en dat zijn niet alleen de joodse mensen, maar ook de christenen en de moslims – een schitterend voorbeeld van verzoening, humaniteit en eerbied voor het gezamenlijke historische erfgoed laten zien.

Ik ben uiteraard redelijk goed op de hoogte van alle verwikkelingen op alle niveaus die hebben geleid tot deze onafzienbare en uitzichtloze situatie in Israel. Het heeft geen zin, getuige alle reacties nationaal en internationaal, elkaar om de oren te blijven slaan met argumenten. Ik nodig dan ook alle welwillende en weldenkende joods Israëlische en palestijns Israëlische sympathisanten uit deze oplossing in hun hart te overwegen en deze beweging te ondersteunen zodat iedereen eindelijk niet meer hoeft te reageren in angst en uit angst. Onnodig te zeggen dat ik zelf geen voortrekkers ambitie heb. Ik wil wel van harte mijn steentje ertoe bijdragen. Daarom heb ik op dit moment de behoefte om in het humanitair afschrikwekkende geweld een ander geluid te laten horen waar wij onze positieve steun aan alle betrokkenen in kunnen vormgeven. Ik ben blij met het in de U.S.A. opnieuw opkomen van een bemoedigend “Yes,we can”. Zeker zo belangrijk is het ons daarbij eerst te realiseren wat Mahatma Gandhi ons heeft voorgeleefd: “Wees zelf de verandering die je graag bij anderen wil zien”. De vrede en het mededogen beginnen altijd eerst in ons hart en dan in onze kleine en grotere levenskring. Ik wens eenieder een vredevol en gelukkig 2009 toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 zmc

@mezelf, #41: Depleted Uranium detecteer je niet met een Geiger-teller maar met urine-testjes. In ieder mens zit gemiddeld zo’n 90 µg uranium en per jaar consumeer je gemiddeld zo’n 500 μg. Het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat men nog ergens de tijd heeft gevonden om DU-testjes te doen.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs257/en/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 m44schil tussen

Hulde@Ton, kroonreactie. Jij bent nou net het aanwijsbare verschil tussen het gajes op Sargasso en op GS.

Al ben ik het niet met je eens. De bedoelingen van alle leiders daar (die betrekkelijk weinig hebben te lijden) zijn al jaren niet op cooperatie of vrede gericht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Spuyt12

@gbh: Die tunnels werden inderdaad gebruikt voor wapentransporten, maar minstens zo vaak voor gewone goederen waar een gebrek aan is in Gaza. Door de Israëlische blokkades, uiteraard.

Ik durf er zelfs om te wedden dat de tunnels er ook zouden zijn als er géén wapens nodig waren.

Niks zo lucratief namelijk als een zwarte markt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 m44

@poster, ik mis in de analyse de Verelendung met revolutie… bekende begrippen nietwaar ?

;-)

Want Hamas zou “hopelijk” toch behoorlijk wat gezichtsverlies moeten krijgen door deze aanvallen van de boze vijand. Als dat niet gebeurt is de hele operatie voor niks geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 gbh

@Spuyt12, de tunnel waar @36 het over had en waarbij israel het bestand gebroken zou hebben ging richting israel en niet naar egypte

de vraag is wie het bestand gebroken zou hebben, hamas met het aanleggen van een tunnel met het doel een legerpost aan te vallen en mogelijk weer wat soldaten te ontvoeren of israel die geen zin had daar op te wachten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Bianconero

#42 Een hartverwarmend betoog, maar helaas niet realistisch vrees ik

Als het aan de gematigde facties had gelegen, was er allang een vreedzame coëxistentie geweest. In het moslimfundamentalisme, dat hele volken overheerst en indoctrineert, is en blijft het Joodse volk een ‘Fremdkörper” van ongelovigen.

Wat zich nu afspeelt is niets vergeleken met de dreiging die van Iran uitgaat. Dit conclict ligt op de loer en ik wens iedereen hopen dat het niet gebeurt. Maar ik ben er niet zo zeker van. Sterker nog: ik vrees het ergste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 wammez

@43: zolang het maar via de urine er weer uit gaat is het niet zo’n groot probleem (althans, niks wijst daar tot nu toe op). Als het zich in het vlees of de botten bevindt wordt het een ander verhaal. Lijkt me sterk dat israel overigens anti-tank munitie gebruikt in Gaza, nog ander spul waar DU in zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 m44

Dreiging van Iran ? Duh. *naam doorstreept, o nee, was al doorgestreept, maar wel onderhoudende kerel, keep it on dude*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Hemaworstje

bedankt voor de nuance ton,

ik ben welwillend,
maar een ” gelovige ” is niet te overtuigen met rede noch logica.
jehova baptist, scientology whatever

Bianconero , in het joods fundamentalisme zijn de joden het herrenvolk en wij het uitschot,
ik ben katholiek , je wilt niet weten hoe de Paus behoort te denken over de joden.
What’s your point, wie er de mafste religie heeft?

tot nu is alleen Iran bedreigd door de USA , blaten dat ze israel van de kaart vegen is
een lachertje, ze hadden al problemen genoeg om van iraq te “winnen”.
Israël beheers het luchtruim dankzij de Amerikanen. Daar komt geen vlieg of tuig doorheen.
Iran aanvallen is een slecht idee , dát wel.
je wilt niet zo’n 65 miljoen pissed off mannen op je dak hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Morris

Ik was in oktober in Israël en vernam van een directe IDF bron dat ze al volop in training waren voor een grootse aanval op Gaza nadat het cease-fire bestand zou aflopen. Dat werd een gezellige kerst.
De meeste Israëli’s zien Gaza ook het liefste verpletterd worden, en geef ze eens ongelijk. Ze leven in een cultuur waarin het leger het grootste onderdeel van ’t leven is, altijd en overal aanwezig, waar je ook gaat. Het radio-station Galgalatz van het IDF is dan ook de populairste zender in ’t land.
En dan is er een stuk zand vol enge Arabieren aan je grens dat zelfgemaakte raketjes (heb ze in mijn handen gehad, doet denken aan, uhm, zelfgemaakte raketjes) op jouw land schiet (oops) terwijl je weet dat je dat stuk zand met een knip van je vingers naar het einde van de wereld kunt sturen. Ik snap die gasten wel, al is het natuurlijk volkomen onrechtvaardig.
Ook de Palestijnen hebben het recht om in een autonome staat te leven, zonder onderdrukt te worden door wie dan ook. Ik vind het maar vreemd dat sommige mensen vinden dat Russen, Polen, Duitsers of zelfs Ethiopiërs meer recht hebben op een vredig bestaan in Palestina dan de Palestijnen. Sterker nog, dat ze het recht hebben om de Palestijnen te onderdrukken en af te slachten. De cijfers liegen er wederom niet om, dat wordt weer een pijnlijk hoofdstuk in onze geschiedenis.
Een vredige oplossing? Bestaat niet. Teveel haatvolle radicalen aan beide zijden die elkaar tot het einde zullen bestrijden. Het is in feite gewoon afwachten tot er een premier komt die de ballen heeft om de knop volledig om te zetten en Israel bevrijdt van the evil twin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Klaplong

Las vanmorgen in de krant dat Hamas het nu ook gemunt heeft op onschuldige Fatahleden. (worden ook aangevallen nu.)

Gelukkig kan Hamas rekenen op de niet aflatende steun van ons aller Harry van Bommel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Ingo Piepers

@2KJ: Diplomatie is een beproefd middel;

@5van veen: Ik heb getracht door een aantal wat meer objectieve criteria te introduceren, om deze (te) vaak emotionele discussie naar een wat ‘hoger’ plan te tillen. Allerlei kort-door-de-bocht beschuldigingen hebben namelijk niet zo veel zin, lijkt me.

@10McW: Onderwerp van deze bijdrage is het disproportionele geweld dat Israel toepast. Israel heeft uiteraard ook recht op zelfverdediging, maar doel en middel staan nu niet in verhouding;

Het valt me op dat het Bush-denken (“als je niet voor me bent, ben je tegen me”), behoorlijk aan terrein heeft gewonnen. En dat gaat niet werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 KJ

Bianconero | 5 January 2009 | 00:35

En in het hoofd van een settler blijft een Palestijn een soort van mol in zijn mooie godgegeven gazonnetje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Klaplong

Overigens Ingo, vind ik, als ik naar je CV en publicaties kijk, dat je een heleboel meer in je mars hebt dan dit. Ik hoop vanavond eens te neuzen tussen die papers van je, maar eigenlijk ook dat je een keer een een knal van een blog schrijft. Want dit is, met het oog op je achtergrond, wel een beetje mager! :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Hiram

De gewone mannen en vrouwen in Gaza, in Haifa, in Jeruzalem hebben helemaal niets te winnen bij de “oplossingen” die de staat Israël en de bijna-staat Palestina aandragen.

Ja, dat had ik al gezegd.

Maar denk nu het begrip ‘staat’ eens weg uit deze hele rotsituatie… Wat houd je dan over? Mannen en vrouwen (en kinderen, goddomme) die gewoon willen leven en werken, die een huisje willen bewonen, vaak niet ver van hun geboortegrond. Bomen met schommels, bibliotheken. Olijfbomen en fabrieken en waterpompen voor iedereen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Cerridwen

Het is bijzonder om te zien dat elk gevoel voor proportie het raam uit geflikkerd wordt zodra Israel weer iets doet. Terwijl het toch zo simpel is. Wie hebben het meest te lijden, Israelis of Palestijnen? Wie heeft de meeste macht en de middelen om iets aan de situatie te veranderen?

Het is prima, al die sympathie voor Israel en de Israeli’s. Israel zit ongetwijfeld vol met aardige, redelijke mensen die lijden onder al die oorlog. Maar waarom dat Israel het recht geeft om een paar miljoen Palestijnen op te sluiten in een ghetto en dood te maken als ze in de weg staan ontgaat mij. Want ik ben er van overtuigd dat de Gaza-strook ook vol zit met aardige, redelijke mensen die lijden onder al die oorlog. Mensen die dit niet willen zien achten blijkbaar een Israelisch leven belangrijker dan een Palestijns leven. Een beetje vergelijkbaar met Zuid-Afrika tijdens de Apartheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Steeph

Perspectief

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Klaplong

@ Cerridwen

Het is toch ook een beetje raar om te zeggen dat Israel dan maar die paar raketten per dag moet tolereren?

Heb jij een idee op wat voor een manier Israel anders kan optreden?

Ik begrijp je punt maar eigenlijk was dat al een open deur voordat je hem intrapte. Of wil je vooral een kant kiezen en verder eigenlijk niks?

@ Steeph
Poeh he, dat geeft wel een licht op de zaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Ingo Piepers

@56 Klaplong: Dank je voor je compliment! Overigens vloeit mijn reactie op het optreden van Israel voort uit de publicaties waarnaar jij verwijst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Cerridwen

@Klaplong: hoezo is dat raar? En wat moeten de Palestijnen? Daar hoor ik je niet over. En dat is nou precies mijn punt.

Israel moet keuzes maken. Moeilijke keuzes, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het voorbestaan van de huidige situatie van de Palestijnen is onacceptabel vanuit humanitair oogpunt, daar kunnen we het toch over eens zijn?
De statenloosheid van de Palestijnen moet worden opgelost. Ofwel door middel van een eigen staat, ofwel door het geven van Israelisch staatsburgerschap aan de Palestijnen (waarbij Gaza en de Westbank definitief worden geannexeerd). Er zullen wel concessies gedaan moeten worden door Israel, want de Palestijnse staat moet wel bestuurbaar zijn, inclusief defensie wat mij betreft. En is ook inclusief Oost-Jerusalem. In ruil erkennen de Palestijnen de staat Israel en geven het recht op terugkeer van de vluchtelingen (deels) op. Natuurlijk moeten milities als Hamas ontwapend worden, of geintegreerd in Palestijns politie/leger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Klaplong

@ Cerridwen

Niet iedereen die de nuance probeert uit te zoeken is pro Israel, laat ik dat voorop stellen. In hoofdzaak weet ik het gewoon niet.
Misschien heb je wel gelijk met je lijstje!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 irri

Het kaartje van Steeph#59 laat de apocalyptische limietbenadering van Israël toch wel zien. Wie twijfelt nog aan deze moderne holocausttechniek? Als ze het in een keer uitvoeren is het te duidelijk. Nu maken ze gebruik van de vergeetachtigheid van de televisiegeneratie.

Het gaat alleen om lebensraum.
En er zitten wat mensen in de weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Bismarck

@62: “door het geven van Israelisch staatsburgerschap aan de Palestijnen (waarbij Gaza en de Westbank definitief worden geannexeerd).”

Dat lijkt een heel logische oplossing, ik vermoed alleen dat die ter plekke onacceptabel zal zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Ippekrites

Het probleem voor de Israelische regering zijn niet Hamas of de Palestijnen (wat je daaronder dan ook mag verstaan). Het probleem is een omvangrijke fundamentalistische minderheid die met alle conservatieve partijen allianties kan vormen en die Israel 100% voor de Joden (wat je daaronder ook mag verstaan)wil. Vredespolitiek is daardoor helemaal geen optie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Cerridwen

@65: natuurlijk is deze oplossing politiek onacceptabel op het moment. Maar hoe moeilijker de twee-staten oplossing wordt, hoe meer dit de enige (redelijke) oplossing is. Uiteindelijk zal Israel toch een keer te ver gaan als het zo door gaat (?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Verbal Jam

Het is natuurlijk altijd flauw om te zeggen dat je er geweest moet zijn om te kunnen oordelen, maar te zien aan de kwaliteit van een aantal reacties is dat in deze kwestie toch mooi meegenomen. Het oordeel wordt er meteen een stuk informatiever en genuanceerder van.
Ikzelf heb veel familie in Israël en kom er regelmatig, maar ik kan mensen als Steeph en Ton alleen maar gelijk geven. Dat je je niet met raketten hoeft te laten piepelen door die gasten van Hamas mag duidelijk zijn, maar het buitensporig en hoog technologisch geweld dat Israël inzet tegen die arme mensen in Gaza gaat alle perken te buiten. Jammer genoeg wordt een doordacht protest in Nederland dan weer doorkruist door het simplistisch geraaskal van Van Bommel en consorten. Intifada roepen op het Museumplein is gelijk aan pleiten voor de volgende 3000 burgerslachtoffers.
Gut, ik word kwaad geloof ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Hiram

Dit verhaal, geschreven door een man die eergisteren zijn vader verloor bij een Israëlische F16-aanval op zijn boerderij, verdient het gelezen te worden. Ik houd me aanbevolen voor een soortgelijk verhaal over een Israëlisch buergerslachtoffer van Hamas-geweld. Dan zetten we beide verhalen naast elkaar, met een streep eronder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Sil

De onvoorwaardelijke Amerikaanse steun aan Israël is een belangrijk onderdeel van het probleem. Als de USA voorwaarden aan die steun gaat stellen op straffe van “Zoek het anders zelf maar uit” dan zal Israël wel moeten inbinden.

Anders ligt de oplossing misschien bij Iran en dat wordt er een in de trant van uitvagen, uithuilen en opnieuw beginnen, als de wereld de brand doorstaat natuurlijk.

disclaimer: joods en meermalen in Israël geweest (waaronder 8 maanden in een Kibutz)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Thomas

@70. Sil

Dat is zeker waar, ik hoop dat Obama dat wel gaat doen. Bijvoorbeeld het opgeven van de nederzettingen, dat zou al een eind de goede richting in zijn. Toch is het zo dat Hamas aangepakt moet worden, ze staan vrede hoe dan ook in de weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Sil

@ Thomas

Toch is het zo dat Hamas aangepakt moet worden, ze staan vrede hoe dan ook in de weg.

Niet méér dan de Israëlis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Nirvana

@70 o.a.: Misschien is het beter om de USA en Israël -in ieder geval voor even- te vergeten. “Palestinians never miss an opportunity to miss an opportunity” wordt niet zomaar een gezegde! (Het is eigenlijk verkeerd citaat van Abba Eban.) Dat ligt niet aan anderen.

Van de Israëlische samenleving weet men redelijk goed hoe hij in elkaar zit. Wat weten we van de Palestijnse samenleving? Verhoudingsgewijs evenveel? Gebrek aan dergelijke kennis maakt het onwaarschijnlijker om er iets verstandigs over te kunnen zeggen, laat staan de voedingsbodems voor terrorisme weg te nemen.

Je mag je ook afvragen waarom het Palestijnen nooit is gelukt om een eigen staat te stichten. Ze zijn toch een hele tijd in de meerderheid geweest in wat nu Israel & Palestijnse gebieden heet? Waarom gebeurt er met de Palestijnen wat er gebeurt?

De grens tussen Gaza en Egypte zal streng bewaakt worden. Dat heeft de Palestijnse bevolking vooral aan Hamas te danken. Je denkt toch niet dat de Moslimbroederschap, waarvan Hamas de Palestijnse tak is, onverdeeld populair is in Egypte? Diezelfde Moslimbroerderschap heeft destijds Sadat vermoord.

Hamas lijkt mij een vijand van iedereen, daaronder reken ik ook henzelf.

Tot slot: Hoe reageer je adequaat op zelfmoordaanslagen en oproepen daartoe?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Stijn

@ 73

Je kunt van dit consflict niets snappen als je Israël en de VS buiten beschouwing laat.

Zie hier bij voorbeeld een historisch overzicht van de rol van de VS bij de opkomst van Hamas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Koert

@73 “Je mag je ook afvragen waarom het Palestijnen nooit is gelukt om een eigen staat te stichten. Ze zijn toch een hele tijd in de meerderheid geweest in wat nu Israel & Palestijnse gebieden heet? Waarom gebeurt er met de Palestijnen wat er gebeurt?”

Het heet de bezette gebieden en die naam impliceert eigenlijk wel waarom het ze niet echt gelukt is..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 zmc

@#23, #24, #41, #43: Gisteren ook al op het journaal, maar nu ook op geenstijl: fosforbommen die duidelijk niet als rookgranaat gebruikt worden:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/01/het_hageltwasdi.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 JSK

@73: Ah de zwakkere partij afdoen als barbaren die in niet staat zijn een staat te stichten en waarover we wel ‘erg weinig weten’… tsja, if it makes you happy.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Eric

Het was nogal voorspelbaar dat het stuk van Ingo meteen reacties kreeg in de trant van: “Ja, maar Hamas dan?” of erger nog “Dus Hamas mag gewoon raketten blijven afvuren en Israel mag zich niet verdedigen.”
Volgens mij is het een stuk simpeler: zowel Hamas als Israel schenden tal van VN-resoluties, onderdrukken burgers, plegen aanslagen en doden burgers zonder ook maar een moment te aarzelen.

Als we Israel met dezelfde criteria zouden beoordelen als andere landen zou er nogal wat veranderen:
1. Na de verkiezingen in Gaza werd Hamas direct als gesprekspartner afgewezen door het Westen. Met andere woorden: we vinden jullie verkiezingen alleen democratisch als jullie kiezen wie wij willen. Op zijn minst had Hamas als gesprekspartner geaccepteerd moeten worden *zolang* ze geen aanslagen pleegden of raketten afschoten.
2. Israel legt de ene na de andere resolutie naast zich neer, als een resolutie niet al zondermeer geveto’d wordt door de VS. Irak werd binnengevallen, Israel wordt desondanks gesteund.
3. Israel accepteert geen journalisten en waarnemers in de Gazastrook. Zelfs in Georgie waren er waarnemers.
4. Israel houdt de burgers van Gaza onder de duim door hen elementaire zaken als medische verzorging te onthouden. In andere landen wordt dat terecht een mensenrechtenschending genoemd.

Israel is net zo fout als Hamas, maar kan doorgaan omdat het tegen de klippen op wordt gesteund door het Westen (niet veel anders dan Hamas en Hezbollah steun van Arabische landen krijgen).

Het drama is dat Israel op deze manier steeds opnieuw een nieuwe generatie Palestijnen leert dat ze niets van Israel te verwachten hebben en daarmee misschien wel de beste recrutering voor organisaties als Hamas zijn.

Israel heeft bestaansrecht en recht op veiligheid. Dat geldt echter ook voor Palestijnen, alleen lijkt dat een stuk minder voor de hand liggend te zijn voor Israel, de VS en de EU. Het signaal richting Palestijnen – ook zij die van goede wil zijn en gewoon in vrijheid en veiligheid willen leven – is steeds weer dat een Palestijns leven minder belangrijk is dan een Israelisch leven.

Als je de vooruitgang sinds 1967 ziet, moet je misschien wel concluderen dat dit nooit opgelost gaat worden. Tenzij het Westen aan de ene kant en de Arabische landen aan de andere kant moeten enige objectiviteit kunnen opbrengen.

Het gaat dus nooit opgelost worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Nirvana

@74: De VS en Israël lijken me niet erg bepalend voor wie Palestijnen zijn. Met name de staat Israël is een relatief recent historisch verschijnsel. Het bestaat sinds 1948. Datzelfde geldt voor de USA als supermacht. In de jaren 20 van de vorige eeuw waren de Britten belangrijker dan de Amerikanen. Toen was het Verenigd Koninkrijk een supermacht.

Palestijnen hebben geen eigen identiteit? Wat is hun cultuur? Wat is hun geschiedenis?

(Dat gaat verder dan Fatah of Hamas.)

@75: Nee, de naam impliceert dat het ze niet gelukt is, niet waarom.

(Israel heeft onlangs te kennen gegeven dat ze Gaza niet opnieuw wilden bezetten, maar dat de lancering van raketten willen doen ophouden. Gaza was een tijdlang belegerd, maar niet bezet.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 m44

Onontwikkeld gebied, dat Nirvana.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Sikbock

pff palestijnen zijn natuurlijk de underdogs.. Hun leiders proberen de joden al vanaf het begin de zee in te drijven.. en maar jammeren als de rollen omgekeerd worden.. Als ze niet knokken tegen israel slaan ze mekaar de kop in of vullen hun zakken met corruptie of liggen op hun knieen met hun reet naar het westen.. maar een goed bestuur hebben ze nooit op poten kunnen zetten..typische derde wereld cultuur..

uiteindelijk zijn er ook de “gewone” palestijnen die hun leven op poten willen zetten.. maar hun leiders maken er een zooitje van.. kwestie van niks te kiezen hebben denk ik

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Sikbock

of een kwestie van gebrek aan educatie ( zou dat met de aangehangen islam te maken hebben?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 JSK

@79: Het zijn mensen. Omdat ze geen staat hadden maakt hen niet tot untermensche die terecht door een beter georganiseerd volk gemariginaliseerd zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Sikbock

hmm als ze de kans krijgen zijn de rollen zo omgedraaid..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 JSK

Wie zijn ‘ze’? Nevermind, ik weet al wat je gaat zeggen.. closet racist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Sikbock

hehe :-) bite me!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 su

Ik stem een groen kleurtje voor JSK’s @83.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Koert

@79 De term bezette gebieden staat symbool voor de hond-baas relatie die Israël sedert het begin onderhoudt met de Palestijnen. Ook jij begrijpt dat een land zich in zo’n situatie niet snel zal ontplooien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Sil

Als puppies in een kennel (gemiddelde leeftijd in Gaza is onder de 20), Israël bepaalt wanneer er wat brokjes en vers water tussen de tralies doorgeschoven mag worden.

Het beleid van Israël was erop gericht om van Gaza een vals nest te maken, dat is ze gelukt.
Toen ze daar begonnen te grommen kregen ze een standje met de knuppel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie